Byla A-930-261/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-930-261/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Elrenas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“, dėl akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ (toliau – ir UAB „Vilniaus energija“, pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) Vilniaus apskrities skyriaus (toliau – ir atsakovas) 2012 m. sausio 5 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-4510(V11) (I t., b. l. 1-12). Taip pat pareiškėjas prašė kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ištirti, ar Šilumos ūkio įstatymo (2009 m. gegužės 12 d. redakcija Nr. XI-250) 15 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo (2011 m. rugsėjo 29 d. redakcija Nr. XI-1608) 20 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Šilumos tiekimo vartojimo taisyklių (energetikos ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1-265 redakcija) 5 punktui.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 18 d. sprendimu (I t., b. l. 157-163) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 169-177), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti. Taip pat skunde prašė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo su prejudiciniais klausimais: (1) ar teisės normas, įtvirtintas 2004/22/EB Europos Tarybos direktyvoje dėl matavimo priemonių (1 str.) reikia aiškinti taip, kad jos taikytinos ir duomenų perdavimo nuotoliniam ryšiui, kuris turi būti metrologiškai kontroliuojamas; (2) ar teisės normos, įtvirtintos 2004/22/EB direktyvoje, jos 1 priedo 10.4 ir 10.5 punktuose, reikalaujančiuose, kad abi sandorio šalys galėtų matyti matavimo rezultatą ir kad matavimo priemonėje būtų metrologiškai kontroliuojamas displėjus, tačiau nenurodo, jog duomenų perdavimas nuotoliniu būdu turi būti metrologiškai kontroliuojamas, gali būti aiškinamos taip, kaip numato Lietuvos nacionalinės teisės normos, apibrėžtos Valstybinės metrologijos tarnybos 2010 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-107 preambulėje ir 1, 2 ir 3 punktuose, nustatančiuose metrologinę kontrolę nuolatiniam duomenų perdavimo kanalui.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 30 d. sprendimu (I t., b. l. 199-211) pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino. Panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 18 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyriaus 2012 m. sausio 5 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-4510(V11).

8II.

9Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu (II t., b. l. 1-2) priteisti jo naudai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą – 150 Lt, t. y. 43,44 Eur.

10Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo prašymą (II t., b. l. 11-12) nesutiko apmokėti bylinėjimosi išlaidų ir prašė pareiškėjo prašymo netenkinti.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi (II t., b. l. 13-14) pareiškėjo prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 28,96 Eur pareiškėjo naudai teismo išlaidoms atlyginti. Pareiškėjo prašymo dėl išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo klausimo nagrinėjimą perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalių nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

15Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl nagrinėjamoje byloje kilusio administracinio ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 30 d. sprendimas) priimtas pareiškėjo naudai, todėl jis turi teisę į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

16Pareiškėjas nagrinėjamu atveju prašo priteisti jam iš atsakovo 14,48 Eur (50 Lt) bylinėjimosi išlaidų, t. y. sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą, atlyginimą.

17Pareiškėjo pateiktas 2012 m. spalio 31 d. mokėjimo nurodymas (II t., b. l. 4) patvirtina, jog jis yra sumokėjęs 50 Lt žyminį mokestį, todėl, remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pareiškėjui iš atsakovo priteistinas sumokėtas žyminis mokestis 14,48 Eur (50 Lt) už apeliacinio skundo padavimą.

18Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjo prašymas tenkintinas ir pareiškėjui už žyminį mokestį, sumokėtą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, iš atsakovo priteistina 14,48 Eur (50 Lt).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkinti.

21Priteisti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ naudai iš atsakovo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 14,48 Eur (keturiolika eurų ir keturiasdešimt aštuonis euro centus) (50 Lt (penkiasdešimt litų)) su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai