Byla B2-1542-324/2012
Dėl bankrutavusios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Žaliašilio miškai“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, skundą dėl bankrutavusios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Žaliašilio miškai“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti BUAB „Žaliašilio miškai“ 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos. Nurodo, kad 2007 m. sausio 12 d. kredito linijos sutartimi Nr. K200612-2080 Danske Bank A/S UAB „Žaliašilio miškai“ suteikė 150 000 Lt kredito liniją apyvartinių lėšų papildymui, sutartyje nustatant, jog galutinis gautos kredito linijos grąžinimo terminas – 2009 m. sausio 12 d. Gautos kredito linijos grąžinimo ir kitų su juo susijusių mokėjimų užtikrinimui hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - )) Danske Bank A/S buvo įkeistas G. S. ir R. S. priklausantis 5,0000 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyrius 2009 m. spalio 30 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-2146-470/2009) areštavo minėtą turtą. Nutartis dėl 5,0000 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), arešto buvo įteikta UAB „Žaliašilio miškai“, tačiau G. S. ir R. S. procesinių dokumentų įteikti nepavyko, todėl 2012 m. sausio 10 d. Danske Bank A/S kreipėsi dėl procesinių dokumentų įteikimo G. S. ir R. S. viešo paskelbimo būdu. Likvidavus ir išregistravus UAB „Žaliašilio miškai“ iš Juridinių asmenų registro, pasibaigs prievolė pagal kredito linijos sutartį Nr. K200612-2080, o pasibaigus šiais pagrindinei prievolei, pasibaigs ir G. S. bei R. S. hipoteka, nors Danske Bank A/S skola pagal kredito linijos sutartį Nr. K200612-2080 nėra grąžinta.

3BUAB „Žaliašilio miškai“ bankroto administratorius Juozas Vrubliauskas su skundo reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkime už pasiūlymą „Dėl bendrovės pabaigos“ balsavo 56,2 proc. kreditorių nuo bendros teismo patvirtintos finansinių reikalavimų sumos. BUAB „Žaliašilio miškai“ bankroto procedūra pradėta 2008 m. spalio 23 d., likvidavimas – 2008 m. liepos 3 d. ir yra užsitęsęs. Šiuo metu visos bankroto procedūros yra atliktos. Liko nepatenkinti kreditorių 2 046 496,41 Lt finansiniai reikalavimai. Šie kreditoriai siekia nusirašyti nepatenkintų finansinių reikalavimų sumas. Tęsiant bankroto procedūrą, pažeidžiami jų teisėti reikalavimai greičiau užbaigti bankroto procedūrą. Pareiškėjas Danske Bank A/S turėjo pakankamai laiko procedūroms dėl laiduotojo įkeisto turto atlikti (Alytaus rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus nutartis dėl turto arešto priimta 2009 m. spalio 30 d.). Pareiškėjas nenurodo termino, iki kurio jis galimai įvykdytų išieškojimą iš jam įkeisto turto, todėl procesas gali užsitęsti ir kiti kreditoriai dėl to patirtų nuostolius.

4Skundas netenkintinas.

5Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

6Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

7Iš 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 8 matyti, kad kreditorių susirinkime dalyvavo vienas kreditorius, kurio reikalavimas sudaro 25 990,64 Lt arba 1,3 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, balsavimo raštu biuletenius pateikė penki kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 1 279 892,53 Lt arba 62,5 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Nutarimui įpareigoti BUAB ,,Žaliašilio miškai“ administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos pritarė kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 56,2 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, prieš šį nutarimą balsavo kreditorius (pareiškėjas), kurio reikalavimas sudaro 7,6 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Darytina išvada, kad nutarimas, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos, priimtas nepažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnyje numatytos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą – kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010, 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

9Bankroto byla UAB „Žaliašilio miškai“ iškelta 2008 m. spalio 23 d. nutartimi, kreditorių finansiniai reikalavimai patvirtinti 2009 m. sausio 16 d., 2009 m. liepos 3 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto, t. y. atsakovo įmonės bankroto procesas vyksta jau ilgą laiką. Pareiškėjas, motyvuodamas tuo, jog dėl objektyvių aplinkybių nėra įvykdęs išieškojimo iš jam įkeisto turto, kreditorių susirinkimui siūlė nepritarti nutarimo įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos projektui. Pareiškėjas nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nenurodė objektyvių aplinkybių, dėl kurių jis delsė patenkinti savo reikalavimą iš hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - )) įkeisto G. ir R. S. priklausančio turto. Pareiškėjas į teismą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. spalio 30 d. nutarties, kuria buvo areštuotas G. ir R. S. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas ( - )) įkeistas jiems nuosavybės teise priklausantis turtas, įteikimo G. ir R. S. viešo paskelbimo būdu kreipėsi tik 2012 m. sausio 10 d., t. y. gavęs 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, įpareigojantį administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos. Darytina išvada, kad prašomo panaikinti nutarimo priėmimo metu nebuvo priežasčių, dėl kurių jo priėmimas buvo negalimas.

10Pažymėtina, kad pareiškėjo skundo reikalavimas panaikinti 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą, kuriuo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos, prieštarauja visų bendrovės kreditorių interesų pusiausvyros principui – būtų neteisinga didžiosios dalies kreditorių sprendimui priešpastatyti pareiškėjo, kurio reikalavimas sudaro mažiau nei 8 procentus visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, valią. Tuo labiau, kad bankroto proceso tęsimas nulemtų papildomas bankroto administravimo išlaidas ir kitų kreditorių nuostolius. Dėl to pareiškėjo skundo patenkinimas neatitiktų ne tik bankroto procese vyraujančio operatyvumo principo, bet ir proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, protingumo principų (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnis).

11Esant šioms aplinkybėms spręstina, kad 2012 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos yra teisėtas.

12Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 1 dalimi, CPK 291 straipsniu, teismas

Nutarė

13atmesti skundą.

14Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai