Byla 2A-985-253/2010
Dėl piniginės prievolės nevykdymo, tretysis asmuo UAB „Rindė“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Baltikera“ atstovui advokatui Dainiui Žiedui, atsakovės UAB „Subarė“ atstovams A. E. ir advokatui Algimantui Juciui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Subarė“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltikera“ ieškinį atsakovei UAB „Subarė“ dėl piniginės prievolės nevykdymo, tretysis asmuo UAB „Rindė“, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Baltikera“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Subarė“ 63 781,54 Lt skolos, 1 071,53 Lt delspinigių, ir 15,21 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsakovė

3UAB „Subarė“ (užsakovas) ir tretysis asmuo UAB „Rindė“ (rangovas) 2008-11-04 sudarė Statybos (griovimo) rangos darbų sutartį, pagal kurią tretysis asmuo UAB „Rindė“ įsipareigojo nugriauti statinius, esančius ( - ), o atsakovė UAB „Subarė“ įsipareigojo atsiskaityti su trečiuoju asmeniu. Tretysis asmuo UAB „Rindė“, vadovaudamasi 2009-01-26 pasirašytu Atliktų darbų aktu, 2009-01-26 pateikė atsakovei UAB „Subarė“ PVM sąskaitą faktūrą (serija KLR

4Nr. 0113) 111 210 Lt sumai, tačiau atsakovė neatsiskaitė. 2009-03-17 tretysis asmuo UAB „Rindė“ Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovei UAB „Baltikera“ reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Subarė“ dalį kreditinio reikalavimo – 63 781,54 Lt sumai. Naujasis kreditorius

5UAB „Baltikera“ pateikė atsakovei pretenziją dėl skolos sumokėjimo, tačiau atsakovė į pretenziją neatsakė, įsiskolinimo nepadengė. 2008-11-04 sutarties 8.3 punktas numato pareigą užsakovui už paslaugas atsiskaityti per 15 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šalys nustatė 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną (Sutarties 9.4 punktas). Atsakovė pagal 2008-11-04 sudarytą sutartį 2009-05-11 dienai ieškovei yra skolinga 63 781,54 Lt už atliktus darbus, l 071,53 Lt delspinigių, viso 64 853,07 Lt.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės UAB „Subarė“ ieškovei UAB „Baltikera“ naudai 63 781,54 Lt skolos, 1 071,53 Lt delspinigių, 15,21 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2009-05-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 946 Lt žyminio mokesčio ir 1 725,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovė iš esmės neginčijo to fakto, kad tretysis asmuo UAB „Rindė“ atliko atsakovei statinių statybos (griovimo) rangos darbus adresu ( - ), tačiau atsakovė nesutiko mokėti trečiajam asmeniui už nekokybiškai atliktus darbus. Be to, tretysis asmuo UAB „Rindė“ darbų pagal nustatytą tvarką nepridavė, nes darbų perdavimo – priėmimo akto nepasirašė atsakovės tam įgaliotas asmuo, o atsakovės vyriausioji buhalterė. Atsakovė nepateikė duomenų, jog atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą galėjo pasirašyti tik atsakovės prezidentas ar prezidento pavaduotojas A. E. UAB „Subarė“ prezidentas nuo

72009-01-30 žinojo, jog atliktų darbų priėmimo aktas buvo pasirašytas 2009-01-26, tačiau trečiajam asmeniui UAB „Rindė“ apie nesutikimą su 2009-01-26 atliktų darbų aktu, nes jis nepatvirtintas, pranešė tik 2009-04-01 Pretenzija Nr. 2009-S-87. Atsakovės atstovas A. E. nurodė, kad 2009-01-16 pas jį į ligoninę buvo atvykę UAB „Rindė“ atstovai teigdami, kad darbus jie yra atlikę, bet jis atsisakė pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą. UAB „Rindė“ siekdama, kad būtų pasirašytas atliktų darbų priėmimo aktas elgėsi sąžiningai ir Sutarties nuostatų nepažeidė, todėl laikytina, kad 2009-01-26 atliktų darbų aktą pasirašė abi šalys – rangovas (UAB „Rindė“) ir užsakovas (UAB „Subarė“). Šalims pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktą, kaip nurodyta Sutarties 8.2. p., rangovas turi teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitą faktūrą (Serija KLR Nr. 0113) 111 210 Lt sumai tretysis asmuo UAB „Rindė“ išrašė ir pateikė atsakovei 2009-01-26. Pagal Sutarties 8.3. p. PVM sąskaitos faktūros turėjo būti apmokamos per 15 darbo dienų nuo jų gavimo dienos. Duomenų apie tai, kad anksčiau, t.y. Atsakovė trečiajam asmeniui per PVM sąskaitai faktūrai skirtas apmokėti terminą, nepateikė nurodymo pašalinti apmokėjimui pateiktų darbų trūkumus. Nuostatos, reglamentuojančios reikalavimo perleidimą, nebuvo pažeistos, todėl ieškovei priteistina atsakovės skola.

8Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Subarė“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad pagal 2008-11-04 rangos sutartį rangovas UAB „Rindė“ įsipareigojo nugriauti statinius ir jų priklausinius bei požemines komunikacijas ( - ), taip pat išvežti ir utilizuoti statybinį laužą bei sutvarkyti žemės sklypą. Pagal Sutarties 6.1.6. punktą UAB „Rindė“ atliktus darbus turėjo priduoti atsakovės įgaliotam asmeniui – A. E. UAB „Rindė“ pagal nustatytą tvarką darbų neatliko ir nepridavė, nes akto nepasirašė tam įgaliotas asmuo. A. E. tuo metu buvo ligoninėje. Buhalterė nebuvo įgaliota priimti statybos darbus ir pasirašyti darbų priėmimo akte. Ant atliktų darbų akto nėra ir techninio statybos prižiūrėtojo parašo, patvirtinančio, kad darbai yra atlikti. Esant nepriduotiems darbams, sąskaita faktūra negalėjo būti išrašyta. Ieškovas prašo priteisti skolą už faktiškai neatliktus darbus. Ieškovei buvo pareikštos 2009-04-01 ir 2009-04-23 apeliantės pretenzijos dėl neatliktų darbų.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Baltikera“ prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad darbai buvo atlikti ir perduoti šalių pasirašytu darbų priėmimo perdavimo aktu, atsakovė pretenzijų nepareiškė, todėl turi atsiskaityti už darbus.

102010-10-05 pirmosios instancijos teismas persiuntė R. V. atstovo advokato Artūro Jaskelevičiaus prašymą įtraukti į bylą R. V. trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Ieškovė BUAB „Rindė“ prašymą priteisti iš atsakovės UAB „Subarė“ skolą už darbus grindžia 2009-03-17 su trečiuoju asmeniu UAB „Rindė“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi, kuria ši perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovės UAB „Subarė“ dalį kreditinio reikalavimo – 63 781,54 Lt sumai, atsakovė UAB „Subarė“ (užsakovės) ir trečiojo asmens UAB „Rindė“ (rangovės) 2008-11-04 Statybos (griovimo) rangos darbų sutartim, pagal kurią rangovė įsipareigojo nugriauti statinius, esančius ( - ), o užsakovė įsipareigojo atsiskaityti su trečiuoju asmeniu, taip pat 2009-01-26 šalių pasirašytu Atliktų darbų aktu ir 2009-01-26 atsakovei

13UAB „Subarė“ pateikta apmokėti PVM sąskaitą faktūrą (serija KLR Nr. 0113) 111 210 Lt sumai.

14Tarp šalių kilo ginčas dėl darbų atlikimo – ieškovas prašo priteisti skolą už atliktus rangos darbus. Apeliantė teigia, kad trečiasis asmuo darbų realiai neatliko, jie nėra tinkamai perduoti bei priimti, todėl ji neturi pareigos juos apmokėti. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

15Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus.

16Pagal 2008-11-04 statybos (griovimo) rangų sutartį atliktų darbų 2009-01-26 aktą pasirašė rangovės UAB „Rindė“ direktorius R. K. ir atsakovės UAB „Subarė“ vyriausioji buhalterė I. M., taip pat buvo uždėtas UAB „Subarė“ antspaudas (b. l. 10, 76-79). Darbų akte nurodyta, kad 2009 m. sausio mėnesį rangovė atliko statinių, įskaitant požemines konstrukcijas, statinių priklausinius ir požemines komunikacijas (inžinierinius įrenginius), nugriovimo ir statybinio laužo išvežimo darbus sklype ( - ), atliktų darbų vertė su PVM – 111 210 Lt. UAB „Subarė“vyriausioji buhalterė I. M. taip pat priėmė ir pasirašė 2010-10-26 PVM sąskaitą faktūrą 112 210 Lt sumai pagal 2010-01-26 atliktų darbų aktą (b. l. 11). Atsakovai teigia, kad vyriausioji buhalterė neturėjo teisės pasirašyti UAB „Subarė“ vardu rangovų atliktų darbų akto, nes nebuvo tam įgaliota. 2008-11-04 Rangos sutarties 7.4. punktas numato, kad darbų priėmimo aktą pasirašo užsakovo įgaliotieji asmenys (b. l. 5-9). Byloje nėra įrodymų, kad užsakovas būtų įgaliojęs konkretų asmenį rangos sutarčiai vykdyti, ar darbų priėmimo – perdavimo aktams pasirašyti. Liudytoja apklausta I. M. pirmosios instancijos teismui paaiškino, kad ji neturi teisės pasirašyti svarbių įmonės dokumentų ir ant rangovo direktoriaus pateikto darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašė tik tam, kad patvirtinti, jog jis yra gautas įmonėje, o ne dėl to, kad patvirtintų darbų perdavimą – priėmimą. Teisėjų kolegijos nuomone, tokie liudytojos argumentai skamba neįtikinamai. Asmuo, dirbantis su finansinės apskaitos dokumentais, gerai supranta darbų priėmimo – perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų reikšmę, bei yra susipažinęs su dokumentams keliamais rekvizitais (bylos kopija, b. l. 47-49). Jei vyriausiąja buhaltere UAB „Subarė“ dirbusi I. M. būtų norėjusi patvirtinti tik dokumentų gavimą, ji ir būtų įrašiusi, kad dokumentai gauti, o ne pasirašiusi toje vietoje, kur dedamas darbų priėmimo-perdavimo akto sandorio šalies – užsakovo – parašas ir patvirtinusi tai įmonės apvaliu antspaudu. Vyriausioji buhalterė I. M. tuo pačiu metu pasirašė ir pagal darbų priėmimo perdavimo aktą išrašytą PVM sąskaita faktūrą, todėl negalėjo nesuprasti savo veiksmų reikšmės, todėl juos interpretuoti kitaip, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, nėra pagrindo. Be to, ji turėjo teisę atsisakyti vykdyti veiksmus, nepriskirtus jos kompetencijai, tačiau to nepadarė.

17Pažymėtina, kad vyriausioji buhalterė 2010-01-30 parašė pasiaiškinimą UAB „Subarė“ direktoriui dėl 2010-01-26 darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Rangovė 2009-02-12 ir 2009-02-23 raštais ragino užsakovę atsiskaityti pagal 2009-01-26 PVM sąskaitą faktūrą. Rangovė UAB „Rindė“ su ieškove 2009-03-17 sudarė reikalavimo sutartį dėl dalies skolos pagal 2009-01-26 priėmimo perdavimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą perleidimo ir naujoji kreditorė UAB „Baltikera“ 2008-03-17 pranešimu apie tai informavo atsakovę UAB „Subarė“ – pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo pas atsakovę gautas 2009-03-24 (bylos kopijos l. 58-60). Pažymėtina, kad atsakovė UAB „Subarė“ nuo 2010-01-26 dienos du mėnesius jokių veiksmų dėl pasirašyto priėmimo perdavimo akto galiojimo nesiėmė. Ir tik 2009-04-01 raštu pareiškė pretenzijas rangovei

18UAB „Rindė“, kad nesutinka su 2001-01-26 darbų priėmimo perdavimo aktu, nes jį pasirašė neįgaliotas asmuo, ir darbai perduoti netinkamai (bylos kopija, b. l. 53-54). Teisėjų kolegijos nuomone, toks delsimas yra nepateisinamas. Atsakovės buhalterė turėjo galimybę nepasirašyti rangovės pateiktų dokumentų, atsakovė galėjo kreiptis su pretenzijomis dėl atliktų darbų trūkumų, taip pat ginčyti darbų priėmimo perdavimo aktą pareikšdama ieškinį dėl negaliojimo, tačiau ji to nepadarė. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį įrodinėjimo pareiga dėl darbų atlikimo akto negaliojimo pagal rangos sutartį tenka užsakovui, tačiau nagrinėjamoje byloje atsakovė neįrodė savo teiginių apie UAB „Rindė“ neatliktus darbus (CPK 178 straipsnis). Netgi tuo atveju, jei darbų priėmimo perdavimo aktą rangovas būtų pasirašęs vienašališkai, užsakovas turėtų teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą, nes toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių ir galiotų tol, kol teismas jo nepripažintų negaliojančiu. Iki to momento net nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo pasekmės, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą.

19Pirmosios instancijos teismas neturėjo įstatyme nustatyto pagrindo nesivadovauti

202010-01-26 priėmimo perdavimo aktu, pagal jį išduota PVM sąskaita faktūra ir kitais dokumentais, kurie patvirtina, kad ieškovės ieškinys dėl 63 781,54 Lt skolos, 1 071,53 Lt delspinigių, ir 15,21 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra teisėtas bei pirmosios instancijos teismo tenkintas pagrįstai. Atsakovė UAB „Rindė“, manydama, kad jos subjektinės teisės pažeistos, nesiėmė veiksmų jas ginti ir įgyvendinti įstatymo nustatyta tvarka bei terminais, todėl pati prisiėmė neigiamas tokio elgesio pasekmes. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimą keisti ar naikinti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo, jis paliktinas galioti (CPK 326 straipsnio 1 dalies

211 punktas).

22Iš atsakovės ieškovei priteistinos jos apeliaciniame teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikta ieškovės UAB „Baltikera“ atstovo advokato Dainiaus Žiedo 2010-05-04 išrašyta PVM sąskaita faktūra 1 210 Lt sumai už advokato teisinę pagalbą rengiant atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą. Tačiau 2010-10-21 pinigų priėmimo kvitas

23Nr. 499898 patvirtina, jog ieškovė sumokėjo tik 1 000 Lt už advokato suteiktas paslaugas. Dėl šios priežasties iš atsakovės ieškovei priteistinas jos realiai patirtų 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimas.

24Teisėjų kolegija atsisako priimti asmens, pareiškusio norą įstoti į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pareiškimą. CPK 47 straipsnio 1 dalis numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios. R. V. pareiškimas įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu gautas Klaipėdos miesto apylinkės teisme

252010-09-17 – po bylos išnagrinėjimo 2010-03-04 pirmosios instancijos teisme praėjus pusei metų, todėl jį priimti nėra teisinio pagrindo ir jis grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

26Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Subarė“ ieškovei UAB „Baltikera“ 1 000 Lt apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

29Atsisakyti priimti R. V. prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ir su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė UAB „Baltikera“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB... 3. UAB „Subarė“ (užsakovas) ir tretysis asmuo UAB „Rindė“ (rangovas)... 4. Nr. 0113) 111 210 Lt sumai, tačiau atsakovė neatsiskaitė. 2009-03-17... 5. UAB „Baltikera“ pateikė atsakovei pretenziją dėl skolos sumokėjimo,... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010 m. kovo 4 d. sprendimu ieškinį... 7. 2009-01-30 žinojo, jog atliktų darbų priėmimo aktas buvo pasirašytas... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Subarė“ prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Baltikera“ prašo... 10. 2010-10-05 pirmosios instancijos teismas persiuntė R. V. atstovo advokato... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Ieškovė BUAB „Rindė“ prašymą priteisti iš atsakovės UAB... 13. UAB „Subarė“ pateikta apmokėti PVM sąskaitą faktūrą (serija KLR Nr.... 14. Tarp šalių kilo ginčas dėl darbų atlikimo – ieškovas prašo priteisti... 15. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu... 16. Pagal 2008-11-04 statybos (griovimo) rangų sutartį atliktų darbų 2009-01-26... 17. Pažymėtina, kad vyriausioji buhalterė 2010-01-30 parašė pasiaiškinimą... 18. UAB „Rindė“, kad nesutinka su 2001-01-26 darbų priėmimo perdavimo aktu,... 19. Pirmosios instancijos teismas neturėjo įstatyme nustatyto pagrindo... 20. 2010-01-26 priėmimo perdavimo aktu, pagal jį išduota PVM sąskaita faktūra... 21. 1 punktas).... 22. Iš atsakovės ieškovei priteistinos jos apeliaciniame teisme patirtos... 23. Nr. 499898 patvirtina, jog ieškovė sumokėjo tik 1 000 Lt už advokato... 24. Teisėjų kolegija atsisako priimti asmens, pareiškusio norą įstoti į bylos... 25. 2010-09-17 – po bylos išnagrinėjimo 2010-03-04 pirmosios instancijos teisme... 26. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 4 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Subarė“ ieškovei UAB „Baltikera“ 1 000... 29. Atsisakyti priimti R. V. prašymą dėl jo įtraukimo į bylą trečiuoju...