Byla 2-620-880/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. K. ir I. K. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams ir

Nustatė

2Pareiškėjai S. K. ir I. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami nustatyti faktą, jog S. K. įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į 49,39 kv. m. bendro ploto (su rūsiu) garažą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjai nurodė, kad 1990 m. kovo 14 d. buvo įsteigtas garažų statybos kooperatyvas, kuriam buvo suteiktas 1990 m. liepos 17 d. suteiktas žemės sklypas garažų statyboms, o 1990 m. rugpjūčio 9 d. išduotas leidimas garažų statyboms. 1991 m. buvo patvirtintas pastatytų kooperatyvinių garažų priėmimo naudotis aktas ir buvo sudarytas garažų kooperatyvo Nr. 10 narių sąrašas, kurio Nr. 84 įrašytas S. K., kuriam paskirta vieta Nr. 17 garažo pastatymui. Pareiškėjai santuokos metu iš bendrų lėšų atliko garažo statybos darbus. 1991 m. rugpjūčio mėnesį Širvintų rajono komisija priėmė pastatytus kooperatyvo garažus. Pareiškėjai nuo 1991 m. valdo pastatytą garažą, juo naudojasi ir rūpinasi. Pareiškėjai yra sąžiningi ir teisėti garažo, esančio ( - ), valdytojai, nes 1991 metais pastatė garažą ir nuo to laiko teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai jį valdo kaip savą. Kitų asmenų pretenduojančių į šį garažą nėra. Daiktinės teisės į garažą nėra įregistruotos ir VĮ Registrų centras atsisakė tai daryti, nes garažų kooperatyvas Nr. 10 nėra įregistruotas ir nėra perregistravęs savo veiklos, o pateikti dokumentai nepatvirtina prašomų įregistruoti nuosavybės teisių.

3Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriai valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjas S. K. nuosavybės teises į garažą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Narėpų metaliniai garažai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-327/2009;2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. U. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Terekas“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-156/2010; kt.). Taigi nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma:

81. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas.

92. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

103. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

114. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas.

125. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas.

136. Daiktas valdomas nepertraukiamai.

147. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas).

158. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

16Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai S. K. ir I. K. 1979 m. liepos 11 d. sudarė santuoką (b.l. 14). 1990 m. kovo 14 d. buvo įsteigtas garažų statybos kooperatyvas (b.l. 4-6). Į garažų kooperatyvo Nr. 10 narių sąrašą 84 numeriu buvo įtrauktas pareiškėjas S. K., kuriam paskirta vieta Nr. 17 garažo pastatymui (b.l. 7-9). 1990 m. liepos 17 d. Širvintų rajono valdytojo potvarkiu Nr. 41 minėtam garažų kooperatyvui buvo suteiktas 2 ha žemės sklypas (b.l. 11), o 1990 m. rugpjūčio 9 d. išduotas leidimas garažų statyboms (b.l. 12). Pareiškėjai iš santuokos metu įgytų bendrų lėšų pastatė garažą. 1991 m. rugpjūčio mėnesį Širvintų rajono komisija priėmė pastatytus kooperatyvo garažus (b.l. 13), tačiau garažų kooperatyvo vadovybė neišdavė kooperatyvo nariams pastatytų garažų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų. Neatsižvelgiant į tai, nekilnojamąjį turtą, t. y. garažą, pareiškėjai įgijo sąžiningai ir teisėtai. Pareiškėjai visą laiką nepertraukiamai (daugiau kaip 10 metų) valdė garažą. Pastatas yra identifikuotas (b.l. 17), tačiau VĮ Registrų centras prašymo įregistruoti daiktines teises į garažą netenkino, nes Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikti dokumentai nepatvirtina prašomų įregistruoti nuosavybės teisių (b.l. 15). Daiktinės teisės į garažą, esantį ( - ), neįregistruotos. Nurodytas garažas gali būti nuosavybės teisės objektu. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 32). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

17Pareiškėjai sąžiningai įgijo nurodytą garažą bei teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 1991 m., t.y. ne mažiau negu dešimt metų valdo kaip savo. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėjai būtų įgiję turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal CK 4.68–4.71 straipsnius konstatuoti, jog pareiškėjų valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę, t. y. nustatyti, kad pareiškėjai pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į garažą, esantį ( - ).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 530–533 straipsniais, teismas

Nutarė

19Nustatyti faktą, kad S. K., a. k. ( - ) ir I. K., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise 49,39 kv. m. bendro ploto (su rūsiu) garažą ( - ).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio... 2. Pareiškėjai S. K. ir I. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami... 3. Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjas S. K. nuosavybės... 6. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės... 8. 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 9. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas... 10. 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo... 11. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto... 12. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis).... 13. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai.... 14. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas... 15. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.... 16. Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 17. Pareiškėjai sąžiningai įgijo nurodytą garažą bei teisėtai,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 19. Nustatyti faktą, kad S. K., a. k. ( - ) ir I. K., a. k. ( - ) pagal... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...