Byla 2A-1866/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Rimvydo Norkaus ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1578-555/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ ieškinį atsakovui koncertinei įstaigai Kauno valstybinei filharmonijai, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Tiketa“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui koncertinei įstaigai Kauno valstybinei filharmonijai, prašė panaikinti atsakovo 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų konkursinė eilė, ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą - trečiojo asmens UAB „Tiketa“ pasiūlymą atmesti, sudaryti naują pasiūlymų eilę, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo vykdomame bilietų platinimo paslaugos pirkime apklausos būdu ir pateikė pasiūlymą šiame konkurse. 2011 m. gruodžio 22 d. ieškovas elektroniniu paštu gavo atsakovo pranešimą apie konkursinės eilės sudarymą, kuriuo vadovaudamasi ekonominio naudingumo kriterijumi perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų eilę: konkurso laimėtoju pripažintas trečiasis asmuo, antra vieta - UAB „Bilietų pasaulis“, trečia vieta - ieškovas. Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo buvo nustatyta konkursinė eilė, yra nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžiantis viešojo pirkimo principus, nes perkančioji organizacija neužtikrino konkurso skaidrumo bei pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą. Ieškovas 2012 m. sausio 6 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2012 m. sausio 12 d. atmetė. Atsakovas atsakymu į pretenziją patvirtino, jog trečiojo asmens pasiūlymas susidėjo iš dviejų dalių – prie pasiūlymo buvo pridėtas priedas Nr. 1, kurio pavadinimas „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai“, tačiau ieškovui susipažinus su pasiūlymais atsakovo buveinėje kartu su trečiojo asmens pasiūlymu buvo pateiktas priedas, kurio pavadinimas buvo ne „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai", o tiesiog „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas“. Ieškovo nuomone, šis neatitikimas tarp dokumentų pavadinimų kelia abejones konkurso skaidrumu. Be to, trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 6.4. punkto, nes pasiūlyme nebuvo aprašytos reklamos paslaugos perkančiajai organizacijai. Atsakovas atsakyme į pretenziją teigia, jog trečiojo asmens reklamos paslaugų priedas buvo gautas elektroniniu paštu 2011 m. gruodžio 20 d., t.y. po to kai perkančioji organizacija nurodė dviem tiekėjams patikslinti pasiūlymuose nurodytas reklamos paslaugų vertes vieneriems metams. Kadangi Priedas Nr. 1 prie trečiojo asmens pasiūlymo buvo pateiktas jau pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, todėl perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, tokį trečiojo asmens pasiūlymą privalėjo atmesti kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų (konkurso sąlygų 6.4. p.). Ieškovo nuomone, atsakovas nepateikdamas ieškovui trečiojo asmens originalaus priedo prie pasiūlymo bei patikslinto priedo prie pasiūlymo, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą ieškovo teisę susipažinti su tiekėjų pasiūlymais, nes nuslėpė ir neleido susipažinti su dalimi trečiojo asmens pasiūlymo. Taip pat nurodė, kad perkančioji organizacija galimai neskaidriai bei neteisingai įvertino ne tik trečiojo asmens pasiūlymą, bet ir neskaidriai skirstė balus visiems konkursui pateiktiems pasiūlymams. Nurodo, jog ieškovo kasų tinklas yra didžiausias, todėl jo pasiūlymui turėjo būti skirtas maksimalus komisijos vertinimas pagal trečiąjį konkurso sąlygų kriterijų „Pardavimo kanalai ir jų galimybės", tačiau atsakovas suteikė pranašumą trečiajam asmeniui, nelygiaverčiai įvertino dviejų tiekėjų pasiūlymus pagal nurodytą kasų skaičių.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė (t. 1, b.l. 176-181).

7Teismas sprendė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija 2011 m. gruodžio 19 d. vykdydama vokų atplėšimo procedūrą nurodė, jog trečiojo asmens komercinį pasiūlymą sudaro du atskiri surišti ir antspauduoti dokumentai: Bilietų platinimo paslaugos teikimo pasiūlymas ir Priedas Nr.1: Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas, kurį komisija nutarė laikyti neatsiejama pasiūlymo dalimi ir vertinti kartu. Kadangi konkurso sąlygų 8 punkte nėra draudimo tiekėjui pateikti pasiūlymą, kurį sudarytų raštu pateiktų dokumentų visuma, todėl atsakovo viešojo pirkimo komisija, teismo vertinimu, pagrįstai pasiūlymo priedą laikė pasiūlymo dalimi. Todėl teismas sprendė, kad ieškovo teiginys, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko techninių konkurso sąlygų reikalavimų ir turėjo būti atmestas, yra nepagrįstas. Taip pat teismas nurodė, kad atsakovas pasinaudojo įstatymo suteikta teise ir paprašė tiekėjų patikslinti pasiūlymus, todėl trečiasis asmuo pateikė patikslintą pasiūlymo priedą, kuris nepakeitė pateikto pasiūlymo esmės. Ieškovo nurodytas trečiojo asmens pasiūlymo priedo pavadinimų neatitikimas yra formalus ir nereikšmingas formos neatitikimas. Teismas konstatavo, kad nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų, nepagrįstas yra ieškovo argumentas, jog atsakovas neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų laikymosi. Todėl nesant pagrindo konstatuoti esminių įstatyme nustatytų skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimų, nėra pagrindo naikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir visiškai patenkinti ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l.188-191). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas formaliai įvertino apelianto nurodytas aplinkybes ir neapgynė tiek viešojo, tiek apelianto intereso, nes iš ieškinyje pateiktų motyvų matyti, jog atsakovas neužtikrino imperatyviųjų teisės normų – viešųjų principų laikymosi. Apeliantas teigia, kad susipažįstant su trečiojo asmens pasiūlymu, jam buvo pateiktas priedas, kurio pavadinimas buvo ne „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai“, o „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas“. Apelianto teigimu, šis neatitikimas tarp dokumentų pavadinimų kelia abejonių konkurso skaidrumu bei tuo, ar lygiateisiškai buvo vertinami konkursui pateikti pasiūlymai, nes trečiasis asmuo ne tik patikslino reklamos kainą, bet galimai ir patį pasiūlymą iš esmės. Juo labiau, kad dalį pasiūlymo trečiasis asmuo atsakovui pateikė jau pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui.
  2. Atsakovas privalėjo būti aktyvus ir siekti visapusiškai ir objektyviai įvertinti kiekvieną tiekėją, turėjo vertinti ne patikslintą trečiojo asmens priedą, o pirminį šio tiekėjo pasiūlymą, kartu atsižvelgti į trečiojo asmens patikslintą informaciją dėl metinės reklamos paslaugų kainos, o ne į antrą kartą pateiktą priedą Nr. 1 prie pasiūlymo. Tai, kad atsakovas įvertino tik patikslintą priedą, kuriame galėjo atsirasti ne tik informacija apie kainą, bet galėjo būti iš esmės pakeistas pasiūlymas, ką po pasiūlymo pateikimo termino draudžia Viešųjų pirkimų įstatymas, yra akivaizdus skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimas. Neįvertinęs šių motyvų, teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.
  3. Teismas nevertino apelianto nurodyto motyvo, kad atsakovas pažeidė skaidrumo principą ir tuo, jog apeliantui susipažįstant su visų tiekėjų pasiūlymais po konkurso rezultatų paskelbimo, galimai tyčia nuslėpė trečiojo asmens pirminį pasiūlymą. Toks atsakovo veiksmas yra neteisėtas bei keliantis abejonių dėl viso konkurso skaidrumo.

10Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas bei skirti ieškovui baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str. 2 d.) (t. 2, b.l. 4-7). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pavadinimų nesutapimas trečiojo asmens dokumentuose yra nereikšmingas netikslumas, nekeičiantis pasiūlymo esmės ir už jį atsakovas neatsako. Paskelbtame konkurse nebuvo numatyta sąlyga surišti visą pateikiamą pasiūlymą, dėl to trečiasis asmuo pateikdamas dviejų dalių pasiūlymą, kuriame buvo aiškiai pažymėta, kur yra pagrindinė pasiūlymo dalis, o kur priedas su reklamos paslaugų aprašymu, konkurso sąlygų nepažeidė. Taip pat konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo nurodyti siūlomų reklamos paslaugų kainas, todėl trečiojo asmens pasiūlymas atitiko visas atsakovo iškeltas konkurso sąlygas.
  2. 2011 m. gruodžio 19 d. vokų atplėšimo procedūros metu, siekiant užtikrinti konkurso dalyvių lygiateisiškumą, atsakovas paprašė trečiojo asmens ir UAB „Bilietų pasaulis“ pasiūlymų dalis, kuriose aprašomos reklamos paslaugos, patikslinti atsiunčiant reklamos paslaugų aprašymus su nurodytomis vertėmis elektroniniu paštu. Trečiojo asmens patikslintas reklamos paslaugų priedas buvo gautas elektroniniu paštu 2011 m. gruodžio 20 d. Taigi, trečiasis asmuo atsakovui pateikė originalų antspauduotą pasiūlymą, kurį sudarė du atskiri dokumentai – pasiūlymas ir priedas, o vėliau atsakovo prašymu pateikė patikslinto pasiūlymo priedo elektroninę kopiją.
  3. Atsakovas atliko visus veiksmus, kuriuos nurodo apeliantas, t.y. vertino tiek pirmąjį trečiojo asmens pasiūlymo priedą, tiek paties atsakovo prašymu patikslintąjį priedą, todėl buvo pakankamai aktyvus ir tokiu būdu įgyvendino viešojo pirkimo tikslą. Atsakovas, vykdydamas konkurso procedūras, patikslintame trečiojo asmens pasiūlymo priede pasiūlymo esmės pakeitimų nepastebėjo.
  4. Atsakovo darbuotojai informavo apeliantą, kad susipažinti yra pateikiamas trečiojo asmens pasiūlymo priedas, patikslintas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, taip sudarant apeliantui galimybę susipažinti su visa atsakovo viešųjų pirkimų komisijos vertinimui pateikta informacija.
  5. Apeliantas, neginčydamas teismo sprendimo dėl ieškinio 1.2 dalies „Dėl pasiūlymų vertinimo“, atsisako pretenzijų užimti pirmąją vietą konkursinėje eilėje, tačiau vilkindamas atsakovo vykdomo viešojo pirkimo konkurso procedūras, patenka į CPK 95 straipsnio reglamentavimą, numatantį teisines pasekmes už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

11Trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (t. 2, b.l. 8-9). Nurodo, kad pateikto pirminio pasiūlymo ir patikslinto pasiūlymo pavadinimas nesutampa, tėra techninis ir nereikšmingas skirtumas, kuris viešojo pirkimo rezultatų vertinimui neturėjo jokios įtakos. Apelianto teiginiai, kad trečiasis asmuo pakeitė pasiūlymą iš esmės, neturi jokio pagrindo ir yra visiškai nepagrįsti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Todėl analizuotinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

15Nustatyta, kad apeliantas dalyvavo atsakovo vykdomame bilietų platinimo paslaugos pirkime apklausos būdu ir pateikė pasiūlymą (t. 1, b.l. 11-28). Pagal konkurso sąlygų 7 punktą konkursas vykdomas vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2011 m. gruodžio 19 d. paprašė pasiūlymus pateikusių tiekėjų, t.y. trečiojo asmens ir UAB „Bilietų pasaulis” įvertinti savo reklamos pasiūlymus litais su PVM (t. 1, b.l. 84-86). 2011 m. gruodžio 20 d. trečiasis asmuo elektroniniu paštu atsakovui pateikė patikslintą reklamos paslaugų priedą. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 21 d. įvertinusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, nustatė konkursinę eilę: 1) UAB „Tiketa“ – 74,4 taško; 2) UAB „Bilietų pasaulis” – 73,63 taško; 3) UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ - 61,1 taško (t. 1, b.l. 87-89).

16Apeliantas teigia, kad atsakovo sprendimas, kuriuo nustatyta konkursinė eilė, yra nepagrįstas bei neteisėtas, nes pažeidžia viešojo pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Šiame kontekste pastebėtina, kad apeliacinis skundas grindžiamas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas kvestionuojamas ne dėl visų ieškinyje nurodytų ir skundžiamame teismo sprendime nagrinėtų aplinkybių, o tik dėl ieškinio 1.1 dalies „Dėl trečiojo asmens UAB „Tiketa“ pasiūlymo“.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Minėta, kad apeliacinis skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios, apelianto manymu, leidžia konstatuoti viešojo pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimą, t.y. VPĮ 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimu.

19Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Dėl to vertinimo kriterijai turi būti taikomi objektyviai ir visiems vienodai (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimas SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725). Lygiateisiškumo principas suponuoja tai, kad ribojama galimybė aiškinti ir keisti konkurso sąlygas bei draudžiama tiekėjams keisti pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – atsižvelgti į tokius tiekėjų pasiūlymų pakeitimus.

20Skaidrumo principo laikymasis padeda siekti kitų tikslų inter alia tiekėjų lygiateisiškumo, jis suprantamas kaip perkančiosios organizacijos veiksmų nuspėjamumas ir sietinas su perkančiosios organizacijos pareigomis užtikrinti viešumą paskelbiant viešąjį pirkimą, teikti pakankamą informaciją tiekėjams (informatyvumo pareiga), laikytis paskelbtų viešųjų pirkimų sąlygų.

21Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su apelianto akcentuojama viešųjų pirkimų principų laikymosi svarba vykdant pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). Tačiau, kita vertus, teisminėje praktikoje yra taip konstatuota, jog „...ši praktika savaime nėra pakankama tam, kad ja būtų galima remtis reikalaujant pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą ir taikyti atitinkamus neteisėtumo padarinius, t.y. reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principo pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų principų pažeidimo faktą būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

22Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neobjektyviai - vertindamas tik atsakovo motyvus - ištyrė bylos aplinkybes bei įrodymus, netinkamai taikė teisės normas ir teismų praktiką. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutikti su apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

23Apeliantas, remdamasis teisminės praktikos pavyzdžiais, pagrįstai nurodo, kad tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis turi būti ne formali, o reali ir veiksminga, suponuojanti viešojo intereso apgynimo galimybę. Tačiau apeliantas, deklaravęs peržiūros procedūrų veiksmingumo būtinumą, iš esmės nenurodo aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog jo teisės pasinaudoti peržiūros procedūromis buvo suvaržytos. Tuo tarpu vien tai, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šalių argumentus ir byloje esančius įrodymus, padarė nepalankias apeliantui išvadas, savaime nereiškia, kad buvo apribota galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis ar šios procedūros buvo formalios ir neveiksmingos. Šiame kontekste kartu pažymėtina, kad tai, jog pirmosios instancijos teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, o ne su apelianto prielaidomis apie tai, kaip, jo nuomone, galėjo būti, ir padarė nepalankias apeliantui išvadas, taip pat nereiškia, kad teismas tik vienpusiškai (kaip teigia apeliantas) vertino į bylą pateiktus įrodymus. Juo labiau, kad šioje byloje šalys iš esmės ir nėra pateikusios į bylą vienos kitai prieštaraujančių įrodymų, taigi, šalių nurodomų argumentų pagrindu reikia tik padaryti labiau tikėtinas išvadas apie faktines aplinkybes bei šių išvadų kontekste įvertinti atsakovo veiksmų (ne)atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojančioms teisės normoms.

24Kaip jau minėta, siekiant konstatuoti viešųjų principų pažeidimo faktą būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu realiai buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.

25Apeliantas nurodo, kad atsakovo buveinėje jam susipažinti buvo pateiktas trečiojo asmens pasiūlymo priedas įvardintas „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas“, o ne „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai“. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas pavadinimų neatitikimą nepagrįstai įvertino kaip formalų ir nereikšmingą, kai, apelianto manymu, trečiasis asmuo galėjo pakeisti savo pasiūlymą iš esmės, o atsakovas, nepatikrinęs ir nesulyginęs pirmojo pasiūlymo varianto su antruoju, neužtikrino skaidrumo principo. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada šiuo aspektu.

26Minėtas prielaidas apeliantas buvo išdėstęs pirmosios instancijos teismui, kuris padarė išvadą, kad trečiojo asmens pasiūlymo priedo pavadinimo netikslumas neturi tokios reikšmės, jog juo remiantis būtų galima konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą. Iš trečiojo asmens pasiūlymo turinio matyti, kad trečiasis asmuo yra nurodęs, jog reklamos paslaugų pasiūlymas visam numatomam sudaryti pirkimo sutarties laikotarpiui (priemonės ir jų apimtys) numatytos priede Nr. 1 prie šio pasiūlymo „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai“ (t. 1 b.l. 123). Kaip pagrįstai nurodo atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą (taip pat ir į ieškinį), trečiojo asmens pasiūlymo originaliame priede yra nurodytos trys antraštės, kurias galima traktuoti kaip pavadinimą: vienas jų – „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas“ yra nurodytas priedo titulinio lapo centre, kitas – „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas ir jo vertė Kauno valstybinei filharmonijai“ yra nurodytas to paties puslapio viršuje, o vidinių puslapių viršuje yra nurodyta „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas Kauno valstybinei filharmonijai“. Patikslinto priedo titulinio lapo centre taip pat (kaip ir originaliame priede) yra nurodyta „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas“, to paties puslapio viršuje – „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas ir jo vertė Kauno valstybinei filharmonijai“. Su originaliu priedu iš dalies neatitinka patikslinto priedo tik vidinių puslapių pavadinimas - juose nurodyta „Metinis reklamos paslaugų pasiūlymas ir jo vertė Kauno valstybinei filharmonijai“. Tačiau teikiant patikslintą priedą jame buvo papildomai įrašytos reklamos paslaugų kainos, ko ir reikalavo perkančioji organizacija. Todėl tai, kad jame buvo iš dalies papildytas vidinių puslapių pavadinimas, per se neįrodo pasiūlymo pakeitimo. Pažymėtina, kad apeliantas faktiškai nenurodo jokių konkretesnių priežasčių ir aplinkybių, dėl ko ir ką trečiasis asmuo, siekdamas laimėti konkursą, turėjo ir jam buvo sudaryta galimybė keisti savo pasiūlyme, ir net neteigia, kad trečiasis asmuo iš tikrųjų pakeitė savo pasiūlymą, o tik daro prielaidas, kad pasiūlymas galėjo būti pakeistas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimų tikslų, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Todėl teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, susijusius su dokumentų pavadinimų neatitikimu, nes jie nėra esmingai reikšmingi ginčo išsprendimui.

27Trečiasis asmuo savo pasiūlymą pateikė nepraleidęs pasiūlymo pateikimo termino (dėl to ginčo nėra). VPĮ 39 straipsnio 1 dalis nustato, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Įstatymas nedraudžia perkančiajai organizacijai prašyti iš dalyvių paaiškinimų po pasiūlymų termino pasibaigimo ir apskritai tai yra galima tik tada, kai viešojo pirkimo komisija, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, susipažįsta su pasiūlymais. Šiuo atveju iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. gruodžio 19 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, atsižvelgus į tai, jog apeliantas savo pasiūlymą pateikė su reklamos paslaugų pasiūlymo verte litais, tiek trečiajam asmeniui, tiek ir kitam tiekėjui, t.y. visiems likusiems dalyviams pasiūlė pateikti jų siūlomos reklamos įvertinimą iki 2011 m. gruodžio 20 d. 14 val., ką trečiasis asmuo ir padarė (t. 1 b.l 84-86, 150, 155). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad viešųjų pirkimų komisija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, neatsižvelgė į tiekėjų nurodytas reklamos paslaugų vertes (b.l. 87-89), be to, toks reikalavimas ir nebuvo pasiūlymų turinio bei vertinimo kriterijumi (konkurso sąlygų 7 p. – t. 1 b.l. 32-33). Tuo tarpu aplinkybę, jog trečiojo asmens pasiūlymo priedas buvo pateiktas kartu su pasiūlymu, patvirtina minėto 2011 m. gruodžio 19 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo turinys. Todėl teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą apelianto teiginį, kad dalį pasiūlymo trečiasis asmuo pateikė po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

28Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto teiginys, kad atsakovas, apeliantui susipažįstant su dalyvių pasiūlymais, galimai tyčia nuslėpė trečiojo asmens pirminį pasiūlymą. Visų pirma, kaip jau minėta, iš 2011 m. gruodžio 19 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo turinio matyti, kad trečiasis asmuo buvo pateikęs pasiūlymą su priedu, pasiūlymo priedo originalas pateiktas ir į bylą. Taigi, nėra pakankamo pagrindo abejoti pirminio pasiūlymo su priedu pateikimo faktu. Antra, atsakovas ir neneigia, kad apeliantui susipažįstant su dalyvių pasiūlymais jam buvo pateiktas atsakovo reikalautas pasiūlymo priedo patikslinimas, nes juo ir buvo labiau vadovautasi priimant galutinius sprendimus. Pažymėtina, kad apeliantas, jei jam kilo abejonių dėl pirminio priedo pateikimo kartu su pasiūlymu, susipažinęs su priedo patikslinimu, turėjo galimybę pareikalauti pirminio priedo pateikimo susipažinimui, tačiau ir jis pats nenurodo, jog būtų tai daręs.

29Atmestini apeliacinio skundo teiginiai, kad atsakovas nevertino trečiojo asmens pirminio pasiūlymo. Atsakovas nurodo, kad buvo vertinamas trečiojo asmens pasiūlymas tiek su pirminiu, tiek su patikslintu priedu. Toks aiškinimas jokiais pateiktais įrodymais nėra nuginčytas, apelianto teiginiai ir šiuo aspektu yra nurodomi tik jo paties daromų prielaidų ir abejonių pagrindu.

30Dėl aukščiau minėtų aplinkybių teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, netinkamai taikė teisės normas ir teismų praktiką. Todėl skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

31Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo taikyti sankcijas apeliantui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 95 straipsnį tai yra galima, kai asmuo nesąžiningai pareiškia nepagrįstą ieškinį (apeliacinį skundą). Taigi, sankcijų taikymui ieškinys (apeliacinis skundas) turi būti ne tik nepagrįstas, bet ir apskritai reiškiamas turint nesąžiningų ketinimų. Kiekviena iš šalių turi teisę į apeliaciją, o teisėjų kolegija šiuo atveju neturi pakankamo pagrindo išvadai, kad apeliacinis skundas yra pateiktas tik dėl to, kad būtų užvilkintos konkurso procedūros. Todėl atsakovo prašymas netenkinamas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Atsakovo prašymo dėl baudos uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis bilietų platintojas“ skyrimo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė (t. 1,... 7. Teismas sprendė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija 2011 m. gruodžio 19... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ (toliau – apeliantas)... 10. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 11. Trečiasis asmuo UAB „Tiketa“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 15. Nustatyta, kad apeliantas dalyvavo atsakovo vykdomame bilietų platinimo... 16. Apeliantas teigia, kad atsakovo sprendimas, kuriuo nustatyta konkursinė eilė,... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Minėta, kad apeliacinis skundas grindžiamas aplinkybėmis, kurios, apelianto... 19. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi... 20. Skaidrumo principo laikymasis padeda siekti kitų tikslų inter alia tiekėjų... 21. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su apelianto akcentuojama... 22. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo... 23. Apeliantas, remdamasis teisminės praktikos pavyzdžiais, pagrįstai nurodo,... 24. Kaip jau minėta, siekiant konstatuoti viešųjų principų pažeidimo faktą... 25. Apeliantas nurodo, kad atsakovo buveinėje jam susipažinti buvo pateiktas... 26. Minėtas prielaidas apeliantas buvo išdėstęs pirmosios instancijos teismui,... 27. Trečiasis asmuo savo pasiūlymą pateikė nepraleidęs pasiūlymo pateikimo... 28. Nepagrįstu pripažintinas ir apelianto teiginys, kad atsakovas, apeliantui... 29. Atmestini apeliacinio skundo teiginiai, kad atsakovas nevertino trečiojo... 30. Dėl aukščiau minėtų aplinkybių teisėjų kolegija neturi pagrindo... 31. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo taikyti sankcijas... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 34. Atsakovo prašymo dėl baudos uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis...