Byla 2S-719-280/2014
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuria prašymas panaikinti visus pranešimus apie neaktualius juridinius faktus laikytas nepaduotas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-226-902/2013

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuria prašymas panaikinti visus pranešimus apie neaktualius juridinius faktus laikytas nepaduotas ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-226-902/2013, ir

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Senvagės rezidencija“ pateikė prašymą panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 ir apie tokį panaikinimą informuoti VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nurodė, kad nėra proceso dalyvis, tačiau apie šioje byloje taikytus areštus sužinojo viešoje LITEKO duomenų bazėje. Šie juridiniai faktai trukdo pareiškėjui įregistruoti valstybinės žemės nuomą, todėl pareiškėjas laikytinas suinteresuotu asmeniu šioje byloje, o juridiniai faktai naikintini.

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 27 d. nutartimi nustatė pareiškėjui UAB „Senvagės rezidencija“ 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įteikimo dienos, pašalinti aukščiau nurodytus pareiškimo trūkumus ir išaiškino, kad iki nustatyto termino neįvykdžius teismo įpareigojimo procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas. Teismas pažymėjo, kad iš UAB “Senvagės rezidencija” prašymo turinio nėra aiškus suinteresuoto asmens reikalavimas ir faktinis prašymo pagrindas, pareiškėjas nenurodo kokius konkrečiai pasenusius (nebeaktualius) UAB “Senvagės rezidencija” nuomone juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012, prašoma panaikinti, prašyme taip pat nėra nurodyti visi suinteresuoti asmenys, ieškovų, atsakovų, šiuo atveju suinteresuotų asmenų procesinių dokumentų įteikimo adresai, kodai, jeigu jie yra žinomi UAB “Senvagės rezidencija” bei adresas pašto korespondencijos siuntoms, nepateikta tiek procesinių dokumentų (prašymo) kopijų, procesinių dokumentų priedų, kad po vieną jų tektų priešingai šaliai, t.y. atsakovams. Teismas nurodė pareiškėjui šiuos trūkumus ištaisyti.

5Pareiškėjas UAB „Senvagės rezidencija“ pateikė patikslintą prašymą panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 (7.1 juridinis faktas NT registre Nr. 35/50307 ir 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 juridiniai faktai NT registre Nr. 27/5117) ir apie tokį panaikinimą informuoti VĮ Registrų centras. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis nėra proceso dalyvis ir jam nėra žinoma bylos esmė, proceso dalyvių korespondencijos adresai ir fizinių asmenų duomenys. Tačiau pareiškėjas nurodė žinantis, kad šioje byloje teismas išsiuntė eilę pranešimų apie turto areštą - duomenys: 7.1 juridinis faktas NT registre Nr. 35/50307 ir 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 juridiniai faktai NT registre Nr. 27/5117. Šie juridiniai faktai turto pareiškėjui įregistruoti valstybinės žemės nuomą. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, jog jis neprašo panaikinti juridinio fakto Nr. 7.1, registruoto registre Nr. 27/5117, nes jis neturi reikšmės pareiškėjo interesams.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Senvagės rezidencija“ prašymą panaikinti visus pranešimus apie nebeaktualius juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012, laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad pateiktas prašymas neatitiko CPK 111 str. ir 113 str. reikalavimų. Pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino visų 2014 m. birželio 27 d. nurodytų trūkumų, todėl teismas pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

7Pareiškėjas UAB „Senvagės rezidencija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-08-05 nutartį. Apeliantas nurodė, kad jis pašalino visus pareiškimo trūkumus, kokius turėjo galimybę pašalinti. Civilinė byla Nr. 2-86-739/2012 šiuo metu yra baigta, todėl įrašai naikintini. Teismo procesinis elgesys šioje byloje neatitinka civilinio proceso principų, kadangi pareiškėjo klausimas yra paprastas, tačiau jo išsprendimas yra vilkinamas. Teismas turėtų vadovautis Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6641-883/2014 priimta nutartimi, kurioje iš esmės identiškas prašymas buvo išnagrinėtas per vieną teismo posėdį. Be to, teismas, atmetęs ieškinį, turėjo ex officio panaikinti visas anksčiau byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir pats apie tai pranešti turto areštų registrui.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Civilinio proceso kodeksas nustato būtinus reikalavimus visiems pateikiamiems procesiniams dokumentams, nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas dalyvavo procese nuo pat pradžių, ar prie proceso dalyvių prisijungė vėliau. Kiekviename procesiniame dokumente be kita ko turi būti dalyvaujančių byloje asmenų procesinės padėtys, vardai, pavardės, asmens kodai (jei žinomi), gyvenamosios vietos, kiti adresai, kuriais būtų galima įteikti procesinius dokumentus, o kai byloje dalyvaujantis asmuo yra juridinis – visas juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų adresai, procesinio dokumento pobūdis ir dalykas, aplinkybės patvirtinančios procesinio dokumento dalyką ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, ir kt. (CPK 111 str. 2 d.). Šių dokumentų taip pat turi būti pateikiama tiek, kiek byloje yra dalyvaujančių asmenų (CPK 113 str. 1 d.). Teismas, nustatęs, kad procesinis dokumentas neatitinka visų numatytų reikalavimų, t. y. procesinio dokumento trūkumus, teismas turi nustatyti terminą jiems pašalinti (CPK 115 str. 2 d.). Teismo nutartimi nustatytu terminu nurodytų trūkumų nepašalinus, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3d.).

