Byla P2-1118-323/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., Palangos kredito unija, A. P. P

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos D. O. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolė B. T., Palangos kredito unija, A. P. P.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) – nekilnojamojo turto pardavimą iš viešųjų varžytynių - iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų bei priimtas galutinis sprendimas (nutartis). Nurodė, kad vykdomoji byla Nr. ( - ) pradėta vykdyti pagal Klaipėdos m. 2-ojo notarų biuro notaro išduotą vykdomąjį įrašą dėl 550416,79 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės D. O. išieškotojo Palangos kredito unijos naudai, iš viešųjų varžytynių parduodant įkeistą turtą, priklausantį A.P. P.. Paaiškino, kad tik 2013-12-27 tapo žinoma apie įkeisto turto įkainojimą ir pardavimą iš viešųjų varžytynių, kadangi įkeisto turto savininkė pareiškėjos motina yra senyvo amžiaus, neįgali, dėl savo sveikatos būklės negalėjo operatyviai pareiškėjai perduoti informacijos apie priverstinio vykdymo veiksmus. Kadangi varžytynės paskelbtos 2014-01-09, per tokį trumpą laiką negali surasti ir pasiūlyti savo pirkėjo, be to turtas įkainotas mažesne nei rinkos kaina, todėl laiko, kad vykdomojoje byloje yra pagrindas atlikti pakartotinę ekspertizę turto vertei nustatyti.

3Prašymas atmestinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.). CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5Susipažinus su pareiškėjos prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, jog pareiškėja savo argumentams dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), juos grindžia tik deklaratyviais teiginiais apie tai, kad įkeistas turtas įvertintas mažesne nei rinkos kaina, todėl teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybės (klausimui išspręsti skirtos tik 3 darbo dienos) lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtinai pareiškėjos nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais. Be to, kaip matyti iš pareiškėjos skundo, pareiškėja nurodo, kad įkeisto turto savininkė pareiškėjos motina A. P. P. procesinius dokumentus iš antstolės B. T. apie įkeisto turto įvertinimą ir viešųjų varžytynių paskelbimą gavo, tačiau dėl amžiaus, sveikatos būklės operatyviai neinformavo pareiškėjos, tačiau nenurodo, kodėl, būdama skolininkė, nesidomi vykdomąja byla ir atliekamais vykdymo veiksmais, kodėl kaip skolininkė teisės aktų suteiktomis teisėmis nesinaudoja savalaikiai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat preliminariai įvertinus skundo reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus, vadovaujantis vykdymo proceso šalių, kitų dalyvių interesų pusiausvyros principu, yra pagrindas pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti kaip nepagrįstą (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

7netenkinti pareiškėjos D. O. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai