Byla A2.6.-301-829/2016

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, Irenai Urbštaitei, dalyvaujant transporto priemonės savininkui E. T.,

2išnagrinėjo S. N., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą ir

Nustatė

3S. N., būdamas neblaivus – nustatytas 3.10 promilės girtumas, 2016 m. gegužės 8 d. nuo 17 val. iki 22 val. ( - ) ribose, vairavo automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ). Automobilį vairavo neturėdamas teisės jo vairuoti, vairuotam automobiliui nebuvo atlikta techninė apžiūra ir neapdraustas transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Tokiais savo veiksmais S. N. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14, 16, 226 punktų reikalavimus.

4S. N. 2016-08-08 teismo posėdžio metu paaiškino, kad kaltės dėl jam inkriminuojamų pažeidimų nepripažįsta. 2016-05-08 apie 9-10 val. ryto pradėjo gerti. Į negyvenamą sodybą ( - ) kaime vartoti alkoholio nuvažiavo trise – jis, I. B. ir E. T. Automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), vairavo E. T., kuris buvo blaivus. Automobilis priklauso E. T. Iki vakaro gėrė alų, degtinę ir kalbėjosi. Greičiausiai netoli medžiojusiems jie trukdė, todėl ir buvo iškviesta policija. Kai pareigūnai atvažiavo, jis sėdėjo prie sodybos ir gėrė alų. Automobilis stovėjo palaukėje, už kokių 50 metrų nuo sodybos. Jį policijos pareigūnas prie automobilio atsivedė nuo sodybos, nustatė girtumą, tačiau jis nevairavo automobilio ir nežino kodėl jam buvo surašytas protokolas.

5Liudytojas E. T. 2016-08-08 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 ryte jis, S. N. ir I. B. nuvažiavo prie sodybos išgerti. Automobilį vairavo jis, nes buvo blaivus. Nuėjo prie sodybos ir visą dieną gėrė alų bei degtinę. Į vakarą buvo atėjusi mergina vardu R. Automobiliu visą dieną niekas nevažinėjo. Su I. B. buvo toliau nuėję, kai atvažiavo policijos pareigūnai. Kadangi yra automobilio savininkas, pareigūnus pamatęs nuėjo prie automobilio. S. N. jau kalbėjo su pareigūnas. Jam taip pat buvo nustatytas neblaivumas. Pareigūnai klausė ką jie čia veikia, bet nepamena ką šiems aiškino, kadangi buvo išgėręs. Neatsimena ir nežino, kodėl pareigūnams nurodė, kad apie 17 val. jo automobiliu važinėjo „P.“ (S. N.). Prieš pasirašydamas duotų paaiškinimų neskaitė. S. N. neapkalbėjo. S. N. buvo davęs automobilio raktelius, nes jis ėjo įjungti muziką. Raktelių S. N. jam negrąžino, nes sakė, kad juos pametė. Buvo gal 5-10 min. laiko tarpas, kuomet galėjo nebūti šalia S. N.

6Liudytojas I. B. parodė analogiškai liudytojui E. T., papildomai nurodydamas, jog nematė, kad S. N. 2016-05-08 būtų vairavęs automobilį ( - ). Atvažiavus pareigūnams jis pabėgo, kadangi būdamas girtas nemąsto.

7Liudytojas M. N. 2016-08-08 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 apie 22:20 val. iš Marijampolės apskrities operatyvaus valdymo skyriaus postinio buvo gautas pranešimas, kad ( - ), automobiliu ( - ) važinėja neblaivūs asmenys. Nuvykus į įvykio vietą jį kartu su kolega pasitiko pranešėjas, kuris nurodė laukus, kuriuose asmenys paskutinį kartą važinėjo. Prie automobilio ( - ) sėdėjo S. N. su moterimi. Kelis kartus paklausė kas vairavo transporto priemonę. S. N. pripažino vairavęs automobilį kaime, laukais. Tada dar patikrino automobilio išmetimo vamzdį ir variklį, kurie buvo šilti. Nustačius asmeniui girtumą ir pradėjus rašyti protokolą iš laukų atėjo dar vienas asmuo, kuris prisistatė kaip transporto priemonės savininkas. Jis taip pat patvirtino, kad jo transporto priemonę vairavo S. N. Anksčiau nebuvo tekę susidurti su administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu. Jo pravardę apklausos metu pasakė automobilio savininkas. Automobilio savininkas aiškino, kad jie visą dieną važinėjo ir vartojo alkoholinius gėrimus, o apie 22 val. atvyko į laukus.

8Liudytojas I. K. 2016-08-29 teismo posėdžio metu davė tokius pačius paaiškinimus kaip ir liudytojas M. N., papildomai nurodydamas, jog paklausus kas vairavo automobilį, iš pradžių niekas neprisipažino. Po atvažiavo liudininkai, kurie skambino policijai, ir nurodė, kad kaime ir jų laukuose automobiliu važinėjo S. N. Iš pradžių S. N. vengė tikrintis blaivumą, melavo savo duomenis. Įkalbėjus S. N. pasitikrinti blaivumą, jis prisipažino, kad vairavo ( - ), o paskui tai patvirtino ir kartu automobiliu važiavęs jo draugas.

9Liudytojas V. M. 2016-09-22 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 ne vieną kartą matė automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), važinėjantį po ( - ) kaimą bei laukais. Už automobilio vairo sėdėdavo S. N. Matė kaip šis automobiliu važinėjo gyvenvietėje, buvo susitikęs ant lauko keliuko ir prie buvusios lentpjūvės, kur yra asfaltuotas keliukas. Kad S. N. važinėja ir po jo laukus, pranešė medžiotojai. 20 minučių iki atvažiuojant jo iškviestiems policijos pareigūnams taip pat matė S. N. už automobilio vairo.

10Nors S. N. nepripažįsta padaręs jam inkriminuotų teisės pažeidimų ir teigia, jog automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ), jis 2016-05-08 nei ( - ) kaime, nei laukais nevažinėjo, tačiau teismas tokią S. N. teismo posėdžio metu pateiktą įvykio versiją laiko tik gynybine ir ją visiškai atmeta. Visų pirma, į įvykio vietą iškvieti policijos pareigūnai paaiškino, jog nuvykus į įvykio vietą S. N. jiems prisipažino vairavęs automobilį ( - ), valst. Nr. ( - ), tą patvirtino ir transporto priemonės savininkas E. T., kuris po to buvo apklaustas ir davė paaiškinimus. Antra, policijos pareigūnams S. N. nepažinojus, jie niekaip nebūtų galėję žinoti pastarojo pravardės „P.“, kurią per apklausą nurodė jiems E. T., todėl liudytojas nurodė teisingas aplinkybes apie asmenį, kuris vairavo jam priklausantį automobilį, taip pat nurodė ir motyvus dėl kurių jis leido S. N. vairuoti – pats bijojo prarasti teises. Trečia, liudytojas V. M. patvirtino, kad visą dieną matė girtą S. N. važinėjantį ( - ) kaime, taip pat ir po jo laukus, o paskutinį kartą prie automobilio vairo šis sėdėjo 20 minučių iki atvažiuojant iškviestiems policijos pareigūnams. Teismas nenustatė jokių aplinkybių, dėl kurių pareigūnai ar liudytojas V. M. apklausos metu galėtų sakyti netiesą, taip pat nėra nustatytas jų suinteresuotumas bylos baigtimi, todėl šių nustatytų aplinkybių pagrindu daro išvadą, kad 2016-05-08 automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ), po ( - ) kaimą ir laukuose važinėjo būtent S. N., tačiau tikslina įvykio laiką – nuo 17 val. iki 22 val. Kad automobiliu S. N. važinėjo neblaivus, patvirtina ne tik paties paaiškinimai, kad nuo ryto jis kartu su draugais pradėjo girtauti, tačiau ir nustatytas sunkus neblaivumo laipsnis (b. l. 2).

11Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad teismui posėdžio metu iškelta kita situacijos versija – tai, kad automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ), visą dieną, taip pat vakare niekas nevažinėjo, yra tik S. N. bei E. T. pasirinkta gynybos taktika, siekiant padėti išvengti S. N. gręsiančios atsakomybės.

12S. N. veika atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 130² str. sudėtį, kadangi pažeidėjas pakartotinai vairavo automobilį būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti, kai turi galiojančią administracinę nuobaudą už Lietuvos Respublikos ATPK 129 str. padarymą; taip pat S. N. veikos pagrįstai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d. ir 5 d., nes jo vairuotam automobiliui buvo neatlikta techninė apžiūra bei vairuota transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

13Teismas S. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustato; atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

14Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padarytų teisės pažeidimų pobūdį, pavojingumą – S. N. padarė tris administracinius teisės pažeidimus, vienas iš jų laikytinas pavojingu, sukeliančiu pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei, nustatytas 3.10 promilių neblaivumo laipsnis, į tai, kad neturi teisės vairuoti transporto priemones; į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę – S. N. neteistas, tačiau ne kartą baustas administracine tvarka už tokio paties pobūdžio pažeidimų padarymą, ne visas jam paskirtas baudas yra sumokėjęs, ne kartą skirtos arešto bausmės nuo pažeidimų darymo nesulaiko, nedirba; taip pat į pažeidėjo atsakomybę sunkinančią aplinkybę ir už padarytus pažeidimus skirtinos didesnės nuobaudos nei straipsnių sankcijose numatytų baudų ir arešto vidurkiai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d. galutinė (subendrinta) nuobauda skirtina sankcijos, nustatytos už sunkesnį iš padarytų administracinių teisės pažeidimų, ribose.

15Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str. 1 d. numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuojamas gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti padarant administracinį teisės pažeidimą, šio kodekso straipsniuose, tarp kurių nurodytas ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 str., numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose, tačiau gali būti konfiskuoti nuosavybės teise kitam asmeniui priklausantys daiktai ir pajamos, jeigu perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti.

16E. T., būdamas automobilio savininku, neužtikrino, kad S. N., kuris neturi teisės vairuoti transporto priemones, nepasinaudotų automobiliu, nesiėmė reikiamų atsargumo priemonių, jog jo turtu nebūtų pasinaudota administraciniam teisės pažeidimui daryti, tačiau pats su juo važinėjo, leidimą vairuoti automobilį S. N. leido tuo tikslu, kad pats būdamas girtas neprarastų teisės vairuoti. Savininko teisės ginamos, kai teisės pažeidėjas pažeidimo padarymui panaudojo daiktą (automobilį ar kt.), kuris buvo neteisėtai jo valdomas ar naudojamas, o šiuo atveju tokią išvadą patvirtinančių aplinkybių nėra, todėl S. N. skirtina papildoma nuobauda – vairuotos transporto priemonės konfiskavimas (Kauno apygardos teismo 2016-01-25 nutartis administracinio teisės pažeidimo byla Nr. ATP-54-238/2016).

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

18S. N., asmens kodas ( - ), pripažinti padarius tris administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d., 5 d., 1302 str., ir nubausti:

19- už Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d. padarytą pažeidimą 40 Eur (keturiasdešimties eurų) dydžio bauda;

20- už Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 5 d. padarytą pažeidimą 30 Eur (trisdešimties eurų) dydžio bauda;

21- už Lietuvos Respublikos ATPK 1302 str. padarytą pažeidimą ir nubausti 28 (dvidešimt aštuonių) parų administraciniu areštu su transporto priemonės konfiskavimu.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d., paskirti galutinę nuobaudą – 28 (dvidešimt aštuonių) parų administracinį areštą su transporto priemonės – automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), priklausančio E. T., asmens kodas ( - ), konfiskavimu.

23Nutarimui įsiteisėjus E. T., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. už tai, kad jis 2016 m. rugpjūčio 8 d. apie 13.40 val. Šakių rajono apylinkės teisme vykusio posėdžio metu, būdamas liudytoju, davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje A2.6.-301-829/2016 apie tai, kad S. N. 2016 m. gegužės 8 d. jam priklausančio automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ), nevairavo.

24Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui padavus skundą Šakių rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. išnagrinėjo S. N., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio... 3. S. N., būdamas neblaivus – nustatytas 3.10 promilės girtumas, 2016 m.... 4. S. N. 2016-08-08 teismo posėdžio metu paaiškino, kad kaltės dėl jam... 5. Liudytojas E. T. 2016-08-08 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 ryte... 6. Liudytojas I. B. parodė analogiškai liudytojui E. T., papildomai nurodydamas,... 7. Liudytojas M. N. 2016-08-08 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 apie... 8. Liudytojas I. K. 2016-08-29 teismo posėdžio metu davė tokius pačius... 9. Liudytojas V. M. 2016-09-22 teismo posėdžio metu parodė, kad 2016-05-08 ne... 10. Nors S. N. nepripažįsta padaręs jam inkriminuotų teisės pažeidimų ir... 11. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad... 12. S. N. veika atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos... 13. Teismas S. N. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustato; atsakomybę... 14. Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padarytų teisės pažeidimų pobūdį,... 15. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 str. 1 d.... 16. E. T., būdamas automobilio savininku, neužtikrino, kad S. N., kuris neturi... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286... 18. S. N., asmens kodas ( - ), pripažinti padarius tris administracinius teisės... 19. - už Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 1 d. padarytą pažeidimą 40 Eur... 20. - už Lietuvos Respublikos ATPK 123 str. 5 d. padarytą pažeidimą 30 Eur... 21. - už Lietuvos Respublikos ATPK 1302 str. padarytą pažeidimą ir nubausti 28... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 33 str. 2 d., paskirti galutinę... 23. Nutarimui įsiteisėjus E. T., asmens kodas ( - ), gyvenančiam ( - ), iškelti... 24. Nutarimas per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...