Byla e2YT-23727-848/2017
Dėl antstolio R. S. veiksmų priėmimo klausimą, suinteresuoti asmenys byloje BUAB „RVN“, UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė

2išsprendė pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundo dėl antstolio R. S. veiksmų priėmimo klausimą, suinteresuoti asmenys byloje BUAB „RVN“, UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

3Teismas

Nustatė

42017 m. rugpjūčio 29 d. teisėjos Eglės Kriaučiūnienės žinioje gautas pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundo dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978.

5Skundą atsisakytina priimti.

6Pareiškėja skundą dėl antstolio R. S. veiksmų padavė Kauno apylinkės teisimui, tačiau Lietuvos Respublikos CPK 510 straipsnio 2 dalis numato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas ne teismui, o antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Šio straipsnio 3 dalyje numatyta, kad skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Tai reiškia, jog įstatyme yra įtvirtinta išankstinė ginčo ne teisme nagrinėjimo tvarka, kuri yra privaloma.

7Be to, iš skundo turinio matyti, jog pareiškėja yra pateikusi skundą dėl antstolio R. S. veiksmų tiesiogiai antstoliui. Patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nustatyta, jog yra užvesta civilinė byla Nr. 2YT-23403-950/2017 pagal pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978.

8Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą atsisakyti priimti Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir 5 punkto pagrindais.

9Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 3 p., 5 p., 290-291 straipsniais,

Nutarė

10atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Pietų terminalas“ skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978.

11Nutartį siųsti pareiškėjai.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai