Byla 2-2008/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutarties, kuria laikytas nepaduotu pareiškėjo L. G. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-664-368/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės ,,Kanapa“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus brokerių kompanija“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltoji Vokė“ dėl 2005-07-21 darbų atlikimo akto Nr. 2004/04/28-05-01 pripažinimo negaliojančiu, reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir atsakovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus pirkliai“, uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus brokerių kompanija“ priešieškinius ieškovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Kanapa“ dėl skolos ir nuostolių atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu už akių tenkino ieškovo BAB ,,Kanapa“ ieškinį atsakovams UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“, UAB ,,Baltoji Vokė“ -pripažino negaliojančiu šalių 2005-07-21 pasirašytą darbų atlikimo aktą Nr. 2004/04/28-05-01, pripažino negaliojančiomis 2005-10-10 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. CS 01/2005/10/10, sudarytą tarp UAB „Vilniaus brokerių kompanija“ ir UAB „Baltoji Vokė“, bei 2008-06-05 reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. CS-2008/06/05, sudarytą tarp UAB „Baltoji Vokė“ ir UAB „Vilniaus pirkliai“; atmetė atsakovo UAB ,,Vilniaus pirkliai“ priešieškinį ieškovui BAB „Kanapa“ dėl 533 874 Lt skolos priteisimo ir atsakovo UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo. Teismas priėmė sprendimą už akių, nes į teismo posėdį neatvyko atsakovai, jiems apie posėdį buvo pranešta tinkamai, neprašė nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, o ieškovas prašė priimti sprendimą už akių (CPK 285 str.)

6Pareiškėjas L. G., kuriam, kaip procesiniam bendrininkui, atsakovai yra pavedę vesti šią bylą, 2011 m. sausio 11 d. pateikė pareiškimą su papildymu dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti šį teismo sprendimą, atnaujinti bylos nagrinėjimą bei atmesti ieškovo BAB „Kanapa“ ieškinį. Taip pat prašė palikti nepakeistus 2005-12-06 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-458-71/2005 ir 2006-07-26 galutinį teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-118-71/2006, pripažinti niekiniu 2005-11-10 fiktyvų sandorį, sudarytą tarp ieškovo AB „Kanapa“ ir UAB „Projektavimo centras“.

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi minėtą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus įstatyme nustatytą terminą, ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. balandžio 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-1004/2011) minėtą teismo nutartį panaikino ir perdavė L. G. pareiškimo su papildymu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą pašalinti šiuos pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo trūkumus: nurodyti aplinkybes, dėl kurių pareiškėjas neatvyko į teismo posėdį, dėl kokių svarbių priežasčių apie tai neinformavo teismo iki posėdžio pradžios, pateikti tai patvirtinančius dokumentus, tinkamai suformuluoti prašymą, pateikti tiek pareiškimo su priedais kopijų, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų, sumokėti žyminį mokestį (t. 5, b. l. 164).

9Pareiškėjas L. G., vykdydamas šią teismo nutartį, 2011-05-02 teismui papildomai pateikė (tai liudija teismo spaudas apie dokumentų gavimą) pažymą apie tai, jog jis yra deklaravęs savo išvykimą iš Lietuvos į Vokietiją, nurodė, kad į 2010-12-15 teismo posėdį negalėjo atvykti dėl itin sudėtingų meteorologinių sąlygų Vokietijoje nuo 2010-12-01 iki 2011-01-05. Teigė, kad dėl tokių oro sąlygų buvo sutrikdytas Vokietijos, kitų Europos miestų oro uostų darbas, todėl jis negalėjo pasinaudoti aviakompanijų paslaugomis. Tvirtino, kad dėjo pastangas atvykti į teismo posėdį, t. y. sirgdamas infekcine peršalimo liga iš Mannheimo Vokietijoje į Lietuvą vyko automobiliu, o iškilus abejonėms, kad nepavyks laiku atvykti, išsiuntė teismui elektroniniu paštu prašymą sustabdyti teismo procesą arba atidėti 2010-12-15 teismo posėdį. Kartu pateikė pareiškimo su priedais nuorašus kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, įrodymus, kad sumokėjo teismo nurodytą žyminį mokestį.

10Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi nustatė, kad pareiškimas dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo neatitinka CPK 287 straipsnio 2 dalies 3, 4, 5 punktų reikalavimų, t. y. nenurodytos aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, pateisinančios pareiškėjo pasyvumą, nenurodytos aplinkybės, dėl kurių, pareiškėjo nuomone, sprendimas už akių yra nepagrįstas, nepateikti įrodymai, pareiškėjo prašymas neatitinka teismo kompetencijos. Dėl to teismas nustatė pareiškėjui terminą pašalinti šiuos pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo trūkumus.

11Pareiškėjas L. G., vykdydamas teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad visos aplinkybės, susijusios su teismo sprendimo už akių teisėtumu yra nurodytos teismui 2011-01-11 pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, pakartojo aplinkybes, nurodytas anksčiau paminėtame pareiškime dėl neatvykimo į teismo posėdį priežasčių. Pareiškėjas prašė priimti ir prijungti prie bylos 2011-01-07 pareiškimą ir jo papildymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo su priedais, panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, vadovaujantis CK, CPK nuostatomis atlikti procesinius veiksmus, nurodytus minėtame pareiškime.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi L. G. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino visų teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartyje nurodytų trūkumų, t. y. nenurodė svarbių aplinkybių, dėl kurių pareiškėjas neatvyko į teismo posėdį ir apie tai neinformavo teismo. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl sudėtingų meteorologinių sąlygų Vokietijoje, pažyma apie deklaruotą išvykimą iš Lietuvos į Vokietiją, dėl pareiškėjo ligos, nepagrįstos įrodymais, t. y. pareiškėjas nepateikė įrodymų pateisinančių jo neatvykimą į teismo posėdį. Konstatavo, kad pareiškėjo prašymai atlikti kitus procesinius veiksmus, išvardytus 2011-01-11 teismui pateiktame pareiškime, t. y. palikti nepakeistus teismo 2005-12-06 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-458-71/2005, 2006-07-26 galutinį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-118-71/2006, atmesti ieškovo BAB „Kanapa“ ieškinį, skirti baudą, įpareigoti atlyginti nuostolius neatitinka pareiškimą dėl sprendimo už akių nagrinėjančio teismo kompetencijos (CPK 287 str. 2 d. 5 p., 288 str. 4 d.).

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Pareiškėjas L. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010-12-20 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodo, kad:

161. Teismo išvada, kad jis ne nepateikė neatvykimą į teismo posėdį pagrindžiančių įrodymų neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsta. Jis keletą kartų teikė teismui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pažymą, kad yra deklaravęs apie savo išvykimą iš Lietuvos, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietija, kad tuo metu, kai vyko teismo posėdis, Vokietijoje ir Europoje buvo ekstremalios meteorologinės sąlygos, dėl kurių sutriko oro uostų darbas, susisiekimas keliais. Teismas, reikalaudamas pateikti daugiau įrodymų, duomenų, konkrečiai nenurodo, kokie papildomi įrodymai dar turėtų būti pateikti. Jis teigė, kad net ir sirgdamas vyko į teismo posėdį automobiliu, o ne dėl to neatvyko į teismo posėdį, nes sirgo. Be to, išvykdamas į teismo posėdį ir matydamas sudėtingas meteorologines sąlygas, jis 2010-12-10 išsiuntė teismui elektroniniu paštu prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Jis taip pat 2011-05-30 kreipėsi į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą, prašydamas pateikti informaciją apie tuo metu Europos Sąjungos valstybėse buvusias meteorologines sąlygas.

172. Teismas be pagrindo sprendė, kad prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netinkamai suformuluotas (CPK 287 str. 2 d. 5 p.), nes iš esmės jis prašė panaikinti teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės pagal 2011-01-07 (teismui pateikto 2011-01-11) pareiškime nurodytas aplinkybes ir įrodymus, t. y. nurodė argumentus, turinčius įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Dėl to teismo išvada, kad pareiškime suformuluoti prašymai neatitinka teismo kompetencijos yra nepagrįsta, nes teismas turi diskrecijos teisę „perteklinius“ prašymus palikti nenagrinėtus.

