Byla e2-1068-647/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius, sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ atstovei I. U., nedalyvaujant atsakovės RUAB „Tauralaukio kotedžai“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ieškinį atsakovei RUAB „Tauralaukio kotedžai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės RUAB „Tauralaukio kotedžai“ 28 395,97 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pareikšto reikalavimo ribose (28 395,97 Eur) areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, o banko sąskaitose nesant pakankamai lėšų, pareikšto reikalavimo užtikrinimui areštuoti kitą atsakovui priklausantį turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, grynuosius pinigus, kilnojamąjį / nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius, taip pat pas trečiuosius asmenys esantį atsakovo turtą bei turtines teises.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. spalio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis Nr. 201710/17, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atskovės vardu ir lėšomis atlikti juridinius veiksmus, susijusius su atsakovės teisių gynimu, o atsakovė įsipareigojo tinkamai atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Ieškovė tinkamai vykdė visas savo sutartines prievoles, pretenzijų dėl to negavo. Šalių bendradarbiavimo metu ieškovė suteikė atsakovei paslaugų už 28 395,97 Eur sumą, už kurias buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, tačiau atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos šių PVM sąskaitų - faktūrų neapmokėjo, todėl liko skolingas ieškovei 28 395,97 Eur. Į ieškovės raginimus atsiskaityti atsakovė nereagavo.

83.

9Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės atžvilgiu buvo patenkintas. Nutarta ieškovės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ reikalavimo užtikrinimui, areštuoti atsakovės UAB „Tauralaukio kotedžai“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai, – pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 28 395,97 Eur sumos, uždraudžiant atsakovęi areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

104.

112019 m. rugsėjo 16 d. teisme gautas atsakovės UAB „Tauralaukio kotedžai“ atskirasis skundas, kuriuo prašoma nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą; ieškovei taikyti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

125.

13Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atsakovės atskirasis skundas tenkintas; Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-9665-647/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės RUAB „Tauralaukio kotedžai“ atžvilgiu panaikinta.

146.

15Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškiniu ieškovė galimai siekia suklaidinti teismą, nes dokumentuose nenurodo, jog atsakovė yra restruktūrizuojama įmonė, kurios restruktūrizavimo procesas nėra užbaigtas, o ieškovė yra atsakovės restruktūrizavimo administratorius. Teigė, kad dėl to, jog restruktūrizavimo administratorius nori gauti pinigines lėšas kuo skubiau, nesulaukus restruktūrizavimo metu numatytų mokėjimų įgyvendinimo, kreipėsi į teismą dėl jam mokėtino atlyginimo priteisimo, kas iš esmės neatitinka įstaymo normų.

167.

17Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį visiškai palaikė, prašė jį tenkinti.

188.

19Atsakovės atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, todėl byla, ieškovei prašant ją išnagrinėti iš esmės, išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 1-2 dalys, 246 straipsnio 2 dalis).

20Teismas konstatuoja: Ieškinys tenkintinas.

219.

22Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškovės atstovės paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2017 m. spalio 17 d. sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį Nr. 201710/17, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atskovės vardu ir lėšomis atlikti juridinius veiksmus, susijusius su atsakovės teisių gynimu, o atsakovė įsipareigojo tinkamai atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Šalių bendradarbiavimo metu ieškovė suteikė atsakovei paslaugų už 28 395,97 Eur sumą, už kurias buvo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, tačiau atsakovas iki ieškinio pateikimo teismui dienos šių PVM sąskaitų - faktūrų neapmokėjo, todėl liko skolingas ieškovei 28 395,97 Eur.

2310.

24Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

2511.

26Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė PVM sąskaitas–faktūras: 2017 m. lapkričio 8 d. Nr. KABI70148 (suma - 1170,97 EUR), 2017 m. gruodžio 1 d. Nr. KABI70160 (suma - 2420 EUR), 2018 m. sausio 10 d. Nr. KAB180011 (suma - 2420 EUR), 2018 m. vasario 14 d. Nr. KAB180024(suma - 2420 EUR), 2018 m. kovo 12 d. Nr. KABI80035 (suma - 2420 EUR), 2018 m. balandžio 10 d. Nr. KABI80049 (suma - 2420 EUR), 2018 m. gegužės 10 d. Nr. KABI80059 (suma - 2420 EUR), 2018 m. birželio ll d. Nr. KABI 80073 (suma - 2420 EUR), 2018 m. liepos 4 d. Nr. KABI80082 (suma 2420 EUR), 2018 m. rugpjūčio 9 d. Nr. KAB180092 (suma - 605 EUR), 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. KAB180102 (suma-605 EUR), 2018 m. spalio 10 d. Nr. KABI80112 (suma- 605 EUR), 2018 m. lapkričio 5 d. Nr. KAB180142 (suma - 605 EUR), 2018 m. gruodžio 10 d. Nr. KABI80155 (suma - 605 EUR), 2019 m. sausio 9 d. Nr. KAB190008 (suma - 605 EUR), 2019 m. vasario ll d. Nr. KAB190015 (suma 605 EUR), 2019 m. kovo 15 d. Nr. KAB190026 (suma - 605 EUR), 2019 m. balandžio 10 d. Nr. KAB190037 (suma - 605 EUR), 2019 m. gegužės 9 d. Nr. KABI90044 (suma - 605 EUR), 2019 m. birželio 4 d. Nr. KABI90054 (suma - 605 EUR), 2019 m. liepos 10 d. Nr. KABI90064 (suma - 605 EUR), 2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr. KABI90069 (suma - 605 EUR) (priedas Nr. 3) – iš viso už 28 395,97 Eur. Duomenų, kad atsakovė ieškovei būtų sumokėjusi skolą, nėra.

2712.

28Nors atsakvė atsiliepimu į ieškinį iš esmės nurodė, kad ieškovė yra atsakovės restruktūrizavimo administratorius, kuris nori gauti pinigines lėšas nesulaukus restruktūrizavimo metu numatytų mokėjimų įgyvendinimo, kas atsakovės nuomone neatitinka įstatymų normų, tačiau matyti, kad 2017 m. spalio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis Nr. 201710/17, kuria šalys susitarė, administratoriui tinkamai vyksdant sutartį mokėti jam nustatytą atlyginimą, t. y. 2 000,00 Eur + PVM, per mėnesį (sutarties 11.2 papunktis).

2913.

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, kad atsakovė savo sutartinės pareigos atsiskaityti su ieškove už suteiktas paslaugas nevykdė tinkamai, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 28 395,97 Eur skolą už suteiktas paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205 straipsniai).

3114.

32CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Remiantis minėtu reglamentavimu ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 28 395,97 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2011).

3315.

34Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos pastarosios turėtos bylinėjimo išlaidos: 639,00 Eur žyminio mokesčio ir 1004,30 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso – 1643,30 Eur.

3516.

36Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 (aktuali redakcija nuo 2020 m. sausio 23 d.), bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteistinos, nes į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta (5,00 Eur) minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265, 270 straipsniais,

Nutarė

38ieškinį tenkinti.

39Priteisti iš atsakovės RUAB „Tauralaukio kotedžai“, juridinio asmens kodas 303091008, ieškovės UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, juridinio asmens kodas 141972256, naudai 28 395,97 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius trs šimtus devyniasdešimt penkis eurus 97 ct) skolos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1643,30 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt tris eurus 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

40Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. spalio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo... 8. 3.... 9. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmo 2019 m. rugsėjo 5 d.... 10. 4.... 11. 2019 m. rugsėjo 16 d. teisme gautas atsakovės UAB „Tauralaukio kotedžai“... 12. 5.... 13. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2019 m. rugsėjo 17... 14. 6.... 15. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.... 16. 7.... 17. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį visiškai palaikė,... 18. 8.... 19. Atsakovės atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdį jam... 20. Teismas konstatuoja: Ieškinys tenkintinas.... 21. 9.... 22. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų ir ieškovės atstovės... 23. 10.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį... 25. 11.... 26. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė už suteiktas paslaugas... 27. 12.... 28. Nors atsakvė atsiliepimu į ieškinį iš esmės nurodė, kad ieškovė yra... 29. 13.... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir, kad atsakovė savo sutartinės... 31. 14.... 32. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 33. 15.... 34. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 35. 16.... 36. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265, 270... 38. ieškinį tenkinti.... 39. Priteisti iš atsakovės RUAB „Tauralaukio kotedžai“, juridinio asmens... 40. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...