Byla 2YT-14961-901/2017
Dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., kreditorius AB SEB bankas ir skolininkė D. K

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., kreditorius AB SEB bankas ir skolininkė D. K..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu, kurį patikslinęs prašo atnaujinti trijų dienų skundo pateikimo terminą, pripažinti neteisėtu 2017-08-25 patvarkymą Nr. S-17003997, skirti pakartotinę ekspertizę, kuri atitiktų šiuos kriterijus: turto vertinimą atliktų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame ekspertų sąraše įrašytas ekspertas; turto vienetai būtų įvertinti tiek kaip verslas, tiek kiekvienas atskirai; turto įvertinime būtų įvertintas poilsio kambarys prie pirties; gyvenamojo namo vertė, ir kitų turtinių vienetų vertė, būtų įvertinta pagal realią jų kainą; taip pat prašo skirti pakartotinę ekspertizę, kurią atliktų turto vertintojas, turintis verslo vertinimo kompetenciją patvirtintą Teisingumo ministro sąraše; priimti išsamų ir motyvuotą patvarkymą, kuriame būtų antstolės motyvuota, kodėl nėra įtraukta į turto vertinimą poilsio kambarys, kurio plotas yra apie 100 kv. m., esantis prie pirties ir sudarantis integralią turto visumos dalį bei prašo stabdyti vykdymo veiksmus. Nurodo, kad antstolės 2017-08-25 patvarkymu skolininko turtas buvo įvertintas kaip vienas vienetas, tačiau turtinis kompleksas susideda iš 11 objektų – 10 pastatų ir žemės sklypo. Taip pat nurodo, kad vertinant turtą nebuvo įvertintas turto vienetas – poilsio kambarys prie pirties (apie 100 kv. m), kuris yra ypatingos svarbos ir padidina skolininko turto komplekso vertę, kadangi jis nėra sezoninis ir jame galima priimti klientus ne sezono metu. Pažymi, kad turto vertė yra ženkliai pakilusi, kadangi vertinant turtą turtiniame komplekse esančio gyvenamojo namo baigtumas buvo 43 procentai, o 2017-08-25 priėmus patvarkymą dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir turto įkainojimo, gyvenamojo namo baigtumas yra beveik 100 procentų.

52017-09-15 patvarkymu antstolė R. V. pareiškėjo skundo netenkino, nurodo, kad ekspertizę atliko bei ekspertizės aktą paruošė UAB „Ober – Haus“ nekilnojamojo turto teismo ekspertas, atestuotas turto vertintojas, kuris įtašytas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Pažymi, kad nėra tikslinga vertinti kiekvieną skolininko turto komplekso objektą atskirai, kadangi turtas nėra padalintas į atskirus objektus ir VĮ Registrų centre įregistruotas registro numeriu 44/416125 kaip žemės sklypas su statiniais. Antstolė nurodo, kad turto vienetas – poilsio kambarys prie pirties nėra vertinamas, kadangi išieškojimas vykdomas iš įkeisto turto, o šis poilsio kambarys prie pirties nėra įkeistas, todėl nevertintinas. Nors ir buvo duotas skolininkui sutikimas įregistruoti šį turtinį vienetą VĮ Registrų centre kaip pirties priklausinį, jį įkeičiant bankui, tačiau skolininkas to nepadarė. Taip pat antstolė nurodo, jog ekspertas vertindamas turtą, atsižvelgė į faktinę vertinamo objekto būklę – plotą, baigtumą, įrengtas patalpas. Be to, vertindamas turtą ekspertas įvertino ne įregistruotą, o faktinį pastatų baigtumą.

6Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo V. K. skundą, kurį prašo tenkinti, įpareigojant antstolę užtikrinti skunde nurodytų prašymų tinkamą įvykdymą bei panaikinti 2017-08-25 antstolės patvarkymą Nr. S-17003997. Nurodo, jog antstolės atsisakymas tenkinti skolininko prašymus pažeidžia skolininko turtinius interesus, kadangi skolininko turtinio komplekso statiniai turi atskirus unikalius numerius ir gali būti parduodami kaip atskiri turtiniai vienetai. Pažymi, kad vertinimą atlikęs ekspertas, ekspertizės akte pateikė savo subjektyvią nuomonę, kas peržengia jo kompetencijos ribas. Nurodo, kad turtinis kompleksas turėtų būti vertinamas atliekant verslo vertinimo ekspertizę, kadangi šis kompleksas eilę metų disponuojamas kaip nedalomas ir susiformavęs verslo vienetas sezono metu teikti paslaugas.

7Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB SEB bankas nustatytu terminu atsiliepimo į skundą nepateikė, dokumentai jiems įteikti tinkamai.

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-10-04 nutartimi civilinėje byloje 2VP-14440-639/2017 taikytos pareiškėjo prašytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas antstolės R. V. skundžiamo 2017-08-25 patvarkymo Nr. S-17003997 „Dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir turto įkainojimo“ vykdymas iki bus išnagrinėtas skundas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas, pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų. Nutartis įsiteisėjusi.

9Teismas konstatuoja:

10Antstolės R. V. kontoroje vykdomos trys vykdomosios bylos Nr. 0074/13/22027, Nr. 0074/13/22028 ir Nr. 0074/13/22029, užvestos pagal 2013-01-02 Šiaulių m. 4-ojo notarų biuro išduotus vykdomuosius įrašus Nr. GŠ-14, Nr. GŠ-15 ir Nr. GŠ-16 dėl skolos išieškojimo iš skolininko V. K. ir D. K., priverstinai parduodant iš varžytinių įkeistą turtą, išieškotojo AB SEB bankas naudai.

11Vykdant išieškojimą areštuotas skolininkui priklausantis įkeistas turtas: gyvenamas namas 9Alb, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis lKlž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 2K1ž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 3K1ž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 4K1ž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 5Klž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 6K1ž, unikalus Nr. ( - ), poilsio namelis 8Klž, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas 7I1m, unikalus Nr. ( - ), pirtis 10I1m, unikalus Nr. ( - ), ir 0,2354 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ). (dabartinis adresas ( - )). Areštuoto vertei nustatyti 2013-02-13 antstolės patvarkymu buvo paskirta ekspertizė, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedant atlikti UAB „Lituka ir KO“. Skolininkui neįsileidus eksperto apžiūrėti vertinamo turto antstolė kreipėsi dėl teismo leidimo įeiti į vertinamas patalpas išdavimo.

12Areštuoto vertei nustatyti 2013-11-21 antstolės patvarkymu dar kartą buvo paskirta ekspertizė, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedant atlikti UAB „Turto spektras“. Minėtas turto vertintojas ekspertizės aktu Nr. 13-11-3-662A nustatė areštuoto turto rinkos vertė vertinimo dieną 2014-01-13 buvo 2108000 Lt (579271 Eur). 2014-08-22 paskelbtas minėto turto pardavimas iš varžytynių. Vilniaus m. apylinkės teismas 2014-09-11 nutartimi Nr. 2-38039-866/2014 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0074/13/22027, paskelbtos varžytynės atšauktos. Vilniaus m. apylinkės teismas 2015-05-05 sprendimu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino, teismo sprendimas įsiteisėjo 2016-04-12. 2016-04-22 priimtas patvarkymas atnaujinti vykdymo veiksmus ir pakartotinai skelbti pirmąsias varžytynes ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytynės, kurios buvo atšauktos. 2016-05-27 gautas skolininko V. K. skundas dėl antstolio veiksmų, kuriame jis prašė skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, motyvuodamas tuo, kad turto vertinimas atliktas prieš du metus ir nebeatitinka dabartinės nekilnojamo turto rinkos situacijos. 2016-05-30 antstolė patvarkymu tenkino skolininko skundą, skyrė areštuoto turto ekspertizę ir turto apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedė atlikti UAB „Turto spektras“. Skolininkas apskundė antstolės veiksmus, nurodydamas, kad pakilo turto vertė. 2016-08-30 teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-13140-639/2016 tenkino pareiškėjo V. K. skundą ir antstolės 2016-07-13 patvarkymą Nr. S-16007934 skelbti pirmąsias varžytines ta pačia tvarka kaip atšauktosios ankstesnės varžytinės, panaikino. 2016-11-11 raštu UAB „Turto spektras“ informavo antstolę, kad atlikus VĮ Registrų centras bei UAB Atvira erdvė duomenų bazių analizę, lygintinų objektų sandoriai nefiksuotini, todėl objektyviai nustatyti turto vertės nėra galimybių.

132016-12-09 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo nustatyti skolininko turto rinkos vertę pavesta UAB „Ober – Haus“. Šalims buvo išaiškinta teisė ne vėliau kaip per tris dienas nuo antstolio patvarkymo skirti ekspertizę dienos, reikšti ekspertui nušalinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas nušalinimų ekspertui nepateikė. Turto vertintojas UAB „Ober – Haus“ atliko ekspertizę nuo 2017-01-11 iki 2017-03-17 ir ekspertizės aktu Nr. 2459 EKZ_2017 GTA KLAI nustatė, kad areštuoto turto rinkos vertė yra 490 000 Eur. 2017-04-05 antstolės patvarkymu atitinkamai įkainuotas areštuotas skolininko ir jo sutuoktinės įkeisto turto bendrasavininkės turtas.

14Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

15Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą; jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti; šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis). Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimu (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p.).

16Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus. Areštuotam ir iš varžytinių parduodamam skolininko turtui patvarkymu paskirta ekspertizė, apžiūrėjimo ir vertės nustatymo darbus pavedant atlikti UAB „Ober – Haus“. Skolininkas ekspertui nušalinimo nereiškė. Ekspertizę atliko ir ekspertizės aktą paruošė UAB „Ober – Haus“ Nekilnojamas turtas teismo ekspertas, atestuotas nekilnojamojo turto vertintojas G. T., 2014-03-07 LT Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-74 Dėl įrašymo į Teismų eksperto sąrašą, įrašytas į LR Teisingumo ministerijos LR Teismo ekspertų sąrašą. 2017-01-11 turto vertintojas ekspertizės aktu Nr. 2459 EKZ_2017 GTA KLAI nustatė, kad areštuoto turto rinkos vertė yra 490 000 Eur.

17Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad skolininkas 2017-04-18 antstolei pateikė pareiškimą, kuriuo teikia prieštaravimus dėl atliktos ekspertizės ir prašo skirti pakartotinę ekspertizę. Nurodo, kad ekspertizės išvadoje nėra nurodyta kiekvieno objekto vertė bei nėra įtrauktas statinys prie pirties. CPK 682 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui. Antstolė, nepažeisdama teisės aktų 2017-04-19 priėmė patvarkymą Dėl prašymo skirti pakartotinę ekspertizę, kuriuo atsisakė tenkinti skolininko pareiškimą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir patvarkė skelbti įkeisto turto pardavimą iš varžytinių. Nurodė, kad skolininkas nepateikia motyvuotų prieštaravimų dėl atliktos ekspertizės išvados. Pažymi, kad turto vertintojas įvertino visą bankui įkeistą turtą, į kurį turi būti nukreiptas išieškojimas, o kadangi bus skelbiamas viso turto, o ne atskirų statinių pardavimas, pagrindo vertinti kiekvieną objektą atskirtai nėra.

18Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 str. 2 d.), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Nagrinėjamu atveju UAB „Ober - Haus“ 2017-01-11 ekspertizės aktas nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, todėl antstolė, neturėjo pagrindo minėtu ekspertizės aktu nesivadovauti. Be to, skolininkui buvo išaiškinti CPK 510 ir 512 straipsniai, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti apskundimo, tačiau skolininkas neskundė 2017-04-19 antstolės patvarkymo Nr. S-17002255.

19Antstolė atlikdama vykdymo veiksmus, vykdė pirmąsias varžytines (kuriose pradinė parduodamo turto kaina nustatyta 392 000 Eur, t.y. 80 procentų turto arešto akte nustatytos turto kainos), siūlė išieškotojui perimti turtą, atsisakius išieškotojui perimti turtą skelbė antrąsias varžytines parduoti skolininkui priklausantį turtą (pradinė parduodamo turto kaina nustatyta 294 000 Eur, t.y. 60 procentų turto arešto akte nustatytos turto kainos), vėl siūlė išieškotojui perimti iš varžytinėse neparduotą turtą, tačiau skolininkas nei vieno antstolės patvarkymo ar vykdymo veiksmo neskundė, praduodamo iš varžytinių turto kainų neginčijo.

202017-08-24 išieškotojas AB SEB bankas pateikė atsisakymą perimti iš antrųjų iš varžytinių neparduotą skolininko turtą ir pateikė prašymą tęsti išieškojimo veiksmus šį turtą parduodant iš varžytinių, įkainojant įkeistą turtą prašo vadovautis UAB „Ober – Haus“ atliktu vertinimu.

212017-08-25 antstolė priėmė patvarkymą Dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir turto įkainojimo, kuriuo nusprendė tęsti vykdymo veiksmus išieškant skolą iš įkeisto turto. Skolininkas buvo informuotas, kad iki varžytinių paskelbimo specialiame interneto tinklapyje, jis turi teisę pats arba pavesti kitiems surasti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 str.). Šia teise skolininkas nepasinaudojo ir nesurado areštuoto turto pirkėjo.

22Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas, visų pirma, skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-11 nutartis civilinėje byloje 3K-7-277/2008; 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2012-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; kt.).

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė 2017-08-25 teisėtai ir pagrįstai priėmė patvarkymą Nr. S-17003997 dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir turto įkainojimo ir nėra pagrindo jo pripažinti patvarkymo neteisėtu. Atmestinas pareiškėjo argumentas dėl turto vertintojo kompetencijos, nes ekspertizę atliko ir ekspertizės aktą paruošė UAB „Ober – Haus“ Nekilnojamas turtas teismo ekspertas, atestuotas nekilnojamojo turto vertintojas G. T., 2014-03-07 LT Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-74 Dėl įrašymo į Teismų eksperto sąrašą, įrašytas į LR Teisingumo ministerijos LR Teismo ekspertų sąrašą. Kodėl skolininkas ir įkeisto turto bendrasavininkė nesutinka būtent su šio eksperto įvertinimu nenurodoma, konkretaus eksperto antstolei nesiūlė. Be to skolininkas ir įkeisto turto bendrasavininkė nesutikdami su eksperto nurodyta įvertinimo suma, nenurodo, kokia areštuoto turto vertė jų manymu turėtų būti, kitų turto vertintojų atlikto vertinimo, kuriame žymiai skirtus vertinamų objektų vertė nuo atliktos ekspertizės antstolei ir teismui nepateikė.

24Nesutiktina ir su skolininko teiginiais, kad vertinant areštuotą turtą nebuvo įtrauktas poilsio kambarys prie pirties (kurio plotas apie 100 kv. m). Ekspertas, įvertindamas pirties pastatą įvertino ir aplinkybę, kad pirmame aukšte yra įrengtos pirties poilsio patalpos, taip pat atsižvelgė į šio pastato faktinį baigtumą 100 proc. (ekspertizės akto 17 psl.). V. K. nei antstolei nei teismui nepateikė įrodymų, kad šios poilsio patalpos iki skundžiamo antstolės patvarkymo priėmimo ar vėliau būtų suformuotos ir įregistruotos kaip atskiras objektas ar kaip pirties priklausinis, nors areštuoto turto savininkams ir buvo duotas sutikimas juos įteisinti. Kadangi išieškojimas yra vykdomas iš įkeisto turto, ekspertizė buvo atlikta įkeistam turtui, o turtinis vienetas – poilsio kambarys prie pirties nėra įkeistas ir todėl neįtrauktas į ekspertizę bei nebuvo vertintas. Todėl pareiškėjas nepagrįstai reikalauja įpareigoti antstolę priimti išsamų ir motyvuotą patvarkymą, kuriame būtų antstolės motyvuota, kodėl nėra įtraukta į turto vertinimą poilsio kambarys, kurio plotas yra apie 100 kv. m., esantis prie pirties ir sudarantis integralią turto visumos dalį. Taip pat teismas pažymi, kad ekspertas, vertindamas turtą atsižvelgė ir į kitų pastattų faktinį baigtumą, o ne į registro duomenis, tad gyvenamojo namo vertė po turto ekspertizės akto surašymo negalėjo ženkliai pakisti.

25Atmestinas ir pareiškėjo reikalavimas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo siekiant, kad turto vienetai būtų įvertinti tiek kaip verslas (visuma), tiek kiekvienas atskirai, kadangi įvertinus vykdomosios bylos medžiagą atsižvelgiant į teisminę praktiką šiuo klausimu šiuo atveju pagrįstai ekspertizė buvo atlikta visam turtiniam vienetui, kadangi įkeistas turtas VĮ Registrų centre įregistruotas kaip žemės sklypas su statiniais, kurie yra žemės sklypo priklausiniai, o turtas nėra padalintas į atskirus objektus, tad nėra tikslinga vertinti kiekvieną objektą atskirai (Klaipėdos apygardos teismo 2017-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-667-459/2017, 2017-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1456-796/2017).

26Visa tai įvertinęs teismas atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjo skundą.

27Pažymėtina, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis sąžiningai, nepažeisti išieškotojo, kuriam iki šiol neišieškoma didelė skola, teisių ir interesų, nekliudyti antstoliui operatyviai atlikti vykdymo veiksmus (CPK 7 straipsnis, 644 straipsnis).

28Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais, teismas

Nutarė

29Pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų atmesti.

30Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, antstolei ir suinteresuotiems asmenims.

31Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas grąžinti antstolei.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į antstolę su skundu, kurį patikslinęs prašo... 5. 2017-09-15 patvarkymu antstolė R. V. pareiškėjo skundo netenkino, nurodo,... 6. Suinteresuotas asmuo D. K. pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo V. K.... 7. Suinteresuotas asmuo išieškotojas AB SEB bankas nustatytu terminu atsiliepimo... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-10-04 nutartimi civilinėje byloje... 9. Teismas konstatuoja:... 10. Antstolės R. V. kontoroje vykdomos trys vykdomosios bylos Nr. 0074/13/22027,... 11. Vykdant išieškojimą areštuotas skolininkui priklausantis įkeistas turtas:... 12. Areštuoto vertei nustatyti 2013-11-21 antstolės patvarkymu dar kartą buvo... 13. 2016-12-09 antstolė priėmė patvarkymą, kuriuo nustatyti skolininko turto... 14. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių... 15. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 16. Nagrinėjamu atveju, antstolė teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus.... 17. Iš vykdomosios bylos nustatyta, kad skolininkas 2017-04-18 antstolei pateikė... 18. Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų... 19. Antstolė atlikdama vykdymo veiksmus, vykdė pirmąsias varžytines (kuriose... 20. 2017-08-24 išieškotojas AB SEB bankas pateikė atsisakymą perimti iš... 21. 2017-08-25 antstolė priėmė patvarkymą Dėl vykdymo veiksmų tęsimo ir... 22. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolė... 24. Nesutiktina ir su skolininko teiginiais, kad vertinant areštuotą turtą... 25. Atmestinas ir pareiškėjo reikalavimas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo... 26. Visa tai įvertinęs teismas atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjo skundą.... 27. Pažymėtina, kad skolininkas savo turimomis teisėmis turi naudotis... 28. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290 - 291 straipsniais, 681-682 straipsniais,... 29. Pareiškėjo V. K. skundą dėl antstolės R. V. veiksmų atmesti.... 30. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui, antstolei ir suinteresuotiems... 31. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas grąžinti antstolei.... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...