183. Teismo nutartis yra neteisėta ir neteisinga, pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį, teisinės valstybės, protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio nuostatas, nes nagrinėjamu atveju buvo formaliais pagrindais buvo ginamas nesąžiningas ieškovas.

19Teisme 2011-07-28 (iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios) gautas pareiškėjo L. G. atskirojo skundo papildymas, kuriame nurodoma, jog jis kreipėsi į Lietuvos ir Vokietijos orų tarnybas dėl duomenų apie meteorologines sąlygas, buvusias 2010-12-01 – 2011-01-15, pateikimo. Be kitų byloje jau esančių įrodymų, pareiškėjas taip pat pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2011-07-07 pažymą apie nurodyto laikotarpio meteorologinius duomenis.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Kaip yra žinoma, sprendimo už akių priėmimo galimybė nėra teisinė sankcija į teismo posėdį neatvykusiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Tačiau šio tikslo siekimas įpareigojant civilinio proceso šalis rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu ir sprendimo už akių priėmimo galimybė privalo būti derinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, teisminės gynybos principu, nurodytu (CPK 7 str. 1, 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-04-27 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-167/2005). Pagal CPK 287 straipsnį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl tokio sprendimo peržiūrėjimo ir tai yra vienintelis būdas pasyviai šaliai pašalinti neatvykimo į teismo posėdį padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d.).

22Kaip žinoma, sprendimo už akių peržiūrėjimas vyksta 2 etapais: pareiškimo dėl sprendimo už akių priėmimas bei šio pareiškimo išnagrinėjimas (CPK 287, 288 str.). Pareiškimas peržiūrėti sprendimą už akių paduodamas raštu ir jame turi būti nurodytos CPK 287 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės. Tuo atveju, jei toks pareiškimas minėtų reikalavimų neatitinka, trūkumai yra šalinami bendrąja CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 138 str., 287 str. 4 d.).

23Teismo teisės išnagrinėjus tokį pareiškimą yra numatytos CPK 288 straipsnio 3 dalyje, o šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tik išnagrinėjęs pareiškimą teismas konstatuoja, ar šalis neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti ir ar pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Tai reiškia, kad, kaip ir ieškinio priėmimo stadijoje, pareiškime nurodomos aplinkybės, materialaus pobūdžio faktai ir pateikti įrodymai iš esmės nėra vertinami.

24Nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi L. G. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo laikė nepaduotu, konstatavęs, kad pareiškėjas nepašalino teismo nutartyse nurodytų trūkumų, todėl pareiškimas dėl sprendimo už akių neatitinka CPK 287 straipsnio 2 dalies 3, 5 punktų, 4 dalies reikalavimų.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad teismas neteisingai įvertino įrodymus bei argumentus, kuriuos pareiškėjas pateikė, vykdydamas teismo nurodymus dėl trūkumų šalinimo, todėl neteisingai aiškino ir taikė CPK 115 straipsnio, 287 straipsnio 4 dalies normas, reglamentuojančias procesinių dokumentų trūkumų šalinimą. Be to, kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, netinkamai taikė pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimą ir nagrinėjimo tvarką reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl pareiškimo dėl sprendimo už akių priėmimo stadijoje be pagrindo iš esmės vertino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, pateiktus įrodymus (CPK 329 str. 1 d.).

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas, vykdydamas teismo 2011-04-20 nutartį, 2011-05-02 pateikė teismui pareiškimo su priedais nuorašus kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, įrodymus, apie tai, kad sumokėjo teismo nurodytą žyminį mokestį, pagrįsdamas teiginius apie neatvykimą į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių, nurodė atitinkamas faktines aplinkybes (gyvenamoji vieta užsienyje, sudėtingos meteorologinės sąlygos, pastangos informuoti apie tai teismą ir kt.), pateikė šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad yra pagrindas spręsti, jog pareiškėjas jau tuo metu buvo pateikęs įrodymus, kurie leido spręsti, jog teismo nurodyti trūkumai yra pašalinti ir pareiškimas atitiko CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas be pagrindo 2011-05-03 nutartimi dar kartą įpareigojo pareiškėją nurodyti aplinkybes, liudijančias neatvykimo į teismo posėdį, teismo neinformavimo apie neatvykimą priežastis ir pateikti įrodymus. Be to, kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas iš esmės ėmėsi vertinti faktines aplinkybes, pateiktus įrodymus, nors tai yra įrodinėjimo proceso dalykas, nustatomas tik išnagrinėjus pareiškimą bei sprendžiant dėl sprendimo už akių panaikinimo ir bylos atnaujinimo (CPK 176, 288 str.).

27Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad teismas 2011-05-03 nutartimi pareiškėją įpareigojo pašalinti visiškai naujus pareiškimo trūkumus – nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, pateikti tai patvirtinančius įrodymus ir suformuluoti prašymą, atitinkantį teismo kompetenciją (CPK 287 str. 2 d. 4, 5 p., 4 d.). Pareiškėjas įvykdė taip pat ir šią teismo nutartį ir šalindamas minėtus trūkumus nurodė, kad prašymas, visos aplinkybės, susijusios su teismo sprendimo už akių teisėtumu, yra išdėstyti teismui 2011-01-11 pateiktame (pirminiame) pareiškime ir jo papildyme. Tačiau teismas skundžiama nutartimi laikė, kad pareiškėjas netinkamai suformulavo prašymą, kad jis neatitinka pareiškimą dėl sprendimo už akių nagrinėjančio teismo kompetencijos (CPK 287 str. 2 d. 5 p., 288 str. 4 d.). Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada.

28Kaip matyti iš pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jo papildymų pareiškėjas L. G. yra suformulavęs prašymą panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Toks prašymas atitinka CPK 287 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimą ir CPK 288 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas teismo teises išnagrinėjus iš esmės pareiškimą. Kiti pareiškime nurodyti prašymai yra susiję su šioje civilinėje byloje priimtais procesiniais sprendimais, atsakovų priešieškinio reikalavimais, teisiniu ir faktiniu bylos aplinkybių vertinimu, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jie neatitinka pareiškimą dėl sprendimo už akių nagrinėjančio teismo kompetencijos.

29Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija skundžiamą teismo nutartį panaikina. Kaip žinia, ieškinio, taip pat ir pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimo išsprendimas yra pirmosios instancijos teismo dispozicijoje, todėl šis klausimas perduodamas minimam teismui spręsti iš naujo (CPK 137 str. 1 d., 287 str. 4 d.). Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų atskirajame skunde apelianto išdėstytų argumentų.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

31Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo perduoti nagrinėti tam pačiam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka pareiškėjo L. G.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu už akių tenkino... 6. Pareiškėjas L. G., kuriam, kaip procesiniam bendrininkui, atsakovai yra... 7. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi minėtą... 8. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nustatė... 9. Pareiškėjas L. G., vykdydamas šią teismo nutartį, 2011-05-02 teismui... 10. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi nustatė, kad... 11. Pareiškėjas L. G., vykdydamas teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį pateikė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi L. G.... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Pareiškėjas L. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir... 16. 1. Teismo išvada, kad jis ne nepateikė neatvykimą į teismo posėdį... 17. 2. Teismas be pagrindo sprendė, kad prašymas dėl sprendimo už akių... 18. 3. Teismo nutartis yra neteisėta ir neteisinga, pažeidžia Lietuvos... 19. Teisme 2011-07-28 (iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios) gautas... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Kaip yra žinoma, sprendimo už akių priėmimo galimybė nėra teisinė... 22. Kaip žinoma, sprendimo už akių peržiūrėjimas vyksta 2 etapais:... 23. Teismo teisės išnagrinėjus tokį pareiškimą yra numatytos CPK 288... 24. Nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi L. G. pareiškimą dėl... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, skundo faktinį ir teisinį... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas, vykdydamas teismo 2011-04-20... 27. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad teismas 2011-05-03 nutartimi... 28. Kaip matyti iš pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, jo... 29. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija skundžiamą teismo... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartį ir...