Byla 2-3/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kriptonika“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Universalios valdymo sistemos“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Kapitalo valdymo grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-197-623/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei SEB „Vilniaus bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“, uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“, uždarajai akcinei bendrovei „Tigesta“, UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“, S. B. , tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“, uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valdymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Avere“ dėl neteisėto kredito išmokėjimo sustabdymo ir vienašalio kreditavimo sutarčių nutraukimo, banko paslapties neteisėto atskleidimo ir žalos, atsiradusios atskleidus banko paslaptį, priteisimo, trečiojo asmens prievolės už pagrindinį skolininką įvykdymo ir hipotekos lakštų indosamentų pripažinimo neteisėtais nagrinėjimas,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Kriptonika“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą ir prašė:

3- pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ atliktą kredito išmokėjimo sustabdymą pagal 2004 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytą ilgalaikę kreditavimo sutartį Nr. 1760407121769-05;

4- pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ atliktą 2003 m. liepos 30 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytos ilgalaikės kreditavimo sutarties Nr. 1760307121277-05 bei 2004 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytos ilgalaikės kreditavimo sutarties Nr.1760407121769-05 vienašalį nutraukimą prieš terminą;

5- pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ reikalavimą ieškovui UAB „Kriptonika“ ir/ar atsakovui UAB „Penki kontinentai“ ir trečiajam asmeniui UAB „Universalios valdymo sistemos“ anksčiau termino grąžinti pagal 2003 m. liepos 30 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytą ilgalaikę kreditavimo sutartį Nr. 1760307121277-05 bei 2004 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytą ilgalaikę kreditavimo sutartį Nr.1760407121769-05 suteiktus kreditus, sumokėti priskaičiuotas palūkanas bei 1 321,00 Lt baudą;

6- pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo UAB „Penki kontinentai“ prievolės pagal 2003 m. liepos 30 d., 2004 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytas ilgalaikes kreditavimo sutartis Nr. 1760307121277-05, Nr. 1760407121769-05 už ieškovą UAB „Kriptonika“ įvykdymą, 2005 m. rugsėjo 8, 9 d., sumokant atsakovui AB SEB „Vilniaus bankas“ 2 334 911,87 Lt sumą;

7- pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais hipotekos (įkeitimo) lakštuose įrašytus indosamentus, kurių pagrindu ieškovo UAB „Kriptonika“ prievolė pagal 2003 m. liepos 30 d., 2004 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytas ilgalaikes kreditavimo sutartis Nr. 1760307121277-05, Nr. 1760407121769-05, užtikrinta hipoteka (įkeitimu), buvo perleista atsakovui UAB „Penki kontinentai“ (hipotekos pakeitimo kodas: 01120050023371, hipotekos pakeitimo kodas: 01120050023369, įkeitimo pakeitimo kodas: 01220050023373);

8- pripažinus nurodytus sandorius neteisėtais ir negaliojančiais ab initio, taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą AB SEB „Vilniaus bankas“ grąžinti atsakovui UAB „Penki kontinentai“ iš šio asmens gautą 2 334 911,87 Lt sumą;

9- įpareigoti atsakovą AB SEB „Vilniaus bankas“ vykdyti savo prievoles ieškovui UAB „Kriptonika“ pagal 2003-07-30, 2004-08-24 ieškovo UAB „Kriptonika“ ir atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ sudarytas ilgalaikes kreditavimo sutartis Nr. 1760307121277-05, Nr. 1760407121769-05.

10- priteisti iš atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ ieškovui UAB „Kriptonika“ 1 996 772,40 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl neteisėto banko paslapties atskleidimo tretiesiems asmenims, atlyginti.

11Šioje byloje tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ prašo:

12- pripažinti UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytą 2006 m. gruodžio 5 d. susitarimą niekiniu;

13- pripažinti UAB „Penki kontinentai bankinės technologijos“ ir UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytą 2006 m. gruodžio 5 d. susitarimą niekiniu;

14- pripažinti UAB „Šiaulių titanas“ ir UAB „Tigesta“ įgalioto asmens S. B. UAB „Kriptonika“ vardu sudarytą 2006 m. gruodžio 5 d. susitarimą niekiniu;

15- pilnai taikyti dvišalę restituciją visų ginčijamų sandorių atžvilgiu.

16Vilniaus apygardos teisme buvo gautas atsakovo UAB ,,NCC titanas“ prašymas sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

17Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos Nr. 2-197-623/2008 nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. 1-3044-484/2008 ir Nr. 1-2493-244/2008.

18Ieškovas UAB ,,Kriptonika“, tretieji asmenys UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB ,,Universalios valdymo sistemos“ šią teismo nutartį apskundė atskiruoju skundu.

19Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. birželio 16 d. gautas apeliantų ieškovo UAB ,,Kriptonika“, trečiųjų UAB ,,Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB ,,Universalios valdymo sistemos“ pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo (CPK 308 str. 1 d.). Pareiškime nurodoma, jog tarp šalių 2009 m. gegužės 7 d. buvo pasirašyta taikos sutartis. Apeliantai taip pat nurodė, jog jiems yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo teisinės pasekmės.

20Apeliacinis procesas nutraukiamas.

21CPK 308 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reguliuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme.

22Apeliantų 2009 m. birželio 16 d. pateiktas pareiškimas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo atitinka civilinio proceso įstatyme nustatytus tokiems pareiškimams keliamus formos ir turinio reikalavimus, t. y. apeliantai pareiškimu dėl atskirojo skundo atsisakymo patvirtino, jog jiems yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo pasekmės bei prašo apeliacinį procesą nutraukti (CPK 140 str., 308 str. 2, 3 d.).

23Kadangi atskirąjį skundą padavusių asmenų atsisakymas nuo skundo imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, o bylos medžiagoje nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar teisėtus interesus (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 2 d., 338 str.), be to, apeliantai patvirtino, kad jiems yra žinomos atsisakymo nuo atskirojo skundo teisinės pasekmės (CPK 308 str. 3 d.), teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog nėra pagrindų atsisakyti tenkinti apeliantų pareiškimą dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo, todėl atsisakymas nuo atskirojo skundo priimamas, o apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 338 str., 308 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 308 straipsnio antrąja dalimi,

Nutarė

25Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kriptonika“, trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,Universalios valdymo sistemos“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Kapitalo valdymo grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-197-623/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei SEB „Vilniaus bankas“, uždarajai akcinei bendrovei „Penki kontinentai“, uždarajai akcinei bendrovei „NCC titanas“, uždarajai akcinei bendrovei „Tigesta“, UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“, S. B. , tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Universalios valdymo sistemos“, uždarajai akcinei bendrovei „Kapitalo valdymo grupė“, uždarajai akcinei bendrovei „Avere“ dėl neteisėto kredito išmokėjimo sustabdymo ir vienašalio kreditavimo sutarčių nutraukimo, banko paslapties neteisėto atskleidimo ir žalos, atsiradusios atskleidus banko paslaptį, priteisimo, trečiojo asmens prievolės už pagrindinį skolininką įvykdymo ir hipotekos lakštų indosamentų pripažinimo neteisėtais nagrinėjimas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Kriptonika“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 3. - pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus... 4. - pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus... 5. - pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo AB SEB „Vilniaus... 6. - pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo UAB „Penki kontinentai“... 7. - pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais hipotekos (įkeitimo) lakštuose... 8. - pripažinus nurodytus sandorius neteisėtais ir negaliojančiais ab initio,... 9. - įpareigoti atsakovą AB SEB „Vilniaus bankas“ vykdyti savo prievoles... 10. - priteisti iš atsakovo AB SEB „Vilniaus bankas“ ieškovui UAB... 11. Šioje byloje tretieji asmenys, pareiškę savarankiškus reikalavimus UAB... 12. - pripažinti UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Tigesta“ įgalioto asmens... 13. - pripažinti UAB „Penki kontinentai bankinės technologijos“ ir UAB... 14. - pripažinti UAB „Šiaulių titanas“ ir UAB „Tigesta“ įgalioto asmens... 15. - pilnai taikyti dvišalę restituciją visų ginčijamų sandorių atžvilgiu.... 16. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas atsakovo UAB ,,NCC titanas“ prašymas... 17. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartimi sustabdė... 18. Ieškovas UAB ,,Kriptonika“, tretieji asmenys UAB ,,Kapitalo valdymo... 19. Lietuvos apeliaciniame teisme 2008 m. birželio 16 d. gautas apeliantų... 20. Apeliacinis procesas nutraukiamas.... 21. CPK 308 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad apeliacinį (atskirąjį) skundą... 22. Apeliantų 2009 m. birželio 16 d. pateiktas pareiškimas dėl atsisakymo nuo... 23. Kadangi atskirąjį skundą padavusių asmenų atsisakymas nuo skundo... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 308 straipsnio... 25. Nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės...