Byla 2-1228/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūnio, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Open Agency“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutarties dalies, kuria pakeistas laikinųjų apsaugos priemonių mastas civilinėje byloje Nr. 2-3797-656/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Open Agency“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Lotto Baltica“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Open Agency“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ solidariai 1 213 480,82 Lt skolos ir delspinigių.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi areštavo abiejų atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ neįkeistą ir kitaip neapsunkintą nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą bendrai ne didesnei nei 1 213 480,82 Lt sumai, o nesant ar nepakankant atsakovų neapsunkinto nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, likusiai sumai areštavo atsakovų turtines teises bei pinigines lėšas, esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovų darbuotojais bei ieškovu.

6Atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymu Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutarties rezoliucinę dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovams leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su atsakovų darbuotojais bei ieškovu, taip pat leidžiant atsakovui UAB „Žalgirio loto“ atsiskaityti su atsakovo UAB „Žalgirio loto“ pagal licencijas organizuojamų loterijų laimėtojais bei bilietų platintojais.

7Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį, leidžiant atsakovui iš areštuoto turto atsiskaityti su UAB „Grafija“. Atsakovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 13 d. tarp atsakovo ir UAB „Grafija“ sudaryta sutartis dėl loterijos bilietų gamybos. Atsakovas pagal UAB „Grafija“ pateiktas sąskaitas - faktūras yra skolingas 72 406,40 Lt. Šios sumos negali apmokėti dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. 2012 m. kovo 6 d. UAB „Grafija“ atsiuntė atsakovui raštą įspėdama, jog bus nutraukiama 2007 m. balandžio 13 d. sutartis, jeigu nebus sumokėta skola pagal minėtas sąskaitas – faktūras. Atsižvelgiant į tai, kad loterijų bilietų spausdinimas yra neatsiejama loterijų organizavimo bei platinimo dalis, neišspausdinus loterijos bilietų nebus galima jų platinti ir atsakovas bus priverstas nutraukti veiklą.

8Atsakovas UAB „Lotto Baltica“ pateikė prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi UAB „Lotto Baltica“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, iš areštuoto turto leidžiant atsakovui atsiskaityti su UAB „EPS LT“, UAB „Baltijos TV“ bei UAB „Starworks Lt“ pagal sąskaitas – faktūras ir pagal sutarties mokėjimo grafiką. Atsakovas nurodė, kad UAB „Lotto Baltica“ vykdo loterijos bilietų platinimą pagal tarp UAB „Lotto Baltica“ ir UAB „Žalgirio loto“ 2011 m. balandžio 25 d. pasirašytą Loterijos bilietų platinimo sutartį. Pagal minėtą sutartį, be visų įsipareigojimų, atsakovui UAB „Lotto Baltica“ perduotos visos loterijos organizatoriaus pareigos, susijusios su organizuojamų loterijos bilietų platinimu, taip pat pagal minėtą sutartį atsakovas UAB „Lotto Baltica“ yra įsipareigojęs savo lėšomis atsiskaityti su momentinės loterijos bei tiesioginio ryšio loterijos platintojais, mokėti sutartą komisinį mokestį bei kitus prekiavimo apyvartos ir pan. mokesčius. Be to, atsakovas yra įsipareigojęs organizuoti loterijų reklamą, laidų kūrimą ir pan. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neleidžia atsakovui vykdyti savo tiesioginių įsipareigojimų loterijos organizatoriui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį, leidžiant atsakovui UAB „Žalgirio loto“ iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su UAB „Grafija“ pagal sąskaitas – faktūras už UAB „Žalgirio loto“ organizuojamų loterijų loterijos bilietų gamybą ir atsakovo UAB „Lotto Baltica“ prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartį, leidžiant atsakovui UAB „Lotto Baltica“ atsiskaityti su UAB „EPS LT“, UAB „Baltijos TV“ bei UAB „Starworks LT“ pagal UAB „EPS LT“, UAB „BaltijosTV“ bei UAB „Starworks LT“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir pagal sutarčių su minėtomis įmonėmis mokėjimo grafikus, tenkino.

11Teismas nurodė, kad atsakovui UAB „Žalgirio loto“ neturint galimybės atsiskaityti su bilietų gamintojais, platintojais ir nutraukus su jais sutartis, dėl loterijų verslo specifikos galimai sužlugtų atsakovo verslas. Teismas, pakeisdamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į tai, kad atsakovas kartu su prašymu pateikė 2007 m. balandžio 13 d. su UAB „Grafija“ sudarytą sutartį dėl loterijos bilietų gamybos, UAB „Grafija“ pateiktas sąskaitas - faktūras, pagal kurias atsakovas yra skolingas loterijos bilietų gamintojams 72 406,40 Lt, UAB „Grafija“ 2012 m. kovo 6 d. raštą „Dėl sutarties nevykdymo“, kuriuo atsakovas įspėtas, jog neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, bus nutraukta sutartis. Teismas sprendė, kad nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovo veikla turėtų ne tik finansinių problemų, bet būtų sąlygos jos žlugimui, todėl teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės akivaizdžiai būtų neproporcingos siekiamam tikslui.

12Teismas nustatė, kad nutraukus atsakovo UAB „Lotto Baltica“ ir UAB „EPS LT“, UAB „Baltijos TV“ bei UAB „Starworks LT“ sudarytas sutartis atsakovas negalėtų vykdyti loterijos veiklos. Teismas sprendė, kad nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovo veikla turėtų ne tik finansinių problemų, bet būtų sudarytos sąlygos jos žlugimui, todėl teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitiktų joms keliamų tikslų, būtų neproporcingos.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Open Agency“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį dalyse, kuriose teismas: 1) tenkino atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo ir pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo UAB „Žalgirio loto“ atžvilgiu mastą, leidžiant atsakovui UAB „Žalgirio loto“ iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su UAB „Grafija“ pagal sąskaitas – faktūras už UAB „Žalgirio loto“ organizuojamų loterijų loterijos bilietų gamybą; 2) tenkino atsakovo UAB „Lotto Baltica“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto pakeitimo ir pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi UAB „Lotto Baltica“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant UAB „Lotto Baltica“ atsiskaityti su UAB „EPS LT“, UAB „Baltijos TV“ bei UAB „Starworks LT“ pagal UAB „EPS LT“, UAB „Baltijos TV“ bei UAB „Starworks LT“ pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir pagal sutarčių su minėtomis įmonėmis mokėjimo grafikus. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas, leisdamas atsiskaityti su bilietų platintojais ir laimėtojais, taip pat su dalimi kitų kreditorių, neatsižvelgė į būtinybę užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą bei nepaisė ieškovo interesų, pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Laikinosios apsaugos priemonės nebeužtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Kiti atsakovo kreditoriai nėra silpnesnioji sutartinių teisinių santykių su atsakovu šalis ir negali turėti jokių išskirtinių teisių ieškovo, kuris yra privatusis juridinis asmuo, atžvilgiu. Tais atvejais, kai areštuojamos atsakovo lėšos, tačiau iš jų leidžiama atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, teismo nutartyje šie asmenys turi būti konkrečiai įvardijami ir nurodoma, kodėl jie turi pirmumą prieš ieškovą. Bilietų platintojai, loterijos organizatoriai, reklamos paslaugų teikėjai yra lygiaverčiai kreditoriai su ieškovu. Atsakovas, būdamas skolingas didelę sumą ieškovui, gali atsiskaityti su kitais kreditoriais, tačiau ieškovo interesai nėra užtikrinti.
  2. Teismas pirmiausia nurodė areštuoti atsakovų nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tik tuo atveju, jei tokio turto atsakovai neturi ar turi nepakankamai ir pinigines lėšas. Taigi taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nevaržo atsakovo teisių labiau nei reikalinga užtikrinant byloje pareikštus reikalavimus. Be to, taikytos laikinosios apsaugos priemonės nedraudžia atsakovams savarankiškai platinti loterijos bilietus.
  3. Jei laikinosios apsaugos priemonės varžo atsakovų veiklą, jie galėjo pasinaudoti kitomis CPK įtvirtintomis priemonėmis, pavyzdžiui, sumokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, tačiau šiomis teisėmis atsakovai nepasinaudojo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai nurodo, kad neatsiskaičius su skundžiamoje nutartyje nurodytais atsakovų kreditoriais, kyla reali grėsmė, kad būtų sužlugdyta atsakovų vykdoma veikla, kas pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus ir kartu neužtikrintų paties ieškovo interesų. Atsakovai yra specifiniai verslo subjektai, kurie negali verstis jokia kita veikla, išskyrus ta, kuri susijusi su loterijos organizavimu ir loterijos bilietų platinimu. Skundžiama nutartimi teismas nepanaikino laikinųjų apsaugos priemonių, o tik pakeitė jų mastą, t.y. atsižvelgdamas į atsakovų specifinį verslo modelį leido atsiskaityti su tam tikrais kreditoriais, kad atsakovas galėtų toliau vystyti savo veiklą ir taip gauti pajamas, kurios galėtų būti skirtos ieškiniu priteistai sumai atlyginti ieškinio tenkinimo atveju.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Atskirasis skundas atmetamas.

18Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas leido atsakovams atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis iš areštuotų piniginių lėšų, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu; šis principas taikomas ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimą. Taikant ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso teisės principus, būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

20Pirmosios instancijos teismas, skudžiama nutartimi atsakovui UAB ,,Žalgirio loto“ iš areštuotų piniginių lėšų leido vykdyti atsiskaitymus su bilietų gamintoja UAB „Grafija“, o atsakovui UAB „Lotto Baltica“ leido atsiskaityti su UAB „EPS LT“, teikiančia loterijos bilietų transakcijos paslaugas, UAB ,,Baltijos TV“, transliuojančia atsakovo reklaminę medžiagą ir televizijos laidą – loteriją, ir UAB „Starworks LT“, kuri pagal atsakovo užsakymus atlieka atsakovo televizijos laidos – loterijos kūrimo darbus. Teismas sprendė, kad nepakeitus laikinųjų apsaugos priemonių masto, būtų sudaromos sąlygos atsakovų veiklos žlugimui, o teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamam tikslui. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis.

21Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad atsakovams iš areštuotų piniginių lėšų leidus vykdyti atsiskaitymus su kitais atsakovo kreditoriais, yra pažeidžiami apelianto interesai ir laikinosios apsaugos priemonės netenka prasmės. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad kiti skolininko kreditoriai nėra silpnesnioji sutartinių teisinių santykių su skolininku šalis ir negali turėti jokių išskirtinių teisių ieškovo, kuris yra privatusis juridinis asmuo, atžvilgiu, tačiau šiuo atveju teismas, leisdamas atsiskaityti su skundžiamoje nutartyje nurodytais trečiaisiais asmenimis, siekė užtikrinti ne minėtų trečiųjų asmenų interesus, o atsakovų interesus, suteikiant jiems galimybę vykdyti komercinę veiklą. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju leidimas atsiskaityti su atsakovų veiklai vykdyti būtinas paslaugas teikiančiais asmenimis, labiau atitiktų tiek atsakovų, tiek paties ieškovo interesus. Atsakovams nutraukus ūkinę komercinę veiklą kartu sumažėtų jų galimybės šioje byloje įvykdyti teismo sprendimą, t.y. būtų pasiektas priešingas rezultatas, nei siekiamas taikant laikinąsias apsaugos priemones.

22Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovų areštuotų lėšų leido atsiskaityti su nutartyje nurodytais trečiaisiais asmenimis, ir priešingai, nei teigiama atskirajame skunde, ieškovo interesų ir šalių lygiateisiškumo principo nepažeidė.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Open Agency“ patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi areštavo abiejų... 6. Atsakovo UAB „Žalgirio loto“ prašymu Vilniaus apygardos teismas 2012 m.... 7. Atsakovas UAB „Žalgirio loto“ pateikė prašymą pakeisti Vilniaus... 8. Atsakovas UAB „Lotto Baltica“ pateikė prašymą pakeisti Vilniaus... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi atsakovo UAB... 11. Teismas nurodė, kad atsakovui UAB „Žalgirio loto“ neturint galimybės... 12. Teismas nustatė, kad nutraukus atsakovo UAB „Lotto Baltica“ ir UAB „EPS... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Open Agency“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB „Žalgirio loto“ ir UAB... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas atmetamas.... 18. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 19. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi... 20. Pirmosios instancijos teismas, skudžiama nutartimi atsakovui UAB ,,Žalgirio... 21. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad atsakovams... 22. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį nepakeistą....