11Apeliantas nurodo, kad pašalino visus teismo nurodytus trūkumus, tačiau iš pateikto prašymo turinio yra akivaizdu, kad šis teiginys nepagrįstas. Pareiškėjo dokumento viršuje išvardinti byloje dalyvaujantys asmenys, tačiau prie ieškovo pažymėta, kad pareiškėjui jis nėra žinomas, tik prie 3 iš 7 nurodytų atsakovų yra įrašyti juridinių asmenų kodai, nėra nurodytų buveinių ir kitų būtinų rekvizitų. Juridinių asmenų duomenys, tarp jų įmonės kodas, buveinė, yra neatlygintinai skelbiami juridinių asmenų registre, nemažai kitos informacijos galima rasti juridinių asmenų internetinėse svetainėse, todėl apeliantas nepagrįstai šios informacijos nepateikia savo dokumentuose. Pareiškėjas teigia, kad nėra bylos dalyvaujantis asmuo, todėl nežino kitų proceso dalyvių, tačiau pareiškėjui paaiškintina, kad jis turi galimybę susipažinti su jau užbaigta byla, kurioje įsiteisėjęs sprendimas, pirmosios instancijos teisme. Atvykęs į teismą ir pateikęs motyvuotą rašytinį prašymą, įrodantį pagrįstą asmens suinteresuotumą susipažinti su byla, bei gavęs teismo pirmininko ar jo pavaduotojo leidimą, byloje nedalyvavęs asmuo gali susipažinti su bylos medžiaga, taip pat ir sužinoti byloje dalyvavusius asmenis, priimtus procesinius sprendimus bei taikytus teismo areštus. Todėl pripažintina, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog pašalino visus pareiškimo trūkumus, kuriuos galėjo.

12Procesiniuose dokumentuose taip pat privalo būti nurodytas dokumento dalykas, t. y. suformuluotas reikalavimas ar prašymas teismui. Pareiškėjas UAB „Senvagės rezidencija“, patikslinęs procesinį dokumentą, pareiškė prašymą panaikinti visus pranešimus apie pasenusius (neaktualius) juridinius faktus, kurie buvo atlikti civilinėje byloje Nr. 2-86-739/2012 (7.1 juridinis faktas NT registre Nr. 35/50307 ir 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 juridiniai faktai NT registre Nr. 27/5117) ir apie tokį panaikinimą informuoti VĮ Registrų centras. Toks reikalavimas yra netikslus, iš jo negalima nustatyti, kuriuos juridinius faktus pareiškėjas prašo naikinti ir laiko neaktualiais ar pasenusiais. Juridiniai faktai – tai veiksmai ar neveikimas, įvairūs įvykiai bei aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar baigiasi tam tikri teisiniai santykiai. Žodžių junginys „juridinis faktas“ yra abstraktus, todėl pareiškėjas tokį prašymą turi sukonkretinti, nurodydamas kokius konkrečius teismo ar kitų institucijų veiksmus jis prašo naikinti. Teismas negali formuluoti procesinių dokumentų reikalavimų už pareiškėją, tai yra paties pareiškėjo teisė ir pareiga, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į aplinkybę, jog VĮ Registrų centro atsisakyme pakeisti nuomininką, nurodyta, kad prašymas netenkinamas dėl žemės sklypui įregistruoto arešto, t. y. būtent žemės sklypo areštas trukdo tenkinti UAB „Senvagės rezidencija“ prašymą. Be tinkamai suformuluoto prašymo dokumentuose turi būti pateikiamos ir prašymą patvirtinančios aplinkybės ir jas pagrindžiantys įrodymai. Pareiškėjas savo suinteresuotumą juridinių faktų panaikinimu grindžia aplinkybe, kad šie faktai trukdo įregistruoti valstybinės žemės nuomą, tačiau įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti nepateikta. VĮ Registrų centro atsisakymas išduotas 2011-02-18, t. y. dar nepriėmus galutinio sprendimo byloje, kurioje pareiškėjas reiškia savo prašymus, be to, teismas neturi duomenų, jog UAB „Senvagės rezidencija“ iš tiesų yra sudariusi valstybinės nuomos sutartį ar kitokiu pagrindu įgijusi teisę nuomotis valstybinę žemę. Apeliacinės instancijos teismas pareiškėjui taip pat paaiškina, kad procesinių dokumentų byloje turi būti pateikiama tiek, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų, o nagrinėjamu atveju jų yra daugiau nei UAB „Senvagės rezidencija“ pateiktų dokumentų kopijų – pareiškėjas, susipažinęs su byla, galėtų sužinoti ir tikslų ieškovų, atsakovų bei trečiųjų asmenų skaičių.

13Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas turėtų vadovautis Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6641-883/2014 priimta nutartimi ir prašymą išspręsti per vieną teismo posėdį, tačiau pažymėtina, jog pareiškėjo nurodomoje Šiaulių apylinkės teismo byloje pareiškimas buvo pareikštas tinkamai, procesiniai dokumentai neturėjo trūkumų, todėl teismas galėjo greitai ir efektyviai šį pareiškimą išnagrinėti, tuo tarpu nagrinėjamu atveju UAB „Senvagės rezidencija“ pateikiami dokumentai neatitinka jiems CPK keliamų reikalavimų, taigi situacijos nėra tapačios.

14Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai