Byla 2-830/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria paskirta turto vertinimo ekspertizė civilinėje byloje Nr. B2-5609-578/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Murestos prekyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MB projektai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys bankrutuojanti akcinė bendrovė „Kasyba“, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Vileka“, bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Estinos arka“ ir bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Ekspo-Matec“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Murestos prekyba“ pareiškė Vilniaus apygardos teisme ieškinį atsakovui UAB „MB Projektai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo reikalauja iškelti UAB „MB Projektai“ bankroto bylą. 2010 m. gegužės 14 d. teisėjo rezoliucija į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais įtrauktas AB SEB bankas, kuris prašo iškelti atsakovui bankroto bylą. Trečiojo asmens AB SEB banko atstovai prašė skirti žemės sklypo, kad.Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertės nustatymo ekspertizę ir pavesti ją atlikti ekspertui D. M., užduodant ekspertui vieną klausimą dėl turto vertės. Nurodė, kad byloje kilo ginčas dėl atsakovo turto vertės, todėl turi būti skiriama turto vertinimo ekspertizė. Jeigu teismas nuspręstų neskirti ekspertu D. M., prašė ekspertu skirti S. V., kuris nors nėra teismo ekspertas, tačiau tai nėra kliūtis atlikti ekspertizę. Jeigu netiks ir S. V. kandidatūra, prašė skirti D. G., kuris ekspertizę atliks už 9400Lt. Atsakovo pateikti antrasis ir trečiasis klausimai ekspertams atmestini, o į pirmąjį klausimą ekspertas neturės kompetencijos atsakyti. Tretysis asmuo abejoja atsakovo sąžiningumu, todėl neturėtų būti skiriamas atsakovo pasiūlytas ekspertas.

5Ieškovo atstovas nurodė, kad sutinka su trečiojo asmens AB SEB banko prašymu skirti turto vertinimo ekspertizę. Nurodė, kad ekspertizę turi atlikti nešališki vertintojai – pasiūlyti atsakovo, kurie dar nėra dalyvavę procese.

6Atsakovo atstovai neprieštaravo trečiojo asmens AB SEB banko prašymui dėl ekspertizės, atliktinos trečiojo asmens sąskaita, skyrimui. Teismo ekspertizei atlikti siūlė skirti teismo ekspertes D. A. arba I. K., ekspertei užduodant šiuos klausimus: 1. Kokios priežastys ir veiksniai sąlygojo (lėmė) eksperto nustatytosios turto rinkos vertės ir į 2010-10-29 UAB „MB Projektai“ balansą įrašyto atitinkamo turto vertės skirtumą (jeigu toks skirtumas atlikus ekspertizę bus nustatytas)? 2. Kokia būtų vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė, jeigu vertinamo turto statybos darbai būtų visiškai užbaigti, o visos patalpos išnuomotos rinkos verte? 3. Kokia būtų prognozuojama vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė 2011-06-30, 2011-12-31, 2012-06-30, 2012-12-31? Kokios priežastys ir veiksniai sąlygos (lems) vertinamo nekilnojamojo turto vertės kitimą aptariamais laikotarpiais? Nurodė, kad byloje buvo bandoma nustatyti turto vertę, kuri būtų palanki trečiajam asmeniui AB SEB bankui. Trečiojo asmens siūlomi ekspertai gali atsakyti tik į vieną klausimą – dėl turto vertės. Tačiau atsakyti reikia į daugiau klausimų – nekilnojamojo turto recesija yra pasibaigusi, todėl reikia vertinti objektyvią būklę.

7Trečiojo asmens BAB „Kasyba“ atstovė prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra, o teismui nutarus skirti turto vertinimo ekspertizę, užduoti trečiojo asmens AB SEB banko klausimą.

8Trečiojo asmens BUAB „Estinos arka“ atstovas prašė skirti turto vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavesti atlikti atsakovo siūlomiems ekspertams.

9Teisme gautas trečiojo asmens UAB „Vileka“ atsiliepimas į AB SEB banko prašymą dėl teismo ekspertizės skyrimo, kuriame UAB „Vileka“ nurodo, kad neprieštarauja siūlymui skirti atsakovo finansinės būklės ir jam priklausančio nekilnojamojo turto ekspertizę, tačiau nepalaiko trečiojo asmens AB SEB banko pasiūlytų ekspertų kandidatūrų, nes jie gali būti susiję su šia finansų įstaiga nuolatiniais komerciniais santykiai, dėl to gali kilti interesų konfliktas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi paskyrė byloje turto vertinimo ekspertizę ir pavedė ekspertei I. K. atsakyti į tokius klausimus:

121. Kokia yra žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė nurodyto turto vertės nustatymo dieną.

132. Kokios priežastys ir veiksniai sąlygojo (lėmė) eksperto nustatytosios turto rinkos vertės ir į 2010-10-29 UAB „MB Projektai“ balansą įrašyto atitinkamo turto vertės skirtumą (jeigu toks skirtumas atlikus ekspertizę bus nustatytas)?

143. Kokia būtų vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė, jeigu vertinamo turto statybos darbai būtų visiškai užbaigti, o visos patalpos išnuomotos rinkos verte?

154. Kokia būtų prognozuojama vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė 2011-06-30, 2011-12-31, 2012-06-30, 2012-12-31? Kokios priežastys ir veiksniai sąlygos (lems) vertinamo nekilnojamojo turto vertės kitimą aptariamais laikotarpiais?

16Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. įmonei keliama bankroto byla, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų savo kreditoriams ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tokiu būdu teismas, keldamas ar atsisakydamas iškelti įmonei bankroto bylą, vadovaujasi įmonės balansu. Pagal atsakovo 2010-10-29 balansą, įmonės ilgalaikio turto vertė sudaro 89554889Lt (4 t., b.l.80-81). Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės. Teismas nurodė, kad siekiant nustatyti tikrąją atsakovui priklausančio ilgalaikio turto vertę, reikalingos specialios mokslo žinios, todėl trečiojo asmens AB SEB banko prašymu byloje skirtina turto vertinimo ekspertizė, o byla iki ji bus atlikta sustabdytina.

17Teismas atsižvelgdamas į tai, kad tretysis asmuo AB SEB bankas yra didžiausias atsakovo kreditorius, be to, šio kreditoriaus reikalavimai yra užtikrinti nekilnojamojo turto, kurio vertinimas bus atliekamas, hipoteka, siekiant išvengti galimo interesų konflikto, ekspertizę pavedė atlikti atsakovo siūlomai teismo ekspertei nekilnojamojo turto vertintojai I. K., kuri ekspertizę atliks pigiau nei atsakovo siūloma teismo ekspertė D. A. ir kurios kandidatūrą palaiko atsakovo kreditoriai UAB „Murestos prekyba“, BUAB „Estinos arka“ bei UAB „Vileka“. Teismas nutarė ekspertei užduoti ne tik trečiojo asmens AB SEB banko pasiūlytą klausimą, bet ir atsakovo pateiktus klausimus, kadangi vertinant atsakovo balansą svarbu žinoti ne tik šiuo metu esamą atsakovo ilgalaikio turto vertę, bet ir turto vertės pokyčius, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos atsigavimą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

19Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį dalyje dėl ekspertizės pavedimo atlikti ir bylos išsiuntimo ekspertei I. K. ir ekspertizę pavesti atlikti bei bylą išsiųsti teismo ekspertui D. G.. Skunde taip pat prašoma panaikinti skundžiamą nutartį dalyje dėl ekspertui užduotinų 2, 3, 4 klausimų. Atskirąjį skundą trečiasis asmuo grindžia šiais argumentais:

201. Pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl eksperto skyrimo naikintina kaip nepagrįsta, nes skundžiamoje nutartyje nėra nei vieno pagrįsto motyvo, kodėl nebuvo paskirtas Banko siūlomas ekspertas ekspertizei atlikti.

212. Banko siūloma viena iš ekspertų kandidatūrų buvo ekonomiškiausia, kas atitiko CPK 7 straipsnyje įtvirtintą proceso ekonomiškumo principą.

223. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartyje Nr. 2-1236/2010, atkreipė dėmesį, kad eksperto paskyrimas atsižvelgiant į jo siūlomą ekspertizės atlikimo kainą yra svarbus kriterijus ir šiuo požiūriu nutartis dalyje dėl eksperto kandidatūros gali būti skundžiama.

234. Nutartis dalyje dėl eksperto paskyrimo yra naikintina kaip nepagrįsta ir pažeidžianti banko teises ir teisėtus interesus.

245. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo reikalinga išsiaiškinti realią turto vertę, kuri atspindėtų realią įmonės finansinę būklę - svarbi turto vertė bankroto bylos iškėlimo dienai, todėl yra aktualu užduoti ekspertui klausimą dėl turto vertės jos nustatymo dienai, todėl visiškai neaktualu užduoti ekspertui klausimus dėl perspektyvinės turto vertės arba sąlyginius klausimus dėl turto vertės, jeigu jo statyba būtų užbaigta. Dėl šios priežasties nutarties dalis dėl 3 ir 4 klausimų uždavimo naikintina.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MB projektai“ prašo AB SEB banko atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė, kad ekspertui yra pavestina atsakyti ne tik į AB SEB banko pasiūlytą klausimą, tačiau ir į UAB „MB Projektai“ pasiūlytus klausimus, kurių uždavimui pritarė ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys.

26Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Murestos prekyba“ prašo, tuo atveju jei apeliacinėje instancijoje nebus nustatytas paskirtos ekspertės neobjektyvumas, šališkumas ar kiti požymiai, trukdantys jai atlikti pavestas pareigas, tuomet atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis procesas nutrauktinas.

29Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta CPK arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK str. 334 str. 1 d.). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

30Skundžiama nutartimi yra paskirta turto vertinimo ekspertizė. Ieškinius dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo ieškovai grindžia galimu atsakovo nemokumu. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės. Siekiant nustatyti tikrąją atsakovui priklausančio ilgalaikio turto vertę, reikalingos specialios mokslo žinios, todėl trečiojo asmens AB SEB banko prašymu byloje skirta turto vertinimo ekspertizė. Nagrinėjamu atveju prašymas dėl ekspertizės skyrimo yra susiję su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo (CPK 212 str. 1d.). Skundžiama teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Taigi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis dėl ekspertizės skyrimo apeliacine tvarka negali būti skundžiama. Teisėjų kolegijai nustačius, kad skundžiama nutartis dėl ekspertizės skyrimo negali būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d.).

31Apelianto argumentai, kuriais jis nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartyje Nr. 2-1236/2010, atkreipė dėmesį, jog eksperto paskyrimas atsižvelgiant į jo siūlomą ekspertizės atlikimo kainą yra svarbus kriterijus ir šiuo požiūriu nutartis dalyje dėl eksperto kandidatūros gali būti skundžiama, nėra pagrįsti. Minėta nutartimi teismas sprendė klausimą dėl pirmosios instancijos nutarties dalies, kuria teismas įpareigojo ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 102 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teismas pasisakydamas nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėjo, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį, kuria paskiriama ekspertizė (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Tačiau teismas šioje nutartyje nenurodė, kad nutartis dėl eksperto kandidatūros gali būti skundžiama, o tokią nepagrįstą išvadą padarė pats apeliantas.

32Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

34Apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria paskirta ekspertizė, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Murestos prekyba“ pareiškė Vilniaus apygardos teisme... 5. Ieškovo atstovas nurodė, kad sutinka su trečiojo asmens AB SEB banko... 6. Atsakovo atstovai neprieštaravo trečiojo asmens AB SEB banko prašymui dėl... 7. Trečiojo asmens BAB „Kasyba“ atstovė prašė klausimą spręsti teismo... 8. Trečiojo asmens BUAB „Estinos arka“ atstovas prašė skirti turto vertės... 9. Teisme gautas trečiojo asmens UAB „Vileka“ atsiliepimas į AB SEB banko... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartimi paskyrė byloje... 12. 1. Kokia yra žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), esančio ( - ), pastato, unikalus... 13. 2. Kokios priežastys ir veiksniai sąlygojo (lėmė) eksperto nustatytosios... 14. 3. Kokia būtų vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė, jeigu vertinamo... 15. 4. Kokia būtų prognozuojama vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertė... 16. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. įmonei... 17. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad tretysis asmuo AB SEB bankas yra... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo panaikinti Vilniaus... 20. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis dalyje dėl eksperto skyrimo... 21. 2. Banko siūloma viena iš ekspertų kandidatūrų buvo ekonomiškiausia, kas... 22. 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 28 d. nutartyje Nr. 2-1236/2010,... 23. 4. Nutartis dalyje dėl eksperto paskyrimo yra naikintina kaip nepagrįsta ir... 24. 5. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo reikalinga išsiaiškinti... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „MB projektai“ prašo AB... 26. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Murestos prekyba“ prašo,... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 28. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 29. Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu... 30. Skundžiama nutartimi yra paskirta turto vertinimo ekspertizė. Ieškinius dėl... 31. Apelianto argumentai, kuriais jis nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010... 32. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pagrindų naikinti... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 337... 34. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB...