Byla 2-1004/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-664-368/2010, kuria pareiškėjo pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo atsisakyta priimti ir jis grąžintas jį padavusiam asmeniui.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šiaulių apygardos teisme 2011 m. sausio 11 d. gautas pareiškėjo L. G. pareiškimas ir pareiškimo papildymas dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškėjas L. G. prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, taip pat prašė ieškovo AB „Kanapa” ieškinį atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 12 d. nutartimi nutarė pareiškėjo L. G. pareiškimą bei pareiškimo papildymą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą 20 dienų terminą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (CPK 287 str. 1 d.), procesinio termino atnaujinti neprašė ir kadangi termino atnaujinimui nėra teisinio pagrindo, nutarė pareiškimo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 75 str. 1 d.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas L. G. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-01-12 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės, bei priimti L. G. 2010-01-07 pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010-12-20 sprendimo už akių peržiūrėjimo, bei šio pareiškimo 2011-01-10 papildymą; Jeigu šį atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas mano, jog, buvo netinkamai (el. paštu 2011-01-10 d. 23:13 - 23:37 val.) ar praleidus terminus teismui perduoti procesiniai dokumentai - prašo atnaujinti procesinių dokumentų perdavimo terminus, bei priimti L. G. 2010-01-07 pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010-12- 20 sprendimo už akių peržiūrėjimo, bei šio pareiškimo 2011 -01 -10 papildymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad byloje yra duomenys, jog Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimas už akių buvo išsiųstas L. G. paštu. Tik apeliantui pareikalavus, teismo darbuotojai minėtą procesinį dokumentą 2010 m. gruodžio 29 d. pareiškėjui išsiuntė jam elektroniniu paštu.

112. Proceso dalyvio kreditorių procesinio bendrininko L. G. 2011-01-07 pareiškimas dėl teismo 2010-12-20 sprendimo už akių peržiūrėjimo (su priedais), ir procesinio bendrininko L. G. 2011-01-07 pareiškimo dėl teismo 2010-12-20 sprendimo už akių peržiūrėjimo 2011-01-10 papildymas (su priedais) iš el. pašto L. G. buvo išsiųsti, t.y perduota teismui 2011 m. sausio 10 d. laikotarpyje nuo 23 val. 13 min. iki 23 val. 37 min., todėl tai atitinka CK 1.122 straipsnio reikalavimus.

123. Priimant 2011-01-12 teismo nutartį yra padaryta teismo klaida (kuri galėjo įvykti dėl teismo darbuotojų neatidumo nefiksuojant gautų procesinių dokumentų išsiuntimo datos ir laiko), o šiame skunde pateikti įrodymai bei nurodyti faktai, kurie patvirtina, kad teismo 2011-01-12 nutartis akivaizdžiai neteisinga, kas prieštarauja LR Konstitucijos 109 str., konstituciniams teisinės valstybės ir teisingumo principams, bei pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartis, kuria pareiškėjo L. G. pareiškimas bei pareiškimo papildymas dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo atsisakytas priimti ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

16Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisė yra pažeista, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Taip pat CPK 5 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka nustatoma įstatymu ir tam, kad ši teisė būtų realizuota tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. CPK 75 straipsnio pirmoji dalis numato, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui.

17Nagrinėjamu atveju apeliantas, nurodo, kad jam Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimas už akių nebuvo išsiųstas paštu. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu negali sutikti, nes byloje esantys duomenys, t.y. pranešimas dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių bei minėto sprendimo už akių nuorašas buvo išsiųsti pareiškėjui L. G. 2010 m. gruodžio 20 d. (t.4, b. l. 68). Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjas L. G. apie Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 15 d. posėdį buvo informuotas tinkamai (t.4, b. l. 26), todėl turėjo pareigą domėtis nagrinėjamos bylos procesu.

18Pažymėtina, kad pagal CPK 287 straipsnio 1 dalies nuostatas, neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškimas ir pareiškimo papildymas dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo Šiaulių apygardos teisme buvo užregistruotas 2011 m. sausio 11 d., t. y. praleidus vieną dieną. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pareiškimą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo (su priedais) išsiuntė Šiaulių apygardos teismui 2011 m. sausio 10 d. laikotarpyje nuo 23 val. 13 min. iki 23 val. 37 min. ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus (t.5, b. l. 115-120, 134-139), nes pagal CPK 178 straipsnio nuostatas šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Aukščiau išvardintos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu patvirtina, kad apeliantas įrodė, jog teismui skirtus dokumentus jis išsiuntė elektroniniu paštu iki 2011 m. sausio 10 d. dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, t.y. pakutinę apskundimo dieną. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei vadovaujantis CPK 74 straipsnio 6 dalies nuostatomis procesinis veiksmas, kuriam atlikti nustatytas terminas, turi būti atliekamas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, todėl laikytina, kad pareiškimas dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo pateiktas nepraleidus įstatyme nustatyto termino.

19Esant paminėtoms aplinkybėms, atskirasis skundas, tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 12 d. nutartį ir L. G. pareiškimo bei pareiškimo papildymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausią perduoti spręsti Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai