Byla 2S-590-560/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo pripažinti negaliojančiu ieškovo pasirašytą įgaliojimą atsakovui O. M. nuo jo išdavimo dienos. Taip pat ieškovas prašė teismo prie šios bylos prijungti civilinę bylą Nr. 2-29695-967/2018, kurioje yra surinkti su ginču susiję įrodymai bei teismo iniciatyva patikslinti atsakovų asmens bei adresų duomenis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-19 nutartimi ieškovo ieškinį atsisakė priimti. Nurodė, kad ieškovo analogiškas ieškinys buvo išnagrinėtas Vilniaus apylinkės teismo 2007-05-04 byloje, kurioje ieškovo ieškinys buvo atmestas (bylos Nr. 2-1046-392/2007). Taip pat teismas nustatė, kad ieškovas buvo inicijavęs kitas bylas teismuose remiantis tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriuose buvo tapatūs byloje dalyvaujantys asmenys ir reiškiami iš esmės tapatūs reikalavimai. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas ir šioje byloje savo ieškinį grindžia tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir reiškia tos pačius reikalavimus, kurie buvo išnagrinėti 2007-05-04 Vilniaus apylinkės teismo byloje. Teismo vertinimu, ieškovas sąmoningai keičia asmenis, nurodomus atsakovais, tačiau iš ieškinio faktinio pagrindo matyti, kad bylose nuolat dalyvauja tos pačios šalys, o ieškinio dalykas visose prieš tai minėtose išnagrinėtuose bylose yra tapatus – 2002-10-01 įgaliojimo, išduoto atsakovo O. M. vardu, pripažinimas negaliojančiu nuo jo išdavimo dienos.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

112.

12Ieškovas V. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-19 nutartį. Nurodė, kad teismas tendencingai parinko argumentus, siekdamas atimti iš ieškovo teisę į teisinę gynybą. Teismas nepaisė fakto, kad ieškovas 2006 metais susidūrė su nenugalimos jėgos kliūtimis, nes neteko teisinės pagalbos dėl nesąžiningos advokatės kaltės. 2007-02-07 sprendimu buvo atsisakyta ieškovui teikti teisinę pagalbą. Šiame ginče figūruoja šalys, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos į procesą, taip pat įgaliojimo atšaukimo pagrindai yra visai kiti, reikalavimai skiriasi.

133.

14Teismas, atsisakydamas priimti jo ieškinį, išreiškė savo akivaizdų šališkumą ir neobjektyvumą, todėl buvo apribota jo teisę į teisminę gynybą. Ieškovo vertinimu, jo reiškiamas ieškinys nėra tapatus 2007-05-04 Vilniaus apylinkės teismo išnagrinėtai bylai, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą jo ieškinį priimti. Žala yra pareikšta tiek, kiek ją yra įmanoma suvokti, kaip ją mato ieškovas ir yra išdėstyta korektiškai ir suprantamai. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismas piktnaudžiauja savo teisėmis ieškinio priėmimo stadijoje atsisakydamas priimti ieškinį ir taip vykdyti teisingumą. Teigia, kad teismas, atsisakęs priimti jo ieškinį, atsisakė įgyvendinti teisingumą, dėl to buvo pažeistos jo konstitucinės ir fundamentalios žmogaus teisės.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas atmetamas.

174.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

195.

20Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

216.

22Šioje byloje ieškovas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti jo ieškinį, nurodydama, jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas priimtas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Apelianto teigimu, šios bylos nėra tapačios.

237.

24CPK 18 straipsnis nustato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, todėl sprendimui, nutarčiai ar nutarimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo teisme pareikšti tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Šios normos tikslas – išvengti pakartotinio to paties ginčo nagrinėjimo teisme ir kelių teismo sprendimų dėl to paties reikalavimo priėmimo. CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos numato, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tapačiais ieškiniai gali būti pripažinti tais atvejais, kai sutampa trys elementai – šalys, ieškinio dalykas ir faktinis ieškinio pagrindas. Nustatant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu, ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-30 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-494/2010 ir kt.).

258.

26Šiuo atveju pateiktu ieškiniu ieškovas teismo prašo pripažinti jo įgaliojimą, išduotą O. M., patvirtintą 2002-10-01 Marijampolės pataisos namų direktoriaus, negaliojančiu nuo išdavimo dienos. Iš ieškovo ieškinio matyti, kad ieškinio reikalavimas yra analogiškas jau išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-1046-392/2007, kuria ieškovo ieškinys buvo atmestas, reikalavimui. Apelianto argumentą, jog ankstesnėse bylose jis prašė pripažinti ne vieną įgaliojimą negaliojančiu, o kelis, nesudaro pagrindo manyti, kad ieškinių reikalavimai yra netapatūs, kadangi visomis pirmosios instancijos teismo nutartyje minimomis civilinėmis bylomis ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu būtent tą patį įgaliojimą. Kitas elementas, kuriam esant ieškinys pripažintinas tapačiu – faktinis ieškinio pagrindas. Teismas pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, jog visose bylose ieškiniai grindžiami iš esmės vienodomis faktinėmis aplinkybėmis. Sprendžiant klausimą dėl šalių tapatumo svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Šioje byloje ieškovas reikšdamas ieškinį atsakovu nurodė O. M. ir V. J.. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, aplinkybė, jog kiekvienoje inicijuojamoje byloje ieškovas atsakovais nurodo vis kitus asmenis ar įtraukia į bylą kitus trečiuosius asmenis, nepanaikina ieškinio tapatumo sąlygos, kadangi iš esmės tiek šioje, tiek jau išnagrinėtoje byloje ieškinyje ieškovas mini tuos pačius asmenis, kas iš esmės įrodo šalių tapatumą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovo atskirajame skunde dėstomos aplinkybės dėl neva netinkamo jo advokatės atstovavimo buvusiose bylose nepanaikina fakto, jog ieškovas teikia teismui tapatų ieškinį, kuris yra jau išnagrinėtas teisme. Taigi, iš išdėstytų aplinkybių matyti, jog ieškovo reiškiamas ieškinys yra tapatus ieškiniui jau išnagrinėtoje byloje 2-1046-392/2007, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė ieškinį priimti.

279.

28Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06- 01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

2910.

30Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Ieškovo V. S. atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas V. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-02-19 nutartimi ieškovo ieškinį... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 2.... 12. Ieškovas V. S. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 13. 3.... 14. Teismas, atsisakydamas priimti jo ieškinį, išreiškė savo akivaizdų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas atmetamas.... 17. 4.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 19. 5.... 20. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 21. 6.... 22. Šioje byloje ieškovas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria pirmosios... 23. 7.... 24. CPK 18 straipsnis nustato, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis,... 25. 8.... 26. Šiuo atveju pateiktu ieškiniu ieškovas teismo prašo pripažinti jo... 27. 9.... 28. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 29. 10.... 30. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Ieškovo V. S. atskirąjį skundą atmesti.... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti...