Byla e2A-1409-601/2019
Dėl dokumentų išreikalavimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininkas, pranešėjas) ir Tomo Romeikos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės daugiabučių namų savininkų bendrijos „Arka“ apeliacinį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. D. ieškinį atsakovei daugiabučių namų savininkų bendrijai „Arka“ dėl dokumentų išreikalavimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė J. D. Alytaus apylinkės teismo prašė įpareigoti atsakovę daugiabučių namų savininkų bendriją (toliau – DNSB) „Arka“ pateikti daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentų ir kitų su atsakovės veikla susijusių dokumentų patvirtintas kopijas pagal sąrašą: 1) Rangos sutarties, sudarytos su uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) „Drusta“, dėl daugiabučio namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (renovacijos) su visais priedais ir pakeitimais; 2) Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugoms, statybos rangos darbams pirkti; 3) Projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų, Statybos darbų pirkimo ataskaitų; 4) Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų; 5) Kainos pasiūlymų (daugiabučių namų (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams kartu su projekto parengimu); 6) Įkainotos veiklos grafikų; 7) Pagrindinės sutarties Nr. Arka 2014/07/22; 8) Akcepto rašto (pagrindinės sutarties priedo); 9) Projektavimo techninės užduoties; 10) Daugiabučio namo (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbų projektų su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ su statinio statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais; 11) Statybos darbų žurnalų; 12) Pirkimų komisijos sprendimo protokolo; 13) Pastato energetinio naudingumo sertifikatų: Nr. KG 0163-0262 ir Nr. KG 0163-0261; 14) Panaudotų statybos produktų atitikties savybių deklaracijų; 15) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2014 m.; 16) Daugiabučio gyvenamojo namo (B) (dalis (A)), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2014 m.; 17) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2015 m., laida 1; 18) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2015 m., laida A; 19) Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) paskaičiavimų dėl šilumos laidumo rodiklių 2015 m. liepos 14 d.; 20) Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) pritarimo keitimui; 21) Išorinės liepsnos paveiktų stogų ir (arba) stogų dangų klasifikavimo ataskaitų; 22) Žaibosaugos įrengimo techninės dokumentacijos; 23) UAB „Dusmenėliai“ šildymo vėdinimo dalies statybinės – techninės dokumentacijos; 24) Fasadų apšiltinimo (atskirų sienos dalių) sistemos PRO THERMO WALL BPS techninio liudijimo; 25) Vėdinamo fasado RITERIO sistemos vertikalaus karkaso įrengimo su KNAUF mineraline vata įrengimo technologinių principų; 26) EJOT-SDF-KB-10Vx80 bandymų protokolo Nr. EJ15-074; 27) EJOT-SDF-KB-10Vx80 bandymų protokolo Nr. EJ15-075; 28) Kitų dokumentų pagal statybos dokumentacijos sąrašą; 29) 2013 m. vykusio VšĮ CPO LT organizuoto konkurso dėl daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, renovacijos dokumentų (rangovų kainos pasiūlymai, konkurso užbaigimo dokumentai, projektiniai rangos sutarties dokumentai, kiti atsakovės žinioje esantys ir su vykusiu konkursu susiję dokumentai); 30) advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BMG LAW išrašytų ir atsakovei pateiktų apmokėti sąskaitų už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2016 m.; 31) atsakovės banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.; bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad atsakovė daugiabučio namo renovacijos procese veikė kaip statytoja, atstovaujanti daugiabučio namo savininkų bendrijos interesus, todėl ieškovė atsakovei pateikė prašymą dėl dokumentų, susijusių su daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, renovacija bei kitų su atsakovės veikla susijusių dokumentų kopijų pateikimo. Tačiau atsakovė pateikė tik dalį atsakovės pasirinkimu atrinktų dokumentų, kurie nesuteikia galimybės įvertinti atliktos renovacijos rezultato atitikties renovacijos projektiniams dokumentams, projekto įvykdymo rangovo pateikto pasiūlymo ir sudarytos rangos sutarties kontekste bei nesudaro galimybės tinkamai susipažinti su atsakovės daugiabučio namo bendrijos vykdoma veikla ir jos rezultatais. Ieškovės įsitikinimu, atsakovės atsisakymas pateikti prašomus dokumentus paneigia daugiabučio namo bendrijos nario teisę į informaciją ir apriboja jo galimybę susipažinti su daugiabučio namo bendrijos veiklos dokumentais. Ieškovė, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovė nevykdo jos nario teisėtų reikalavimų dėl informacijos pateikimo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 21 straipsnio 4 dalimi, siekia priverstinio dokumentų išreikalavimo iš atsakovės. Posėdžio metu pažymėjo, kad ieškinyje reikalaujamų pateikti 2013 m. vykusio VšĮ CPO LT organizuoto konkurso dėl daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, renovacijos dokumentų (rangovų kainos pasiūlymai, konkurso užbaigimo dokumentai, projektiniai rangos sutarties dokumentai; kiti atsakovės žinioje esantys ir su vykusiu konkursu susiję dokumentai) kopijas bylos nagrinėjimo metu gavo iš CPO, todėl šių dokumentų įpareigoti pateikti nebereikalauja.

103.

11Atsakovė DNSB „Arka“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė patvirtino, kad ieškovė nuo 2016 m. teikė prašymus atsakovei dėl dokumentų pateikimo, tačiau visus ieškovės prašomus dokumentus, anot atsakovės, ji ieškovei pateikė 2016 m. kovo 11 d. lydraščiu bei 2016 m. balandžio 7 d. raštu. Ieškovė pakartotinai teikė nevienkartinius prašymus dėl tų pačių dokumentų išreikalavimo ne tik bendrijai, bet ir Druskininkų savivaldybės administracijai. Ieškovės skundų/pareiškimų pagrindu atsakovė 2016 m. rugpjūčio 16 d. Druskininkų savivaldybės administracijai teikė paaiškinimus bei papildomus dokumentus, susijusius su name atliktais šildymo–vėdinimo darbais. 2018 m. Druskininkų savivaldybės administracija, gavusi ieškovės skundus/ pareiškimus, kreipėsi į atsakovę dėl informacijos/duomenų pateikimo. Atsakovės pateikti atsakymai Druskininkų savivaldybės administracijai leidžia daryti išvadą, kad atsakovė nuosekliai laikėsi pozicijos, jog visi ieškovės prašomi dokumentai buvo pateikti. Ieškovė nenurodė aplinkybių, kurios leistų spręsti, kad ieškovė pateiktų dokumentų neturi (dokumentai prarasti ir taip toliau), todėl, atsakovės nuomone, nėra faktinio pagrindo pakartotinai teikti ieškovei dokumentus, kurių teikimas yra papildoma finansinė našta bendrijos gyventojams, kurių surinktomis piniginėmis lėšomis yra ruošiami, kopijuojami nuolat prašomi ieškovei teikiami dokumentai. Ieškovės skundo/prašymo pagrindu Druskininkų savivaldybės administracija kreipėsi į atsakovę, įpareigodama pateikti informaciją apie bendrijos išlaidas advokatams, susijusias su atsakymų ar dokumentų teikimu ieškovei. Bendrija buvo įpareigota pateikti sąskaitas faktūras bei sutartis dėl teisinių paslaugų laikotarpiu nuo 2015 m. iki 2018 m. Atsakovė 2018 m. lapkričio 23 d. pranešimu pateikė prašomą Druskininkų savivaldybės administracijos informaciją, taip pat sutartis dėl teisinių paslaugų ir visas sąskaitas faktūras už suteiktas teisines paslaugas, kuriuos Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. lapkričio 29 d. raštu Nr. S12-4248-27.5 pateikė ieškovei, todėl ieškovės reikalavimas dėl advokatų kontoros išrašytų ir atsakovei pateiktų apmokėti sąskaitų už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2016 m. taip pat yra nepagrįstas. Informacija/duomenys ir dokumentai buvo teikiami pagal ieškovės prašymų turinį, todėl daro išvadą, kad ieškovės teisė gauti informaciją nebuvo ir nėra suvaržyta. Akcentavo, kad ieškovei teikiant pakartotinius prašymus dėl informacijos/dokumentų pateikimo, skundus/pareiškimus Druskininkų savivaldybės administracijai, bendrija, bendrijos nariai patiria ženklius finansinius nuostolius, todėl įvertinus bendrijos lėšų naudojimą dokumentų kopijų darymo paslaugoms apmokėti, bendrijos nariams iniciavus, 2018 m. gruodžio 17 d. bendrijos valdybos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas – nustatyti 0,70 Eur įkainį už vieną bendrijos dokumentų puslapio kopijavimą, nuasmeninimą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus. Atsakovės vertinimu, aplinkybė, kad atsakovė nenagrinėjo 2018 m. lapkričio 7 d. ieškovės atstovo pateikto skundo, negali būti vertinama, kaip ieškovės teisių gauti informaciją pažeidimas, nes bendrijoje nėra sudaryta ginčų komisija, kuri pagal DNSBĮ 9 straipsnio 5 dalies teisinį reglamentavimą nėra privaloma. Pažymėjo, kad 2013 m. vykusio CPO organizuoto konkurso metu nebuvo sudaryta rangos sutartis, todėl dokumentų dėl šio viešo pirkimo atsakovė neturi ir jų pateikti negali. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė reikalauja pateikti ne tik daugiabučio gyvenamojo namo, esančio (B), bet ir (A), kainos pasiūlymus, taip pat darbo projektą, ieškovei priklausantis butas yra daugiabučiame gyvenamajame name, adresu (B), todėl atsakovės nuomone, nėra jokio faktinio ir/ar teisinio pagrindo ieškovei teikti dar ir kito gyvenamojo namo, esančio (A), Druskininkuose, prašomų duomenų/ dokumentų. Ieškovė yra bendrijos narė, todėl pagal DNSBĮ 21 straipsnio 4 dalies 4 punktą turi teisę gauti informaciją tik apie konkrečias nustatytas įmokas, tuo tarpu ieškovės reikalaujamų dokumentų pagrindu nebuvo nustatinėjamos įmokos, susijusios su pastato atnaujinimu, priežiūra ar naudojimu, o prašomas pateikti atsakovės banko sąskaitos išrašas nėra nei bendrijos organų veiklos sprendimai, nei informacija apie įmokas, nei informacija apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas, todėl pagrindo teikti prašomą banko sąskaitos išrašą nėra. Pažymėjo, kad ieškovei gali pateikti banko išraše esančią informaciją, kiek tai liečia patį bendrijos narį, nes atsakovė neturi jokio teisinio pagrindo teikti informaciją ieškovei apie kitus bendrijos narius, jų įmokas, kuri yra banko sąskaitos išraše. Ieškovė nurodo, kad prašomi išreikalauti dokumentai/duomenys yra reikalingi, siekiant įvertinti atliktos renovacijos rezultato atitikties renovacijos projektiniams dokumentams, atsakovės nuomone, 2015 m. gruodžio 30 d. statybos užbaigimo aktas Nr. 5A-10-151230-00995-(94.45) patvirtina faktą, kad atlikti daugiabučio gyvenamojo namo darbai atitinka projekto sprendinius, t. y. atlikti tinkamai.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

134.

14Alytaus apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovę DNSB „Arka“ pateikti ieškovei J. D. daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentų ir kitų su atsakovės veikla susijusių dokumentų patvirtintas kopijas pagal sąrašą: 1) Rangos sutarties, sudarytos su UAB „Drusta“, dėl daugiabučio namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (renovacijos) su visais priedais ir pakeitimais; 2) Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugoms, statybos rangos darbams pirkti; 3) Projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų, Statybos darbų pirkimo ataskaitų; 4) Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų; 5) Kainos pasiūlymų (daugiabučių namų (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams kartu su projekto parengimu); 6) Įkainotos veiklos grafikų; 7) Pagrindinės sutarties Nr. Arka 2014/07/22; 8) Akcepto rašto (pagrindinės sutarties priedo); 9) Projektavimo techninės užduoties; 10) Daugiabučio namo (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbų projektų su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ su statinio statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais; 11) Statybos darbų žurnalų; 12) Pirkimų komisijos sprendimo protokolo; 13) Pastato energetinio naudingumo sertifikatų: Nr. KG 0163-0262 ir Nr. KG 0163-0261; 14) Panaudotų statybos produktų atitikties savybių deklaracijų; 15) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2014 m.; 16) Daugiabučio gyvenamojo namo (B) (dalis (A)), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2014 m.; 17) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2015 m., laida 1; 18) Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2015 m., laida A; 19) Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) paskaičiavimų dėl šilumos laidumo rodiklių 2015 m. liepos 14 d.; 20) Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) pritarimo keitimui; 21) Išorinės liepsnos paveiktų stogų ir (arba) stogų dangų klasifikavimo ataskaitų; 22) Žaibosaugos įrengimo techninės dokumentacijos; 23) UAB „Dusmenėliai“ šildymo vėdinimo dalies statybinės – techninės dokumentacijos; 24) Fasadų apšiltinimo (atskirų sienos dalių) sistemos PRO THERMO WALL BPS techninio liudijimo; 25) Vėdinamo fasado RITERIO sistemos vertikalaus karkaso įrengimo su KNAUF mineraline vata įrengimo technologinių principų; 26) EJOT-SDF-KB-10Vx80 bandymų protokolo Nr. EJ15-074; 27) EJOT-SDF-KB-10Vx80 bandymų protokolo Nr. EJ15-075; 28) Kitų dokumentų pagal statybos dokumentacijos sąrašą; 29) advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BMG LAW išrašytų ir atsakovei pateiktų apmokėti sąskaitų už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2015 m.; 30) atsakovės banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.; nustatant, kad atsakovės realiai (faktiškai) patirtas išlaidas už visas dokumentų kopijas apmoka ieškovė. Teismas taip pat priteisė iš atsakovės DNSB „Arka“: ieškovei J. D. 1 011,55 Eur išlaidas advokato ir advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; valstybei 8,43 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

155.

16Teismas nustatė, kad ieškovei priklauso butas daugiabučiame name, esančiame (B), Druskininkuose, kuriame įsteigta DNSB „Arka“, ieškovė yra bendrijos narė, todėl ji, teismo vertinimu, turi teisę gauti DNSBĮ 14 straipsnio 7 dalyje, 21 straipsnio 4 dalies 4 punkte, 5 dalies 1 punkte numatytą informaciją, juolab, kad informacijos ir dokumentų, susijusių su bendrijos veikla, pateikimas yra viena iš įstatyme numatytų bendrijos pareigų.

176.

18Įvertinęs tai, kad daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas namo ir kitų patalpų savininkų sprendimu, bei tai, kad visas su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas (investicijas), atėmus valstybės paramą, privalo apmokėti namo butų ir kitų patalpų savininkai, teismas sprendė, jog, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, butų ir kitų patalpų savininkai turi gauti informaciją apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, pasiektus rezultatus, suteiktą valstybės paramą, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams bei susipažinti su visais daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentais, nes tik gavę šią informaciją bei duomenis, butų ir kitų patalpų savininkai turėtų galimybę įvertinti, ar gyvenamojo namo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas buvo vykdomas pagal namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą investicijų planą bei butų ir kitų patalpų savininkų interesai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procese nebuvo pažeisti. Atsižvelgdamas į tai, teismas padarė išvadą, kad ieškovė, turėdama teisę į informaciją, tiesiogiai įtakojančią jos teisėtus interesus, turi teisę susipažinti su visais daugiabučio namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentais.

197.

20Įvertinęs tai, kad 2016 m. kovo 11 d. lydraštyje ieškovės atstovui pateikti dokumentai nedetalizuoti, buvusio DNSB „Arka“ pirmininko 2019 m. kovo 13 d. rašte nurodyta informacija taip pat nėra išsami, be to, rašytiniai buvusio pirmininko parodymai duoti ne notaro akivaizdoje, notaro nepatvirtinti, pateikta informacija negalėjo būti patikrinta teisme įstatymo nustatyta tvarka (CPK 192 straipsnis), jos nepatvirtino teismo posėdyje apklausta liudytoja buvusi DNSB „Arka“ buhalterė, teismas sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog 2016 m. kovo 11 d. lydraščiu pateikė ieškovės atstovui atsakovės atstovų nurodytų dokumentų – Rangos sutarties, sudarytos su UAB „Drusta“, dėl daugiabučio namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (renovacijos) su visais priedais ir pakeitimais; Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugoms, statybos rangos darbams pirkti; Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų; Kainos pasiūlymų (daugiabučių namų (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams kartu su projekto parengimu); Įkainotos veiklos grafikų; Pagrindinės sutarties Nr. Arka 2014/07/22; Akcepto rašto (pagrindinės sutarties priedo); Projektavimo techninės užduoties; Daugiabučio namo (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbų projektų su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ su statinio statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais; Statybos darbų žurnalų; Pirkimų komisijos sprendimo protokolo; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2014 m.; Daugiabučio gyvenamojo namo (B) (dalis (A)), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2014 m.; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2015 m., laida 1; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2015 m., laida A; Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) paskaičiavimų dėl šilumos laidumo rodiklių 2015 m. liepos 14 d. – kopijas.

218.

22Teismas taip pat nustatė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog dokumentų, susijusių su namo atnaujinimo (modernizavimo) vykdymu, tarp kurių ir dokumentų, susijusių su UAB „Dusmenėliai“ šildymo–vėdinimo dalies statybine technine dokumentacija, kopijos buvo pateiktos ieškovei ar jos atstovams.

239.

24Įvertinęs tai, kad ieškovės atstovas P. K. posėdžio metu patvirtino, jog atsakovės 2016 m. balandžio 14 d. pranešimą yra gavęs, teismas sprendė, jog kartu su pranešimu jam buvo pateikti ir pranešime nurodyti priedai, tarp kurių ieškovės ieškiniu prašomi įpareigoti pateikti panaudotų statybos produktų atitikties savybių deklaracijų (rašto priede nurodytos kaip penkios Eksploatacinių savybių deklaracijos), UAB „Sava kryptis“ pritarimui keitimo kopijos bei viena iš pastato energinio naudingumo sertifikato kopijų. Tačiau, įvertinęs tai, kad šie dokumentai buvo pateikti prieš 3 metus, duomenų, kuri iš dviejų pastato energetinio naudingumo sertifikato kopija pateikta, nėra, ieškovės atstovai nurodė, kad šių dokumentų šiuo metu pas ieškovę bei jos atstovus nėra ir ieškinyje reikalaujama pateikti tik tų dokumentų, kurių ieškovė neturi, CK ar DNSBĮ draudimas pakartotinai prašyti pateikti galimai prarastus dokumentus, nenumatytas, o pripažinus, kad vis tik ieškovės teisė į informaciją buvo pažeista, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, siekdamas užkirsti kelią galimiems ginčams ateityje dėl šių dokumentų pateikimo, teismas atsakovę įpareigojo pateikti ir šiuos dokumentus.

2510.

26Įvertinęs tai, kad nors gyvenamajam namui (B) ir buvo parengti atskiri pastato dalių naudingumo sertifikatai, investiciniai planai, sudarytos atskiros kredito sutartys, tačiau abiejų namo dalių, t. y. (B) ir (A), atnaujinimo (modernizavimo) projektai buvo įgyvendinami vienu metu, bendrijos gyventojai įmokas už namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą mokėjo pasirinktinai, galimai ir į bendrijos einamąją sąskaitą, renovacijos metu nustačius, jog abejoms namo dalims reikalingi papildomi darbai, už papildomus darbus vienodo dydžio įmokos buvo mokamos į bendrą sąskaitą, statybos užbaigimo aktas buvo bendras visam namui, jame buvo bendrai vertinamas namo atitikimas statinio projekto sprendiniams, teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas pateikti ir namo dalies (A), atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo prašomus dokumentus, yra pagrįstas, nes tik gavus minėtus dokumentus ieškovė turės galimybę išsiaiškinti, ar atliekant namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą namo dalyje investiciniame plane nurodytoje kaip (A), nebuvo pažeistos, jos kaip buto, esančio namo dalyje investiciniame plane nurodytoje kaip (B), savininkės teisėti interesai.

2711.

28Teismas konstatavo, kad ieškovė yra DNSB „Arka“ narė, todėl, vadovaujantis DNSBĮ 21 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, ji turi teisę gauti informaciją apie bendrijai pateiktas advokatų sąskaitas bei bendrijos banko sąskaitos išrašą. Tačiau, nustatęs, kad ieškovė vis dėlto yra gavusi visas advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BGM LAW išrašytas sąskaitas už laikotarpį nuo 2015 m. iki 2018 m. lapkričio 23 d., teismas atsakovę įpareigojo pateikti ieškovei advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BGM LAW išrašytas ir atsakovei pateiktas apmokėti sąskaitas už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2015 m. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, teikdama ieškovei banko sąskaitos išrašą, turėtų jį nuasmeninti, kad ji negalėtų identifikuoti konkrečių asmenų.

2912.

30Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės atstovas P. K. teismo posėdyje parodė, jog po ieškinio pateikimo teismui gavo 2013 m. vykusio ir VšĮ CPO LT organizuoto konkurso dėl daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, renovacijos dokumentų (rangovų kainos pasiūlymai, konkurso užbaigimo dokumentai, projektiniai rangos sutarties dokumentai, kiti atsakovės žinioje esantys ir su vykusiu konkursu susiję dokumentai) kopijas, teismas klausimo dėl šių dokumentų įpareigojimo pateikti nesprendė.

3113.

32Įvertinęs tai, kad bendrijoje nėra nustatyta konkreti dokumentų pateikimo forma, o tarp šalių atstovų (DNSB „Arka“ pirmininko bei ieškovės įgalioto atstovo) yra susiklostę gan konfliktiški santykiai, dėl ko dokumentų originalų pateikimas juos nusifotografuojant tarp šalių atstovų gali kelti ginčus, susijusius su dokumentų pateikimo vieta, laiku, atsižvelgdamas į bendrijoje nusistovėjusią dokumentų pateikimo praktiką, teismas sprendė, kad šiuo atveju dokumentų pateikimas kopijų pavidalu labiausiai užtikrins abiejų šalių interesus. Pažymėjo, kad dokumentai, susiję su bendrijos veikla, yra skirti visų pirma bendrijos veiklos vykdymui ir reikalingi pačiai bendrijai, tuo tarpu dokumentų kopijų teikimas bendrijos nariams susijęs su papildomomis išlaidomis, todėl tokių dokumentų kopijų padarymo išlaidas turi padengti tas bendrijos narys, kuriam tokios kopijos reikalingos, nes kopijų, reikalingų bendrijos nario asmeniniais interesais, darymo išlaidų priskyrimas bendrijai prieštarautų bendrijos veiklos tikslams bei pažeistų kitų bendrijos narių, kurie turėtų šias išlaidas padengti, interesus. Tačiau, teismo vertinimu, byloje nesant duomenų, kad visi ieškovės reikalaujami dokumentai privalo būti nuasmeninti, atsakovės prašomo 0,70 Eur dydžio įkainio už dokumento kopijavimą (su nuasmeninimo paslauga) nustatymas būtų nesąžiningas ieškovės atžvilgiui, todėl ieškovė už jai pateiktų dokumentų kopijas šiuo atveju turi apmokėti pagal atsakovės realiai (faktiškai) patirtas išlaidas.

33III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3414.

35Apeliaciniu skundu atsakovė DNSB „Arka“, atstovaujama advokato Prano Makausko, Kauno apygardos teismo prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-855-970/2019 ir priimti naują sprendimą – ieškovės J. D. ieškinį atmesti. Taip pat – priteisti iš ieškovės J. D. apeliantei DNSB „Arka“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3614.1.

37byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškovės atstovui buvo teikiami dokumentai/informacija, reikalaujami ieškinio 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ir 18 punktuose. Byloje pateiktas buvusio bendrijos pirmininko paaiškinimas „Dėl informacijos pateikimo“ pagrindė, kad 2016 m. kovo 11 d. prašomi dokumentai buvo pateikti ieškovės atstovui, juolab, kad ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad gavo minėtą bendrijos pirmininko parengtą lydraštį ir dokumentus. Be to, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad visus dokumentus, susijusius su namo, esančio (B), renovacija yra gavęs, jie gali būti neteikiami, t. y., kad jam reikalingi namo, esančio (A), dokumentai. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas turėjo dokumentus ir siūlė juos parodyti apelianto atstovei, kas tik patvirtina, kad ieškovės atstovui buvo teikiami dokumentai pagal jo paties pateiktus prašymus. Faktinę aplinkybę, kad ieškovės atstovui buvo teikiami visi jo prašomi dokumentai ir tai buvo daroma daug kartų, pakartotinai, taip pat patvirtino ir byloje apklausta liudytoja buvusi bendrijos buhalterė G. A.. Teismas neįvertino visų byloje pateiktų įrodymų visumos, todėl nepagrįstai konstatavo teisės gauti informaciją pažeidimą;

3814.2.

39pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reguliuojančias bendrijos nario, buto savininko teisę gauti informaciją, nes pagal DNSBĮ 14 straipsnio 7 dalį bendrijos pirmininkas privalo suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla; informacija, kurios pagrindu yra paskaičiuotas įmokos už atliktą namo atnaujinimą dydis, apskaičiavimo tvarka ieškovės atstovui yra pateikta. Tuo tarpu ieškiniu prašomi dokumentai nėra susiję su mokamomis įmokomis, t. y. daugiabučio gyvenamojo namo buto savininko įmokų suma apsprendžiama remiantis kredito sutarties pagrindu, o ne statybos rangos darbus, jame naudotas statybines medžiagas patvirtinančiais dokumentais;

4014.3.

41ieškiniu reikalaujamos dalies dokumentų, susijusių su namo, esančio (A), Druskininkuose, renovacija, priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovė neturi teisės gauti, nes ji sprendimo dėl namo, esančio (A), Druskininkuose, investicinio plano, techninio projekto nepriėmė, taip pat – nevykdė ir nevykdo prievolės mokėti kredito įmokas pagal sudarytą kredito sutartį namo, esančio (A), Druskininkuose, renovacijos projektui;

4214.4.

43pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškinys buvo tenkintas pilnai nepaisant to, kad pats teismas sprendime konstatavo, jog ieškovės atstovas gavo advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BGM LAW sąskaitas už laikotarpi nuo 2015 m. iki 2018 m. ir atsakovę įpareigojo pateikti sąskaitas tik už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2015 m. Taigi, šiuo atveju konstatuoti, kad ieškinys tenkintas pilna apimtimi, nėra pagrindų; tokia sprendimo rezoliucinė dalis prieštarauja sprendimo aprašomajai daliai. Be to, byloje nėra duomenų, kad ieškovė ar jos atstovas kreipėsi į apeliantę ir prašė pateikti advokatų kontoros išrašytas sąskaitas už 2013–2018 m. laikotarpį, o apeliantė atsisakė teikti sąskaitas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindų pripažinti, kad šioje reikalavimų dalyje ieškovės teisė gauti informaciją buvo pažeista ir dėl to nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo įpareigoti apeliantę pateikti ieškiniu prašomas advokatų kontoros sąskaitas;

4414.5.

45byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė arba jos atstovas būtų teikę advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BGM LAW sąskaitas už laikotarpi nuo 2015 m. iki 2018 m., juolab, byloje nėra duomenų, kad apeliantė atsisakė teikti tokio pobūdžio duomenis. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės teisė gauti bendrijos banko sąskaitos išrašą buvo pažeista. Nepaisant to, teismo sprendimu apeliantė įpareigota pateikti bendrijos banko sąskaitos išrašą, nedetalizuojant kurios konkrečiai banko sąskaitos išrašą atsakovė turi pateikti, dėl to, apeliaciniam teismui nepakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimo, kiltų klausimas dėl sprendimo vykdymo.

4615.

47Atsiliepime ieškovė J. D., atstovaujama advokatės Dovilės Aukštuolytės, prašo netenkinti apeliacinio skundo, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovės ieškovei visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

4815.1.

49pirmosios instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs įrodymus ir įvertinęs kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę iš įrodymų viseto, padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovė neįrodė, jog 2016 m. kovo 11 d. lydraščiu pateikė ieškovės atstovui, atsakovės atstovų nurodytų dokumentų: Rangos sutarties, sudarytos su UAB „Drusta“, dėl daugiabučio namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (renovacijos) su visais priedais ir pakeitimais; Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugoms, statybos rangos darbams pirkti; Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų; Kainos pasiūlymų (daugiabučių namų (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbams kartu su projekto parengimu); Įkainotos veiklos grafikų; Pagrindinės sutarties Nr. Arka 2014/07/22; Akcepto rašto (pagrindinės sutarties priedo); Projektavimo techninės užduoties; Daugiabučio namo (B) ir (A), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) techninių darbų projektų su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ su statinio statybos vadovo ir techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais; Statybos darbų žurnalų; Pirkimų komisijos sprendimo protokolo; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2014 m.; Daugiabučio gyvenamojo namo (B) (dalis (A)), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2014 m.; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22, parengto 2015 m., laida 1; Daugiabučio gyvenamojo namo (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto Nr. 201417/22A, parengto 2015 m., laida A; Projektuotojo (UAB „Sava kryptis“) paskaičiavimų dėl šilumos laidumo rodiklių 2015 m. liepos 14 d., kopijas;

5015.2.

51ieškovei dokumentai, susiję su namo, esančio (A), Druskininkuose, dalies atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, nebuvo pateikti, o tai reiškia, kad ieškovė niekada negavo visų prašomų dokumentų, susijusių su daugiabučio gyvenamojo namo, esančio (B), atnaujinimu (modernizavimu). Vienu metu buvo atliekamas daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas dvejuose šio namo dalyse, kurioms buvo parengti atskiri investiciniai planai – (B) ir (A), nors namas adresu (A), Druskininkai, neegzistuoja. Yra tik vienas nekilnojamojo turto objektas: pastatas – gyvenamasis namas, esantis (B), Druskininkuose, turintis vieną unikalų numerį, 72 butus ir kūrybines dirbtuves;

5215.3.

53apelianto bandymai įtikinti teismą, kad buvo renovuojami du namai, nors namas yra vienas ir vientisas bei atskirta namo dalis, įvardinta namu (17 butų namo priestatui), esančiu (A), Druskininkuose, parodo, jog galimai buvo klastojami dokumentai, nes tokio adreso niekada nebuvo ir nėra. Be to, 2013 m. birželio 10 d. visuotiniame bendrijos susirinkime buvo priimtas sprendimas renovuoti DNSB „Arka“ daugiabutį namą, kuris susideda iš 72 butų ir 1 kūrybinių dirbtuvių, esantį (B), Druskininkuose, kurio unikalus Nr. 1596-8001-8013. Tik vėliau, ruošiant namo renovacijos dokumentus ir techninį projektą, namas buvo pradėtas dalinti į dvi dalis ir atskirtai namo laiptinei sąlyginai buvo duotas galimai suklastotas adresas;

5415.4.

55ieškovė yra bendrijos narė, prašoma pateikti informacija daro įtaką jos teisėtiems interesams, todėl ji turi teisę susipažinti su visais daugiabučio namo, kaip vieno turtinio vieneto, (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentais. Ieškovės teisės į informaciją pažeidimą teismas pripažino dėl to, kad didžiosios dalies ieškovės reikalaujamų dokumentų apeliantė nebuvo pateikusi, t. y. jų nepateikė ieškovei pareikalavus 2018 m. liepos 23 d. raštu Nr. 643, nepateikė net ir įpareigojus Druskininkų savivaldybės administracijai 2018 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S12-3480-27.5 bei ieškovei 2018 m. lapkričio 7 d. pateikus skundą Nr. 670 dėl DNSB „Arka“ atsisakymo pateikti bendrijos dokumentų kopijas;

5615.5.

57sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas išsamiai argumentavo, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, siekiant užkirsti kelią galimiems ginčams ateityje dėl panaudotų statybos produktų atitikties savybių deklaracijų, UAB „Sava kryptis“ pritarimo keitimui bei pastato energinio naudingumo sertifikato kopijų pateikimo, įpareigojo pateikti šiuos dokumentus, todėl pagrindo daryti išvadą, kad teismo sprendimo motyvuojamoji dalis prieštarauja rezoliucinei daliai, nėra;

5815.6.

59teismo posėdžio metu apeliantės atstovai neigė, kad advokatų kontora buvo išrašiusi sąskaitas nuo 2013 m. iki 2015 m. Tačiau ieškovės atstovui teismo posėdžio metu pateikus papildomus dokumentus, kurie patvirtino, jog iš DNSB „Arka“ 2014 m. balandžio 10 d. bendrijos narių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkimo metu buvo pristatytos išlaidos advokatui, teismas pagrįstai tenkino ieškinio reikalavimą pateikti advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BMG LAW išrašytas ir pateiktas apeliantei apmokėti sąskaitas už laikotarpį nuo 2013 m. iki 2015 m.;

6015.7.

61kadangi ieškovės prašomos informacijos ir dokumentų gavimo tikslas yra bendrijos veikla, todėl ieškovės reikalavimas dėl atsakovės einamosios sąskaitos išrašo pateikimo pirmosios instancijos teismo patenkintas pagrįstai ir apeliantė įpareigota pateikti ieškovei apeliantės einamosios banko sąskaitos išrašą nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

62Teisėjų kolegija

konstatuoja:

63IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6416.

65Apeliacinis skundas atmestinas.

6617.

67Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šioje civilinėje byloje absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

6818.

69Nustatyta, kad ieškovei J. D. nuosavybės teise priklauso butas, esantis (B)-25, Druskininkuose, butas yra 72 butų daugiabučiame name, kuriame įsteigta DNSB „ARKA“, ieškovė yra šios bendrijos narė. Druskininkų savivaldybės administracijos 2018 m. rugsėjo 20 d. raštas Nr. S12-3480-27.5. bei 2019 m. vasario 27 d. raštas Nr. S12-586-27.5 patvirtina, kad Druskininkų savivaldybės administracija, atsižvelgdama į daugiabučio namo (B), Druskininkuose, kadastrinių matavimų byloje esančius duomenis, pagal kuriuos 55 butų gyvenamojo namo statybos metai – 1967 m., o 17 butų (nuo 56 iki 72) – 1979 m., abiejų pastatų inžinerinės sistemos yra atskiros ir nepriklausomos tarpusavyje, atskiri šių pastatų ir kiti bendrojo naudojimo objektai, skirtingos abiejų pastatų šiluminės charakteristikos, bei butų savininkų pageidavimu inicijavo investicinių planų rengimą daugiabučiam namui (B), Druskininkuose, ir parengė atskirus pastato dalių naudingumo sertifikatus ir atskirus investicinius planus, iš kurių vienas parengtas kaip gyvenamajam namui (B), kurį sudaro 55 butai, kitas – kaip gyvenamajam namui (A), kurį sudaro 17 butų (nuo 56 iki 72), esantys gyvenamajame name (B). Iš 2015 m. gruodžio 30 d. statybos užbaigimo akto matyti, kad statybos užbaigimo komisija, atlikusi statinių statybos užbaigimo procedūras, nustatė, jog gyvenamojo namo, adresu (B), Druskininkuose, atnaujinimas (modernizavimas) atitinka statinio projekto sprendinius, komisijai pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka numatytus reikalavimus, statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius. Ieškovė 2018 m. liepos 23 d. prašymu Nr. 643 kreipėsi į apeliantę prašydama pateikti visų daugiabučio namo, esančio (B) (ir (A), jei dėl vienų ar kitų priežasčių DNSB „ARKA“ veikloje toks skyrimas buvo naudojimas), Druskininkuose, renovacijos dokumentų ir su renovacija susijusių dokumentų bei kitų dokumentų kopijas. Apeliantė 2018 m. rugpjūčio 13 d. atsakyme nurodė, kad ieškovės prašomi pateikti dokumentai, susiję su daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimu (modernizavimu), ieškovės atstovui P. K. buto pateikti dar 2016 m., todėl pakartotinai teikti ieškovei tuos pačius dokumentus nėra pagrindo. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 3 d. prašymu kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, prašydama pateikti visų daugiabučio namo, esančio (B) (ir (A), jei dėl vienų ar kitų priežasčių DNSB „ARKA“ veikloje toks skyrimas buvo naudojimas), Druskininkuose, renovacijos dokumentų ir su renovacija susijusių dokumentų bei visų dokumentų, susijusių su neįvykusia daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, renovacija, kopijas. Atsakydama į šį ieškovės prašymą Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. S12-3480-27.5 informavo, kad 2018 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. S12-3357-27.5 DNSB „ARKA“ pirmininkui J. M. nurodė ieškovės atstovui pateikti daugiabučio namo, esančio (B), Druskininkuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo dokumentų patvirtintas kopijas. Apeliantė atsisako pateikti ieškovės prašomus dokumentus tuo pagrindu, jog prašomų dokumentų ieškovė neturi teisės reikalauti, be to, dalį reikalaujamų dokumentų atsakovė ieškovei jau yra pateikusi.

7019.

71Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį ir įpareigojo apeliantę (atsakovę DNSB „ARKA“) pateikti jos prašomus dokumentus.

7220.

73Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog teismas pažeidė civilinio proceso normas (CPK 329 str.), reglamentuojančias įrodymų vertinimą bei pažeidė materialinės teisės normas (CPK 330 str.), reglamentuojančias daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų teisę gauti informaciją.

7421.

75Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015, 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą; įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-42-684/2019).

7622.

77Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tinkamai motyvavo teismo sprendimą, tinkamai taikė materialinės teisės normas bei nepažeidė šiose bylose nusistovėjusios teisminės praktikos, todėl pritaria pirmosios instancijos teismo motyvams ir jų nekartoja, o tik, atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, juos papildo.

7823.

79Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 14 straipsnio 6 dalies 6 punkte numatyta, kad bendrijos pirmininkas atsako už informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu. Šio straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. DNSBĮ 21 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę be balsavimo teisės dalyvauti bendrijos visuotiniame susirinkime, teikti pasiūlymus ir gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais; 4 punkte numatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai turi teisę gauti informaciją apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu susijusias įmokas. Bendrijos nariai papildomai turi teisę gauti informaciją bendrijos veiklos ir valdymo klausimais (DNSBĮ 21 str. 5 d. 1 p.).

8024.

81Teisėjų kolegija sprendžia, kad įstatymai suteikia bendrijos nariui (šiuo atveju ieškovei), priešingai nei teigia apeliantė, teisę gauti informaciją, kuri yra susijusi su bendrijos nario įmokomis, kuri yra susijusi su bendrijos veikla, kuri yra susijusi su bendrijos valdymu, t. y. bendrijos narys turi teisę gauti informaciją, kuri daro įtaką (gali daryti įtaką) jo teisėms ir pareigoms bendrijoje. Taigi, informacija ir dokumentai, susiję su daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) darbais, neabejotinai yra susiję su bendrijos narių teisėmis ir pareigomis (jų sprendimu ir jų interesais atliekami šie darbai); už šiuos darbus apmoka bendrijos nariai (bendrijos nariai turi teisę gauti dokumentus, kurių pagrindu yra apskaičiuojamos jų įmokos už atliktus darbus). Pažymėtina, kad bendrijos pirmininkas, turintis šią informaciją ir siekdamas skaidrumo (aiškumo), turi pats imtis priemonių pašalinti bet kokias abejones dėl bendrijos veiklos galimo neskaidrumo ir stengtis bendrijos nariams pateikti kuo išsamesnę informaciją apie bendrijos vykdomą veiklą, priskaičiuojamas įvairias įmokas, bet ne imtis priemonių (ieškoti būtų) riboti šios informacijos teikimą ar atsisakyti teikti.

8225.

83Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad 2016 m. kovo 11 d. ieškovei (jos atstovui) buvo pateikta didžioji dalis dokumentų, todėl jie pakartotinai neteiktini. Visų pirma pažymėtina, kad 2016 m. kovo 11 d. ieškovei buvo pateikti dokumentai, kurie nėra konkrečiai įvardinti, dėl ko negalima nustatyti, jog būtent šiuo ieškiniu prašomi pateikti dokumentai buvo pateikti. Antra, ieškovė kreipėsi į apeliantę 2018 m. dėl dokumentų pateikimo, o apeliantė atsisakė patenkinti ieškovės prašymą, todėl ieškovė įgijo teisę ginti savo teises ir pagrįstai kreipėsi į teismą su ieškiniu. Būtų pagrindas ieškinį atmesti, jeigu ieškovė savo teisių pažeidimą būtų kildinusi iš 2016 m. kovo 11 d. prašymo ir būtų įrodyta, jog prašomi dokumentai buvo pateikti, tačiau šiuo atveju ieškinys kildinamas iš 2018 m. liepos 23 d. prašymo dėl dokumentų kopijų pateikimo. Įstatymai neriboja bendrijos nario teisės pakartotinai (ir dėl to paties dokumento antrą kartą) kreiptis į bendriją dėl informacijos ar dokumentų kopijų gavimo. Atsisakymas patenkinti tokį prašymą galimas tik tuomet, kai bendrijos narys akivaizdžiai piktnaudžiauja savo šia teise ir dėl to bendrija gali patirti nuostolius (dokumentų kopijavimo sąnaudos, bendrijos pirmininko darbo laiko sąnaudos ir pan.). Šiuo atveju nenustatyta ieškovės piktnaudžiavimo savo teise gauti informaciją požymių, be to bendrijoje dokumentų kopijų pateikimas yra apmokamas, kas tik patvirtina, kad bendrija nepatirs nuostolių.

8426.

85Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino ieškovės teisės gauti informaciją pažeidimą dėl jai 2016 m. balandžio 14 d. su pranešimu pateiktų dokumentų (panaudotų statybos produktų atitikties savybių deklaracijos, UAB „Sava kryptis“ pritarimui keitimo kopija bei viena iš pastato energetinio naudingumo sertifikato kopija). Pirmosios instancijos teismas byloje pripažino, kad šie dokumentai tuo metu ieškovei (jos atstovui) buvo įteikti, tačiau tenkino šią reikalavimo dalį, nes šie dokumentai ieškovei buvo pateikti prieš 3 metus, duomenų, kuris iš dviejų pastato energetinio naudingumo sertifikato kopijų pateikta, nėra, ieškovės atstovai nurodė, kad šių dokumentų jie neturi. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ginčo esmę, į siekį kuo greičiau ir ekonomiškiau išspręsti šalių ginčą (pasiekti taiką), į ieškovės teisę pakartotinai prašyti informacijos ir dokumentų, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai ir motyvuotai pripažino ieškovės teisės pažeidimą ir įpareigojo pateikti jos prašomus dokumentus.

8627.

87Nesutiktina su apeliantės argumentu, kad ieškovė neturi teisės gauti informacijos (dokumentų) susijusių su gyvenamojo namo dalies - (A), - atnaujinimu (ieškovė nepriėmė sprendimo dėl šios dalies namo atnaujinimo). Pažymėtina, kad DNSB „Arka“ apima vieną nekilnojamojo turto objektą, t. y. gyvenamąjį namą, esantį (B), Druskininkai (72 butai ir 1 dirbtuvės), ieškovė yra šios bendrijos narė, todėl tai, kad šio gyvenamojo namo atnaujinimui buvo parengti du investiciniai planai, nepašalina ieškovės, kaip bendrijos narės, teisės gauti informaciją ir dokumentus apie abiejų investicinių planų įgyvendinimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tik turint visus dokumentus (tiek investicinio plano (B), tiek investicinio plano (A)) dėl gyvenamojo namo atnaujinimo, galima įvertinti, ar nebuvo pažeisti ieškovės interesai (ar tinkamai paskaičiuotos įmokos; ar bendrijos įgytos statybinės medžiagos panaudotos tam investiciniam planui, kuriam jos skirtos ir pan.).

8828.

89Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad ieškovės teisė gauti informaciją nebuvo pažeista, nes ši nesikreipė į apeliantę dėl advokatų kontoros Bulotas, Gasiūnas, Makauskas BGM LAW sąskaitų už laikotarpį nuo 2015 m. iki 2018 m. gavimo bei nesikreipė dėl bendrijos banko sąskaitų gavimo. Pažymėtina, kad įstatyme nenumatyta bendrijos nario pareiga raštu pateikti prašymą dėl informacijos gavimo iš bendrijos (prašymai gali būti ir žodiniai), juo labiau nenumatyta ikiteisminė tokių prašymų nagrinėjimo procedūra. Įstatyme tik numatyta, kad gavus raštu prašymą dėl informacijos pateikimo, bendrijos pirmininkas turi per 10 dienų suteikti išsamią prašomą informaciją (DNSBĮ 14 str. 7 d.). Šiuo atveju prašymas gauti dokumentus buvo pareikštas ieškinyje 2018 m. gruodžio 27 d., tačiau iki šio laiko šis prašymas nebuvo patenkintas, su šiuo prašymu nesutinkama ir jis yra ginčijamas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės teisės gauti informaciją pažeidimas laikytinas nustatytu, nes ieškovei dar 2018 m. gruodžio 27 d. ieškinyje pareiškus prašymus dėl dokumentų pateikimo, apeliantė jų nepateikė (tai tęsiasi jau daugiau negu 10 mėnesių), o siekia, kad šie ieškinio reikalavimai būtų atmesti itin formaliais pagrindais (nebuvo raštu kreipimosi į apeliantę dėl tokių dokumentų pateikimo). Tokia apeliantės pozicija nesuderinama su proceso ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo principais.

9029.

91Apeliantės nurodo, kad teismo sprendime nėra detalizuota, kokias konkrečiai banko sąskaitas apeliantė įpareigota pateikti, todėl sprendimo vykdymas gali būti neaiškus. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimui esant neaiškiam, jį priėmęs teismas gali jį išaiškinti tiek dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, tiek savo iniciatyva (CPK 278 str.). Taigi, šis apeliantės argumentas šiam momentui nėra aktualus, o kilus abejonėms dėl teismo sprendimo, apeliantė gali kreiptis dėl jo išaiškinimo.

9230.

93Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškinys patenkintas visiškai, nes teismas pripažino, kad advokatų kontoros išrašytos sąskaitos nuo 2015 m. ieškovei buvo pateiktos, todėl apeliantė buvo įpareigota pateikti tik advokatų kontoros sąskaitas nuo 2013 m. iki 2015 m. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, jog ieškinys formaliai neturėtų būti laikomas patenkintu visiškai, nes vienas iš reikalavimo 30-ties punktų buvo patenkintas ne visa apimtimi, tačiau šis teismo sprendime esantis neatitikimas (netikslumas) laikytinas itin formaliu, neturinčiu jokios įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (neturintis įtakos ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymui) (CPK 328 str.), todėl teismo sprendimas nekeistinas.

9431.

95Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, dėl ko jis paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas, jame nurodytais motyvais, atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

9732.

98Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė prašo priteisti 968 Eur išlaidų už advokato suteiktas teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme (už apeliacinio skundo analizę, atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą).

9933.

100Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą reglamentuoja CPK 98 straipsnis. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).

10134.

102Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į rekomendacijas, į bylos sudėtingumą (byla nesudėtinga, apimtis nėra didelė), į advokato darbo ir laiko sąnaudas reikalingas surašyti atsiliepimą į apeliacinį skundą (apeliacinio skundo pagrindas ir dalykas pakankamai aiškūs, taikytinų teisės aktų spektras nėra platus, ieškovę atstovauja ta pati advokatų profesinė bendrija), sprendžia, kad atsakovui iš apelianto priteistinas bylinėjimosi išlaidų dydis mažintinas iki 600 Eur.

10335.

104Taip pat iš apeliantės priteistinos 6,13 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d., 3 p., 96 str.).

105Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

106Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

107Priteisti ieškovei J. D., a. k. ( - ), iš atsakovės DNSB „Arka“, j. a. k. 152138021, 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

108Priteisti valstybei iš atsakovės DNSB „Arka“, j. a. k. 152138021, 6,13 Eur (šešis eurus 13 ct) išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu, kurios mokėtinos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

109Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė J. D. Alytaus apylinkės teismo prašė įpareigoti atsakovę... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė daugiabučio namo renovacijos procese veikė... 10. 3.... 11. Atsakovė DNSB „Arka“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Alytaus apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškinį tenkino... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, kad ieškovei priklauso butas daugiabučiame name, esančiame... 17. 6.... 18. Įvertinęs tai, kad daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas... 19. 7.... 20. Įvertinęs tai, kad 2016 m. kovo 11 d. lydraštyje ieškovės atstovui... 21. 8.... 22. Teismas taip pat nustatė, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog... 23. 9.... 24. Įvertinęs tai, kad ieškovės atstovas P. K. posėdžio metu patvirtino, jog... 25. 10.... 26. Įvertinęs tai, kad nors gyvenamajam namui (B) ir buvo parengti atskiri... 27. 11.... 28. Teismas konstatavo, kad ieškovė yra DNSB „Arka“ narė, todėl,... 29. 12.... 30. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės atstovas P. K. teismo posėdyje parodė,... 31. 13.... 32. Įvertinęs tai, kad bendrijoje nėra nustatyta konkreti dokumentų pateikimo... 33. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 34. 14.... 35. Apeliaciniu skundu atsakovė DNSB „Arka“, atstovaujama advokato Prano... 36. 14.1.... 37. byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad ieškovės atstovui buvo... 38. 14.2.... 39. pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikė ir aiškino teisės normas,... 40. 14.3.... 41. ieškiniu reikalaujamos dalies dokumentų, susijusių su namo, esančio (A),... 42. 14.4.... 43. pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškinys buvo tenkintas pilnai... 44. 14.5.... 45. byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė arba jos atstovas būtų teikę... 46. 15.... 47. Atsiliepime ieškovė J. D., atstovaujama advokatės Dovilės Aukštuolytės,... 48. 15.1.... 49. pirmosios instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs įrodymus ir... 50. 15.2.... 51. ieškovei dokumentai, susiję su namo, esančio (A), Druskininkuose, dalies... 52. 15.3.... 53. apelianto bandymai įtikinti teismą, kad buvo renovuojami du namai, nors namas... 54. 15.4.... 55. ieškovė yra bendrijos narė, prašoma pateikti informacija daro įtaką jos... 56. 15.5.... 57. sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas išsamiai argumentavo, kad... 58. 15.6.... 59. teismo posėdžio metu apeliantės atstovai neigė, kad advokatų kontora buvo... 60. 15.7.... 61. kadangi ieškovės prašomos informacijos ir dokumentų gavimo tikslas yra... 62. Teisėjų kolegija... 63. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 64. 16.... 65. Apeliacinis skundas atmestinas.... 66. 17.... 67. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 68. 18.... 69. Nustatyta, kad ieškovei J. D. nuosavybės teise priklauso butas, esantis... 70. 19.... 71. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį ir įpareigojo apeliantę... 72. 20.... 73. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog... 74. 21.... 75. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 76. 22.... 77. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas... 78. 23.... 79. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 80. 24.... 81. Teisėjų kolegija sprendžia, kad įstatymai suteikia bendrijos nariui (šiuo... 82. 25.... 83. Nepagrįstu laikytinas apeliantės argumentas, kad 2016 m. kovo 11 d. ieškovei... 84. 26.... 85. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino... 86. 27.... 87. Nesutiktina su apeliantės argumentu, kad ieškovė neturi teisės gauti... 88. 28.... 89. Nesutiktina su apeliantės argumentais, kad ieškovės teisė gauti... 90. 29.... 91. Apeliantės nurodo, kad teismo sprendime nėra detalizuota, kokias konkrečiai... 92. 30.... 93. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo,... 94. 31.... 95. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. 32.... 98. Apeliacinį skundą atmetus, iš apeliantės ieškovei priteistinos... 99. 33.... 100. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimą... 101. 34.... 102. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į rekomendacijas, į bylos sudėtingumą... 103. 35.... 104. Taip pat iš apeliantės priteistinos 6,13 Eur išlaidos, susijusios su... 105. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 106. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimą palikti... 107. Priteisti ieškovei J. D., a. k. ( - ), iš atsakovės DNSB „Arka“, j. a.... 108. Priteisti valstybei iš atsakovės DNSB „Arka“, j. a. k. 152138021, 6,13... 109. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....