Byla e2A-145-640/2018
Dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininko įkeisto turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo atsakovams akcinei bendrovei DNB bankas ir N. M., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. M. bei antstolis V. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andriaus Ignoto, Jelenos Šiškinos ir Rūtos Veniulytės–Jankūnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės „DNB bankas“ (dabar akcinė bendrovė Luminor Bank) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankstinys“ ieškinį dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininko įkeisto turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo atsakovams akcinei bendrovei DNB bankas ir N. M., tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, G. M. bei antstolis V. D..

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Lankstinys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas leisti vykdyti išieškojimą iš atsakovei AB DNB bankas (toliau-Bankas) įkeisto N. M. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto be hipotekos kreditoriaus AB DNB bankas sutikimo.

62.

7Nurodė, kad 2006 m. gruodžio 4 d. tarp N. M. ir UAB „Rekosta“ buvo sudaryta statybos rangos sutartis dėl kaimo turizmo sodybos statybos ( - ), pagal kurią UAB „Rekosta“ atliko statybos darbus atsakovui N. M., o atsakovas pilnai neatsiskaitė. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-758-622/2011 iš atsakovo N. M. priteisė 119 912,78 Lt skolą, 4 388,34 Lt delspinigių, 10 861,14 Lt palūkanų, 6 proc. procesines palūkanas bei 9 243,24 Lt bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko iš esmės nepakeistą tik sumažino bylinėjimosi išlaidas iki 7 976,22 Lt. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. išdavė vykdomąjį raštą. Vykdomąjį raštą vykdo antstolis V. D.. Teismo sprendimas nėra įvykdytas. 2013 m. gegužės 29 d. kreditorius UAB „Rekosta“ perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Lankstinys“, todėl vykdymo procese išieškotojas buvo pakeistas į UAB „Lankstinys“. Antstolis informavo ieškovę, kad areštuotas N. M. turtas yra bendroji jo ir G. M. nuosavybė. AB DNB bankas 2015 m. rugsėjo 23 d pateikė antstoliui atsakymą, kuriame nurodoma, kad N. M. 2015 m. rugsėjo 23 d. yra skolingas 244 138,42 Eur ir kad nesutinka prisijungti prie išieškojimo iš įkeisto skolininko turto. Svarbi aplinkybė yra ta, kad skola iš skolininko nėra išieškoma todėl, kad skolininko turtas įkeistas, o piniginių lėšų neva skolininkas neturi, tačiau hipotekos kreditoriui manytina įmokos yra mokamos, t. y. nesąžiningai yra tenkinami vieno kreditoriaus reikalavimai apeinant kitus skolininko kreditorius. Kadangi bankas patvirtino, kad paskolos sutartis nėra įvykdyta, todėl akivaizdu, kad ir hipotekos sutartis užtikrinanti paskolos grąžinimą yra taip pat neįvykdyta, tačiau bankas nesiima jokių veiksmų skolai išieškoti ir tuo piktnaudžiauja teise, nes be teisėto pagrindo varžo kitų kreditorių teises į reikalavimų patenkinimą iš skolininko turto. Todėl yra gintini ieškovės, kaip ne hipotekos kreditoriaus interesai, t.y. leistina vykdyti išieškojimą iš skolininko įkeisto turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo.

83.

9Atsakovė AB DNB bankas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, jog pareikštas ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, prieštaraujantis hipotekos kreditoriaus pirmenybinei teisei išieškoti iš įkeisto turto ir imperatyvioms išieškojimą iš įkeisto turto reglamentuojančioms teisės normoms, būtent CK 4.170 straipsnio 3 daliai, CPK 474 straipsnio 3 daliai.

104.

11Tarp banko (kreditoriaus) ir ūkininko N. M. (kredito gavėjo) 2006 m. spalio 20 d. buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. 06/423-1068, kurios pagrindu bankas N. M. yra suteikęs 2,1 mln. litų (608 202,04 Eur) kreditą. Įsipareigojimų bankui pagal Kreditavimo sutartį įvykdymas yra užtikrintas sutuoktiniams Mateliams priklausančio turto hipoteka. Kreditas bankui turėjo būti grąžintas iki nustatyto galutinio kredito grąžinimo termino – 2015 m. liepos 30 d., tačiau N. M. savo įsipareigojimų bankui pagal Kreditavimo sutartį neįvykdė ir kredito bei priskaičiuotų palūkanų bankui iki 2015 m. liepos 30 d. nesumokėjo. Atsakovo N. M. skolą bankui pagal Kreditavimo sutartį sudaro: 240 249,90 Eur negrąžinto kredito, 4‘843,25 Eur nesumokėtos palūkanos, 72,99 Eur delspinigiai, iš viso 245 166,14 Eur. Bankas 2015 m. spalio 19 d. prašymais yra kreipęsis į notarą dėl vykdomųjų įrašų atlikimo ir N. M. 245 166,14 Eur skolos pagal Kreditavimo sutartį bei procesinių palūkanų iš bankui įkeisto N. M., G. M. nekilnojamojo bei kilnojamojo turto išieškojimo.

125.

13Nepagrįsti ir tikrovės neatitinka ieškinio teiginiai, esą bankas delsia įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises. Bankas realizuoja teisės normų jam suteiktas teises išieškoti jam priklausančią skolą iš jam įkeisto skolininko turto. Vien tas faktas, kad bankas realizuoja savo kaip hipotekos kreditoriaus pirmenybinę teisę patenkinti savo reikalavimą iš skolininko N. M. jam įkeisto turto, yra pagrindu atmesti pareikšti ieškinį, kuris, be kita ko, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, reglamentuojančioms išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūras. Palūkanų bankui iki 2015 m. liepos 30 d. nesumokėjo. Hipotekos kreditorius AB DNB bankas turi privilegijuotą pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto. Bankas 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu antstoliui pranešė, kad nesutinka, jog išieškojimas būtų nukreiptas į bankui įkeistą N. M. ir G. M. priklausantį turtą, taip pat nurodė, kad N. M. neįvykdytos hipoteka užtikrintos prievolės bankui dydis yra 244 138,42 Eur. Ieškovės reikalavimas leisti jai išieškoti skolą iš bankui įkeisto turto be banko sutikimo prieštarauja šiai imperatyviai teisės normai ir reiškia neteisėtą kėsinimąsi pažeisti banko kaip hipotekos kreditoriaus pirmenybinę teisę išieškoti skolą iš jai įkeisto turto. Prašė skirti ieškovei baudą už aiškiai nepagrįsto nesąžiningo ieškinio pareiškimą.

146.

15Ieškovė dublike nurodė, jog ieškovei nei per antstolį, nei iš pačios atsakovės nepavyko gauti informacijos apie tai, ar skolininko N. M. sudaryta kredito ir hipotekos sutartis galioja ar buvo keičiamos ir pratęsiamos sąlygos skolininko turto arešto metu nuo 2010 m. , ar sutartys nėra nutrauktos, ar pradėtas vykdyti išieškojimas pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą. Ieškovės manymu hipotekos kreditorius piktnaudžiaudamas tuo, kad jo naudai yra įkeistas visas skolininko turtas visu nurodytu laikotarpiu galimai pelnėsi iš palūkanų, nors skolininkas pačio kredito galimai negrąžino, t.y. hipotekos kreditorius galimai pelnėsi iš skolininko pažeisdamas ieškovės interesus. Hipotekos kreditoriaus naudai yra įkeistas net 569 868,85 Eur vertės skolininko turtas, kai atsakovės reikalavimas sudaro tik 244 138,42 Eur. Toks santykis neatitinka atsakingojo skolinimo nuostatų, t. y. neadekvatus. Ieškovės manymu, įkeisto turto draudimo sutartyse yra nurodyta didesnė turto vertė, nes įkeisto turto rinkos vertė yra didesnė nei 569 868,85 Eur. Nėra duomenų, jog turtas buvo vertinamas po 2009 m. hipotekos įrašų pakeitimų. Yra visiškai akivaizdu, kad ieškovės reikalavimas, kuris 2014 m. balandžio 18 d. jau buvo 53 266,59 Eur galėjo ir gali būti patenkintas iš skolininko turto, nes hipoteka savo apimtimi akivaizdžiai neproporcinga hipotekos kreditoriaus reikalavimui, todėl svarstytina dėl hipotekos panaikinimo daliai skolininko turto į kurį galėtų būti nukreiptas kitų kreditorių reikalavimų išieškojimas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad hipotekos išrašuose nurodyta, jog prievolės įvykdymo terminas – 2015 m. liepos 30 d. ir nors skolininkas jau ganėtinai ilgą laiką nevykdė prievolių (galimai nuo 2011m.), atsakovė nesiėmė išieškojimo veiksmų, kad ir kiti kreditoriai galėtų įgyvendinti savo teises į reikalavimų patenkinimą.

167.

17Atsakovė triplike nurodo, jog nustatytu terminu iki 2015 m. liepos 30 d. kredito N. M. negrąžinus, bankas pirmiausia ėmėsi ikiteisminių veiksmų skolai susigrąžinti. Kadangi skola bankui iki nustatyto termino padengta nebuvo, bankas CK 4.192 straipsnio 1 dalies pagrindu 2015 m. spalio 19 d. prašymais kreipėsi į notarą dėl vykdomųjų įrašų atlikimo. Todėl dubliko argumentai, kad esą bankas delsia įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises ir dėl to turėtų būti leista ieškovei be banko sutikimo nukreipti skolos išieškojimą į bankui įkeistą turtą, yra nepagrįsti. Šiai dienai notaro vykdomieji raštai antstoliui vykdymui kol kas nėra pateikti, nes yra atliekamas vidinis banko vertinimas aktualiai bankui įkeisto turto rinkos vertei nustatyti. Bankui įkeičiamo turto vertė buvo nustatoma hipotekos ir įkeitimo lakštų sudarymo metu 2006 m., 2009 m., laikotarpiu, kai nekilnojamojo turto kainos buvo ženkliai didesnės nei šiuo metu, todėl hipotekos lakštuose esantys duomenys apie įkeisto turto vertę šiai dienai gali neatspindėti tikrosios turto vertės, įkeisto turto vertė tikėtina gali būti gerokai mažesnė. Nustačius aktualią įkeisto turto vertę, bankas notaro vykdomuosius įrašus pateiks antstoliui vykdymui, kartu su siūlymu nustatyti įkeisto turto pardavimo varžytynių kainą, taip pat bus galima vertinti N. M. skolos iš bankui įkeisto turto išieškojimo realias galimybes, spręsti dėl ieškovės prisijungimo prie išieškojimo. Ieškovė reikalavimo teises į skolininką N. M. iš UAB „Rekosta“ įgijo 2013 m. gegužės 29 d., todėl jau reikalavimo teisių įgijimo metu ieškovei buvo žinoma ir negalėjo būti nežinoma apie nuo 2006 m. ir 2009 m. viešame registre įregistruotą banko hipoteką skolininko N. M. ir jo sutuoktinės G. M. turto atžvilgiu. Šias aplinkybes ieškovė turėjo įvertinti, spręsdamas dėl galimybių išsiieškoti skolą pagal įsigyjamas reikalavimo teises, nes tokių aplinkybių rizika tenka ieškovei. Ieškovės siekis susigrąžinti skolą iš skolininko N. M. negali įtakoti ir pažeisti AB DNB banko kaip hipotekos kreditoriaus ir išieškotojo teisių.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

198.

20Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį tenkino. Leido vykdyti išieškojimą UAB „Lankstinys“ naudai iš atsakovei AB DNB bankas įkeisto N. M. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto be hipotekos kreditoriaus AB DNB banko sutikimo. Priteisė iš atsakovės AB DNB bankas ieškovės UAB „Lankstinys“ naudai 1 791 Eur bylinėjimosi išlaidas ir valstybės naudai 8,82 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

219.

22Teismo vertinimu nors atsakovė tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu nurodė, jog bankas realizuoja teisės normų jai suteiktas teises išieškoti jai priklausančią skolą iš jai įkeisto skolininko turto, tačiau net ir 2015 m. lapkričio 27 d. gavęs vykdomuosius įrašus jų neteikia vykdyti antstoliams dėl priverstinio išieškojimo iš skolininko N. M.. Teismas konstatavo, kad minėti banko veiksmai leidžia daryti išvadą, jog hipotekos kreditorius neprotingai delsia įgyvendinti savo teises.

2310.

24Atsakovė dar 2015 m. gruodžio 28 d. teismui pateiktame triplike nurodė, jog vykdomieji raštai nėra pateikti antstoliui vykdymui, nes yra atliekamas vidinis banko vertinimas aktualiai bankui įkeisto turto rinkos vertei nustatyti. Bankas daugiau nei du mėnesius nenustatė įkeisto turto rinkos vertės. Taigi bankas nors ir nurodė, kad galimai nesutinka su įkeisto turto verte, tačiau konkrečiau šios aplinkybės neginčijo ir neįrodinėjo, kas nepaneigia, jog įkeisto turto vertė yra ne mažesnė nei 569 868,85 Eur. Teismas nurodė, kad šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad hipotekos kreditoriaus teisių apsauga yra neadekvati prievolės dydžiui, todėl yra aiški galimybė, realizavus įkeistą skolininko turtą, gauti patenkinimą ir ne hipotekos kreditoriui ieškovei UAB „Lankstinys”. Todėl teismas konstatavo, kad atsakovė, kaip hipotekos kreditorius, nepagrįstai neduoda sutikimo vykdyti išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto. Nurodė jog aplinkybė, kad pirminis kreditorius UAB „Rekosta“ perleido reikalavimo teisę ieškovei UAB „Lankstinys“, neįtakoja teismo sprendimo.

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Apeliaciniu skundu atsakovė AB DNB bankas prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės UAB „Lankstinys“ ieškinį dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininko įkeisto turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo atmesti kaip nepagrįstai, bei priteisti iš ieškovės UAB „Lankstinys“ atsakovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2811.1

29.Nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad bankas nepagrįstai delsia įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises, todėl pažeidė materialines ir procesines teisės normas, reglamentuojančias hipotekos kreditoriaus pirmumo teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto bei išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto taisykles, bei banko kaip hipotekos kreditoriaus teises. Pažymėjo, jog byloje nėra įrodymų apie banko neveikimą, kurį būtų galima kvalifikuoti kaip neprotingą delsimą įgyvendinti savo teises ar piktnaudžiavimą, priešingai - bankas realizuoja savo kaip hipotekos kreditoriaus teises į skolos susigrąžinimą teisės normų nustatyta tvarka ir bendradarbiauja su skolininkais, siekdamas taikaus finansinių santykių stabilizavimo. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas reiškia, kad Bankas neturi bendradarbiauti su skolininkais, neturi atsižvelgti į skolininkų prašymus taikiu būdu išspręsti skolos grąžinimo klausimus, tačiau turi nedelsiant kreiptis į antstolius ir pradėti priverstinį vykdymo procesą skolai priverstiniu būdu išsiieškoti.

3011.2

31.Aplinkybė, kad bankas pirmiausia nustatė 2015 m. liepos 31 d. raštu skolininkams papildomą 1 mėnesio terminą skolai grąžinti, negali būti vertinamas kaip neprotingas delsimas pradėti įgyvendinti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises. Banko nuomone, 2 mėnesių laikotarpis įkeisto turto vertei nustatyti yra protingas, o ieškovė įsigydama reikalavimo teisę į skolininką N. M. turėjo įvertinti ir atsakingai apsvarstyti skolos išieškojimo galimybes. Šiuo atveju, ieškovė byloje teigdama, jog įkeisto turto vertė atitinka hipotekos lakštuose nurodytą turto vertę ar yra didesnės, savo teiginiams pagrįsti nepateikia jokių įrodymų. Taigi, nepagrįsta ir neteisinga teismo išvada apie įkeisto turto 569 868,85 Eur vertę, kurios, teismo nuomone, turėtų pakakti atsiskaitymui su banku ir su ieškove.

3212.

33Ieškovė UAB „Lankstinys“ atsiliepimu prašė palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

3412.1.

35Nurodė, kad byloje neginčijamai nustatytas faktas, jog N. M. kredito sutarties nustatytu grafiku nevykdė nuo 2010 m., dėl ko kreditavimo sutartis banko iniciatyva dėl esminių jos pažeidimų buvo net nutraukta, tačiau dėl nepaaiškinamų priežasčių buvo atnaujinta ir net didinama kredito suma, kai skolininkas N. M. nemokėjo nei kredito nei palūkanų jų grąžinimo grafikuose nustatytais terminais. Faktinės aplinkybės rodo, kad bankas jau 2010 m. turėjo inicijuoti skolos išieškojimo procesą, tačiau to nedarė. Atsakovė dėl vykdomųjų įrašų kreipėsi tik po to, kai antstolis pasiūlė jungtis prie išieškojimo ir nors vykdomieji įrašai buvo išduoti atsakovei dar 2015 m. lapkričio 27 d., atsakovė juos sugebėjo pateikti vykdymui tik 2016 m. balandžio 26 d., t.y. po to, kai teismas jau priėmė sprendimą. Jeigu ne teismo sprendimas, tai atsakovė ir toliau būtų vilkinusi hipotekos kreditoriaus teisių įgyvendinimą.

3612.2.

37Skolininkas N. M. jokio prašymo dėl skolos išieškojimo proceso sustabdymo atsakovei nepareiškė, o K. D. prašymą bankas privalėjo iš karto netenkinti, nes buvo pakankamai aišku, kad nebus suteikiamas kitas kreditas kitoje kredito įstaigoje panaudojant tą patį bankui įkeistą turtą, nes jis visas yra areštuotas. Banko sutikimas delsti skolos išieškojimą tik įrodo, kad bankas nesilaikė atidumo, protingumo, rūpestingumo, sąžiningumo principų. Byloje užfiksuotos faktinės aplinkybės ir surinktų įrodymų visuma teismui sudarė pagrindą taikyti CK 1.137 straipsnio 3 dalį ir pripažinti, kad hipotekos kreditorius piktnaudžiavo teise, todėl teismas turėjo pagrindą neginti hipotekos kreditoriaus pirmumo teisės, kurią jis neįgyvendina nepagrįstai ilgai. Atsakovei buvo žinoma, kad dalis įkeisto turto buvo areštuota dar 2010 m., o vėliau buvo areštuotas ir visas N. M. įkeistas turtas. Tai reiškia, kad hipotekos kreditorius žinodamas apie kitų kreditorių pretenzijas savo teisių įgyvendinimą privalėjo vykdyti nedelsiant t.y. ginčo atveju atsakovė turėjo ne teisę, o pareigą gerokai ankščiau inicijuoti vykdomųjų įrašų gavimą ir pateikimą jų vykdymui, atsakovės delsimas neatitiko CK 1.5 straipsnyje numatytų principų. Areštuoto turto vertinimas atliekamas užvedus vykdomąją bylą ir bankas turėjo visas galimybes nustatinėti savo reikmėms turto vertę po vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdymui, tačiau to nedarė. 2010 m. įkeisto turto vertė buvo net ir didesnė nei 569 868,85 Eur, nes bankas atnaujinęs sutartį padidino kreditą iki 608 202 Eur. Akivaizdu, kad 2010 m. įkeisto turto likvidacinė vertė siekė ne mažiau kaip 715 531,76 Eur, o rinkos vertė buvo dar didesnė. Todėl galima daryti pagrįstą išvadą, jog dėl banko nesąžiningų veiksmų per 6 metus turtas buvo nudėvimas ir mažinama jo vertė, kuomet buvo visos galimybės dar 2010 m. inicijuoti skolos išieškojimą iš 2008 m. tik pastatyto didelės vertės pastatų ir infrastruktūros komplekso.

382.

39Apeliantė byloje pateikė prašymą nutraukti bylą, nes nurodo, jog atsakovui N. M. ir trečiajam asmeniui G. M. įsiteisėjusia Plungės rajono apylinkės teismo 2017-07-04 nutartimi c.b. Nr. e2FB-51-514/2017110569378, buveinė ( - ). Kadangi N. M. ir G. M. yra iškelta fizinio asmens bankroto byla (šiuo metu nagrinėjama Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose bylos Nr. e2FB-25-514/2018), atsiskaitymas su N. M., G. M. kreditoriais vyks imperatyviai Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Įsiteisėjusiomis Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018-02-28 nutartimi ir 2018-06-06 nutartimi buvo patvirtinti N. M., G. M. kreditorių reikalavimai bankroto byloje: patvirtintas Luminor banko hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas sudaro 271 185,78 EUR (solidari N. M. ir G. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 181,36 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė N. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 6 054,07 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė G. M. finansinio reikalavimo prievolė). Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Lankstinys“ ieškinį atsakovei Luminor bank AB dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininko N. M., G. M. įkeisto turto be Banko kaip hipotekos kreditoriaus sutikimo pareiškė dar iki N. M., N. M. pareiškimo iškelti jiems bankroto bylą teisme pateikimo, tačiau iškėlus N. M. ir G. M. bankroto bylą, išieškojimas iš jų turto ir atsiskaitymas su kreditoriais vyks imperatyviai Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka pagal patvirtintą mokumo atkūrimo planą, atsiskaitymą vykdant per teismo paskirtą bankroto administratorių, tačiau ne per antstolį CPK nustatyta tvarka. Todėl šiai dienai faktinė situacija yra iš esmės pasikeitusi, dėl ko ieškovės UAB „Lankstinys“ pareikštas ieškinys negali būti tenkinamas, o Banko apeliacine tvarka apskųstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-30 sprendimas nesukels materialiųjų teisinių pasekmių ir negalės būti įgyvendinamas. Būtent - atsiskaitymas su N. M., G. M. kreditoriais vyksta Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka, dėl ko ieškovės UAB “Lankstinys” ieškinio reikalavimas bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-30 sprendimas leisti ieškovei UAB “Lankstinys” vykdyti išieškojimą iš N. M., G. M. Bankui įkeisto turto be Banko kaip hipotekos kreditoriaus sutikimo, iš esmės negali būti tenkinamas ir vykdomas, nes tai prieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymui. Esant tokiai faktinei situacijai, ieškovės UAB „Lankstinys“ pareikšto ieškinio reikalavimai nesukels materialinių teisinių pasekmių, dėl ko ieškinys iš esmės negali būti tenkinamas, o jį tenkinęs pirmosios instancijos teismo sprendimas – negali būtų įgyvendintas.

403.

41Apeliantė byloje pateikė ir prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus: 2018-09-26 nepriklausomo turto vertintojo UAB „Alliance Valuations“ Nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitą Nr. VA-2018/09-08 ir Kilnojamojo turto rinkos kainos nustatymo konsultacinio pobūdžio pažymą Nr. VP-2018/09-05, pagrindžiančius Bankui įkeisto turto vertę. T.y. nustatyta Bankui įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė 2018-09-26 datai yra 200 000 EUR, įkeisto kilnojamojo turto rinkos vertė 2018-09-26 datai yra 18 000 EUR, iš viso įkeisto turto rinkos vertė 218 000 EUR. Įsiteisėjusiomis Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018-02-28 nutartimi ir 2018-06-06 nutartimi buvo patvirtinti skolininkų N. M., G. M. kreditorių reikalavimai jų bankroto byloje: patvirtintas Luminor banko hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas sudaro 271 185,78 EUR (solidari N. M. ir G. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 181,36 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė N. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 6 054,07 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė G. M. finansinio reikalavimo prievolė). Nurodo, jog teikiami įrodymai patvirtina byloje dėstytus Banko argumentus, kad Bankui įkeisto turto vertės nepakanka hipotekos kreditoriaus Luminor banko reikalavimams padengti, kurio reikalavimai iš įkeisto turto vertės dengiami pirmiausia. Taigi, akivaizdu, kad įkeisto turto vertės taipogi nepakanka paskesnės eilės N. M. kreditoriaus UAB „Lankstinys“ reikalavimui dengti, kas sudaro pagrindą atmesti UAB „Lankstinys“ pareikštą ieškinį ir tenkinti Banko pareikštą apeliacinį skundą (tuo atveju, jei byla nebūtų nutraukta Banko 2019-09-03 prašymu).

424.

43Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir nurodo, jog pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą ir priimdamas sprendimą teisingai taikė Civilinio kodekso 1.137 str. 3 d., nes atsakovė nevykdė pareigos laiku pastebėti iš sudaromų paskolų sandorių kylančia riziką, tinkamai jos neįvertino bei nemažino, o priešingai - didino skolininko įsipareigojimų mastą, nesuvaldė rizikos ir ilgus metus, toleravo netinkamą skolininko sutartinių įsipareigojimų vykdymą, net ir tuo metu, kai skolininko finansinė ir ekonomine būklė aiškiai kėlė grėsmę finansinio sandorio tinkamam įvykdymui ir kredito išieškojimo vilkinimu buvo pažeisti ieškovės interesai. Ilgus metus, t. y. nuo 2010 m. trukęs hipotekos kreditoriaus pareigų aplaidus nevykdymas ir skolininko padėties bloginimas sudaro pagrindą atsakovės atžvilgiu taikyti CK l.137 str. 3 d. Pirmos instancijos teismas visiškai pagristai konstatavo, jog iš bylos aplinkybių yra matyti, kad tokia didele negrąžinto kredito skola susidarė per pakankamai ilgą laiką, tačiau bankas neketino įgyvendinti ir neįgyvendino hipotekos kreditoriaus teisių. Teismo išvada, jog bankas neprotingai ilgai, t. y. nuo 2010 m. skolininkui jau nebevykdant kredito grąžinimo prievoles, delsė įgyvendinti savo teises, t.y. išieškoti skolą iš sutarties nevykdančio skolininko N. M. ir tuo pažeidė ne hipotekos kreditoriaus teises. Įvertintina ir tai, kad atsakovė vykdomuosius įrašus išsiėmė tik tuomet, kai skolininkas jau faktiškai buvo tapęs nemokiu ir netrukus buvo inicijuota jam ir bankroto byla. Nurodo, jog toks atsakovės elgesys, kuomet net esant skolininko turto areštui pagal ne hipotekos kreditoriaus reikalavimus, atsakovė vilkino išieškojimą neva suteikdamas skolininkui refinansavimą, nors buvo aišku, jog tai neįmanoma, pagrįstai pripažintas hipotekos kreditoriaus teisių įgyvendinimo vilkinimu.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4513.

46Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinių skundų argumentų.

4714.

48Kolegija atsižvelgusi į kasacinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutarties argumentus buvo pasiūliusi šalims apteikti naujus įrodymus. Todėl šalių pateikti nauji įrodymai bei paaiškinimai yra priimami (CPK 314 str.).

4915.

50Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovė AB DNB bankas ir atsakovas N. M. (kredito gavėjas) 2006 m. spalio 20 d. sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią atsakovui N. M. buvo suteiktas 608 202,04 Eur (2 100 000 Lt) kreditas. Įsipareigojimų bankui pagal šią sutartį įvykdymui užtikrinti nustatyta N. M. ir G. M. priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka: 2039/13700 daliai žemės sklypo (unikalus numeris ( - )) ir inžinieriniams tinklams (unikalus numeris ( - ), unikalus ( - )), 0,80 ha ploto žemės sklypui (unikalus Nr. ( - )), gyvenamajam namui (unikalus Nr. ( - )), pirčiai (unikalus Nr. ( - )), ir ūkiniam pastatui (unikalus Nr. ( - )), ( - ). Taip pat įkeistas N. M. ir G. M. priklausantis kilnojamasis turtas: automobilis, vals. Nr. ( - ) automobilio priekaba, valst. Nr. ( - ), sodybos vidaus baldai, keturračiai motociklai, valst. Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). Numatyta kredito grąžinimo data 2015 m. liepos 30 d. 2015 m. liepos 31 d. bankas nustatė skolininkui papildomą terminą iki 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsipareigojimui įvykdyti, įspėdamas, kad nepadengus skolos, sudarančios 240 249,90 Eur negrąžinto kredito, 4 843,25 Eur nesumokėtų palūkanų ir 72,99 Eur delspinigių, iš viso 245 166,14 Eur nustatytu terminu, pradės priverstinį skolos išieškojimą.

5116.

52Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-758-622/2011 UAB „Rekosta“ naudai iš N. M. priteisė 119 912,78 Lt skola už atliktus statybos darbus, 4388,34 Lt delspinigių, 10 861,14 Lt palūkanų, 6 proc. procesines palūkanos bei 9 243,24 Lt bylinėjimosi išlaidų. Minėtu teismo sprendimu atsiradusi UAB „Rekosta“ reikalavimo teisė 2013 m. gegužės 29 d. buvo perleista ieškovei UAB „Lankstinys“, todėl vykdymo procese išieškotojas buvo pakeistas į UAB „Lankstinys“. 2015 m. rugsėjo 23 d. bankas antstoliui, vykdančiam išieškojimą iš N. M. išieškotojos UAB „Lankstinys“ naudai, raštu nurodė nesutinkantis, kad N. M. įsiskolinimas ieškovei būtų išniekotas iš hipotekos kreditoriaus keisto turto kitų trečiųjų asmenų, tame tarpe ir ieškovės, naudai. 2015 m. spalio 19 d. prašymais bankas kreipėsi į Vilniaus miesto 14-ąjį notarų biurą, prašydamas išduoti vykdomuosius įrašus dėl N. M. skolos išieškojimo iš Bankui įkeisto turto ir pareiškė ieškinį Plungės rajono apylinkės teisme (pagal teismingumą buvo perduota Klaipėdos apygardos teismui) dėl N. M. skolos pagal Kreditavimo sutartį priteisimo iš laiduotojos K. D.. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. 2015 m. lapkričio 27 d. išdavė vykdomuosius įrašus Nr. 14-6040, Nr. 14-6042, Nr. 14-6044, Nr. 14-6046, dėl 245 166,14 Eur skolos pagal kreditavimo sutartį ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų, nuo skolos sumos, išieškojimo banko naudai iš bankui įkeisto turto. Minėti vykdomieji įrašai po jų išdavimo iš karto nepateikti priverstiniam skolos išieškojimui. 2015 m. gruodžio 21 d/ laiduotoja K. D. (laidavusi prievolė pagal ginčo kredito sutartį įvykdymą) pateikė bankui prašymą nesiimti juridinių veiksmų dėl N. M. įkeisto turto užtikrinimo, nurodydama, jog ji kaip laiduotoja įsipareigoja dvejų metų bėgyje grąžinti visą įsiskolinimą bankui arba rasti asmenį, kuris grąžintų įsiskolinimą vietoj jos. Bankas 2016 m. vasario 1 d. raštu informavo laiduotoją, jog iki 2016 m. vasario 15 d. laiduotoja turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad kreipėsi į kitą banką dėl kredito gavimo ir iki 2016 m. kovo 31 d. pateikti kredituojančio banko raštišką patvirtinimą dėl kredito suteikimo. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu patenkino banko ieškinį dėl N. M. skolos pagal kreditavimo sutartį priteisimo iš laiduotojos K. D.. 2016 m. balandžio 26 d. antstolės patvarkymu priimti banko pateikti vykdyti vykdomieji įrašai.

5317.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.170 straipsnio 1 dalimi, hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui. Hipoteka suteikia šios daiktinės teisės turėtojui teisę patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus skolininko kreditorius (CK 4.170 str. 3 d.), t.y. apsprendžia hipotekos turėtojo privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu, siekiant priverstinio skolos išniekojimo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 664 straipsnio 1 dalimi, pirmąją eile būtų išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai.

5518.

56CPK 747 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išieškodamas iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto, antstolis raštu kreipiasi į hipotekos ar įkeitimo kreditorių, siūlydamas duoti sutikimą, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto. Savo sutikimą, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto skolininko turto, hipotekos ar įkeitimo kreditorius pateikia raštu (CPK 747 str. 2 d.). Jeigu hipotekos ar įkeitimo kreditorius nesutinka, kad būtų išieškoma iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto, arba per keturiolika dienų nepateikia antstoliui savo rašytinio sutikimo dėl išieškojimo, išieškoti iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto negalima (CPK 747 str. 3 d.), tačiau toks hipotekos kreditoriaus nesutikimas gali būti ginčijamas teisme.

57Dėl apeliantės prašymo nutraukti bylą

5819.

59Apeliantė nurodo, jog atsakovui N. M. ir trečiajam asmeniui G. M. įsiteisėjusia Plungės rajono apylinkės teismo 2017-07-04 nutartimi yra iškelta bankroto byla. Kadangi N. M. ir G. M. yra iškelta fizinio asmens bankroto byla (šiuo metu nagrinėjama Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose bylos Nr. e2FB-25-514/2018), atsiskaitymas su N. M., G. M. kreditoriais vyks imperatyviai Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Įsiteisėjusiomis Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018-02-28 nutartimi ir 2018-06-06 nutartimi buvo patvirtinti N. M., G. M. kreditorių reikalavimai bankroto byloje: patvirtintas Luminor banko hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas sudaro 271 185,78 EUR (solidari N. M. ir G. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 181,36 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė N. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 6 054,07 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė G. M. finansinio reikalavimo prievolė).

6020.

61Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Lankstinys“ ieškinį atsakovei Luminor bank AB dėl leidimo vykdyti išieškojimą iš skolininko N. M., G. M. įkeisto turto be Banko kaip hipotekos kreditoriaus sutikimo pareiškė dar iki N. M., N. M. pareiškimo iškelti jiems bankroto bylą teisme pateikimo. Sutiktina su apeliantės argumentais, jog iškėlus N. M. ir G. M. bankroto bylą, išieškojimas iš jų turto ir atsiskaitymas su kreditoriais vyks imperatyviai Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka pagal patvirtintą mokumo atkūrimo planą, atsiskaitymą vykdant per teismo paskirtą bankroto administratorių, tačiau ne per antstolį CPK nustatyta tvarka. Tačiau kolegija nurodo, jog vien tuo pagrindu bylos nagrinėjimas negali būti nutrauktas. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 str. numato pagrindus fizinio asmens bankroto bylai nutraukti. Nutraukus fizinio asmens bankroto bylą, išieškojimas vėl būtų vykdomas per antstolį CPK nustatyta tvarka, todėl nėra pagrindo teigti, jog UAB „Lankstinys“ pareikštas ieškinys negali būti tenkinamas.

62Dėl piktnaudžiavimo nesutikimo teise

6321.

64Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje nėra įrodymų apie banko neveikimą, kurį būtų galima kvalifikuoti kaip neprotingą delsimą įgyvendinti savo teises ar piktnaudžiavimą. Įrodinėjama, kad bankas realizavo savo, kaip hipotekos kreditoriaus teisę į skolos susigrąžinimą teisės normų nustatyta tvarka ir bendradarbiavo su skolininkais, siekdamas taikaus finansinių santykių stabilizavimo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CK 4.170 straipsnio 3 dalyje numatyta hipotekos turėtojo teisė pirmiau už kitus skolininko kreditorius užsitikrinti reikalavimą nėra absoliuti, t.y. ji neturi pažeisti kitų kreditorių teisių ir teisėtų interesų. N. M. kreditą atsakovei grąžinti turėjo iki 2015 m. liepos 30 d., tačiau skolininkas įsipareigojimo bankui neįvykdė, t.y. negrąžino 245 166,14 Eur skolos. Bankas šį terminą pratęsė iki 2015 m. rugpjūčio 11 d., tačiau pateikti notarės išduotus vykdomuosius įrašus vykdymui buvo delsiama ir jie antstolės priimti vykdymui tik 2016 m. balandžio 26 d., t.y. po to, kai Klaipėdos apylinkės teismas 2016 m. kovo 8 d. sprendimu patenkino banko ieškinį dėl N. M. skolos pagal kreditavimo sutartį priteisimo iš laiduotojų K. D. ir G. M..

