Byla 2-451/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2079-45/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Siemens“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams dėl viešųjų pirkimų komisijos reikalavimo pripažinimo neteisėtu, sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo vertinti pasiūlymą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Siemens“ 2007 m. gegužės 25 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams, prašydamas pripažinti atsakovo reikalavimą pateikti ABB Oy leidimą atlikti instaliavimo, konfigūravimo, išplėtimo, derinimo darbus ir kompleksinius bandymus esamose bendrovės Vilniaus regiono šiaurinio skyriaus ir RST DC MicroSCADA sistemose neteisėtu, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. gegužės 3 d. posėdžio Nr. SSD-503 sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Siemens“ 2007 m. sausio 16 d. pasiūlymas „110/10 kV Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu“, įpareigoti AB Rytų skirstomuosius tinklus nustatyta tvarka iš naujo vertinti UAB „Siemens“ 2007 m. sausio 16 d. pasiūlymą, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinyje taip pat buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti AB Rytų skirstomųjų tinklų vykdomą 110/10kV Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimą ir uždrausti AB Rytų skirstomiesiems tinklams atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus, įskaitant derybas dėl sutarties sąlygų ir sutarties dėl 110/10kV Ąžuolinės TP antros eilės, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimo sudarymą, o jeigu tokia sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti. Ieškovas nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji gali nebetekti prasmės ieškovui būsimo palankaus sprendimo vykdymo požiūriu.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. gegužės 31 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Siemens“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti ir sustabdyti atsakovo AB Rytų skirstomųjų tinklų vykdomą 110/10kV Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimą supaprastintų derybų būdu ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog ieškovo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti užrausti toliau tęsti pirkimo procedūras, sudaryti pirkimo sutartis ir pan., t. y. jas sustabdyti, yra labai svarbi, kadangi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms, o taip pat atsižvelgiant į tai, jog pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti šią ieškovo interesų gynimo priemonę ir jo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį, o jeigu paslaugų teikimo sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti.

5Atskiruoju skundu atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai uždraudė sudaryti pirkimo sutartį, o jei tokia sutartis sudaryta, uždraudė ją vykdyti, kadangi ieškiniu ieškovas neginčija pirkimo sutarties ir dėl to galimas būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas neturės įtakos pirkimo sutarčiai.
  2. Teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstai sprendė nepranešęs atsakovui, kadangi realios grėsmės, kad pranešimas atsakovui apie prašymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ar padarys jų taikymą nebeįmanomą, nebuvo.
  3. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidžia viešąjį interesą.
  4. Teismas nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo principus.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Siemens“ nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Analogiško pobūdžio taisyklė yra įtvirtinta ir Viešųjų pirkimų įstatyme, kurio 122 straipsnio trečiojoje dalyje nurodoma, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą - vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Taip pat pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę, todėl jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

9Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Taigi konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio trečiojoje dalyje - pirkimo procedūrų sustabdymą, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis.

10Teisėjų kolegijos nuomone, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai turės galimybę derėtis su trečiaisiais asmenimis dėl sutarties sąlygų ir sudaryti sutartį dėl 110/10kV Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimo, t. y. užbaigti viešojo pirkimo procedūrą. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo pirkimo procedūrą užbaigus, išnyktų pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, o būsimo teismo sprendimo įvykdymas nebūtų užtikrintas, ir dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai, dar nepasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, sustabdė ieškiniu ginčijamo viešojo pirkimo procedūras. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad ieškinio turinys patvirtina, jog ieškovas UAB „Siemens“ ieškiniu prašo pripažinti atsakovo reikalavimą pateikti ABB Oy leidimą atlikti instaliavimo, konfigūravimo, išplėtimo, derinimo darbus ir kompleksinius bandymus esamose bendrovės Vilniaus regiono šiaurinio skyriaus ir RST DC MicroSCADA sistemose neteisėtu, panaikinti AB Rytų skirstomųjų tinklų viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. gegužės 3 d. posėdžio Nr. SSD-503 sprendimą, įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti UAB „Siemens“ 2007 m. sausio 16 d. pasiūlymą, tačiau ieškiniu nėra reikalaujama pripažinti Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimo sutartį negaliojančia. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas vykdyti sutartį nėra susijusi su pareikštais ieškinio reikalavimais ir dėl to tokios laikinosios apsaugos priemonės taikyti nėra teisinio pagrindo.

11Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad teismas nepagrįstai nepranešė atsakovui AB Rytų skirstomiesiems tinklams apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. CPK 148 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Teisėjų kolegijos nuomone, tuo atveju, jeigu atsakovui būtų pranešta apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, atsakovui būtų sudaryta galimybė užbaigti ginčijamą viešojo pirkimo procedūrą ir tai laikytina realia grėsme laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepranešė atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

12Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento dėl viešojo intereso pažeidimo. Nors atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad ginčijamo pirkimo objektas yra susijęs su elektros energijos tiekimo sutrikimų prevencija ir operatyviu gedimų sukeltų neigiamų pasekmių likvidavimu, todėl, laiku neįvykdžius ginčijamo pirkimo, bus pažeistas viešasis interesas, teisėjų kolegija pažymi, kad elektros energijos tiekimas dėl to, jog viešojo pirkimo procedūros sustabdytos, nėra nutrauktas, o vartotojų interesai ir lūkesčiai dėl aprūpinimo elektros energija taip pat negali būti laikomi pažeisti, kadangi byloje nėra duomenų, jog dėl viešojo pirkimo sustabdymo padaugėjo ar padaugės elektros energijos tiekimo trikdžių ar gedimų elektros energijos tiekimo įrenginiuose. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad elektros energijos tiekimo trikdžiai bei gedimai elektros tiekimo įrenginiuose nėra neišvengiami ir apeliantas, atsakingas už elektros energijos tiekimą, iki viešojo pirkimo juos šalindavo ir jo vykdymo metu gali pašalinti įprastomis priemonėmis, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad būtent dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nukentėtų viešasis interesas. Atskirojo skundo argumentai, kad viešojo pirkimo darbai susiję su elektros energijos tiekimu naujiems vartotojams ir atsakovas yra sudaręs sutartis su nauju elektros energijos vartotoju, nepatvirtina viešojo intereso pažeidimo. Atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai, vykdydamas įstatuose nurodytą veiklą, privalo žinoti įstatymus, taip pat žinoti, kad Viešųjų pirkimų įstatymas reglamentuoja ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų nagrinėjimą bei viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą. Todėl atsakovas, vykdydamas viešuosius pirkimus bei sudarydamas sutartis, privalo atsižvelgti į įstatymo numatytą viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo galimybę. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimus ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos, t. y. šioje įstatymo nuostatoje yra įtvirtinta operatyvaus ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais, nagrinėjimo taisyklę. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, atskirojo skundo argumentas, kad ginčas dėl atsakovo vykdomo viešojo pirkimo teisėtumo užsitęs tiek, kad vėlesnis Ąžuolinės TP antros eilės statybos, skirstomasis tinklas, esantis Gilužių kaime, Vilniaus rajone, darbų ir įrangos pirkimo vykdymas turės esminės neigiamos įtakos atsakovo galimybei įdiegti vieningą dispečerinį centrą atsakovo pageidaujamu laiku ar padarys tikį pirkimą netikslingu, nepagrįstas.

13Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalis, kuria uždrausta vykdyti sutartį iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, panaikintina ir prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių šioje dalyje atmestinas, o kita Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalis paliktina nepakeista.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria nutarta, jei sutartis sudaryta,uždrausti ją vykdyti iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo, panaikinti ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalį – jei sutartis sudaryta, uždrausti ją vykdyti, atmesti.

16Kitą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. gegužės 31 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai