Byla 2S-959-601/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. S

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albino Čeplinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 2 d. nutarties dėl vykdymo išlaidų priteisimo, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko V. S.,

Nustatė

2Antstolis pareiškimu kreipėsi į teismą dėl 150 Lt vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/02469 priteisimo iš skolininko.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 2 d. nutartimi pareiškimą patenkino ir priteisė iš skolininko 150 Lt vykdymo išlaidų antstolio naudai. Teismas nurodė, kad skolininkas sumokėjo baudą per nutarime dėl administracinės nuobaudos skyrimo nustatytą terminą, tačiau nurodė neteisingą įmokos kodą, ko pasėkoje, tik V. S. pasikreipus į išieškotoją Kauno apskrities VMI 2010-04-26 mokėjimo nurodymu Nr. 461 sumokėti 50 Lt buvo užskaityti tik 2010-07-28 už sumokėtą baudą. Išieškotojas Kauno apskrities VMI antstoliui vykdymui nutarimą dėl baudos išieškojimo pateikė 2010-07-07. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0147/10/02469 antstolis R. Vaitkevičius atliko vykdymo veiksmus iki tol kol paaiškėjo, kad bauda sumokėta. Teismas sprendė, kad vykdymo išlaidų paskaičiavimas atliktas bei išlaidos indeksuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi V. S. 50 Lt suma sumokėta kaip bauda buvo užskaityta tik 2010-07-28, jis pats į antstolį raštu kreipėsi 2010-08-12, antstolis nurodė, kad V. S. kreipėsi 2010-07-21, teismas laikė, jog iki 2010-07-21 antstolis neturėjo informacijos apie baudos sumokėjimą, o Kauno apskrities VMI pateikė vykdomąjį dokumentą išieškoti antstoliui 2010-07-07. Tokiu būdu, antstolis nesulaukęs per siūlyme nurodytą 5 d. terminą baudos sumokėjimo pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus. Tokiu būdu, teismas patenkino antstolio pareiškimą, priteisė vykdymo išlaidas vykdomoje byloje Nr. 0147/10/02469 sudarančios 149,51 Lt, jas apvalinant iki sveikojo skaičiaus 150 Lt, kaip ir numato Sprendimų vykdymo instrukcijos 47p.

4Atskiruoju skundu skolininkas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-02 nutartį ir antstolio pareiškimą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) antstolis pradėjo vykdyti nutarimą po to, kai skolininkas jau buvo sumokėjęs baudą nustatytu laiku, taigi antstolis nevykdė CPK 634 str. 2 d. nustatytų pareigų; 2) antstolis neatliko pareigų numatytų CPK 651 str. 1 d., kadangi gavęs vykdymui nutarimą nepatikrino ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti; 3) aplinkybė, jog apie nutarime nurodytus neteisingus duomenis, išsiaiškino tik pats skolininkas, o ne antstolis ir buvo priežastimi dėl kurios išieškotojas nesuprato, jog skolininkas yra sumokėjęs baudą į valstybės biudžetą; 4) policijos pareigūnai privalėjo skolininkui nurodyti sąskaitos numerį ir įmokos kodą, kur skolininkas turi sumokėti baudą, o nutarime šie duomenys nebuvo nurodyti, šias aplinkybes, turėjo pastebėti antstolis ir atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą (CPK 651 str. 2 d. 7 p. pagrindu); 5) asmens, padariusio pažeidimą, kuriam paskirta bauda, neinformavimas apie sąskaitą banke ir įmokos kodą, pripažintinas kliūtimi, dėl kurios negali būti pradėti vykdymo veiksmai, ypatingai kai baudos suma yra maža, kaip šiuo atveju, nes tokias atvejais vykdymo išlaidos, tik užvedus vykdomąją bylą, net neatlikus konkrečių vykdymo veiksmų, viršija baudos dydį, taigi vykdymo išlaidos prieštarauja proporcingumo principui, kurio turėjo laikytis LR teisingumo ministras, nustatydamas antstoliui teisę reikalauti tam tikrų vykdymo išlaidų dydžio; 6) teismas nutartyje nenurodė motyvų, kuriais remiantis jis atmetė skolininko atsiliepime nurodytus argumentus.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdyba prašo atskirąjį skundą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) nutarimas pareiškėjui įteiktas 2010-04-04, jam laiku nesumokėjus baudos 2010-06-29 nutarimas buvo išsiųstas antstoliui priverstiniam išieškojimui; 2) paaiškėjus, kad paskirtoji bauda buvo sumokėta netinkamai 2010-08-25 kelių policijos valdyba raštu informavo antstolį, kad skolininkas baudą sumokėjo 2010-07-28; 3) apeliantas nepagrįstai teigia, jog jam nebuvo pranešta į kokią sąskaitą ir kokiu įmokos kodu jis turi sumokėti baudą, nors pats teismo posėdžio metu nurodė, jog nutarime buvo nurodytas įmokos kodas - 55813, pagal kurį jis ir sumokėjo baudą.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis Robertas Vaitkevičius prašo atskirojo skundo netenkinti ir atmesti kaip nepagrįstą. Motyvuose nurodo: 1) vykdomasis dokumentas antstoliui vykdyti buvo pateiktas pagrįstai, vadovaujantis įstatymų nuostatomis bylos pateikimo antstoliui dienai; 2) apie tai, jog bauda yra sumokėta 2010-07-28 antstolis sužinojo po vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui vykdyti, akivaizdžių kliūčių antstolis negalėjo nustatyti, nes bauda nebuvo sumokėta; 3) antstolis atliko visus veiksmus, numatytus įstatyme, kad tinkamai skolininką informuotų apie jo vardu esančią prievolę, būtent po antstolio veiksmų, skolininkas sužinojo apie netinkamai sumokėtą baudą; 4) apelianto nurodyta aplinkybė, jog nutarime nebuvo nurodyta sąskaita ir įmokos kodas, neturi teisinės reikšmės, kadangi skolininkas būdamas apdairus ir protingas pilietis žinodamas apie savo prievolę, dėl duomenų kur ir kaip ją įvykdyti galėjo kreiptis į instituciją išdavusią nutarimą; 5) skundžiama nutartis motyvuota, iš jos turinio matyti, jog teismas pasisakė dėl visų atsiliepime nurodytų argumentų.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai, tiek antstolis, tiek ir skolininkas, išieškotojas privalo griežtai laikytis nustatytos teismų sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, pagal kurį skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Toks atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą teisinis reglamentavimas paaiškinamas tuo, jog priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, įvykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą.

10Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolio Roberto Vaitkevičiaus kontoroje 2010 m. liepos 7 d. priimtas vykdyti Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos 2010 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. M976823 dėl 50 Lt baudos išieškojimo iš skolininko V. S. išieškotojos – mokesčių inspekcijos – naudai. DnB NORD banko vietinis mokėjimo nurodymas rodo, kad V. S. 2010-04-26 sumokėjo 50 Lt į mokesčių inspekcijos sąskaitą, laukelyje „mokėjimo paskirtis“ nurodė „bauda už KET pažeidimą“, o laukelyje „įmokos kodas“ nurodė neteisingą įmokos kodą - „55813“. Mokesčių inspekcija, neteisingu įmokos kodu 55813 sumokėtą 50 Lt baudą užskaitė pagal įmokos kodą 55619 (bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą), sumokėjimo datą laikant tik 2010-07-28. Užbaigęs vykdomąją bylą, antstolis paskaičiavo 149,47 Lt vykdymo išlaidų, kurias reikalauja priteisti iš V. S..

11Nutarimo skirti baudą įvykdymo terminus ir tvarką reglamentuojančiame ATPK 313 straipsnyje numatyta, kad baudą, patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo, turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos. Pagal ATPK 309 straipsnį nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo kontrolė pavedama nutarimą priėmusiam organui (pareigūnui), t. y. nagrinėjamu atveju Kauno m. VPK Kelių policijos valdybai. Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos įstatyme nustatytu terminu, nutarimą skirti baudą priėmęs organas (pareigūnas) šį nutarimą siunčia antstoliui vykdyti ATPK 314 straipsnyje nustatyta tvarka. CPK 651 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Taigi, prieš išsiunčiant nutarimą vykdyti antstoliui, pareiga patikrinti, ar pažeidėjas sumokėjo jam paskirtą baudą per ATPK 313 straipsnyje nustatytą terminą, tenka šiuo atveju Kauno m. VPK Kelių policijos valdybai, o ne antstoliui. 2010 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. M976823 dėl 50 Lt baudos išieškojimo iš skolininko buvo perduotas vykdymui neišsiaiškinus aplinkybių, kad bauda yra sumokėta nustatytu terminu, o ne dėl skolininko vengimo ją sumokėti. Nors bauda buvo sumokėta klaidingai nurodžius įmokos kodą, ji pateko į išieškotojo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos nurodytą sąskaitą banke dar iki vykdomojo dokumento pateikimo antstoliui vykdyti, todėl nėra pagrindo teigti, jog bauda nebuvo sumokėta. Aplinkybė, kad mokėjimo nurodyme laukelyje buvo įrašyta netikslus įmokos kodas neturėtų sąlygoti tokios situacijos, kad tinkamai savo prievoles įvykdęs asmuo būtų laikomas atsakingu už be teisėto pagrindo antstoliui pateiktą vykdomąjį dokumentą ir neteisėtai užvestą vykdomąją bylą. Pažymėtina, kad antstolio reikalavimas priteisti iš suinteresuoto asmens vykdymo išlaidas už nepagrįstai atliktus vykdymo veiksmus prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CPK 3 str. 1 d.). Esant aukščiau nustatytoms faktinėms bylos aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė teisiškai nepagrįstą išvadą, jog antstolis pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus ir antstolio pateiktą prašymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko patenkino.

12Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

13Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri, dėl aukščiau nurodytų procesinės teisės normų pažeidimų, naikintina, atskirasis skundas tenkintinas ir klausimas išspręstinas iš esmės - atmestinas antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo (CPK 337 str. 2 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 2 p., 338 str.,

Nutarė

15Atskirąjį skundą patenkinti.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartį panaikinti ir suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/02469 atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai