Byla ATP-54-238/2016
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimo G. P. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danguolė Šiugždinytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimo G. P. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu G. P. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 1302 straipsnį ir jam paskirtos nuobaudos – 1158 Eur bauda su transporto priemonės „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) priklausančio UAB ( - ), konfiskavimu už tai, kad 2015 m. liepos 6 d., apie 18.10 val., būdamas neblaivus (nustatytas 0,55 promilės ± 5 proc. girtumas), Rasos g. Kėdainių m., 2013 m. gruodžio 6 d. būdamas baustas už pažeidimą, numatytą LR ATPK 127 straipsnio 3 dalyje (teisė vairuoti atimta nuo 2013 m. gruodžio 6 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d.), vairavo UAB ( - ) priklausantį automobilį „Audi A8“, valst. Nr. ( - )

3Apeliaciniame skunde suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorė L. D. prašo pakeisti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimo dalį ir panaikinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui G. P. paskirtą nuobaudą – transporto priemonės „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą.

4Skunde nurodo, kad automobilis „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) konfiskuotas nepagrįstai, kadangi teismas netinkamai vertino surinktus įrodymus ir padarė neteisingą išvadą, jog byloje negalima taikyti LR ATPK 301 straipsnio nuostatų. Iš bylos duomenų matyti, kad G. P. dirbo UAB ( - ) darbų vadovu, 2014-08-12 bendrovės vadovo įsakymu leista, be kitų darbuotojų, ir G. P. naudoti automobilį „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) Bylos duomenimis nustatyta, kad G. P. tiek buvusiam bendrovės vadovui A. T., tiek dabartinei direktorei L. D. buvo nurodęs, kad vairuotojo pažymėjimą turi. Aplinkybė, kad G. P. 2015 m. liepos 6 d. vairavo transporto priemonę neblaivus, bendrovės direktorei nebuvo žinoma. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad dėl automobilio konfiskavimo UAB ( - ) patyrė ir patiria nepaprastai didelę turtinę žalą – nuo 2015 m. liepos 6 d. automobilis sulaikytas ir už jo laikymą aikštelėje kiekvieną dieną skaičiuojama po 7 eurus (šiuo metu jau 1050 Eur), be to, G. P. nedirba, arba jo darbas yra epizodinis, todėl bendrovė neturės galimybės iš jo atgauti nei automobilio laikymo aikštelėje sąnaudų, nei patirtosios žalos dėl automobilio netekimo.

5Atsiliepime į suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas prašo apeliacinio skundo netenkinti.

6Suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinis skundas netenkintinas.

7Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl G. P. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK 1302 straipsnyje, fakto nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius šį pažeidimą. Apeliaciniame skunde keliamas teismo paskirtos papildomos administracinės nuobaudos – automobilio konfiskavimo klausimas, todėl byla nagrinėtina apeliacinio skundo ribose (LR ATPK 30211 straipsnis).

8LR ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe.

9Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarime konstatuota, jog vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims. Taigi, nors nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Savininkas, kitiems asmenims perduodamas turtą laikinai valdyti ar juo naudotis, lieka šio turto savininku, todėl jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo rizika. Tokį turtą konfiskavus dėl jo teisėto laikino valdytojo ar naudotojo padaryto administracinio teisės pažeidimo, savininko teisė išreikalauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo (valstybės) yra ribojama. Todėl LR ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis, konfiskavimas prilygintinas jo faktiniam žuvimui, dėl ko savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra. Tačiau pastebėtina, kad nepaisant to, asmuo gali reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas ginčijamu įstatymu yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas.

10Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad transporto priemonės konfiskavimas visgi gali būti netaikomas, kai nustatoma išskirtinė situacija, leidžianti daryti išvadą, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 2AT-30-2013). Tokiais atvejais teismas, vadovaudamasis LR ATPK 301 straipsniu, neskiria įstatyme numatytos sankcijos ar skiria švelnesnę sankciją, negu numatyta įstatyme. Šiuo aspektu svarbu išsiaiškinti, ar konfiskuota transporto priemonė buvo užvaldyta prieš jo teisėto savininko valią.

11Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nenustatyta, jog automobilis buvo paimtas prieš savininkės UAB ( - ) ar bendrovės direktorės valią ir juo G. P. disponavo neteisėtai, todėl negalima išvada, kad UAB ( - ) direktorė neatsakinga už bendrovės nuosavybės panaudojimą. Taigi nebuvo jokio pagrindo taikyti LR ATPK 301 straipsnio nuostatų ir nekonfiskuoti automobilio. Pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda esant padarytiems tam tikriems LR ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, vien tai, kad UAB ( - ) direktorė teigia nežinojusi, kad bendrovės darbuotojas G. P. naudojasi bendrovei priklausančiu automobiliu, nepatvirtina, jog ji ėmėsi tam tikrų priemonių bendrovei priklausančio turto apsaugojimui nuo neteisėto pasinaudojimo. Byloje esantis 2014 m. rugpjūčio 12 d. UAB ( - ) direktoriaus A. T. įsakymas Nr. 14-2 patvirtina, kad G. P. buvo leista vairuoti bendrovės automobilį „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) įsakymo priėmimo metu G. P. jau buvo praradęs teisę vairuoti transporto priemones dėl vairavimo neblaiviam (teisė vairuoti transporto priemones jam atimta Šakių rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutarimu, o Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi G. P. apeliacinį skundą atmetė), taigi tuometinis bendrovės direktorius, būdamas apdairus ir rūpestingas bendrovės vadovas, prieš leisdamas G. P. naudotis bendrovei priklausančia transporto priemone, turėjo tinkamai pasidomėti G. P. galimybe vairuoti transporto priemones ir pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius tokią jo teisę. To nepadarė ir pradėjusi eiti direktorės pareigas L. D.. Be to, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, pats pažeidėjas 2015 m. liepos 27 d. vykusiame teismo posėdžio metu nurodė, kad įmonės direktorė žinojo, jog jis neturi vairuotojo pažymėjimo (b. l. 29). Minėtame protokole nurodyta tai, kad G. P. patvirtino aplinkybę apie tai, jog automobilis jam buvo priskirtas ir juo važinėjo darbo reikalais. Automobiliu galėjo naudotis ir ne darbo dienomis, tik reikėjo pačiam užsipilti degalų. Ta mašina ir rakteliai buvo pas jį visą laiką. Rakteliai kartais buvo ofise, o jis turėjo ofiso raktus. Iš 2015 m. lapkričio 3-13 d. protokolo matyti, kad G. P. nurodė aplinkybę, jog automobilis jam buvo priskirtas darbo reikalais, kurį laiką juo važinėjo. Automobilio nepavogė, jam leido juo naudotis. Buvo sutarta, kad jeigu reikia kur važiuoti, tai automobilį pasiimti. Automobilį naudodavo ir ne darbo dienomis, nerašydavo jokių prašymų, kad leistų paimti automobilį (b. l. 74-75).

13Vadovaujantis teismų praktika, transporto priemonės savininkas neturi būti pasyvus saugodamas transporto priemonę nuo neteisėto panaudojimo. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad transporto priemonės savininkas ar valdytojas rūpinasi ir atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę.

14Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje byloje nebuvo nustatyta, jog automobilio savininkės UAB ( - ) direktorė būtų ėmusis tam tikrų priemonių bendrovės turtui apsaugoti nuo neteisėto jo pasinaudojimo, o automobilis būtų buvęs paimtas akivaizdžiai prieš turto savininko valią, kas leistų skiriant nuobaudą G. P. svarstyti LR ATPK 301 straipsnio nuostatų taikymo galimumą ir spręsti apie susiklosčiusios situacijos išskirtinumą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N261-4604/2011). Vien tai, kad UAB ( - ) direktorė 2015 m. liepos 8 d. įsakymu atleido G. P. iš einamų pareigų už bendrovės automobilio pasisavinimą be leidimo ne darbo metu, savaime nepatvirtina fakto, kad G. P. teisės naudotis bendrovės automobiliu neturėjo, kadangi tokią teisę jis įgavo pagal 2014 m. rugpjūčio 12 d. UAB ( - ) direktoriaus A. T. įsakymą Nr. 14-2, ši teisė jam vėliau atimta nebuvo. Net ir nustačius, kad G. P. automobilį ne darbo metu naudojo pažeisdamas susitarimą su bendrovės direktoriumi (jį naudoti tik darbo tikslais ir darbo metu), tai nepaneigia fakto, jog UAB ( - ) direktorė leido jam naudotis bendrovės automobiliu, kuomet G. P. teisė vairuoti transporto priemones yra atimta.

15Kartu pažymėtina, kad, nepaisant turto konfiskavimo, UAB ( - ) turi teisę civiline tvarka reikalauti iš teisės pažeidimą padariusio daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Todėl vien ta aplinkybė, kad atitinkama transporto priemonė priklauso ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, bet kitam asmeniui, ar tai, kad žalos išieškojimas iš kalto asmens gali būti sudėtingas dėl jo finansinės padėties, nėra pagrindas neskirti šios papildomos administracinės nuobaudos.

16Aukštesnysis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuobaudą G. P., atsižvelgė į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes. Pažymėtina, jog G. P., kuomet teisė vairuoti transporto priemones jam yra atimta, pakartotinai vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, t. y. padarė vieną pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, priskiriamų prie šiurkščių pažeidimų kategorijos (LR ATPK 27 straipsnis).

17Nenustačius procesinių teisės normų pažeidimo, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismo nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas bylos duomenimis, todėl naikinti jį ar keisti pagal apeliacinio skundo argumentus įstatyminio pagrindo nėra, taigi suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinis skundas netenkinamas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinio skundo netenkinti, o Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimą palikti nepakeistą.

20Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu G. P.... 3. Apeliaciniame skunde suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorė L. D. prašo... 4. Skunde nurodo, kad automobilis „Audi A8“, valst. Nr. ( - ) konfiskuotas... 5. Atsiliepime į suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinį... 6. Suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinis skundas... 7. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl G. P. padaryto pažeidimo, numatyto LR ATPK... 8. LR ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarime... 10. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad transporto priemonės konfiskavimas... 11. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nenustatyta, jog automobilis... 12. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, vien tai, kad UAB ( - ) direktorė... 13. Vadovaujantis teismų praktika, transporto priemonės savininkas neturi būti... 14. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje byloje nebuvo... 15. Kartu pažymėtina, kad, nepaisant turto konfiskavimo, UAB ( - ) turi teisę... 16. Aukštesnysis teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas... 17. Nenustačius procesinių teisės normų pažeidimo, konstatuojama, kad... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 19. suinteresuoto asmens UAB ( - ) direktorės L. D. apeliacinio skundo netenkinti,... 20. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....