Byla 2YT-23403-950/2017
Dėl antstolio R. S. veiksmų, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui (išieškotojui) BUAB „RVN“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas,

2teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko UAB ,,( - )“ skundą dėl antstolio R. S. veiksmų, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui (išieškotojui) BUAB „RVN“.

3Teismas

Nustatė

4Skolininkas UAB ,, ( - )“ skundu dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978, kuris Kauno apylinkės teisme buvo gautas 2017-08-11, prašo:

5nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0070/17/00978 ir vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui BUAB „RVN“, nes minėta vykdomoji byla pradėta antstolio veiklos teritorijoje, kurioje nėra nei skolininko buveinės, nei jo turto.

6Skolininkas UAB ,,( - )“ pateiktame skunde nurodo, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas Nr. 2-140-91/2014, yra neteisėtai priimtas vykdyti antstolio R. S., nes vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo skolininko buveinės arba skolininko turto buvimo vietoje. Antstoliai - G. S., S. V., A. K., D. K. ir D. M., jau buvo gražinę anksčiau minėtą vykdomąjį dokumentą išieškotojui BUAB „RVN“, konstatuodami tai, kad vykdomojo rašto Nr. 2-140-91/2014 įvykdymas yra negalimas. Nepaisant to, antstolis R. S. priėmė vykdymui Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014, areštavo jam priklausančias pinigines lėšas, reikalauja atlyginti išieškomo natūra turto vertę pinigais, nors jam nėra pateiktas joks dokumentas dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo. Be to, Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis 2017-01-18 nutartimi (civ. byla Nr. 2VP-1844-658/2017) ir 2017-03-06 nutartimi (civ. byla Nr. 2VP-1844-658/2017) išaiškino, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-140-91/2014 vykdymas antstoliui R. S. negalimas.

7Antstolis R. S. 2017-08-07 patvarkymu netenkino skolininko UAB ,, ( - )“ skundo. Priimtame patvarkyme nurodė, kad jo kontoroje yra vykdomas Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-140-91/2014 dėl 21296,44 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“, išieškotojo BUAB „RVN“ naudai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 590 str. 2 d. jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje, tačiau Lietuvos Respublikos 590 str. 5 d. numatyta išimtis, kad apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Kauno apygardos teismo pirmininko 2017-04-21 nutartimi, priimta civ. byloje Nr. 2VP-2078-658/2017, vykdyti išieškojimą pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014 buvo pavesta jam, t.y. antstoliui R. S.. Kontoroje gavus vykdomąjį dokumentą, nepažeidžiant vykdymo procesą reglamentuojančių įstatyminių nuostatų, nedelsiant buvo patikrinta ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nenustačius jokių objektyvių kliūčių, trukdančių Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91-2014 priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2017-05-18 buvo priimtas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, buvo užvesta vykdomoji byla Nr. 0070/17/00978, raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas buvo išsiųsti registruota siunta su įteikimu UAB „( - )“ adresu ( - ), taip pat el. paštu ( - ), kuris nurodytas antstolių informacinėje sistemoje prie UAB „( - )“ kontaktinių duomenų. 2017-06-01 raginimas įvykdyti sprendimą paskelbtas viešai puslapyje www.antstoliai.lt.

8Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) BUAB „RVN“ iki teismo posėdžio pradžios nepateikė atsiliepimo į skolininko UAB „( - )“ skundą.

9Skolininkas UAB „( - )“ 2017-09-14 pateikė prašymą „Dėl faktinių aplinkybių prijungimo prie bylos“, kuriame iš esmės nurodė analogiškas faktines aplinkybes kaip ir savo skunde dėl neteisėtų antstolio R. S. veiksmų.

10Civ. byla pagal skolininko UAB ,, ( - )“ skundą dėl antstolio R. S. veiksmų išnagrinėta Lietuvos Respublikos CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d.). Dalyvaujantys byloje asmenys apie civ. bylos Nr. 2YT-23403-950/2017 nagrinėjimo tvarką, vietą ir laiką buvo informuoti viešo paskelbimo būdu, t.y. pranešimu paskelbtu 2017-08-21 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos CPK 133 str. 3 d., 443 str. 5 d.).

11Skundas atmestinas.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0070/17/00978 medžiagos matyti, kad antstolio R. S. kontoroje yra vykdomas Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. 2-140-91/2014 dėl daiktų natūra arba daiktų vertės pinigais (21296,44 Eur) išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“, išieškotojo BUAB „RVN“ naudai (v. b. l. 5).

13Skolininkas UAB ,,( - )“ pateikė skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978, kuriuo prašo minėtą vykdomąją bylą nutraukti ir vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui BUAB „RVN“. Tokį savo prašymą skolininkas grindžia vieninteliu motyvu, jog vykdomoji byla pradėta antstolio veiklos teritorijoje, kurioje nėra nei skolininko buveinės, nei jo turto.

14Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais - nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, be kita ko, patikrinama, ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (Lietuvos Respublikos CPK 590 str.) (Lietuvos Respublikos CPK 651 str. 1 d., 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 590 str. 2 d. jeigu skolininkas yra juridinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo šio skolininko buveinės arba jo turto buvimo vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 590 str. 5 d. apygardos teismo pirmininkas, išieškotojo prašymu, gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam kitos apygardos teritorijoje veiklą vykdančiam antstoliui.

15Skolininkas skunde nurodo, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis 2017-01-18 nutartimi (civ. byla Nr. 2VP-1844-658/2017) ir 2017-03-06 nutartimi (civ. byla Nr. 2VP-1844-658/2017) išaiškino, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-140-91/2014 vykdymas antstoliui R. S. negalimas. Sutiktina su skolininku, jog Kauno apygardos teismo pirmininkas 2017-01-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2VP-1658-658/2017 (v. b. l. 56) ir 2017-03-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2VP-1844-658/2017 (v. b. l. 57-58) konstatavo, jog nėra pagrindo nukrypti nuo bendrųjų teismo sprendimo vykdymo vietos taisyklių. Tačiau vėliausia 2017-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-2078-658/2017 (v. b. l. 3-4), Kauno apygardos teismo pirmininkas nutarė pavesti vykdyti išieškojimą pagal 2014-09-24 Marijampolės rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014 būtent antstoliui R. S.. Minėtoje nutartyje yra aiškiai išdėstytos faktinės aplinkybės, pagrindžiančios tokį būtinumą. Konstatuota, kad išieškotojo prašymas yra pagrįstas aplinkybėmis, apsprendžiančiomis objektyvų negalimumą vykdomąjį dokumentą vykdyti antstoliui, kuriam tokį dokumentą vykdyti priklauso Lietuvos Respublikos CPK 590 str. 1 d. ir 2 d. nustatytų taisyklių pagrindu. Tokio sprendimo pagrindas buvo tai, jog visi antstoliai pagal sprendimo vykdymo vietą atsisakė vykdyti išieškojimą. Teismas kvalifikavo būtinybę nukrypti nuo bendrųjų teismo sprendimo vykdymo vietos taisyklių. 2017-04-21 Kauno apygardos teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

16Išanalizavus vykdomosios bylos dokumentus, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog antstolis R. S. padarė kokius nors vykdymo proceso pažeidimus ar nesilaikė nustatytos tvarkos vykdomajam dokumentui priimti, dėl to nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo nutraukti vykdomosios bylos Nr. 0070/17/00978 ir vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui BUAB „RVN“.

17Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad skolininko UAB „( - )“ skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas (Lietuvos Respublikos CPK 513 str.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str., 290 str., 442 str. 6 p., 513 str.,

Nutarė

19Atmesti skolininko UAB ,,( - )“ skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0070/17/00978.

20Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai