Byla 2S-1456-796/2017
Dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys likviduojama individuali įmonė D. N. privati firma ir akcinė bendrovė DNB bankas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų J. N. ir D. N. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017‑06-13 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų J. N. ir D. N. skundą dėl antstolės Brigitos Tamkevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys likviduojama individuali įmonė D. N. privati firma ir akcinė bendrovė DNB bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjai skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti 2017-04-21 patvarkymą dėl eksperto skyrimo vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00208 ir įpareigoti antstolę priimti patvarkymą dėl eksperto skyrimo, pavedant atlikti parduodamo turto vertinimą VĮ Registrų centro turto vertintojams. Pareiškėjai nurodė, kad 2017-04-14 priimtas patvarkymas dėl pinigų sumokėjimo ir eksperto skyrimo, kuriuo įkeisto turto vertei nustatyti buvo paskirta turto vertintoja UAB „Ober-haus“, taip pat pareiškėjai buvo informuoti, kad už ekspertizės atlikimą reikia sumokėti 130 Eur į antstolės depozitinę sąskaitą, o nesumokėjus įkeisto turto, esančio ( - ), verte bus laikoma 2017-04-12 patvarkymu nustatyta turto vertė – 63 000 Eur. 2017-04-21 priimtas antstolės patvarkymas, juo netenkintas prašymas skirti turto vertintoją VĮ Registrų centrą. Pareiškėjų nuomone, šis antstolės patvarkymas neteisėtas, kadangi prašymas netenkintas nepagrįstai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-06-13 nutartimi pareiškėjų skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus. Įkeisto turto savininkai, nesutinkantys su nustatyta verte, buvo informuoti, kad turi galimybę įmokėti 130 Eur už turto vertintojos UAB „Ober-haus“ ekspertizės atlikimą, tačiau pinigų į antstolės depozitinę sąskaitą neįmokėjo. Taip pat įkeisto turto savininkai motyvuoto nušalinimo UAB „Ober-haus“ ekspertams nepareiškė, nenurodė, kodėl šie tariamai suinteresuoti nurodyti neteisingą parduodamo turto vertę. Pareiškėjų antstolei pateiktas siūlymas skirti ekspertus iš VĮ Registrų centro nemotyvuotas. Nepagrįstas pareiškėjų teiginys, jog VĮ Registrų centro turto vertinimo kaina mažesnė. Taip pat pažymėta, kad pareiškėjų skunde nurodoma jų buto vertė (45 100 Eur) yra gerokai mažesnė nei antstolės nustatyta parduodamo turto vertė, o tai neatitiktų išieškotojo bei antstolės interesų. Kadangi įkeisto turto savininkai, pareiškę prieštaravimus dėl antstolės nustatytos parduodamo įkeisto turto vertės, nesilaikė imperatyvaus įstatymo reikalavimo sumokėti už ekspertizę, teismas konstatavo, jog antstolė pagrįstai paliko galioti ankstesniu patvarkymu nustatytą turto vertę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-13 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Apeliantai nesutinka su teismo išvada, kad antstolis pats parenka ekspertų (turto vertintojų) įstaigą be teisės išieškotojui ir (ar) skolininkui rinktis ir (ar) prašyti kito vertintojo. Taip pat nesutinka su teismo išvada, jog valstybinės įmonės specialistai nekonkurencingi dėl paslaugų suteikimo. UAB „Ober-haus“ visus duomenis apie įvykusius sandorius ima būtent iš VĮ Registrų centro duomenų bazės. Eksperto nešališkumas ir objektyvumas užtikrinamas, sudarant galimybę siūlyti ekspertus ir išreikšti savo nuomonę dėl pasiūlytų kandidatūrų. Teismas neatsižvelgė į tai, kad antstolio patvarkymas atsisakyti turto vertinimą pavesti VĮ Registrų centrui yra nemotyvuotas. Pareiškėjų nuomone, netenkinus jų prašymo, jie neturėjo pareigos mokėti antstolės nurodytų sumų už ekspertizės atlikimą. Taip pat pareiškėjai, remdamiesi viešo registro paieškos duomenimis, mano, kad perkainoti turtą nebuvo jokio teisinio pagrindo.
 2. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl antstolės veiksmų, sprendžiant klausimą dėl eksperto skyrimo ir priimant 2017-04-21 patvarkymą, teisėtumo. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų J. N. ir D. N. skundas dėl antstolės veiksmų, teistumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Byloje nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00208 vykdo išieškojimą pagal 2016-12-19 Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 14-7038 dėl 31 751,96 Eur skolos sumos, 6 procentų metinių palūkanų ir 188,36 Eur notaro atlyginimo už vykdomojo įrašo atlikimą ir susijusius veiksmus išieškojimo iš likviduojamos D. N. privačios firmos išieškotojos AB DNB banko naudai, nukreipiant išieškojimą į sutartine hipoteka apsunkintą nekilnojamąjį turtą (adresu ( - ), unikalus Nr. ( - )), priklausantį J. N. ir D. N.. Vykdomojoje byloje antstolė 2017-04-12 turto arešto aktu areštavo minėtą nekilnojamąjį turtą ir tą pačią dieną priimtu patvarkymu dėl turto įkainojimo minėtą butą įkainojo 63 000 Eur. J. N. ir D. N. 2017-04-13 antstolei pateikė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės, nurodė, jog reali turto vertė yra mažesnė, ir prašė nustatyti realią turto vertę.
 4. Vykdomosios bylos Nr. 0005/17/00208 duomenimis, antstolė 2017-04-14 priėmė patvarkymą dėl pinigų sumokėjimo ir eksperto skyrimo. Šiuo patvarkymu skirta nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizė, ją pavesta atlikti turto vertintojai UAB „Ober-haus“, turto savininkai informuoti, jog už turto vertinimo darbus ir ekspertizės parengimą į antstolės depozitinę sąskaitą jie turi pervesti 130 Eur, taip pat nurodyta, kad iki 2017-04-20 nesumokėjus už ekspertizę nustatytos sumos, parduodamo turto verte bus laikoma 2017-04-12 patvarkymu dėl turto įkainojimo nustatyta vertė – 63 000 Eur. Antstolei 2017-04-19 pateiktas pareiškėjų pareiškimas dėl nesutikimo su eksperto skyrimu ir prašoma kreiptis į VĮ Registrų centrą siekiant pasirinkti nepriklausomą ekspertą. Antstolės 2017-04-21 patvarkymu dėl eksperto skyrimo netenkintas pareiškėjų prašymas paskirti VĮ Registrų centro turto vertintoją ir pažymėta, kad įkeisto turto verte laikytina 63 000 Eur suma.
 5. Apeliantai teigia, kad nebuvo pagrindo perkainoti turtą. Šį teiginį apeliantai iš esmės grindžia viešo registro duomenimis apie nekilnojamojo turto, atlikus paiešką pagal unikalų numerį, nustatytą vertę ir teigia, kad, tokiais duomenimis, buto vertė yra 45 100 Eur.
 6. CPK 681 straipsnyje įtvirtintos areštuoto turto įkainojimo taisyklės. CPK 681 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, turi jį įkainoti rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantų nurodomi viešojo registro duomenys sudaryti nekilnojamąjį turtą vertinant valstybės reikmėms (užfiksuojant mokestinę vertę) ir iš esmės paremti masiniu turto vertinimu, t. y. neatsižvelgiant į individualias turto savybes. Antra, šiuo atveju, vykdomojoje byloje esančiais duomenimis, sutartinės hipotekos lakšte, Hipotekos registre įregistruotame 2009-03-26, konkretaus įkeičiamo turto vertė nepriklausomų vertintojų buvo nustatyta 253 000 Lt (73 273,86 Eur). Išieškotoja pateikė antstolei prašymą turtą įvertinti 63 000 Eur suma. Taigi šiuo atveju vykdomojoje byloje buvo ir kitų duomenų apie didesnę nekilnojamojo turto vertę.
 7. Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad pareiškėjų nurodoma įkeisto turto vertė (45 100 Eur) yra gerokai mažesnė už antstolės nustatytą parduodamo turto vertę. Be to, antstolės nustatyta įkeisto turto kaina, vykdymo procese vykdant priverstinį turto pardavimą iš varžytynių, būtų mažinama CPK 718 ir 722 straipsniuose nustatyta tvarka. Esant nurodytoms aplinkybėms ir paminėtam teisiniam reglamentavimui, kaip nepagrįsti atmestini atskirojo skundo argumentai, jog, esant apeliantų nurodomiems viešiems duomenims, vykdomojoje byloje nebuvo teisinio pagrindo spręsti klausimą dėl turto įkainojimo.
 8. Nustatyta, kad pareiškėjams išreiškus prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto vertės, antstolės 2017-04-14 priimtu patvarkymu paskirta turto ekspertizė ir ekspertas jai atlikti, taip pat pareiškėjams nurodyta sumokėti už turto vertinimo darbus ir ekspertizės parengimą ir išaiškintos šių veiksmų neatlikimo pasekmės (t. y. nurodytu terminu nesumokėjus ekspertizei atlikti reikiamos sumos turto verte bus laikoma 2017-04-12 patvarkymu dėl turto įkainojimo nustatyta vertė). Atskirajame skunde apeliantai nesutinka, kad antstolis gali pats parinkti ekspertų (turto vertintojų) įstaigą. Iš atskirajame skunde dėstomų argumentų dėl pareiškėjų teisių pažeidimo matyti, kad, pareiškėjų nuomone, skiriant ekspertizę turėjo būti vadovaujamasi CPK 212 straipsnyje nustatyta taisykle, jog skiriant ekspertą, atsižvelgtina į byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę.
 9. Ekspertizė atliekama pagal bendrąsias CPK taisykles, atsižvelgiant į CPK VI dalyje numatytas išimtis (CPK 682 straipsnio 6 dalis). Taigi, CPK 682 straipsnis yra specialioji norma, reglamentuojanti ekspertizės skyrimą vykdymo procese. Dėl to vykdymo procese bendrosios CPK normos (CPK 212–219 straipsniai), reglamentuojančios ekspertizės skyrimą kitose civilinio proceso stadijose, yra taikomos tiek, kiek neprieštarauja specialiajai normai. CPK 682 straipsnio 1 dalis nustato, kad antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą; antstolio patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Minėtoje įstatymo nuostatoje vykdymo proceso šaliai (šalims) numatyta teisė ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, pareikšti ekspertui nušalinimą CPK 598 straipsnyje nustatyta tvarka. Taigi, CPK 682 straipsnis nustato, kad antstolis patvarkymu ekspertizę atlikti paveda ekspertui ar ekspertizės įstaigai, ir nenumato, jog parenkant ekspertą turėtų būti išklausoma šalių nuomonės. Kita vertus, taip pat užtikrinama vykdymo proceso šalių teisių apsauga, kadangi CPK 682 straipsnio 1 dalyje šalims yra numatyta galimybė pareikšti ekspertui nušalinimą.
 10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad antstolei 2017-04-13 pateiktame prieštaravime pareiškėjai pareiškė prašymą nustatyti realią turto vertės kainą, tačiau motyvuotai eksperto kandidatūrų nesiūlė. Antstolės 2017-04-14 patvarkyme nekilnojamojo turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavesta atlikti turto vertintojai UAB „Ober-haus“. Vadovaujantis CPK 598 straipsnio 1 dalies ir 636 straipsnio 1 dalies reglamentavimu, ekspertas gali būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo įvertinimu, kad pareiškėjai motyvuoto nušalinimo antstolės paskirtai ekspertizės įstaigai nepareiškė, o pareiškėjų nurodytas nesutikimas su UAB „Ober-haus“ kandidatūra deklaratyvus ir nepagrįstas įrodymais.
 11. Pareiškėjų 2017‑04-19 pareiškime dėl eksperto skyrimo nurodyta, kad paskirta ekspertizės įstaiga gali būti suinteresuotas asmuo. Atskirajame skunde apeliantai taip pat teigia, kad siūlomas turto vertintojas ir antstolė galbūt yra sudarę susitarimus dėl paslaugų teikimo. Tačiau tokius teiginius apie paskirtos ekspertizės įstaigos neobjektyvumą, suinteresuotumą ar šališkumą pagrindžiančių duomenų pareiškėjai nepateikė. Be to, 2017-04-19 pareiškime pareiškėjai reiškiamo pageidavimo dėl VĮ Registrų centro eksperto pasirinkimo taip pat negrindė kitais kriterijais. Apeliantai teigia, kad VĮ Registrų centro siūloma kaina buvo mažesnė už antstolės parinkto turto vertintojo siūlomą kainą, tačiau tokius argumentus pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šiuos pareiškėjų argumentus, pareiškėjams pateikus skundą dėl antstolės veiksmų, antstolė įvertino – iš vykdomojoje byloje Nr. 0005/17/00208 esančių duomenų nustatyta, kad VĮ Registrų centro vertintojo atliekama buto vertės nustatymo ekspertizė kainuotų 150 Eur. Atsižvelgiant į tai, skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjai nepagrindė, jog kito turto vertintojo siūloma kaina už darbus yra mažesnė.
 12. Pareiškėjams J. N. ir D. N. nepagrindus prielaidų nušalinti paskirtą ekspertinę įstaigą ir paskirti kitą ekspertą egzistavimo, vien ta aplinkybė, kad antstolė nustatė ekspertizės įstaigą, kuriai pavedama atlikti turto apžiūros ir vertės nustatymo darbus, kaip nurodyta anksčiau, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti pareiškėjų teisių pažeidimą vykdymo procese. Atsižvelgiant į tai, atmestini atskirojo skundo argumentai, kad netenkinus pareiškėjų prašymo, pareiškėjai neturėjo pareigos sumokėti nurodytą sumą už ekspertizės atlikimą.
 13. Vadovaujantis CPK 682 straipsnio 3 dalimi, skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Šiuo atveju pareiškėjai (įkeisto turto savininkai), pareiškę prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto vertės, už ekspertizę nesumokėjo. CPK 682 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva turi teisę skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju antstolės 2017‑04-14 patvarkyme dėl pinigų sumokėjimo ir eksperto skyrimo įkeisto turto savininkams buvo išaiškintos nesumokėjimo už ekspertizę pasekmės, t. y. kad bus palikta galioti ankstesniu antstolės patvarkymu nustatyta turto vertė. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas ir padarė pagrįstą išvadą, jog įkeisto turto savininkams, pareiškusiems prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto kainos, neįvykdžius CPK 682 straipsnio 3 dalyje numatytos pareigos, antstolė, priimdama skundžiamą 2017-04-21 patvarkymą, pagrįstai paliko galioti ankstesniu patvarkymu vykdomojoje byloje nustatytą turto vertę, o ji nėra nuginčyta.
 14. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro prielaidų naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-06-13 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai