Byla 2S-496-254/2013
Dėl skolos priteisimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Valdorfo didmenos“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Logisteka Baltic“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-20051-329/2012 pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Logisteka Baltic“ pareiškimą dėl skolos priteisimo iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Valdorfo didmenos“.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4kreditorė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo (b. l. 3-4) ir prašė priteisti 5 384,50 Lt skolos, 6 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 41 Lt bylinėjimosi išlaidų. Reikalavimo užtikrinimui taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad skolininkė gera valia nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, susidariusių krovinių pervežimo sutarčių LOG 213 ir LOG 223 pagrindu, vengia atsiskaityti ir nesiima jokių priemonių įsiskolinimui padengti, todėl tikėtina, kad ji gali mėginti turtą perleisti, dėl ko teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taip pat nurodo, kad skolininkė neatsiskaito ir su kitais kreditoriais. Pateikė dokumentus, kad 2011 metais skolininkė patyrė didelį nuostolį, o 2012 m. liepos 17 d. sumažino įstatinį kapitalą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi (b. l. 16-17) kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad kreditorės prašymas grindžiamas sutartinių prievolių nevykdymu, tačiau tai neįrodo skolininkės nesąžiningo elgesio ir nesudaro prielaidų manyti, kad skolininkė, siekdama išvengti prievolės įvykdymo, gali elgtis nesąžiningai ar bandyti nuslėpti savo turtą. Be to, terminas įvykdyti prievolę yra praleistas nežymiai (apie 2 mėnesius priklausomai nuo išrašytų sąskaitų), ginčas kilęs tarp komercinių subjektų, o kreditorė nenurodė argumentų, dėl kurių pareikšto reikalavimo sumą – 5 384,50 Lt – skolininkei būtų galima laikyti didele. Teismas konstatavo, kad kreditorė nenurodė jokių argumentų ir nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kiltų grėsmė teismo įsakymo įvykdymui.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 18-19) prašo nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirajame skunde nurodo, kad su kreditore yra sudariusi ir daugiau krovinių pervežimo sutarčių, kurių vienos pagrindu apeliantė kreipėsi į Vilniaus miesto 4 apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydama priteisti 9 135,50 Lt skolą. Apeliantės reikalavimų užtikrinimui 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir reikalavimo sumai areštuotas skolininkės turtas. Nurodo, kad teismas padarė išvadą, jog skolininkės finansinė padėtis yra sunki, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Kreipusis į antstolę dėl šios nutarties vykdymo, antstolė informavo, kad vieningo antstolių sąvado duomenimis skolininkės atžvilgiu registruota daugiau nei 100 vykdomųjų bylų, iš kurių šiuo metu vykdomos 4, kurių viena 137 219,18 Lt sumai. Nurodo, kad iš 2011 metų skolininkės balanso matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai ir patyrė daugiau kaip 1 mln. Lt nuostolį, o 2012 metais sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas, siekiant sumažinti balanse įrašytus nuostolius. Šioje byloje prašomos priteisti 5 384,50 Lt skolos ir Vilniaus miesto 4 apylinkės teisme prašomos priteisti skolos sumos yra pakankamai didelės, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtina.

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal kreditorės UAB „Logisteka Baltic“ pareiškimą dėl 5 384,50 Lt skolos priteisimo iš atsakovės UAB „Valdorfo didmenos“.

10Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11Nagrinėjamoje byloje pareiškimas teismui pateiktas dėl 5 384,50 Lt sumos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė aplinkybėmis, kad prievolių pagal sutartis nevykdymas nesudaro prielaidų, jog skolininkė gali elgtis nesąžiningai ar bandyti nuslėpti turtą, ir sprendė, kad kreditorė nenurodė argumentų, jog pareikšto reikalavimo suma skolininkei laikytina didele, kas keltų grėsmę teismo įsakymo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasi bylos medžiaga, su tokia teismo išvada sutikti negali. Pažymėtina, kad pagal teismų formuojamą praktiką 5 384,50 Lt ieškinio suma nelaikoma didele. Tačiau vien ši aplinkybė savaime nesudaro pagrindo taikyti ar atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kiekvienu atveju turi būti atsižvelgiama į tai, ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, jog net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, pajamas, turimus įsipareigojimus nėra didelė, t. y. kai jis paneigia egzistavimą objektyvios grėsmės įvykdyti būsimam sprendimui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-228/2012). Nagrinėjamu atveju apeliantė su pareiškimu pateikė skolininkės UAB „Valdorfo didmenos“ 2011 metų balansą. Jo duomenimis UAB „Valdorfo didmenos“ turto turi iš viso 7 788 190 Lt sumai, tačiau vien per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 5 077 001 Lt. Atsižvelgiant į šiuos duomenimis, darytina išvada, kad skolininkė turi finansinių sunkumų. Šią išvadą patvirtina ir kitas kreditorės į bylą pateiktas dokumentas – 2012 m. rugsėjo 14 d. skolininkės generalinio direktoriaus raštas „Dėl įstatinio kapitalo mažinimo“, – kuriame aiškiai nurodoma, kad tokio mažinimo tikslas yra panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teismuose šiuo metu vyksta ne vienas teisminis procesas dėl skolų iš UAB „Valdorfo didmenos“ priteisimo, o Vilniaus apygardos teisme yra priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkei iškėlimo. Kreditorės su atskiruoju skundu pateikta antstolės D. M. 2012 m. lapkričio 28 d. pažyma, kurioje nurodoma, kad šiai dienai UAB „Valdorfo didmenos“ atžvilgiu yra vykdomos 4 vykdomosios bylos, tame tarpe ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 137 219,18 Lt sumai, rodo, kad skolininkė nėra pajėgi atsiskaityti ir su kitais kreditoriais. Iš nustatytų duomenų apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog šiuo atveju skolininkės finansinė padėtis nėra gera, kas CPK 144 straipsnio 1 dalies prasme tikėtinai pagrindžia tikimybę, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – kreditorės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas.

12Kreditorė prašo areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis. Atsižvelgdamas į kreditorės prašymą bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, teismas sprendžia, jog šiuo atveju tikslinga pirmiausia reikalavimo sumai areštuoti skolininkei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir tik jo nesant ar esant nepakankamam – areštuoti turtines teises bei pinigines lėšas 5 384,50 Lt sumai, atitinkančiai pareiškimo sumą.

13Atsižvelgiant į nurodytą, Kauno miesto apylinkės teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – kreditorės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Logisteka Baltic“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

16Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Logisteka Baltic“ (juridinio asmens kodas 302711641, reg. adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kuršių g. 7) reikalavimų užtikrinimui civilinėje byloje Nr. L2-20051-329/2012 areštuoti skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Valdorfo didmenos“ (juridinio asmens kodas 224937040, reg. adresas Vilniaus r. sav. Nemėžio k. V. Sirokomlės g. 36) priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininkę ir/ar pas trečiuosius asmenis, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, esančias pas skolininkę ir/ar pas trečiuosius asmenis bendrai 5 384,50 Lt (penkių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt keturių litų 50 ct) sumai.

17Leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų mokėti privalomus mokesčius į valstybės, savivaldybės bei valstybinio socialinio draudimo fondus bei išmokas, susijusias su darbo santykiais, taip pat atsiskaityti su kreditore.

18Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą pavesti kreditorės pasirinktam antstoliui.

19Nutarties kopiją išsiųsti kreditorei, skolininkei ir Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

20Išaiškinti, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą kaltiesiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda, be to, kreditorė turi teisę išieškoti iš tų asmenų nuostolius, atsiradusius dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdymo.

21Nutartis vykdoma skubiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. kreditorė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 23 d. nutartimi (b. l.... 6. Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 18-19) prašo nutartį panaikinti ir... 7. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 8. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 9. Nagrinėjamu atveju sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 10. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 11. Nagrinėjamoje byloje pareiškimas teismui pateiktas dėl 5 384,50 Lt sumos... 12. Kreditorė prašo areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį turtą,... 13. Atsižvelgiant į nurodytą, Kauno miesto apylinkės teismo nutartis... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 15. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 23 d. nutartį panaikinti ir... 16. Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Logisteka Baltic“ (juridinio... 17. Leidžiama iš areštuotų piniginių lėšų mokėti privalomus mokesčius į... 18. Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą pavesti... 19. Nutarties kopiją išsiųsti kreditorei, skolininkei ir Turto arešto aktų... 20. Išaiškinti, kad už nustatytų apribojimų pažeidimą kaltiesiems asmenims... 21. Nutartis vykdoma skubiai....