6522.

66Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia piktnaudžiauti teise ir įgyvendinti savo subjektines teises tokiais būdais ir priemonėmis, kurie nesuderinami su tų teisių paskirtimi, varžo kitų asmenų teises ar daro jiems žalą (LR Konstitucijos 28 straipsnis). Finansų įstaigoms keliami padidinto rūpestingumo ir profesionalumo standartai. Finansų įstaiga privalo laiku pastebėti iš sudaromų paskolų sandorių kylančią galimą riziką, tinkamai ją vertinti bei sumažinti, nuolat ją stebėti, valdyti bei privalo nuolat stebėti bei fiksuoti klientų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, finansinę ir ekonominę būklę ir sekti, ar tai nedaro grėsmės tinkamam sutartinių įsipareigojimų finansų įstaigai vykdymui (LR Finansų įstaigų įstatymo 31 str. l d. 2 p., 6 d.). Šios nuostatos reiškia, kad finansų įstaiga pastebėjusi paskolos gavėjo nemokumą ir kitą riziką privalo nedelsiant vykdyti pareigas dėl paskolos išieškojimo. Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, Bankas nevykdė pareigos laiku pastebėti iš sudaromų paskolų sandorių kylančia riziką, tinkamai jos neįvertino bei nemažino, o priešingai - didino skolininko įsipareigojimų mastą, nesuvaldė rizikos ir ilgus metus, toleravo netinkamą skolininko sutartinių įsipareigojimų vykdymą, net ir tuo metu, kai skolininko finansinė ir ekonomine būklė aiškiai kėlė grėsmę finansinio sandorio tinkamam įvykdymui ir kredito išieškojimo vilkinimu buvo pažeisti ieškovės interesai. Pirmos instancijos teismas visiškai pagristai konstatavo, jog iš bylos aplinkybių yra matyti, kad tokia didelė negrąžinto kredito skola susidarė per pakankamai ilgą laiką, tačiau Bankas neketino įgyvendinti ir neįgyvendino hipotekos kreditoriaus teisių. Kolegija pritaria teismo išvadai, jog Bankas neprotingai ilgai, t. y. nuo 2010 m. skolininkui jau nebevykdant kredito grąžinimo prievoles, delsė įgyvendinti savo teises, t.y. išieškoti skolą iš sutarties nevykdančio skolininko N. M. ir tuo pažeidė ne hipotekos kreditoriaus teises. Pažymėtina, kad Bankas vykdomuosius įrašus išsiėmė tik tuomet, kai skolininkas jau faktiškai buvo tapęs nemokiu ir netrukus buvo inicijuota jam ir bankroto byla.

67Dėl privilegijuoto kreditoriaus teisių ir interesų

6823.

69Apeliaciniame skunde AB DNB bankas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai padarė išvadą, jog atsakovei AB DNB bankui įkeisto N. M. turto vertė 569868,85 Eur ir jos turi pakakti atsiskaitymui su banku ir su ieškove bei Banko interesai nebus pažeisti. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokiu apeliantės argumentu. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, privilegijuoto kreditoriaus teisės negali būti saugomos neadekvačiai tos teisės turiniui. Tuo tarpu nagrinėjam atveju susidaro situacija, kai hipotekos kreditoriaus (atsakovės) reikalavimas yra 245166,14 Eur, tačiau jo naudai yra įkeistas 569868,85 Eur vertės N. M. priklausantis turtas.

7024.

71Atsakovė teismui teikiamuose procesiniuose dokumentuose nurodo, kad hipotekos lakštuose esantys duomenys apie įkeisto turto vertę šiai dienai gali neatspindėti tikrosios turto vertės, t.y. įkeisto turto vertė tikėtina gali būti mažesnė. Taip pat, tikina, kad banko vidaus vertintoja nustatė, jog bendra įkeisto turto rinkos vertė yra 276 150 Eur, kai tuo tarpu N. M. skola bankui sudaro 246 166,14 Eur ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos iki visiko skolos išieškojimo.

7225.

73Apeliantė pateikė duomenis, jog pagal 2018-09-26 nepriklausomo turto vertintojo UAB „Alliance Valuations“ Nekilnojamojo turto komplekso įvertinimo ataskaitą Nr. VA-2018/09-08 ir Kilnojamojo turto rinkos kainos nustatymo konsultacinio pobūdžio pažymą Nr. VP-2018/09-05, Bankui įkeisto ginčo nekilnojamojo turto rinkos vertė 2018-09-26 datai yra 200000 EUR, įkeisto kilnojamojo turto rinkos vertė 2018-09-26 datai yra 18 000 EUR, iš viso įkeisto turto rinkos vertė 218 000 EUR. Įsiteisėjusiomis Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų 2018-02-28 nutartimi ir 2018-06-06 nutartimi buvo patvirtinti skolininkų N. M., G. M. kreditorių reikalavimai jų bankroto byloje: patvirtintas Luminor banko hipoteka užtikrintas kreditorinis reikalavimas sudaro 271 185,78 EUR (solidari N. M. ir G. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 181,36 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė N. M. finansinio reikalavimo prievolė); antros eilės patvirtintas Luminor Bank AB 6 054,07 EUR finansinis reikalavimas (asmeninė G. M. finansinio reikalavimo prievolė). Apeliantės teigimu, teikiami įrodymai patvirtina byloje dėstytus Banko argumentus, kad Bankui įkeisto turto vertės nepakanka hipotekos kreditoriaus Luminor banko reikalavimams padengti, kurio reikalavimai iš įkeisto turto vertės dengiami pirmiausia; taigi, akivaizdu, kad įkeisto turto vertės taipogi nepakanka paskesnės eilės N. M. kreditoriaus UAB „Lankstinys“ reikalavimui dengti, kas sudaro pagrindą atmesti UAB „Lankstinys“ pareikštą ieškinį ir tenkinti Banko pareikštą apeliacinį skundą. Kolegija su šiais argumentais nesutinka ir juos atmeta.

7426.

75Kolegija įvertina tai, jog tokia didelė negrąžinto kredito 245166,14 Eur skola susidarė per pakankamai ilgą laiko tarpą, t.y. nuo 2010 metų. Byloje surinkti įrodymai patvirtina tai, jog atsakovo N. M. turto vertė nuo 2010 metų sumažėjo Bankui piktnaudžiaujant savo kaip hipotekinio kreditoriaus teisėmis (nesikreipiant dėl išieškojimo) laikotarpiu. Skolininko turto vertė 2010 metais buvo 569 868,85 Eur dydžio (ką patvirtina hipotekos lakštai), ko būtų pakakę tiek Banko, tiek ieškovės reikalavimų visiškam patenkinimui. Todėl kolegija daro išvadą, jog tai, kad šiai dienai įkeisto turto vertė sumažėjo, neturi teisinės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, kadangi tokios aplinkybės yra Banko piktnaudžiavimo savo teisėmis rezultatas. Todėl kolegija nurodo, jog Banko pateikti įrodymai dėl įkeisto turto vertės neįtakoja pirmosios instancijos teismo išvados, jog leidžiant ieškovei vykdyti išieškojimą iš atsakovei hipoteka įkeisto turto be atsakovės sutikimo nebūtų pažeistos atsakovės, kaip privilegijuotos kreditorės teisės ir interesai.

7627.

77Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad yra pagrindas leisti ieškovei vykdyti išieškojimą iš skolininkui N. M. priklausančio ir hipoteka AB DNB bankui įkeisto turto be AB DNB banko sutikimo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimas paliktinas galioti.

7828.

79Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 1360 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl iš apeliantės ieškovės naudai priteistina minėta suma (CPK 98 str.).

8029.

81Byloje nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas papildomu sprendimu 2017 m. gegužės 10 d. priteisė atsakovei akcinei bendrovei DNB bankas iš uždarosios akcinės bendrovės „Lankstinys“ 1226,94 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 d. sprendimas, kuriuo ieškovės UAB „Lakstinys“ ieškinys buvo patenkintas, paliekamas nepakeistu, tai naikinamas ir 2017 m. gegužės 10 d. papildomas sprendimas, nes išnyko pagrindas priteisti iš ieškovės atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

82Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

83Apeliacinį skundą atmesti.

84Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 sprendimą nepakeistą.

85Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 10 d. papildomą sprendimą.

86Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankstinys“ naudai iš atsakovės akcinės bendrovės Luminor Bank 1360 Eur bylinėjimosi išlaidų.

87Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Lankstinys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 6. 2.... 7. Nurodė, kad 2006 m. gruodžio 4 d. tarp N. M. ir UAB „Rekosta“ buvo... 8. 3.... 9. Atsakovė AB DNB bankas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip... 10. 4.... 11. Tarp banko (kreditoriaus) ir ūkininko N. M. (kredito gavėjo) 2006 m. spalio... 12. 5.... 13. Nepagrįsti ir tikrovės neatitinka ieškinio teiginiai, esą bankas delsia... 14. 6.... 15. Ieškovė dublike nurodė, jog ieškovei nei per antstolį, nei iš pačios... 16. 7.... 17. Atsakovė triplike nurodo, jog nustatytu terminu iki 2015 m. liepos 30 d.... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 8.... 20. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 30 d. sprendimu ieškinį... 21. 9.... 22. Teismo vertinimu nors atsakovė tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek... 23. 10.... 24. Atsakovė dar 2015 m. gruodžio 28 d. teismui pateiktame triplike nurodė, jog... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Apeliaciniu skundu atsakovė AB DNB bankas prašė Vilniaus miesto apylinkės... 28. 11.1... 29. .Nurodė, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad bankas nepagrįstai delsia... 30. 11.2... 31. .Aplinkybė, kad bankas pirmiausia nustatė 2015 m. liepos 31 d. raštu... 32. 12.... 33. Ieškovė UAB „Lankstinys“ atsiliepimu prašė palikti Vilniaus miesto... 34. 12.1.... 35. Nurodė, kad byloje neginčijamai nustatytas faktas, jog N. M. kredito... 36. 12.2.... 37. Skolininkas N. M. jokio prašymo dėl skolos išieškojimo proceso sustabdymo... 38. 2.... 39. Apeliantė byloje pateikė prašymą nutraukti bylą, nes nurodo, jog atsakovui... 40. 3.... 41. Apeliantė byloje pateikė ir prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus:... 42. 4.... 43. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus ir nurodo, jog pirmos instancijos... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 13.... 46. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 47. 14.... 48. Kolegija atsižvelgusi į kasacinio teismo 2017 m. gruodžio 22 d. nutarties... 49. 15.... 50. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovė AB DNB bankas ir... 51. 16.... 52. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 22 d. sprendimu civilinėje byloje... 53. 17.... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.170... 55. 18.... 56. CPK 747 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išieškodamas iš hipoteka ar... 57. Dėl apeliantės prašymo nutraukti bylą ... 58. 19.... 59. Apeliantė nurodo, jog atsakovui N. M. ir trečiajam asmeniui G. M.... 60. 20.... 61. Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Lankstinys“ ieškinį atsakovei... 62. Dėl piktnaudžiavimo nesutikimo teise... 63. 21.... 64. Apeliaciniame skunde teigiama, kad byloje nėra įrodymų apie banko... 65. 22.... 66. Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia piktnaudžiauti teise ir... 67. Dėl privilegijuoto kreditoriaus teisių ir interesų... 68. 23.... 69. Apeliaciniame skunde AB DNB bankas teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 70. 24.... 71. Atsakovė teismui teikiamuose procesiniuose dokumentuose nurodo, kad hipotekos... 72. 25.... 73. Apeliantė pateikė duomenis, jog pagal 2018-09-26 nepriklausomo turto... 74. 26.... 75. Kolegija įvertina tai, jog tokia didelė negrąžinto kredito 245166,14 Eur... 76. 27.... 77. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 78. 28.... 79. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 80. 29.... 81. Byloje nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas papildomu sprendimu... 82. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 83. Apeliacinį skundą atmesti.... 84. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 30 sprendimą... 85. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 10 d. papildomą... 86. Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lankstinys“ naudai... 87. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....