Byla 1S-1177-152/2012
Dėl to negalima tikėtis teisingumo Šiaulių miesto apylinkės teisme, todėl prašo bylą perduoti nagrinėti kitos apylinkės teismui

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Irena Ivanovienė, susipažinusi su pareiškėjo V. R. ir jo gynėjos adv. A. Bračiulienės skundu bei pateikta medžiaga,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme buvo gautas pareiškėjo V. R. ir jo gynėjos adv.

3A. Bračiulienės skundas. Iš pateiktos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama V. R. baudžiamoji byla, kurioje jis kaltinamas pagal LR BK 24 str. 4 d. ir 192 str.1 d. Kaltinamasis V. R. ir jo gynėja adv. A. Bračiulienė skundu, adresuotu Šiaulių apygardos teismo pirmininkui, reiškia nušalinimą visiems Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjams, motyvuojant tuo, kad šiame teisme buvo neobjektyviai išspręstas bylą nagrinėjančio teisėjo P. Simėno nušalinimo klausimas. Pareiškėjų nuomone, bylą nagrinėjančio teisėjo ir kaltinimą šioje byloje palaikančio prokuroro bendravimas teisėjo kabinete teismo posėdžio pertraukos metu kelia abejonių šio teisėjo nešališkumu, o tai, kad teismo vadovas, netvirtino teisėjo nusišalinimo, byloja, kad toks elgesys teisme yra toleruojamas. Pareiškėjai daro išvadą, kad dėl to negalima tikėtis teisingumo Šiaulių miesto apylinkės teisme, todėl prašo bylą perduoti nagrinėti kitos apylinkės teismui.

4Pareiškėjų skundas dėl nušalinimo paliktinas nenagrinėtu, o jų prašymas perduoti bylą nagrinėti kitos apylinkės teismui atmestinas.

5Atkreiptinas dėmesys į tai, kad baudžiamojo proceso įstatymas nenumato galimybės proceso dalyviams vienu pareiškimu reikšti nušalinimą visiems kurio nors apylinkės teismo teisėjams: vadovaujantis LR BPK IV skirsnio normomis, nušalinimas reiškiamas konkrečiam skundą ar bylą nagrinėjančiam teisėjui, kuris pats turi šį klausimą išspręsti (LR BPK 59 str. 3 d.). Teisėjui priėmus sprendimą nusišalinti, jis turi būti teismo pirmininko patvirtintas. Jeigu teismo pirmininkas nusišalinimo nepatvirtina, teisėjas privalo bylą toliau nagrinėti iš esmės (LR BPK 59 str. 4 d.). Teismo sprendimai nušalinimo klausimais yra neskundžiami (LR BPK 318 str. 4 d. ir 439 str. 2 p.), prieštaravimus šiems sprendimams proceso dalyviai turi galimybę pareikšti apeliaciniame skunde dėl galutinio sprendimo – nuosprendžio ar nutarties. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad baudžiamojo proceso įstatymas nenumato galimybės apygardos teismo pirmininkui spręsti apylinkių teismų teisėjų nušalinimo klausimus. Taigi, pareiškėjų skundą dėl nušalinimo, pareikšto visiems Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjams, nagrinėti Šiaulių apygardos teisme nėra teisinio pagrindo, todėl ši skundo dalis paliktina nenagrinėta.

6Paliekant nenagrinėtu nušalinimo, pareikšto visiems Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjams, klausimą, nėra pagrindo perduoti bylą nagrinėti kitos apylinkės teismui.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 59 str., 229 str., 439 str., Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

8kaltinamojo V. R. bei jo gynėjos adv. A. Bračiulienės skundą dėl jų pareikšto nušalinimo visam Šiaulių miesto apylinkės teismui palikti nenagrinėtu, o jų prašymą perduoti

9V. R. baudžiamąją bylą nagrinėti kitos apylinkės teismui atmesti. Baudžiamųjų bylų skyriaus

Proceso dalyviai