Byla 2-1236/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Eurorenovacijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2864-553/2010 pagal ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ ieškinį atsakovams UAB „AS Development“ (buvusi- UAB „SIV“) ir B. V. dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo - VšĮ „Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“, bei atsakovo UAB „AS Development“ priešieškinį ieškovui UAB „Eurorenovacijos“ dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais ir valdymo išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo UAB „AS Development“ ir subsidariai iš atsakovo B. V. 1 184 417,60 Lt įsiskolinimą ir 15,21 procento dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas reikalavimą kildina iš UAB ,,Eurorenovacijos“ ir UAB ,,SIV“ (dabar - UAB „AS Development“) 2008 m. kovo 27 d. pasirašytos rangos sutarties Nr. 1009-W005, pagal kurios 2.1 punktą ieškovas įsipareigojo atlikti Vandens malūno ir gyvenamojo namo Gaveikėnų kaime Ignalinos rajone statybos darbus, o atsakovas už juos sumokėti.

4Atsakovas UAB „AS Development“ (buvusi UAB „SIV“) pateikė teismui priešieškinį, kurį patikslinęs prašė:

  1. pripažinti negaliojančiais UAB „Eurorenovacijos“ surašytus atliktų darbų aktus Nr. 2 738 147,43 Lt sumai ir Nr. 3 118 482,37 Lt sumai už 2008 m. gegužės liepos mėn.;
  2. pripažinti negaliojančiu 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktą Nr.1 bendrai 386 712,93 Lt sumai už darbus objekte „Šv.Mykolo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno kompleksas“, esančiame adresu: Vilnius, Maironio g. 11/ Volano g. 13, pagal 2007 m. birželio 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 0703_TP_W007;
  3. priteisti iš ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ atsakovo UAB „AS Development“ naudai bendrą statybos valdymo išlaidų 56 071,38 Lt sumą bei 12,70 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo patikslinto priešieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo priešieškinio dalyje visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad pagal 2008 m. kovo 27 d. rangos sutartį Nr. 1009-W005 atsakovui UAB „SIV“ ieškovas įteikė atliktų darbų aktus, t. y. atliktų darbų aktą Nr. 1 už 2008 m. balandžio mėn.- 386 712,93 Lt sumai ir jo pagrindu 2008 m. balandžio 30 d. PVM sąskaita-faktūra REN Nr.0001845 tai pačiai sumai; atliktų darbų aktą Nr. 2 už 2008 m. gegužės mėn.- 563 662,62 Lt sumai ir jo pagrindu PVM sąskaitą-faktūrą REN Nr. 0001889 tai pačiai sumai; atkliktų darbų aktą Nr. 3 už 2008 m. birželio mėn.- 171 071,91 Lt sumai ir jo pagrindu 2008 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą REN Nr.0001931 tai pačiai sumai. Pagal šiuos dokumentus tretysis asmuo, kaip statybos darbų rangovas yra atsiskaitęs ir sumokėjęs bendrą 1 121 447,46 Lt sumą. Tokiu būdu atsakovas teigė, kad ieškovui už atliktus darbus Vandens malūne sumokėjo pagal PVM sąskaitas faktūras išrašytas už objektą Maironio gatvėje. Atsakovasnurodė, kad šis darbų atlikimo aktas Nr. 1 sudarytas esminio suklydimo ir apgaulės pasekmėje. Ieškovas pasinaudojo tuo, kad tik dėl vieno iš objektų - „Šv.Mykolo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno kompleksas“ yra sudarytas trišalis susitarimas dėl atsiskaitymo tvarkos. Argumentuodami esamu juridiniu pagrindu ieškovo atstovai pateikė pasirašyti 2008 m. balandžio mėn. atliktų darbų aktą Nr. 1 bendrai 386 712,93 Lt sumai už darbus, kurie neva buvo atlikti objekte „Šv.Mykolo bažnyčios Bernardinų vienuolyno kompleksas“ pagal 2007 m. birželio 29 d. statybos rangos sutartį Nr. 0703_TP_W007 kitam atsakovo UAB „SIV“ atstovui N. V. . Tačiau nutylėjo faktą, kad tokio paties identiško turinio atliktų darbų aktas jau yra pasirašytas kito atsakovo UAB „SIV“ atstovo T. G. . Todėl N. V. iš esmės suklydo dėl sudaromo sandorio ir padarinių. A

6Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo UAB „AS Development“ (buvęs- UAB „SIV“) pareikštą priešieškinį, kuriuo prašė skirti statybos darbų ekspertizę, siekiant nustatyti, ar visi darbai nurodyti atliktų darbų aktuose Nr. 1 už 2008 m. balandžio mėn., Nr. 2 ir Nr. 3 už 2008 m. gegužės-liepos mėn. buvo atlikti objekte „Vandens malūnas ir gyvenamasis namas“, esančiame Ignalinos r., Gaveikėnų km. Ieškovas pareiškė prašymą ekspertizę pavesti atlikti teismo ekspertei G. L. . Nurodė, kad preliminari ekspertizės kaina siekia 7 000 Lt, neįskaitant PVM.

7Atsakovas UAB „AS Development“ sutiko su ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ pareikštu prašymu skirti civilinėje byloje Nr. 2-2864-553/2010 statybos techninę ekspertizę. Kartu pareiškė prašymą ekspertui užduoti klausimus, susijusius tiek su objektu „Šv. Mykolo bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Rekonstrukcija, Maironio g. 11 /A. Volano g. 13, Vilnius“, tiek su objektu „Vandens malūnas ir gyvenamasis namas“, esančiu Ignalinos raj. Gaveikėnų km. Atsakovas siūlė ekspertizės atlikimą pavesti S. M. , nurodė, kad preliminari ekspertizės kaina yra apie 50 000 Lt.

8Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ pateikė teismui pareiškimą dėl klausimų ekspertams, kuriame nurodė, kad atsakovas, priešingai nei ieškovas, statybos darbų techninę ekspertizę nori atlikti ne objekte „Vandens malūnas ir gyvenamasis namas“, o objekte „Šv. Mykolo bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Rekonstrukcija, Maironio g. 11/A.Volano g. 13, Vilnius“. Ieškovo nuomone, atsakovo siūloma ekspertizė nereikalinga, tačiau, tuo atveju, jeigu būtų skiriama ekspertizė dėl abiejų objektų, siūlė kitokią klausimų formuluotę. Ieškovas siūlė ekspertizę atlikti pavesti ekspertei G. L. , įrašytai į teismo ekspertų sąrašą teisingumo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1R-96. Ekspertė pateikė rašytini sutikimą atlikti ekspertizę (pridedamas), kuriame nurodė, kad ekspertizė pirmuoju klausimu kainuotų 7 000 Lt plius PVM, antruoju klausimu – 5 000 Lt plius PVM. Ieškovas sutiko apmokėti ieškinio reikalavimus pagrindžiančios ir ieškovo prašomos skirti ekspertizės objekte „Vandens malūnas ir gyvenamasis narnas“, esančiame Ignalinos r. Gaveikėnų km.“ išlaidas 7000 Lt plius PVM. Ieškovas nesutiko apmokėti atsakovo prašomos ir atsakovo priešieškinio argumentus tariamai turinčios pagrįsti ekspertizės objekte „Šv. Mykolo bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Rekonstrukcija, Maironio g. 11/A. Volano g. 13, Vilnius“ išlaidų.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 23d. nutartimi byloje paskyrė ekspertizę, kurią atlikti pavedė ekspertui S. M. . Ekspertui pavedė atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Kokius konkrečius statybos darbus 2007-06-29 Rangos sutarties Nr. 0703-TP-W007 ir ją lydinčių dokumentų pagrindu objekte, esančiame Maironio g. 11/A. Volano g. 13, Vilniuje, atliko UAB „Eurorenovacijos“ ir kokių konkrečių darbų aktų konkrečiose pozicijose tokie atlikti darbai yra atvaizduoti (užfiksuoti), vertinant šias aplinkybes 2008 m. balandžio mėn. akto Nr. 1 (t. 1, b. l. 108-109); 2008 m. gegužės-liepos mėn. akto Nr. 2 (t. 1, b. l. 110); 2008 m. gegužės-liepos mėn. akto Nr. 3 (t. 1, b. l. 111); 2008 m. balandžio mėn. akto Nr. l (t. 2, b. l. b. l. 115-116); 2008 m. gegužės mėn. akto Nr. 2 (t. 2, b. l. 118-119) ir 2008 m. birželio mėn. akto Nr. 3 (t. 2, b. l. b. l. 121) kontekste ?
  1. Kokius konkrečius statybos darbus 2008-03-27 Rangos sutarties Nr. 1009-W005 ir ją lydinčių dokumentų pagrindu objektuose, esančiuose Gaveikėnų kaime Ignalinos rajone, atliko UAB „Eurorenovacijos“ ir kokių konkrečių darbų aktų konkrečiose pozicijose tokie atlikti darbai yra atvaizduoti (užfiksuoti) 2008 m. balandžio mėn. akto Nr. 1 (t. 1, b. l. 108-109); 2008 m. gegužės-liepos mėn. akto Nr. 2 (t. 1, b. l. 110); 2008 m. gegužės-liepos mėn. akto Nr. 3 (t. 1, b. l. 111); 2008 m. balandžio mėn. akto Nr. l (t. 2, b. l. b. l. 115-116); 2008 m. gegužės mėn. akto Nr. 2 (t. 2, b. l. 118-119) ir 2008 m. birželio mėn. akto Nr. 3 (t. 2, b. l. b. l. 121) kontekste ?

10Civilinę bylą Nr. 2-2864-553/2010 iki bus atlikta ekspertizė teismas sustabdė. Nutartyje teismas taip pat įpareigojo ekspertą per 20 dienų nuo teismo nutarties skirti ekspertizę jam įteikimo laiko pranešti teismui apie preliminarų atliekamo darbo apmokėjimo dydį. Teismas įpareigojo ieškovą UAB „Eurorenovacijos“ ir atsakovą UAB „AS Development“ į teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 procentų dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą LT 587044060000276862 AB SEB banke ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Taip pat įpareigojo šalis atlyginti visas ekspertizės išlaidas. Teismas sprendė, kad klausimų formuluotė iš esmės apima ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ suformuluotų klausimų ir atsakovo 1, 2 bei 4 klausimų turinį, tačiau tokiu būdu yra objektyvesnė galimybė išsiaiškinti visas ginčo ribose esančias aplinkybes, kurioms nustatyti yra būtinos specialios žinios. Pasisakydamas dėl eksperto kandidatūrų, teismas nurodė, kad dėl eksperto kandidatūros šalims susitarti nepavyko, nes, ieškovo nuomone, jo siūloma ekspertė yra priimtinesnė dėl ekspertizės atlikimo kainos, nes atsakovo siūlomo eksperto darbo apmokėjimui bus būtinos labai didelės išlaidos. Tačiau jokių kitokių prieštaravimų dėl šio eksperto kandidatūros ieškovas nepareiškė. Atsakovai ir tretysis asmuo su ieškovo siūlomos ekspertės kandidatūra nesutiko todėl, kad vertino, jog S. M. turi žymiai didesnę patirtį, specializuojasi tokių ekspertizių srityje, jis yra atlikęs labai daug ekspertinių tyrimų. Teismas pažymėjo, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad S. M. į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą įrašytas nuo 2006 metų, specializacija – statinio projekto ekspertizė, statinio dalinė ekspertizė, jo darbo stažas siekia 25 metus, turi didelę darbo patirtį, yra atlikęs daug panašaus pobūdžio ekspertinių tyrimų. Ieškovo pateiktais duomenimis, G. L. į ekspertų sąrašą įrašyta nuo 2009 metų. Duomenų apie siūlomos kandidatės darbo patirtį nepateikta. Todėl teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir vertindamas, kad pagrindinis kriterijus eksperto paskyrimui yra jo kvalifikacija, sprendė, kad tikslinga ekspertizę atlikti pavesti ekspertui S. M. . Teismas vertino, kad prognozuojama didesnė ekspertizės kaina negali turėti lemiamos įtakos eksperto paskyrimui.

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Eurorenovacijos“ prašė panaikinti šią teismo nutartį dalyje, kurioje šalys įpareigotos į teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais įrodymais:

  1. Pagal CPK 90 straipsnį, užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti moka ta šalis, kuri prašė skirti ekspertizę. Kadangi ieškovas prašė skirti ekspertizę tik objekte „Vandens malūnas ir gyvenamasis namas“, ieškovui kyla pareiga sumokėti tik už tą ekspertizės dalį, kuri buvo paskirta jo prašymu. Įpareigojus ieškovą sumokėti už tą ekspertizės dalį, kuri atliekama atsakovo iniciatyva, ieškovas būtų finansiškai verčiamas padėti atsakovui surinkti įrodymus, pagrindžiančius jo priešieškinį.
  2. Ekspertizės atlikimo atveju abiejuose objektuose, jos kaina žymiai didesnė negu vien ieškovo nurodomame objekte. Be to, ieškovo pasiūlyta ekspertė už objekte „Vandens malūnas ir gyvenamasis namas“ atliktą ekspertizę nurodė 7 000 Lt plius PVM kainą, ir tik tokią kainą ieškovas sutiko sumokėti. Tuo tarpu atsakovo pasiūlytas ekspertas, už ekspertizę abiejuose objektuose, nurodė 50 000 Lt preliminarią kainą. Iš tokio kainų skirtumo bei abiejuose atliktų darbų apimties matyti, jog ekspertizės atlikimas objekte ,,Šv. Mykolo bažnyčia ir Bernardinų vienuolynas. Rekonstrukcija“, sudaro didesnę ekspertizės kainos dalį, todėl įpareigojimas sumokėti už ekspertizę lygiomis dalimis pažeidžia ieškovo teises.
  3. Teismas įpareigojo šalis į teismo specialiąją sąskaitą sumokėti užstatą net preliminariai nežinodamas, koks bus jo dydis. Be to, skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad šalys įpareigojami per 5 darbo dienas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos sumokėti lygiomis dalimi 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą į teismo sąskaitą. Taigi, net jei ekspertas už ekspertizę paprašytų nepagrįstai didelės sumos, šalys nutartimi jau yra įpareigotos ją sumokėti ir negalėtų darbų atlikimo kainos net apskųsti, nes teismo pranešimai atskiruoju skundu neskundžiami.

12Atsiliepimais į šį atskirąjį skundą atsakovai B. V. ir UAB ,,AS Development“ prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliacijos objektu yra Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutarties dalis, kuria pirmosios instancijos teismas įpareigojo ieškovą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (CPK 102 str. 4 d.).

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi nutarė paskirti civilinėje byloje statybų techninę ekspertizę, ekspertizę pavedė atlikti S. M. ; įpareigojo ieškovą ir atsakovą UAB ,,AS Development“ įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus; sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, kol bus atlikta ekspertizė.

16Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti liudytojus ar ekspertus, atlikti ekspertizę, apžiūrėti įvykio vietą, taip pat kurios pateiktas procesinis dokumentas turi būti išverstas į užsienio kalbą, iš anksto sumoka teismo nustatyto dydžio užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti, o jeigu CPK ar kitų įstatymų numatytais atvejais teismas savo iniciatyva iškviečia liudytojus, ekspertus ar paskiria ekspertizę, atlieka įvykio vietos apžiūrą, šių veiksmų atlikimo išlaidos sumokamos iš valstybės biudžeto. Atskiruoju skundu skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje yra nurodyta, kad ekspertizė yra skiriama ieškovo iniciatyva, atsakovui pritarus ir pateikus papildomų klausimų. Pažymėtina, kad abiejų šalių pateikti klausimai ekspertui glaudžiai susiję, nes susiję ieškinyje ir priešieškinyje nurodyti objektai, kuriuose buvo atliekami rangos darbai ir dėl kurių apmokėjimo kilęs ginčas. Todėl teismas turėjo pagrindo nustatyti, kad minėtos tiek ieškovas, tiek atsakovas UAB ,,AS Development“ turi lygiomis dalimis į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti užstatą. Kartu pažymėtina, kad, atsižvelgiant į ieškovo pageidavimą sumokėti tik už jo pasiūlytą ekspertizę (ekspertizę skirti tik jo nurodytame objekte), daryti dvi panašias ekspertizes byloje nagrinėjamu atveju netikslinga tokia situacija neatitiktų nei protingumo, nei ekonomiškumo ar proceso koncentruotumo principų. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 90 straipsnio 1 dalimi, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad užstatą turi sumokėti abi šalys.

17Ekspertizė bei jos pagrindu teikiama eksperto išvada, su kuria teismas siejo užstato įmokėjimo pareigą, yra tik viena iš įrodinėjimo priemonių civiliniame procese, kurią gali pasirinkti šalis vadovaudamasi civilinio proceso dispozityvumo principu (CPK 13 str., 177 str. 2 d., 178 str.). Ekspertizės išvada byloje vertinama kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.), o pagal nustatinėjamas bylos aplinkybes ji nėra privalomas įrodymas (CPK 177 str. 4 d., 218 str.). Kaip minėta, ekspertizės skyrimas yra procesinis veiksmas, kuris gali būti užtikrinamas užstatu (CPK 101 str. 1 d., 212 str. 1 d.). Tokiu atveju užstato tikslas – užtikrinti ekspertų bei valstybės galimų nuostolių padengimą bei įsitikinti, kad šalies ketinimai atlikti ekspertizę yra rimti. Užstato dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į asmens, kuris įpareigojamas užstatą įmokėti, turtinę padėtį. (CPK 102 str. 2 d.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas į šią proceso normą neatsižvelgė, šalių turtinės padėties neanalizavo, netyrė, ar skundžiama nutartimi nustatyta užstato suma nepažeis šalių teisių. Priešingai, pirmosios instancijos teismas net nenustatė, kokio dydžio pinigine išraiška minėtas užstatas bus. Kaip minėta, teismas įpareigojo šalis įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą. Tai reiškia, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu nei teismui, nei šalims nebuvo žinoma, kokį preliminarų atliekamo darbo užmokestį nustatys ekspertas S. M. (preliminaraus pagal teismo nutartį atliekamų darbų užmokesčio dydis į bylą nepateiktas iki šiol). Todėl teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog net jei ekspertas už ekspertizę paprašytų neprotingai didelės sumos, šalys būtų įpareigotos sumokėti lygiomis dalimis70 proc. preliminarios ekspertizės kainos. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors užstatas įmokamas į teismo depozitinę sąskaitą, bet nėra iš karto sumokamas ekspertui ar ekspertinei įstaigai, tačiau kita vertus, teisėjų kolegija privalėjo atsižvelgti ne tik į šalių siūlomas ekspertų kandidatūras, bet taipogi atsižvelgti ir į preliminarias šių ekspertų atliekamos ekspertizės kainas. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo siūlytos ekspertės preliminari ekspertizės kaina žymiai mažesnė už atsakovo UAB ,,AS Development“ pasiūlyto eksperto kainą net įvertinus ieškovo ir atsakovo ekspertui užduodamų klausimų apimtis, ir tai gali įtakoti apelianto galėjimą sumokėti teismo skundžiamoje nutartyje nurodytą užstatą.

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismas turi galimybę būti aktyvus – siūlyti savo ekspertų kandidatūras ar sudaryti šalims galimybes ieškoti eksperto kandidatūros, atitinkančios tiek ieškovo, tiek atsakovo reikalavimus. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra suformavęs procesinės teisės normų, reglamentuojančių ekspertizės skyrimą (CPK 212 str. 1 d.), taikymo (aiškinimo) praktiką, pagal kurią ekspertizė gali būti skiriama tiek teismo, tiek dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2008). Tai be kita ko reiškia, kad teismas skirdamas ekspertizę, taip pat gali siūlyti šalims priimtiną ekspertą.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį, kuria paskiriama ekspertizė (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Eksperto išvada yra viena iš įrodymų rūšių (CPK 177 str. 2 d.). CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo (CPK 212 str. 1 d.). Teismo nutartis, kuria paskirta ekspertizė, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl negali būti apeliacijos objektu (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Tačiau nagrinėjamu atveju eksperto kandidatūros parinkimas iš esmės gali sąlygoti šalių (apelianto) galėjimą sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą užstatą (CPK 102 str. 2 d.). Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad teismas visai nesiaiškino šalių galimybių sumokėti užstatą, teisėjų kolegija naikina skundžiamą nutartį dalyje, kuria statybų techninei ekspertizei nagrinėjamoje byloje atlikti paskirtas ekspertas S. M. ir šis ekspertas įpareigotas teismui per nustatytą terminą pranešti teismui apie preliminarų atliekamo darbo apmokėjimo dydį, taip pat dalyje, kuria išspręsti klausimai, susiję su ieškovo ir atsakovo UAB ,,AS Development“ įpareigojimu į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti užstatą.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti dalyje, kuria ekspertizę pavesta atlikti ekspertui S. M. bei jis įpareigotas pranešti teismui apie preliminarų atliekamo darbo apmokėjimo dydį, taip pat dalyje, kuria ieškovas UAB ,,Eurorenovacijos“ ir atsakovas UAB ,,AS Development“ įpareigoti įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą per 5 dienas nuo teismo pranešimo įteikimo įmokėti lygiomis dalimis 70 proc. dydžio nuo eksperto nurodytos preliminarios darbų atlikimo kainos paskaičiuotą užstatą ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinančius dokumentus, ir klausimą išspręsti iš esmės – perduoti bylą pirmosios instancijos teismui panaikintose dalyse spręstus klausimus nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 4. Atsakovas UAB „AS Development“ (buvusi UAB „SIV“) pateikė teismui... 5. Nurodė, kad pagal 2008 m. kovo 27 d. rangos sutartį Nr. 1009-W005 atsakovui... 6. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo... 7. Atsakovas UAB „AS Development“ sutiko su ieškovo UAB „Eurorenovacijos“... 8. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 23d. nutartimi byloje paskyrė... 10. Civilinę bylą Nr. 2-2864-553/2010 iki bus atlikta ekspertizė teismas... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Eurorenovacijos“ prašė panaikinti šią... 12. Atsiliepimais į šį atskirąjį skundą atsakovai B. V. ir UAB ,,AS... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliacijos objektu yra Vilniaus apygardos... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 23 d. nutartimi nutarė paskirti... 16. Pagal CPK 90 straipsnio 1 dalį šalis, kuri pateikė prašymą iškviesti... 17. Ekspertizė bei jos pagrindu teikiama eksperto išvada, su kuria teismas siejo... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismas turi galimybę... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 23 d. nutartį panaikinti dalyje,...