Byla 2-1176/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dujotiekis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dujotiekis“ ieškinio pareiškimą atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MGS LT“ (civilinės bylos Nr. B2-1317-324/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Dujotiekis“ ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „MGS LT“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centrą. Ieškovas nurodė, kad jis 2008 m. gruodžio mėnesį suteikė atsakovui paslaugų pagal PVM sąskaitą-faktūrą už 21 337,94 Lt sumą, tačiau atsakovas jos neapmokėjo. Atsakovas nereaguoja į ieškovo raginimus sumokėti skolą, o tai leidžia teigti, jog jis neketina sumokėti skolos. Ieškovo žiniomis, atsakovas turi ir daugiau įsiskolinimų.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 20 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „MGS LT“. Teismas nurodė, kad iš 2010 m. sausio 31 d. UAB „MGS LT“ balanso duomenų matyti, jog jame įrašytas įmonės turtas vertas 36 481 617 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 14 374 108 Lt. Iš atsakovo kreditorių sąrašo matyti, jog jo pradelsti įsipareigojimai sudaro 13 799 921,03 Lt. Teismo įsitikinimu, nurodyta bendra pradelstų įsipareigojimų suma neviršija pusės į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Net jeigu visi įmonės įsipareigojimai būtų pradelsti, jie neviršytų pusės į atsakovo įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismo manymu, nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo.

6Ieškovas UAB „Dujotiekis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Skunde rašoma :

71. Teismas neatsižvelgė į ieškovo prašymą skirti žodinį bylos nagrinėjimą ir neinformavo ieškovo apie bankroto bylos nagrinėjimo laiką ir vietą.

82. Atsakovas ieškovui skolos faktiškai nemoka nuo 2008 metų, o galimybės išieškoti 21 337,94 Lt skolą nerealios. Tam, kad būtų nustatyta, ar teisingai nurodyta turto, įrašyto į atsakovo balansą, vertė, tikslinga byloje skirti turto vertės nustatymo ekspertizę. Ieškovas yra pateikęs tokį prašymą, bet paaiškėjo, jog jis buvo gautas po skundžiamos nutarties priėmimo.

9Atsakovas UAB „MGS LT“ atsiliepime į ieškovo UAB „Dujotiekis“ atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad prašymas skirti žodinį bylos nagrinėjimą nesaistė pirmosios instancijos teismo. Atsakovas yra moki įmonė. Teismas, spręsdamas dėl atsakovo balanse esančio turto vertės, ieškovui nepateikus įrodymų, paneigiančių atsakovo balanso duomenų teisingumą ir pagrįstumą, pagrįstai vadovavosi įmonės balanso duomenimis dėl atsakovo turto vertės. Pats ieškovas pripažįsta, kad prašymą dėl ekspertizės pateikė pavėluotai.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „MGS LT“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas spręstinas vadovaujantis ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus.

13Šiuo atveju ieškovas UAB „Dujotiekis“ pareikštu ieškinio pareiškimu siekė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „MGS LT“, ieškinį grįsdamas atsakovo nemokumu (t. 1, b. l. 3-4). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Teismo 2010 m. sausio 22 d. nutartimi UAB „MGS LT“ buvo iškelta bankroto byla (t. 1, b. l. 51-52), tačiau UAB „MGS LT“ dėl šios nutarties duodama atskirąjį skundą pateikė 2009 m. lapkričio 30 d. balansą už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki lapkričio 30 d., pagal kurį matyti, jog jos turimas turtas siekia 36 473 818 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 14 378 424 Lt (t. 1, b. l. 73-74). Gavęs UAB „MGS LT“ atskirąjį skundą pats pirmosios instancijos teismas 2010 m. vasario 17 d. nutartimi jį patenkino, panaikino 2010 m. sausio 22 d. nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MGS LT“ , paskyrė UAB „MGS LT“ direktoriui 2 000 Lt baudą bei įpareigojo per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas bei kalendorinę atsiskaitymų datą pagal sutartis ar įstatymus, 2008 m. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Teismas pažymėjo, kad gavus nurodytus duomenis, klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MGS LT“ nagrinės rašytinio proceso tvarka (t. 1, b. l. 89-90). Šios nutarties nuorašas buvo siunčiamas ir ieškovui UAB „Dujotiekis“ (t. 1, b. l. 92). Pagal UAB „MGS LT“ 2008 m. gruodžio 31 d. balansą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įmonės turtas iš viso siekė 38 587 363 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 14 689 318 Lt (t. 1, b. l. 97-98). UAB „MGS LT“ pateikė savo kreditorių sąrašus (t. 1, b. l. 100-110, 114-123, t. 2, b. l. 174-184). Pagal UAB „MGS LT“ 2010 m. vasario 26 d. balansą už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. įmonės turtas iš viso siekė 36 481 617 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 14 374 108 Lt (t. 1, b. l. 112-113). Skundžiama nutartimi teismas rašytinio proceso tvarka atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „MGS LT“ (t. 2, b. l. 185).

14Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, rengdamasis nagrinėti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turi būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas. Spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek ir ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka teismo iniciatyva gautais duomenimis bei atsižvelgia į įmonės finansinės būklės pasikeitimus per laikotarpį nuo pareiškimo gavimo iki posėdžio, kuriame sprendžiamas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti atsakovo finansinę būklę, bet tai nepaneigia dalyvaujančių byloje asmenų pareigos įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas ar atsikirtimas į jį. Aukščiau išdėstytos aplinkybės, kurių ėmėsi teismas, patvirtina tai, kad šiuo atveju teismas buvo aktyvus, o viešasis interesas įgyvendintas.

15Teisėjų kolegija skundo argumentus, jog teismas neatsižvelgė į ieškovo prašymą skirti žodinį bylos nagrinėjimą, neinformavo ieškovo apie bankroto bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, laiko nepagrįstais. Kaip jau nurodyta aukščiau, teismas dar 2010 m. vasario 17 d. nutartyje pažymėjo, jog gavus papildomus duomenis klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „MGS LT“ nagrinės rašytinio proceso tvarka (t. 1, b. l. 89-90), o šios nutarties nuorašas išsiųstas ir ieškovui UAB „Dujotiekis“ (t. 1, b. l. 92). ĮBĮ numato teismui teisę bankroto bylos iškėlimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka (ĮBĮ 10 str. 1, 13 d., CPK 1 str. 1 d.). Teismo posėdžio formą reglamentuojančio CPK 153 straipsnio 2 dalis numato, kad rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys yra informuojami pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato, kad būtų informuojama apie procesinių veiksmų atlikimą (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-742/2009, 2009 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-964/2010). Skundžiama nutartis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą pareigos informuoti bylos šalis apie tokį posėdį įstatymas teismui nenumato, todėl konstatuoti apelianto nurodytą procesinės teisės normos pažeidimą nėra pagrindo. Rašytinis bankroto bylų iškėlimo procesas būdingas Lietuvos teismų praktikai. Tik atskirais atvejais, kai byla yra sudėtinga, teismas turėtų bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą bankroto bylos UAB ,,MGS LT“ iškėlimo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Be to, pažymėtina tai, kad apelianto prašymas dėl žodinio bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo atsakovui UAB „MGS LT“ pateiktas jau po skundžiamos nutarties priėmimo, t.y. jau rašytinio proceso tvarka išsprendus bankroto bylos iškėlimo klausimą.

16Tik po skundžiamos nutarties priėmimo (t. 2, b. l. 185, 187) buvo gautas ir ieškovo prašymas skirti atsakovo turto vertės ekspertizę, nustatyti, ar teisingai nurodyta turto, įrašyto į atsakovo balansą, vertė. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Pats apeliantas pripažįsta, kad prašymas, kuriuo siekė paskirti atsakovo turto vertės ekspertizę, pateiktas pavėluotai, todėl tai nesudaro pagrindo teigti, jog buvo pažeistos jo teisės, o skundžiamą nutartį laikyti nepagrįsta ir neteisėta.

17Išdėstytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad pirmosios instancijos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „MGS LT“, yra nepagrįsta ir neteisėta. Apelianto skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai