Byla e2A-271-601/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, Teismas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens V. N. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos Ž. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. N., V. N., D. R., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, Teismas

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po savo tėvo A. N. mirties (( - ) ji priėmė palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti.

62.

7Nurodo, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D. N. tėvai santuoką nutraukė ( - ) ko pasėkoje vaikai liko gyventi su motina. Mirus tėvui pareiškėja į notarų biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, kadangi manė, kad tėvas turto neturėjo, o po jo mirties paveldėjimo byla užvesta nebuvo. Vėliau sužinojo, kad po tėvo motinos mirties, tėvas paveldėjo žemės sklypą, tačiau paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas nėra išduotas. Pareiškėja po tėvo mirties priėmė palikimą pradėdama faktiškai valdyti paveldimą turtą.

83.

9Posėdžio metu pareiškėja nurodė, kad jos su tėvu santykiai nebuvo artimi. Iki mirties tėvas su seserimi V. N. gyveno savo tėvų name, tėvo laidotuvėmis rūpinosi jo seserys, o pareiškėja su broliu D. N. dalyvavo tėvo laidotuvėse. Apie pavedimą žemę pareiškėja sužinojo praėjus mėnesiui po laidotuvių iš tėvo sesers D. R..

104.

11Suinteresuotas asmuo D. N. 2018 m. liepos 18 m. posėdžio metu sutiko su pareiškimu. Nurodė, kad su seserimi dalyvavo tėvo laidotuvėse, santykiai su tėvu nebuvo artimi. Apie žemę sužinojo po tėvo laidotuvių.

125.

13Suinteresuotas asmuo V. N. su pareiškimu nesutiko. Teigia, kad pareiškėja neteisingai nurodo faktus, kadangi vaikai tėvu nesirūpino, tai darė mirusiojo seserys. A. N. neturėjo asmeninių daiktų, todėl pareiškėja negalėjo priimti jo daiktų. A. N. priklausantį žemės sklypą, jis ketino padovanoti seseriai D. R., tačiau nespėjo.

146.

15Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Posėdžio metu nurodė, kad sutinka su pareiškimu, prašo pareiškimą tenkinti. Paaiškino, kad po tėvo laidotuvių pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų dėl žemės, kokių konkrečiai – pasakyti negali. Sutinka, kad pareiškėja priėmė palikimą pradėjusi paveldimą turtą faktiškai valdyti.

167.

17Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime nurodo, kad pareiškėjai įrodžius, kad ji tinkamai tęsė naudojimąsi žeme, atliko aktyvius veiksmus, kuriais išreiškė savo valią priimti po tėvo mirties atsiradusį palikimą, neprieštaraus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

18II.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

208.

21Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 10 d. sprendimu:

22-

23Pareiškimą tenkino.

24-

25Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą - po A. N. mirties, pareiškėja Ž. B. priėmė palikimą faktiškai pradėjusi valdyti palikėjo turtą.

269.

27Teismas sprendė, kad nors pareiškėja nepateikė duomenų apie tai, kad po tėvo mirties ji priėmė tėvo asmeninius daiktus, tačiau praėjus mėnesiui po tėvo mirties sužinojusi apie palikėjo žemę, pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų – sutiko, kad žemės sklypas būtų išnuomotas tam pačiam ūkininkui, kuriam nuomojama ir mirusiojo seserims priklausanti žemė, bendravo su ūkininku žemės priežiūros klausimais. Nors suinteresuotas asmuo V. N. atsiliepime nesutiko su pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis, tačiau savarankiško reikalavimo byloje nereiškė. Faktiniai pareiškėjos veiksmai patvirtino, kad ji siekė įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise, t. y. ji priėmė tėvo palikimą pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2910.

30Apeliaciniu skundu apeliantė V. N. prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti, bei prie bylos prijungti rašytinius įrodymus - VĮ Registrų centro išrašą. 11.

31Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

3211.1. Pirmosios instancijos teismas tenkindamas pareiškėjos pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, iš esmės jį grindė nepagrįstomis prielaidomis ir suinteresuoto asmens D. R. sutikimu.

3311.2. Pirmosios instancijos teismas vertindamas pareiškėjos parodymus, visiškai nevertino jų patikimumo ir atitikimo byloje esantiems įrodymams. Byloje esantys duomenys ne tik leidžia daryti kategorišką išvadą, kad pareiškėjos parodymai yra nepatikimi, tačiau jie patvirtina, kad pareiškėja neatliko jokių veiksmų, palikimui priimti. Pavyzdžiui: 1) pareiškėja pasisakydama apie aplinkybes kada jai tapo žinoma apie tėvo palikimą, nurodo vis skirtingas aplinkybes; 2) pareiškime buvo nurodoma, kad pareiškėja tėvu rūpinosi iki pat jo mirties, o posėdžio metu nurodė, kad su tėvu artimų ryšių nepalaikė, juo nesirūpino, nebendravo; 3) pareiškime buvo nurodyta, kad pareiškėja palaidojo tėvą ir prižiūri jo kapus, tuo tarpu posėdžio metu teigė, kad laidotuves suorganizavo tėvo seserys, jį palaidojo ir tvarko jo kapus; 4) teismo posėdžio metu pareiškėja paneigė pareiškime nurodytą faktinio palikimo priėmimo faktą patvirtinančią aplinkybę, kad ji žemės sklypą šienauja, jį prižiūri; 5) pareiškėja pareiškime nurodė, kad ji po tėvo mirties priėmė jo asmeninius daiktus – knygas, nuotraukas, kitus smulkius buities daiktus, kurių neįvardino. Tuo tarpu suinteresuotas asmuo V. N. atsiliepime nurodė, kad jokių savo daiktų pareiškėjos tėvas neturėjo.

3411.3. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo V. N. nesutiko su pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis, tačiau savarankiško reikalavimo byloje nereiškė, tačiau tai nesudaro pagrindo jos nurodytų aplinkybių nevertinti.

3511.4. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu teikia VĮ Registrų centras išrašą, įrodantį, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė - kad ji mirus tėvui padėjo tvarkyti močiutės namą, nėra susijusi su nagrinėjama byla.

3612.

37Atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškėja Ž. B. ir suinteresuotas asmuo D. N. prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

3812.1. Nors pareiškėjos Ž. B. ir suinteresuoto asmens D. N. santykiai su tėvu nebuvo artimi, tačiau santykių su juo nebuvo nutraukę. Suinteresuotas asmuo V. N. nurodo, kad nei pareiškėja, nei jos brolis tėvu nesirūpino, tačiau jokių įrodymų pagrindžiančių šias aplinkybes į bylą nepateikė. Tuo tarpu suinteresuotas asmuo D. R., kuri daugiausiai rūpinosi tėvu nurodė, kad vaikai atvažiuodavo pas tėvą, lanko jo kapą.

3912.2. Pareiškėja į notarų biurą nesikreipė, nes nežinojo, kad tėvas turi turto, o tik vėliau sužinojo, kad tėvui priklauso žemės sklypas. Dėl šio žemės sklypo, pareiškėja pasitarusi su tėvo seserimi nutarė, kad jis bus nuomojamas, t. y. pareiškėja pasirūpino, kad toliau žemės sklypas būtų prižiūrėtas. Pareiškėja perėmė ir tėvo smulkius asmeninius daiktus.

4012.3. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra teisėtas, pagrįstas, byloje ištirti visi įrodymai.

4113.

42Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teigia, kad nėra pagrindo naikinti teisėtą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimą reglamentuojančias CPK normas, visapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybes, detaliai motyvavo, kodėl jo vertinimu, labiau tikėtina išvada, kad pareiškėja Ž. B. po A. N. mirties, siekdama įgyvendinti paveldėjimo teisę, jo turtu rūpinosi kaip savu ir priėmė palikimą pradėdama paveldimą turtą faktiškai valdyti. Teismas

konstatuoja:

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4414.

45Apeliacinis skundas tenkintinas.

4615.

47CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas ir absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą toliau nagrinėja apeliaciniu skundu apibrėžtose ribose.

48Dėl naujų įrodymų pateikimo

4916.

50Suinteresuotas asmuo (apeliantė) pateikė apeliacinės instancijos teismui VĮ Registrų centro išrašą apie nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), Kauno r. sav. ir prašo jį priimti į bylą. Nurodo, kad šie dokumentai teikiami teismui su apeliaciniu skundu, nes apeliantė teismo posėdyje nedalyvavo ir neturėjo galimybės jų pateikti, o šie įrodymai patvirtina, kad pareiškėjos nurodoma aplinkybė apie močiutės turto tvarkymą (po tėvo mirties) nėra susijusi su nagrinėjama byla (šis turtas nepriklauso pareiškėjos tėvui (turto palikėjui)).

5117.

52CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Be to, pažymėtina, kad CPK 180 straipsnyje nustatyta, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

5318.

54Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs apeliantės prašymu ir su naujai pateiktais įrodymais, sprendžia, kad apeliantė šiuos įrodymus galėjo pateikti pirmosios instancijos teisme, be to jie nei patvirtina, nei paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (byloje nėra ginčo dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ), Kauno r. sav., priklausomybės), todėl šiuos įrodymus atsisako priimti (CPK 314 straipsnis, 306 straipsnio 3 dalis).

55Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

5619.

57Nustatyta, pareiškėja Ž. B. ir D. N. yra A. N. vaikai. A. N. (a. k. ( - )) mirė ( - ) paveldėjimo byla neužvesta. Po A. N. motinos B. N. mirties (( - ) jis su seserimis D. R. ir V. N. paveldėjo teisę į 1/3 dalį 2,50 ha asmeninio ūkio žemės ploto, esančio ( - ) seniūnijoje, Kauno r. 2017 m. rugpjūčio 31 d. seserims išduotas paveldėjimo teisės liudijimas kiekvienai į 1/3 dalį minėto žemės sklypo, A. N. į 1/3 dalį paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas.

5820.

592018 m. kovo 14 d. pareiškėja Ž. B. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po savo tėvo A. N. mirties (( - ) ji priėmė palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti.

6021.

61Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškimą nurodė šiuos motyvus „Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nors pareiškėja nepateikė duomenų apie tai, kad po tėvo mirties ji priėmė tėvo asmeninius daiktus, tačiau praėjus mėnesiui po tėvo mirties sužinojusi apie palikėjo žemę, pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų – sutiko, kad žemės sklypas būtų išnuomotas tam pačiam ūkininkui, kuriam nuomojama ir mirusiojo seserims priklausanti žemė, bendravo su ūkininku žemės priežiūros klausimais. Nors suinteresuotas asmuo V. N. atsiliepime nesutiko su pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis, tačiau savarankiško reikalavimo byloje nereiškė. Suinteresuotas asmuo D. R. sutiko su pareiškimui ir iš esmės nurodė tapačias aplinkybes, kaip ir pareiškėja, todėl nėra pagrindo abejoti fakto buvimu.

6222.

63Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, teismo išvados prieštarauja byloje nustatytiems duomenims, teismas nukrypo nuo Kasacinio teismo praktikos tokio pobūdžio bylose.

6423.

65Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo motyvais.

6624.

67CK 5.51 straipsnyje reglamentuotas palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Pažymėtina, kad palikimo priėmimo veiksmai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (palikėjo mirties momento) (CK 5.50 str. 2 d.).

6825.

69Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad asmuo, grindžiantis savo reikalavimus palikimo priėmimu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad jis kaip įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007). Vertinant, buvo ar ne palikimas priimtas faktiškai jį pradedant valdyti, turi būti atsižvelgiama į turto, sudarančio palikimą, pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2013). Kasacinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad dėl aplinkybės, ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas sprendžia iš veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2011; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147-687/2016). Įpėdinio aktyvūs veiksmai, kurie sudaro pagrindą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimas priimtas faktiškai pradėjus valdyti turtą, gali būti palikimą sudarančių daiktų paėmimas ir naudojimas kaip savininko. Tokie įpėdinio veiksmai patvirtina, kad jis aktyviai dalyvauja priimant palikimą, kaip palikimo savininkas visą palikimą užvaldo ar pasidalija jį su kitais įpėdiniais, gaudamas dalį daiktų, kad ir nors vieną iš jų. Aktyvūs palikimo priėmimo veiksmai gali būti atlikti su visu palikimu arba dalimi palikimą sudarančių daiktų, net ir su vienu daiktu. Nustatant šią aplinkybę reikia įvertinti įrodymus, kokį konkretų turtą pareiškėjas užvaldė po palikėjo mirties, ar šis turtas sudaro palikimo dalį, ar turtu pareiškėjas naudojosi kaip savo nuosavybe (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-695/2018).

7026.

71Nagrinėjamu atveju, tam, kad galėtų būti patenkintas pareiškėjos pareiškimas būtina nustatyti pareiškėjos aktyvius veiksmus, kuriais ji perima (užvaldo) palikėjo daiktus (turtą), sudarančius palikimą ir valdo kaip savininkė.

7227.

73Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Į aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, kad priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2005; 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Jeigu asmuo turi tik netiesioginių įrodymų, kurių įrodomoji galia yra mažesnė negu tiesioginių, tai teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priimantis teismas sprendžia, ar tokio pobūdžio įrodymai yra pakankami. Vien netiesioginiai įrodymai atskirais atvejais gali būti pakankamas pagrindas nustatyti šį faktą, o dėl to teismas nusprendžia atsižvelgdamas į pateiktų netiesioginių įrodymų visumą pagal konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-35-695/2018).

7428.

75Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nėra pateikta įrodymų, jog pareiškėja po tėvo mirties (( - ) per CK 5.50 straipsnio 3 dalyje numatytą trijų mėnesių terminą (iki ( - ) atliko kokius nors veiksmus, iš kurių būtų galima spręsti, jog ji mirusio tėvo palikimą priėmė pradėjusi turtą faktiškai valdyti.

7629.

77Pareiškėja nurodo, kad ji, po tėvo mirties, pasiėmė jo asmeninius daiktus (nuotraukas ir pan.), kas patvirtina, jog ji faktiškai priėmė palikimą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su pareiškėja, nes tam pagrįsti ji nepateikė jokių įrodymų. Tą pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad apeliantė, su kuria gyveno palikėjas, neigia šias pareiškėjos nurodomas aplinkybes. Pačios pareiškėjos paaiškinimai bylos eigoje buvo nenuoseklūs, ji negalėjo paaiškinti nei kada, nei ką tiksliai pasiėmė po tėvo mirties. Be to, Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad paveldėjimo teisėje ir teismų praktikoje ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis daiktu yra laikomas palikimo priėmimu. Palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų ir dokumentų, laiškų, nuotraukų, rankraščių, apdovanojimų, atestatų, šeimos suvenyrų ir relikvijų pasidalijimas tarp įpėdinių arba šių daiktų perdavimas vienam iš įpėdinių kitų įpėdinių sutikimu. Toks daiktų paėmimas nelaikomas palikimo priėmimu, jeigu įpėdinis nesirūpino palikimu, jo netvarkė, neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių, nedalyvavo kartu su kitais įpėdiniais disponuojant daiktais, įeinančiais į palikimo sudėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2007).

7830.

79Nustatyta, kad pareiškėjos tėvas paveldėjęs teisę į 1/3 dalį 2,50 ha asmeninio ūkio žemės sklypo. Nurodytą žemės sklypą (2,50 ha) valdo ir naudoja palikėjo seserys (byloje suinteresuoti asmenys V. N. ir D. R.), kurios šią žemę yra išnuomavusios. Pareiškėja nurodo, kad po tėvo mirties ji aktyviais veiksmais priėmė šį palikimą ir rūpinosi kaip savu. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjos aktyvūs veiksmai pasireiškė jos sutikimu, kad žemė būtų išnuomota tam pačiam ūkininkui, kuriam nuomojama ir palikėjo seserims priklausanti žemė, bei bendravimu su ūkininku žemės priežiūros klausimais. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti nei su pareiškėjos deklaratyviais teiginiais, nei su pirmosios instancijos teismo išvada, nes tam pagrįsti nepateikta jokių įrodymų. Kaip jau minėta, aktyvūs pareiškėjos veiksmai, siekiant priimti palikimą, turėjo būti atlikti iki ( - ) Byloje nustatyta, kad pareiškėja, jau po mėnesio laiko po palikėjo mirties (apie 2017 m. kovo 11 d.), sužinojo apie palikėjo turimą teisę į žemę, tačiau nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo. Pati pareiškėja nurodė, jog nėra mačiusi asmens, kuriam žemė išnuomota, tik nurodė, jog bendravo telefonu su šiuo ūkininku, tačiau tai buvo jau vykstant šiam bylos nagrinėjimui, o ne iki ( - ) (ne per palikimo priėmimo terminą). Suinteresuotas asmuo D. R., nors ir neprieštaravo pareiškimui, tačiau teismo posėdžio metu nepatvirtino, kad pareiškėja atliko kokius nors aktyvius veiksmus priimant palikimą. Pareiškėjos teiginių nepatvirtino ir suinteresuotas asmuo D. N. (brolis) bei pareiškėjos pakviesta liudytoja S. N.. Taigi, byloje nėra duomenų, kad pareiškėja kokiu nors būdu būtų pradėjusi rūpintis palikėjo turtu (reikalavo žemės dokumentų, kreipėsi dėl žemės į įstaigas, nuomininką, važiavo apžiūrėti turto, prašė nuomos mokesčio ir pan.). Taip pat nėra duomenų, kad pas pareiškėją kas nors klausė (nuomininkas, seserys) sutikimo dėl žemės išnuomavimo, todėl pareiškėjos neprieštaravimas dėl žemės išnuomavimo, negali būti prilyginamas aktyviam veiksmui – sutikimui, išnuomoti žemę.

8031.

81Atsižvelgiant į visas nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad byloje nustatyti duomenys (esantys įrodymai) nepatvirtina, jog pareiškėja per trijų mėnesių laikotarpį nuo palikimo atsiradimo dienos (( - ) būtų faktiškai atlikusi kokius nors aktyvius veiksmus ir priėmusi palikimą pradedant faktiškai jį valdyti. Dėl to spręstina, kad nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja priėmė palikimą po tėvo mirties per trijų mėnesių laikotarpį faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

8232.

83Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, bei nepagrįstai tenkino pareiškimą, bei nustatė, kad pareiškėja Ž. B. priėmė tėvo A. N. palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti. Dėl to skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškimas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

84Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

85Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos Ž. B. pareiškimą atmesti.

86Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti... 6. 2.... 7. Nurodo, kad pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D. N. tėvai santuoką... 8. 3.... 9. Posėdžio metu pareiškėja nurodė, kad jos su tėvu santykiai nebuvo artimi.... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo D. N. 2018 m. liepos 18 m. posėdžio metu sutiko su... 12. 5.... 13. Suinteresuotas asmuo V. N. su pareiškimu nesutiko. Teigia, kad pareiškėja... 14. 6.... 15. Suinteresuotas asmuo D. R. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Posėdžio... 16. 7.... 17. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 18. II.... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 8.... 21. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. spalio 10 d. sprendimu:... 22. -... 23. Pareiškimą tenkino.... 24. -... 25. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą - po A. N. mirties, pareiškėja... 26. 9.... 27. Teismas sprendė, kad nors pareiškėja nepateikė duomenų apie tai, kad po... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 29. 10.... 30. Apeliaciniu skundu apeliantė V. N. prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų... 31. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 32. 11.1. Pirmosios instancijos teismas tenkindamas pareiškėjos pareiškimą dėl... 33. 11.2. Pirmosios instancijos teismas vertindamas pareiškėjos parodymus,... 34. 11.3. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo V. N.... 35. 11.4. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu teikia VĮ Registrų centras... 36. 12.... 37. Atsiliepime į apeliacinį skundą pareiškėja Ž. B. ir suinteresuotas asmuo... 38. 12.1. Nors pareiškėjos Ž. B. ir suinteresuoto asmens D. N. santykiai su... 39. 12.2. Pareiškėja į notarų biurą nesikreipė, nes nežinojo, kad tėvas... 40. 12.3. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra teisėtas,... 41. 13.... 42. Atsiliepime į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 14.... 45. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 46. 15.... 47. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 48. Dėl naujų įrodymų pateikimo... 49. 16.... 50. Suinteresuotas asmuo (apeliantė) pateikė apeliacinės instancijos teismui VĮ... 51. 17.... 52. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos... 53. 18.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs apeliantės prašymu ir su... 55. Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo... 56. 19.... 57. Nustatyta, pareiškėja Ž. B. ir D. N. yra A. N. vaikai. A. N. (a. k. ( - ))... 58. 20.... 59. 2018 m. kovo 14 d. pareiškėja Ž. B. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 60. 21.... 61. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas pareiškimą nurodė šiuos motyvus... 62. 22.... 63. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje... 64. 23.... 65. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo motyvais.... 66. 24.... 67. CK 5.51 straipsnyje reglamentuotas palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus... 68. 25.... 69. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad asmuo, grindžiantis savo reikalavimus... 70. 26.... 71. Nagrinėjamu atveju, tam, kad galėtų būti patenkintas pareiškėjos... 72. 27.... 73. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad bylose dėl faktų, turinčių... 74. 28.... 75. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nėra pateikta įrodymų, jog... 76. 29.... 77. Pareiškėja nurodo, kad ji, po tėvo mirties, pasiėmė jo asmeninius daiktus... 78. 30.... 79. Nustatyta, kad pareiškėjos tėvas paveldėjęs teisę į 1/3 dalį 2,50 ha... 80. 31.... 81. Atsižvelgiant į visas nustatytas faktines ir teisines aplinkybes,... 82. 32.... 83. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos... 84. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 85. Panaikinti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą... 86. Šis Kauno apygardos teismo sprendimas įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....