Byla 2-1687/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės ,,SIEMTECHA“, uždarosios akcinės bendrovės „Dvilypis“, uždarosios akcinės bendrovės „Salgesta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „LEX BONUM“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2133-656/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ generalinio direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Eicore“, uždarajai akcinei bendrovei „AAA Cathedral Square Hotel“, uždarajai akcinei bendrovei „Betono centras“, uždarajai akcinei bendrovei „PERI“, uždarajai akcinei bendrovei „Dauniškis ir Ko“, uždarajai akcinei bendrovei „SIEMTECHNA“, uždarajai akcinei bendrovei „Kerista“ , uždarajai akcinei bendrovei „Salgesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Dvilypis“, uždarajai akcinei bendrovei „Lispimeks dangos“, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų metalas“, uždarajai akcinei bendrovei „Glasma Service“, uždarajai akcinei bendrovei „Fauga“, uždarajai akcinei bendrovei „LEX BONUM“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Molesta“ generalinis direktorius V. J., vykdydamas bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą, kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „Molesta“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad bendrovė ūkinės komercinės veiklos nėra nutraukusi, tačiau turi laikinų finansinių sunkumų: pradelsti įsipareigojimai, paimti kreditai iš finansinių institucijų. Dalis UAB „Molesta“ mokėjimų kreditoriams yra pradelsta, dalis jų kreipėsi į teismą dėl skolų priteisimo ir/ar atsisakė vykdyti ar sustabdė savo įsipareigojimų vykdymą. Taip pat ir skolininkai vėluoja atsiskaityti su atsakovu. Pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teigiama, kad įmonė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnio reikalavimus (bendrovė įsteigta 1993 m. rugsėjo 30 d., turi laikinų finansinių sunkumų, nėra nutraukusi komercinės veiklos, įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi, anksčiau restruktūrizavimo byla nebuvo iškelta) ir yra visos būtinos materialiosios bei procesinio pobūdžio sąlygos, nustatytos ĮRĮ 6 straipsnyje, restruktūrizavimo procesui pradėti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „Molesta“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki plano patvirtinimo teisme įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“.

6Teismas, įvertinęs įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, nustatė, kad jos turtas sudaro 32 521 924 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 8 820 414 Lt. Iš 2012 m. kovo 7 d. pelno nuostolių ataskaitos teismas sprendė, kad 2011 m. įmonė patyrė 2 986 665 Lt nuostolių, tačiau iš 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 metais įmonė gavo 12 300 Lt grynojo pelno. Iš kreditorių ir debitorių sąrašų teismas nustatė, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 8 972 687,15 Lt, o gautinos sumos – 5 926 259,13 Lt. Įvertinęs didžiausių UAB „Molesta“ debitorių: UAB „Detarna“ (l 432 907,62 Lt skola), UAB „AAA Cathedral Square Hotel“ (1 570 064,17 Lt) ir UAB „Eicore“ (2 203 183,69 Lt skola) pateiktus įrodymus dėl atsakovo deklaruojamų įsiskolinimų nepagrįstumo, teismas priėjo prie išvados, kad šie juridiniai asmenys negali būti įtraukti į debitorių sąrašą, nes jų debitorinės skolos yra ginčijamos, todėl realia debitinių įsiskolinimų suma pripažino 720 103,65 Lt. Ginčijamų debitinių skolų dydžiu teismas sumažino balanse nurodytą įmonės turto vertę iki 27 315 768,52 Lt (32 521 924 – 5 206 155,48 Lt).

7Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas 2012 m. balanse nurodyto trumpalaikio turto (žemės sklypai ir nebaigtos statybos daugiabučiai namai) pardavimo kainą, atsižvelgė į VĮ Registrų centro duomenis ir restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytą jo pardavimo kainą optimistiniu (18 435 434 Lt) ir pesimistiniu (11 274 345 Lt) atvejais, ir vadovaudamasis pastaruoju bendrovės nurodytą trumpalaikio turto vertę sumažino iki 11 274 345 Lt, atitinkamai sumažindamas viso balanse nurodyto turto vertę iki 21 103 557 (27 315 768,52 – 6 283 211; skirtumas tarp balanse nurodytos ir teismo nustatytos trumpalaikio turto vertės).

8Įvertinęs su įmonės turtu ir jos įsipareigojimais susijusius įrodymus (turto vertė - 21 103 557 Lt, pradelstų įsipareigojimų vertė – 8 972 687,15 Lt), teismas priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo būsenos.

9Teismas nustatė, kad įmonės restruktūrizavimui nepritariančių kreditorių bendra reikalavimų suma (4 402 828 Lt) viršija trečdalį visų finansinių reikalavimų (9 602 687,15 Lt), tačiau vadovaudamasis 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, konstatavo, kad preliminariai įmonei gali būti pareikšta 14 299 178 Lt reikalavimų („mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“). Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad didžiausias kreditorius AB DNB Nord bankas (4 997 401 Lt reikalavimas) bei mokesčių administravimo institucijos neprieštaravo restruktūrizavimo bylos iškėlimui, todėl priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo teigti, jog kreditoriai nepritars ir restruktūrizavimo plano patvirtinimui.

10Vertindamas įmonės vykdomą veiklą, iš byloje pateiktų įrodymų (2012 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaitos, duomenis apie darbuotojus, PVM sąskaitas faktūras) teismas priėjo prie išvados, kad įmonė ir toliau vykdo ūkinę komercinę veiklą, gauna iki 260 000 Lt pajamų per mėnesį, išmokėjo darbo užmokestį dirbantiems darbuotojams, todėl konstatavo, kad restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus.

11Atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatytas ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų pažeidimas bei ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos aplinkybės, teismas sprendė, kad UAB „Molesta“, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, yra pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 ir 5 d.).

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13Trečiasis asmuo UAB „SIEMTECHA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą.

14Atskirojo skundo argumentai:

 1. Skirtingai nei nustatė pirmosios instancijos teismas, VĮ Registrų centras duomenimis vidutinė atsakovo trumpalaikio turto rinkos vertė 2013 m. sausio 1 d. yra 3 953 000 Lt, o ne 11 274 345 Lt. Šių verčių nustatymas 2013 m. sausio 1 d. labiau atspindi realią rinkos situaciją, nei Nekilnojamojo turto registro išrašuose 2008, 2010, 2011 metais nustatyti duomenys. Iš balanse nurodomos turto vertės atimant ginčijamas debitines skolas ir pervertintą (leistinais įrodymais nepatvirtintos vertės) nebaigtą statybą, UAB „Molesta“ balanso turto vertė sudaro 13 711 212,52 Lt, o įsipareigojimai 8 972 687,15 Lt, todėl įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto, o ne restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.);
 2. UAB „Molesta“ skolos sudaro 9 602 687,15 Lt, todėl prieštaraujančių restruktūrizavimo bylos iškėlimui kreditorių reikalavimai viršija trečdalį visų kreditorinių reikalavimų. Teismas nepagrįstai didžiausio kreditoriaus DNB banko (o taip pat ir mokesčių administravimo institucijų) tylėjimą įvertino kaip pritarimą restruktūrizavimo bylos iškėlimui;
 3. UAB „Molesta“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai už darbuotojų atlyginimus 2013 m. balandžio 25 d. sudaro 561 197,22 Lt, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai teigė, kad „2013 m. balandžio 12 d. išmokėjo darbo užmokesti dirbantiems darbuotojams“. Ieškovas sumokėjo darbuotojams tik atlyginimą, atskaičius mokesčius, tačiau atlyginimo dalis skirta mokesčiams sumokėti liko nepadengta; įminės veiklai. Ketinimų protokolai ir rangos sutartys sudarytos už nedidelę, lyginant su įsipareigojimais ir einamosiomis išlaidomis, kainą, todėl nelaikytini tinkamais įrodymais, patvirtinančiais įmonės veiklos tęstinumo galimybes. Tolimesnė ieškovo veikla ypatingai žalinga didžiajai daliai trečios eilės kreditorių.

15Trečiasis asmuo UAB „Dvilypis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą arba panaikinti nutarties dalį, kuria įmonės administratoriumi paskirta UAB „Restrus“, ir, teismo nuožiūra, paskirti vieną iš kreditorių pasiūlytų administratorių.

16Atskirojo skundo argumentai:

 1. Svarstytinas klausimas dėl finansinės ekspertizės skyrimo būtinumo, kad būtų nustatyta tikroji įmonės finansinė padėtis, kadangi įtartini gerą įmonės finansinę veiklą patvirtinantys dokumentai, kai jai yra reiškiami pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo. Vien ta aplinkybė, kad balansą patikrino auditorius, kuriam pati bendrovė mokėjo atlyginimą, dar neužtikrina jame nurodytų duomenų teisingumo ir patikimumo. Balansas VĮ Registrų centrui dar nėra pateiktas;
 2. Nebaigtos statybos vertė turi būti mažinama iki šio turto rinkos vertės, nurodytos VĮ Registrų centre. Restruktūrizavimo plano metmenyse nustatyta vertė (11 274 345 Lt) nėra pagrįsta jokiais objektyviais ir patikimais duomenimis;
 3. UAB „Molesta“ neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio sąlygų. Pareiškimas priimtas 2013 m. sausio 16 d. nutartimi, kreditorių sąrašas sudarytas dar iki šios nutarties priėmimo, o skundžiama nutartis priimta 2013 m. balandžio 18 d., t. y. praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo kreditorių sąrašo sudarymo. Atsakovas nepateikė duomenų, kad tinkamai vykdo bankui prisiimtus įsipareigojimus, kuriam įkeisto turto vertė yra 16 ir 6 milijonai litų, prievolės įvykdymo terminas – 2013 m. rugsėjo 12 d. Iki atskirųjų skundų išnagrinėjimo sueis kiti mokėjimo terminai, todėl teismas nepagrįstai rėmėsi neaktualiais kreditorių sąrašo duomenimis, todėl pradelstų įsipareigojimų dydis turėjo būti žymiai didesnis. Būtina pateikti aktualų kreditorių sąrašą;
 4. Neaišku, kodėl teismas nustatė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai yra 8 972 687,15 Lt, o sprendžiant klausimą dėl kreditorių pritarimo restruktūrizavimo bylai iškelti, yra remiamasi 9 602 687,15 Lt suma, taip pat 14 299,178 Lt;
 5. AB DNB bankas ir mokesčių administravimo institucijos neišreiškė pozicijos dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tai negali būti lemiamas kriterijus sprendžiant bylą. Be to, banko įsipareigojimų vykdymas yra užtikrintas turto įkeitimu ir jis atgaus savo turtą ar ekvivalentą pinigais, o SODRA kreipėsi dėl bankroto bylos UAB „Molesta“ iškėlimo;
 6. Teismas neištyrė ir neįvertino visų reikšmingų aplinkybių dėl galimybės atkurti įmonės mokumą - neišreikalavo duomenų apie vykdomų sutarčių pajamas, išlaidas, kada ir kokio dydžio ketinama gauti atsiskaitymus, kaip tie atsiskaitymai bus panaudoti tenkinant kreditorių reikalavimus. Įmonė planuoja toliau vykdyti veiklą, vykdytą iki jos restruktūrizavimo, taip pat gauti pajamas iš sutarčių, kurių net nėra pasirašiusi (ketinimų protokolai). Tam, kad vykdyti bet kokią veiklą reikia apyvartinių lėšų, kurių bendrovė neturi. Iš bankui įkeisto parduoto turto nebus atsiskaitoma su kreditoriais. Darbuotojai yra negavę darbo užmokesčio už keletą mėnesių, pareikšti ieškiniai dėl darbo užmokesčio priteisimo, todėl teismui pateikti duomenys apie atlyginimų darbuotojams išmokėjimą vertintini kaip teismo klaidinimas. Darbuotojų skaičius mažėja, šiuo metu dirba 99 asmenys;
 7. Nutartis dalyje dėl administratoriaus paskyrimo yra nemotyvuota ir nepagrįsta, o tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Neargumentuota, kodėl atmestos kitos pasiūlytos administratorių kandidatūros, todėl nėra galimybių pasisakyti dėl teismo sprendimo pasirinkti, apelianto nuomone, netinkamą kandidatūrą. Nesant patikimo ir nešališko administratoriaus, negalima apskritai tikėtis geros restruktūrizacijos baigties. Administratoriumi turėtų būti paskirtas įmonės kreditorių pasiūlytas asmuo;

17Trečiasis asmuo UAB „Salgesta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį.

18Atskirojo skundo argumentai:

 1. UAB „Molesta“ restruktūrizavimo plano metmenų priede Nr. 1 pateiktos įsipareigojimų kreditoriams sumos yra paskaičiuotos be delspinigių. 2013 m. sausio 31 d. Pradelstų įsipareigojimų suma turėtų siekti apie 10 milijonų litų, tačiau teismas šių aplinkybių nesiaiškino;
 2. Atsakovo iš internetinių svetainių pateikti skelbimai negali būti tinkamu įrodymu byloje dėl sklypų vertės. Siekiant nustatyti tikrąją atsakovo sklypų rinkos vertę, reikėtų atsižvelgti į panašioje vietoje esančių panašių sklypų pirkimo-pardavimo sandorių kainas, o ne skelbimuose nurodytas pardavėjų kainas, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo tokiomis vertėmis vadovautis. Be to, atsakovas neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti sklypų tikrąją rinkos vertę, todėl teismas turėjo vadovautis Nekilnojamojo turto registre pateiktomis šių žemės sklypų vertėmis, pagal kurias visų atsakovo sklypų vertė sudaro 8 481 594 Lt. Bendra atsakovo balanse nurodomo turto vertė yra 18 834 174,52 Lt, dalis jo įkeista bankui. Kadangi pradelsti bendrovės įsipareigojimai kartu su delspinigiais ir palūkanomis siekia apie 10 milijonų litų ir sudaro daugiau kaip pusę bendrovės turto vertės, bendrovė yra nemoki;
 3. Metmenyse neatskleidžiami realių pajamų, apyvartinių lėšų šaltiniai, patvirtinantys, jog jose įtvirtintą preliminarų UAB „Molesta“ verslo planą bent dalinai įmanoma įvykdyti. Pats verslo planas, neišsamus, grįstas vien deklaracijomis. Niekuo nepagrįsti atsakovo teiginiai, kad už planuojamą įsigyti trumpalaikį turtą kitos bendrovės sutiks atidėti mokėjimus;
 4. Atsakovas teigia, kad jo finansiniai reikalavimai sudaro 5 926 259,13 Lt, tačiau trys didžiausi kreditoriai UAB „Detarna“, UAB „AAA Cathedral Square Hotel“ ir UAB „Eicore“ metmenyse nurodytų skolų egzistavimą neigia, ir tai reiškia, kad net 53 procentai iš metmenyse nurodytų debitinių skolų yra abejotinos ir neegzistuoja;
 5. Duomenų, kad kreditoriai sutiktų daryti bendrovei pinigines nuolaidas nėra, todėl vargu ar be kreditorių nuolaidų ir paramos, bendrovė sugebės per restruktūrizavimo laika taptų mokia;
 6. Restruktūrizavimo bylos kėlimas šiuo atveju yra beprasmiškas - administravimo išlaidos sudarys 160 000 Lt. Be to, pagal ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalį, tam, kad būtų pritarta UAB „Molesta“ restruktūrizavimo planui, už jį turi balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimo suma sudaro ne mažiau kaip 9 532 785 Lt. Vien dėl bankroto bylos iškėlimo besikreipusių kreditorių reikalavimų sumą sudaro apie 4 milijonus litų, todėl mažai tikėtina, kad bendrovė surinks reikiamą balsų skaičių restruktūrizavimo planui patvirtinti;
 7. Restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, kadangi nurodytas tikrovės neatitinkantis kreditoriaus UAB „Salgesta“ bei reikalavimo dydis - 176 724,34 Lt. Tikroji skola sudaro 179 958,54 Lt, prie šio reikalavimo nėra pridėti delspinigiai. Tikėtina, kad jie nepriskaičiuoti ir prie kitų reikalavimų, siekiant nesąžiningai sumažinti pradelstų įsipareigojimų dydį;

19Trečiasis asmuo UAB „LEX BONUM“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš naujo – netenkinti prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą.

20Atskirojo skundo argumentai:

 1. Atsakovo situacija neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto reikalavimų – jo finansiniai sunkumai tęsiasi nuo 2011 m. ir yra ilgalaikio pobūdžio. Per šį laikotarpį jo įsipareigojimai ir mokėtinos sumos padvigubėjo. Nors teismas nurodė, kad atsakovas 2012 metais turėjo 12 300 Lt pelno, tačiau pagal 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą jo tipinės veiklos nuostolis siekė net 3 858 151 Lt, pardavimo savikaina gerokai viršijo pardavimo pajamas (atitinkamai 38 706 167 Lt ir 38 011 328 Lt), todėl pagrindinė jo ūkinė-komercinė veikla yra absoliučiai nuostolinga. Nurodytas 12 300 Lt pelnas atsirado dėl nepagrįstai nustatytų 3 931 048 Lt dydžio baudų ir delspinigių kreditoriams;
 2. Atsakovas neįrodė, kad vis dar vykdo savo pagrindinę veiklą - statybos darbus, todėl jis neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkto sąlygų. Metmenys pagrįsti deklaratyviais teiginiais, kad bendrovė planuoja tęsti pradėtus darbus. Į bylą pateikta subrangos sutartis yra nedidelės vertės, sąlyginė ir negarantuoja būsimų darbų ateityje, atsakovas joje nurodytas jungtinės veiklos partneriu ir neaišku kokia kainos dalis jam atiteks;
 3. Atsakovas balanse apskaitė turtą didesne verte, nei turi realaus turto. Byloje nepateikta įrodymų, paneigiančių viešai Nekilnojamojo turto registre skelbiamą informaciją apie vidutinę atsakovo žemės sklypų vertę (8 481 594 Lt), todėl šiais duomenimis, kaip oficialiais įrodymais (CPK 197 str.) ir reikia vadovautis. Atsakovo metmenyse pateikti paskaičiavimai nėra objektyviai pagrįsti ir yra laikytini neoficialiais įrodymais. Atsakovas nepagrįstai (netesybos už neatliktus darbus) įskaitė kreditorių UAB „Salgesta“, UAB „Glasma service“, UAB „Fauga“, UAB „Dvilypis“ UAB „Lispimeks dangos“ ir UAB „Siemtechna“ bendrą 766 322, 48 Lt dydžio reikalavimą ir neįtraukė į kreditorių sąrašą. Į šį sąrašą neįtraukti ir įsiskolinimai darbuotojams (228 740 Lt) (atsiskaityta tik su esamais darbuotojais), Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (561 197,22 Lt bei 789 937,22 Lt). 660 000 Lt dydžio įsipareigojimas I. S. taip pat priskirtinas prie pradelstų įsipareigojimų, nors 2012 m. gruodžio 1 d. kreditorių reikalavimų sąraše šio mokėjimo terminas nurodytas tik 2014 m. sausio 13 d., tačiau 2012 m. balansas ir 2012 m. gruodžio 31 d. finansinių atsakintų aiškinamasis raštas įrodo, kad ši skola priskirta prie atsakovo per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Realus pradelstų įsipareigojimų dydis siekia net 11 188 946,85 Lt. Esant nurodyto dydžio įsipareigojimams ir 17 473 484,04 Lt vertės turtui prieinama prie išvados, kad atsakovas yra nemokus;
 4. Metmenyse nurodyta, kad atsakovas ketina parduoti beveik visą turimą nekilnojamąjį turtą, įrengimus ir mašinas, tačiau nenurodo, kad papildomai betono, metalo ir medienos dirbinių gamybai ketina įsigyti naują įrangą. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas siekia ne plėtoti bei išsaugoti ar pertvarkyti savo veiklą, bet pats (ne bankroto proceso metu) realizuoti savo turtą, tuo tikslu inicijuojant reorganizavimo procesą ir atitolinant bankroto procedūras.

21Tretieji asmenys UAB „Betono centras“ ir UAB „Eicore“prisidėjo prie apeliantų atskirųjų skundų ir prašė juos tenkinti.

22Atsakovas UAB „Molesta“ atsiliepime į trečiųjų asmenų atskiruosius skundus prašė juos atmesti, palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 213 m. balandžio 18 d. nutartį.

23Atsiliepimo argumentai:

 1. Teismas nepagrįstai į bylą trečiuoju asmeniu įtraukė UAB „Dvilypis“, kadangi jis savo reikalavimo teisę yra perleidęs UAB „Lex Bonum“ ir negali būti UAB „Molesta“ kreditorius;
 2. Bendrovės finansiniai sunkumai atsirado 2012 m. pabaigoje (IV ketvirtį) dėl to, kad pagrindiniai UAB „Molesta“ užsakovai (UAB „AAA Catedral Square Hote“, UAB „Eicore“, UAB „Detarna“) vėlavo atsiskaityti su UAB „Molesta“ ir bendrovėje ėmė nepakakti apyvartinių lėšų. Bendrovė negalėjo laiku atsiskaityti su savo tiekėjais ir subrangovais, dėl ko šie padavė bendrovę į teismus. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių buvo apribotos galimybės disponuoti turimomis piniginėmis lėšomis. Nurodyti debitoriai ir toliau vengė atsiskaityti, dėl ko UAB „Molesta“ buvo priversta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
 3. UAB „Eicore“ priskaičiavo per 5 000 000 Lt netesybų už vėlavimą atlikti darbus (nors vėluojama buvo vos kelias savaites, ir ne dėl atsakovo kaltės), kurias įskaitė į UAB „Molesta“ už atliktus darbus mokėtiną sumą, atsisakydama ją sumokėti. UAB „AAA Cathedral Square Hotel“ dalį už darbus mokėtinos sumos įskaitė kaip delspinigius, o likusią be teisinio pagrindo atsisakė mokėti, motyvuodama tuo, kad atsakovas laiku nepateikė sutarties įvykdymo garantijos;
 4. 2011 m. ir 2012 m. padidėję UAB „Molesta“ įsipareigojimai ir mokėtinos sumos įrodo ne UAB „Molesta“ finansinius sunkumus, o tuo metu padidėjusią bendrovės apyvartą. Šias aplinkybes patvirtina tai, kad padidėjo ne tik mokėtinos, tačiau ir gautinos sumos. Finansinėje atskaitomybėje atvaizduotas nuostolis jokiu būdu nereiškia sunkios įmonės padėties. Įmonės finansinę padėtį atspindi turimo turto ir įsipareigojimų santykis. UAB „Molesta“ nuosavybės teise yra įgijusi daug nekilnojamojo turto, kurį realizavus būtų galima atsiskaityti su visais kreditoriais, tačiau jos tikslas yra tęsti savo veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą bei atsiskaityti su kitais kreditoriais;
 5. Šiuo metu UAB „Molesta“ didina veiklos apimtis, o didesnės galimybės tai padaryti atsirado po skundžiamos nutarties priėmimo, kuomet UAB „Molesta“ buvo suteikta galimybė atlikti einamuosius mokėjimus. Priimami nauji darbuotojai. Šiuo metu dirba 102 asmenys. Vykdomi statybos rangos darbai ir gaunamos pajamos. Tai patvirtina sutartys su ASIO, Vilniaus Lietuvių namais, susirinkimo protokolas, sąmatos kopija, atliktų darbų priėmimo akto kopija, PVM sąskaitos faktūros. Betono ir medžio apdirbimo cechas dirba visu pajėgumu, o produkcijos pardavimą patvirtina pateiktos sąskaitos faktūros;
 6. Išrašas iš buhalterinės apskaitos programos ir PVM deklaracijos patvirtina, kad UAB „Molesta“ apyvarta nuo 2013 m. sausio 1 d. iki atsiliepimo pateikimo dienos buvo per 1 000 000 Lt. Iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kai visos piniginės lėšos buvo areštuotos, bendrovė neturėjo galimybės normaliai veikti. Šiuo metu UAB „Molesta“ apyvarta sparčiai didėja, atnaujintas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose;
 7. Apeliantų teiginiai, esą tikrąją nekilnojamojo turto rinkos vertę įrodo tik Nekilnojamojo turto registre nurodyta turto vertė, yra atmestini, kadangi ši vertė yra nustatoma, naudojant masinio vertinimo metodiką ir labai dažnai neatitinka realybės. Teismas nebuvo įpareigojęs UAB „Molesta“ atlikti turto vertinimo, o tik nurodė pateikti papildomus šio turto rinkos vertę pagrindžiančius įrodymus. Bendrovė iš viešų šaltinių surinko duomenis apie panašių žemės sklypų pardavimą ir pateikė juos teismui. Apeliantai neįrodė, kad šie įrodymai yra netinkami;
 8. Šiuo metu vyksta ginčai dėl debitorių UAB „Eicore“, UAB „AAA Cathedral Square Hotel“, UAB „Detarna“ skolų, todėl yra tikimybė atgauti dalį skolos dėl ko įmonės turtas padidės. Bendrovė visas netesybas priskaičiavo turėdama aiškų teisinį pagrindą - rangos sutartis, kuriose buvo numatytos netesybos už vėlavimą atlikti darbus;
 9. Teismui pateikta finansinė atskaitomybę, sudarytą 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovė negali kiekvieną dieną rengti naujos finansinės atskaitomybės, nes einamieji įsipareigojimai ir gautinos lėšos kinta kiekvieną dieną;
 10. UAB „Molesta“, turėdama finansinių problemų, negali iš karto atsiskaityti su visais darbuotojais. Nepaisant to, bendrovė dar iki nutarties priėmimo visiškai atsiskaitė su dirbančiais darbuotojais, ir artimiausiu metu ketina atsiskaityti su atleistais darbuotojais. Šiuo metu bendrovė atsiskaito su darbuotojais;
 11. UAB „Molesta“ į kreditorių sąrašą neįtraukė UAB „Salgesta“ Panevėžio apygardos teismo sprendimu priteistų delspinigių, kadangi jų nepripažįsta, sprendimas apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui;
 12. Restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarūs restruktūrizavimo plano apmatai, kurių tikslas yra nubrėžti restruktūrizavimo plano bendrąsias gaires ir kryptis. Konkretūs ir tikslūs UAB „Molesta“ veiksmai bus aprašyti pačiame restruktūrizavimo plane. Iš teismui pateiktų metmenų matyti bendrovės realus tikslas ir veiklos gairės - ateityje bus vykdoma statybų veikla, iš kurios planuojama gauti pajamas;
 13. Šiuo metu statybų ir nekilnojamojo turto plėtros rinka atsigauna. Tai rodo iš viešų šaltinių surinkti duomenys. UAB „Molesta“ yra sudariusi aiškų planą, iš kur bus gaunamas finansavimas būtinoms veiklos išlaidoms: deramasi su galimais investuotojais; ERGO yra laikomas 300 000 Lt dydžio UAB “Molesta“ depozitas, kuris bus grąžintas 2013 m. rugsėjo mėnesį; antstolių sąskaitose laikoma apie 700 000 Lt UAB „Molesta“ priklausančių lėšų, kurias grąžinus bus atsiskaitoma su kreditoriais; vedamos derybos su debitoriais dėl atsiskaitymo taikiu būdu, gautos lėšos būtų naudojamos veiklai vykdyti; bendrovės savininkai nusiteikę papildomai investuoti savo lėšų;
 14. Ne visas bendrovės turtas yra įkeistas hipoteka - neįkeistas žemės sklypas, esantis Žirmūnų 34A, Vilniuje. Turto įkeitimas netrukdo vykdyti veiklą ir gauti pajamas. Įmonė veiklą vykdo jau 20 metų, savininkai (akcininkai) nėra pasikeitę, jie dės visas pastangas, kad išsaugotų savo bendrovę, kuri yra sukaupusi didžiulę ilgametę darbo patirtį, kuri šiais laikais turi didelę vertę, todėl įmonės likvidavimas būtų visiškai neprotingas žingsnis, sunaikinantis minėtą nematerialų turtą. UAB „Molesta“ turi pakankamai materialinių ir žmogiškųjų resursų tęsti veiklą, ši veikla nėra nutrūkusi, priešingai - jos apimtys yra didinamos, bendrovė ketina parduoti dalį turto, o dalį turto panaudoti veikloje. Gautos lėšos bus panaudotos atsiskaitymui su kreditoriais.

24Trečiasis asmuo UAB „Glasma service“ atsiliepime į UAB „Siemtecha“ ir UAB „LEX BONUM“ astkiruosius skundus, sutiko su juose išdėstytais argumentais.

25Trečiasis asmuo UAB „AAA Cathedral Square Hotel“ atsiliepime į UAB „LEX BONUM“, UAB „Dvilypis“, UAB „Salgesta“ ir UAB „Siemtecha“ atskiruosius skundus sutiko su juose išdėstyta apeliantų pozicija.

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Trečiųjų asmenų atskirieji skundai tenkinami iš dalies.

27Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). ĮRĮ 4 straipsnis nustato, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais (visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų; restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad nebuvo pažeisti ir ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai (nuostatos dėl restruktūrizavimo plano metmenų turinio, parengimo ir patvirtinimo) (ĮRĮ 7 str. 4 d.). ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kuomet teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymų 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (nuostatos dėl pranešimo apie priimtą sprendimą kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo); 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

28Nagrinėjamoje byloje yra pateikti įmonės finansinę padėtį patvirtinantys įrodymai (balansas už 2012 m., pelno nuostolio ataskaita), iš kurių matyti, kad įmonės turtas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 32 521 924 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 14 299 178 Lt (6 t., 94-95 b. l.). Pradelsti įsiskolinimai, susiję su darbo užmokesčiu buvusiems darbuotojams, sudarė 228 740 Lt, esamiems 370 039 Lt (7 t., 30 b. l.). Finansiniai įsipareigojimai sudaro 9 602 687,15 Lt (1 t., 40-43 b. l.), debitorių sąraše nurodyta, kad bendrai įmonė turi reikalavimo teisę į 5 926 259,13 Lt (1 t., 29-30 b. l.). Tiek apeliantai, tiek pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje kėlė klausimą dėl tikrosios atsakovui priklausančio turto vertės. Įmonė į jai priklausančio turto vertę įskaičiavo debitinius įsiskolinimus, kurių didžioji suma yra ginčijama. Su pareikštais reikalavimais nesutinka byloje trečiaisiais asmenimis įtraukti UAB „AAA Catedral Square Hote“ (1 570 064,17 Lt skola), UAB „Eicore“ (2 203 183,69 Lt skola) ir UAB „Detarna“ (1 432 907,62 Lt skola). Be to, iš 2012 m. gruodžio 22 d. sudaryto civilinių bylų sąrašo matyti, kad UAB ,,Molesta“ yra pareikšti 27 ieškiniai, o teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis vien per 2013 metus buvo pradėta 119 su įmone susijusių bylų. Panevėžio apygardos teisme yra gauti šešiolikos kreditorių prašymai iškelti UAB „Molesta“ bankroto bylą, o jų bendra reikalavimų suma viršija 4 milijonus litų (bylos Nr. B2-378-544/2013). Pažymėtina, kad kreditorių reikalavimų sumos, nurodytos nagrinėjamoje byloje pateiktame kreditorių sąraše, ir tų pačių kreditorių reikalavimai bankroto byloje, nesutampa (1 t. 40 b. l.). Įmonė atsiliepime į atskiruosius skundus patvirtino, kad į kreditinių reikalavimų sąraše nurodytas sumas neįtraukti delspinigiai, nes jie yra ginčijami. Be to, LITEKO duomenų bazės duomenimis, įmonei bankroto procedūrą inicijavo ir VSDFV Utenos skyrius, pareikšdamas 327 875,81 Lt finansinį reikalavimą, tačiau šis kreditorius UAB „Molesta“ kreditorių sąraše nenurodytas, o pirmosios instancijos teismas į tai neatkreipė dėmesio, šios reikšmingos faktinės aplinkybės nevertino ir dėl jos nepasisakė, kaip nepasisakė ir dėl neįtrauktų į minėtą sąrašą kreditorių UAB „Reikalavimas LT“, UAB „Projektana“, UAB „Conlex“.

29Iš bylos duomenų matyti, kad bendrovė, siekdama gerinti finansinę situaciją įmonėje, su dalimi kreditorių sudarė taikos sutartis, kuriomis susitarta neskaičiuoti delspinigių ir išlaidų už advokato pagalbą (6 t., 6-16 b. l.), tačiau nurodytos faktinės aplinkybės nepanaikina įmonės prievolės apmokėti susidariusias skolas. Dėl sudarytų taikos sutarčių keičiasi bendra finansinių reikalavimų suma, todėl darytina išvada, kad byloje pateiktas kreditinių reikalavimų sąrašas yra negalutinis ir neatspindi realios situacijos įmonėje, o apeliacinės instancijos teismas, nesant visų įmonės veiklą bei neveikimo priežastis pagrindžiančių duomenų, neturi galimybės nuspręsti dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas nemotyvavo ir nepagrindė išvados dėl įmonės mokumo galimybės. Nustatydamas įmonės turimų įsipareigojimų dydį, teismas rėmėsi audito kompanijos patvirtintame balanse nurodytu per vienerius metus gautinų lėšų dydžiu (8 820 414 Lt), tačiau finansiniame dokumente nurodyti per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikių įsipareigojimai sudaro 14 299 178 Lt (6 t., 103-104). Nors šios lėšos nebūtinai atspindi pradelstus įmonės įsiskolinimus, nes pradelsti įsipareigojimai gali būti mažesni, siekiant įvertinti įmonės mokumo galimybes svarbu nustatyti būtent pradelstų skolų dydį, tačiau tai nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta.

30Bendrovei priklausančio turto vertė neįrodyta. Byloje yra pateiktos įmonei priklausančių sklypų vertės, nustatytos VĮ Registrų centro 2008-2012 metais atlikto masinio turto vertinimo duomenimis (bendra sklypų vidutinė rinkos vertė – 8 435 594 Lt; 6 t., 139-151 b. l.). UAB ,,Molesta“ pateiktuose įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta įmonei priklausančių žemės sklypų kaina pesimistiniu - 11 274 345 Lt, o optimistiniu - 18 435 434 Lt, plano įgyvendinimo atvejais. Teismas įmonei buvo pasiūlęs pateikti individualų žemės sklypų įvertinimą, tačiau toks įvertinimas nebuvo pateiktas, o teismas nesiėmė priemonių tokiai vertei nustatyti, ignoravęs bylos viešąjį interesą. Iš VĮ Registrų centro duomenų bazės matyti, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. įmonės turto (žemės sklypų) vidutinė rinkos vertė dar pakitusi. Jo bendra vertė – 3 953 000 Lt. Taigi iš byloje esančių duomenų nėra galimybės vienareikšmiškai nustatyti bendrovės turto vertės, jos santykio su įmonės turimais įsipareigojimais ir įvertinti jos (įmonės) mokumo (nemokumo).

31Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teigiamai vertino įmonės veiklą, dėl to, kad joje dirba 101 darbuotojas, jiems yra mokamas darbo užmokestis, kad įmonė gauna pajamas iš gaminamos metalo, medienos ir betono produkcijos ir prekybos statybinėmis medžiagomis (4 t., 175-187 b. l.); įmonė pasirašiusi ketinimų protokolus ir statybos rangos sutartis (4 t., 17-18, 141-174 b. l., 7 t. 55-68 b. l.), tačiau teismas nevertino šių sutarčių pelningumo ir jų pagrindų gautinų lėšų atsiskaitymo su kreditoriais perspektyvos, juo labiau, kad įmonė veikia jungtinės veiklos sutarties su UAB „BMT Baltic“ pagrindu. Nepateikta duomenų, kokios planuojamos tų sutarčių vykdymo išlaidos, todėl neaiški tolesnė įmonės veiklos perspektyva, pasibaigus jau sudarytoms sutartims.

32Teismas neįvertino ar, kaip nurodyta restruktūrizavimo plano metmenyse, yra realios galimybės tik pardavus įmonei priklausantį turtą, kurio didelė dalis yra įkeista DnB bankui, atsiskaityti su jos kreditoriais, ar toks atsiskaitymas galimas plėtojant ūkinę komercinę veiklą, įgyvendinti restruktūrizavimo proceso tikslus. Nors priemonės restruktūrizavimo plano metmenyse restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje neturi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš metmenų turinio teismui turi būti sudaryta galimybė padaryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą. Nagrinėjamu atveju įmonės pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra konkretumo, jų (metmenų) teiginiai apie įmonės veiklos perspektyvą labiau hipotetiniai nei konkretūs. Pvz.: metmenyse nurodoma, kad darbuotojai palaiko bendrovės restruktūrizavimo idėją ir yra nusiteikę priimti tam tikrus atlyginimų sistemos pakeitimus, tačiau apie šių pakeitimų konkretumą nėra net užuominų, todėl įvertinti minimos atlyginimų sistemos reikšmę bent preliminariai nėra galimybės. Pateiktuose metmenyse nenurodoma, kokios veiklos ketinama atsisakyti, kokia veikla bus užsiimama, siekiant išsaugoti ir plėtoti ūkinę veiklą. Viena iš neigiamai bendrovę paveikusių priežasčių nurodoma pasaulinė finansinė krizė. Pardavimų padidėjimas planuojamas tik atsižvelgiant į planuojamą rinkos atsigavimą 2013 metais. Jokių realesnių pastarąjį teiginį pagrindžiančių skaičiavimų, bent preliminarių, nepateikta.

33Iš byloje surinktų įrodymų viseto negalima padaryti vienareikšmiškos išvados dėl įmonės galimybės būti restruktūrizuota, ar įmonės finansiniai sunkumai galės būti pašalinti restruktūrizavimo būdu. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai neištyrė įmonės veiklos, nenustatė jos tikrosios ekonominės finansinės padėties, įmonės pajėgumų, realios galimybės toliau pelningai vykdyti įstatuose apibrėžtą veiklą, atsiskaityti su kreditoriais. Iš to daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas neištyręs bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, nenustatė visų būtinų sąlygų įmonei restruktūrizuoti (ĮRĮ 4, 5,7 str.), neatskleidė bylos esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 338 str.), todėl pirmosios instancijos teismo nutartis iškelti UAB ,,Molesta“ restruktūrizavimo bylą, naikinama ir klausimas perduodamas nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Kartu netenka galios ir kiti minėta teismo nutartimi išspręsti klausimai (administratoriaus paskyrimas ir kt.). Teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nustatytas leidimas įmonei mokėti ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir atlikti įmokas, teismo nemotyvuotas ir nepagrįstas, todėl tokia nutartis taip pat negali būti palikta galioti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl leidimo mokėti darbo užmokestį, kitus privalomuosius mokėjimus bei dėl įmonės turto, turtinių teisių realizavimo, išieškojimo iš turto sustabdymo priimtos ir galioja Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 16 d. ir vasario 1 d. nutartys (1 t., 146 b.l., 2 t., 30 b. l.).

34Į esminius atskirųjų skundų klausimus atsakyta, kiti nagrinėjamam ginčui nėra reikšmingi.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį panaikinti.

37Klausimą dėl UAB “Molesta“ vadovo pareikšimo iškelti UAB ,,Molesta“ restruktūrizavimo bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Molesta“ generalinis direktorius V. J., vykdydamas bendrovės... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 18 d. nutartimi UAB „Molesta“... 6. Teismas, įvertinęs įmonės 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis,... 7. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas 2012 m. balanse nurodyto... 8. Įvertinęs su įmonės turtu ir jos įsipareigojimais susijusius įrodymus... 9. Teismas nustatė, kad įmonės restruktūrizavimui nepritariančių kreditorių... 10. Vertindamas įmonės vykdomą veiklą, iš byloje pateiktų įrodymų (2012 m.... 11. Atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. Trečiasis asmuo UAB „SIEMTECHA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 14. Atskirojo skundo argumentai:
 1. Skirtingai nei nustatė... 15. Trečiasis asmuo UAB „Dvilypis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. Atskirojo skundo argumentai:
  1. Svarstytinas klausimas dėl... 17. Trečiasis asmuo UAB „Salgesta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 18. Atskirojo skundo argumentai:
   1. UAB „Molesta“... 19. Trečiasis asmuo UAB „LEX BONUM“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 20. Atskirojo skundo argumentai:
    1. Atsakovo situacija neatitinka... 21. Tretieji asmenys UAB „Betono centras“ ir UAB „Eicore“prisidėjo prie... 22. Atsakovas UAB „Molesta“ atsiliepime į trečiųjų asmenų atskiruosius... 23. Atsiliepimo argumentai:
     1. Teismas nepagrįstai į bylą... 24. Trečiasis asmuo UAB „Glasma service“ atsiliepime į UAB „Siemtecha“ ir... 25. Trečiasis asmuo UAB „AAA Cathedral Square Hotel“ atsiliepime į UAB „LEX... 26. Trečiųjų asmenų atskirieji skundai tenkinami iš dalies.... 27. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenimis,... 28. Nagrinėjamoje byloje yra pateikti įmonės finansinę padėtį patvirtinantys... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad bendrovė, siekdama gerinti finansinę... 30. Bendrovei priklausančio turto vertė neįrodyta. Byloje yra pateiktos įmonei... 31. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teigiamai vertino... 32. Teismas neįvertino ar, kaip nurodyta restruktūrizavimo plano metmenyse, yra... 33. Iš byloje surinktų įrodymų viseto negalima padaryti vienareikšmiškos... 34. Į esminius atskirųjų skundų klausimus atsakyta, kiti nagrinėjamam ginčui... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 36. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį panaikinti.... 37. Klausimą dėl UAB “Molesta“ vadovo pareikšimo iškelti UAB ,,Molesta“...