Byla e2YT-5271-231/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai V. R., jos atstovei advokatei J. Ž., suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Trakų skyriaus atstovei O. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Trakų skyriui ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja V. R. patikslinusi pareiškimo reikalavimą prašo teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji laikotarpiu nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje bei gavo darbo užmokestį.

5Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais pareiškime bei patvirtintais pareiškėjos V. R. bei jos atstovės advokatės J. Ž. teismo posėdžio metu: pareiškėja V. R. nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 2001 m. kovo 9 d. nepertraukiamai dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje (čiuožykloje), kuri tuo metu priklausė Trakų rajono savanoriškai draugijai „Nemunas“, kurios veiklą perėmė Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos „Žalgirio“ Respublikinė taryba. Pareiškėja paaiškino, kad ji kreipėsi į suinteresuotą asmenį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl pažymos apie Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (ne) įskaitytus laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas (ne) įtrauktas pajamas gavimo, tačiau buvo informuota, kad į jos pensijos stažą neįskaičiuotas darbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje laikotarpis nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. Pareiškėja nurodė, kad persikraustant į kitą gyvenamąją vietą nėra išsaugojusi savo darbo knygelės, todėl negali pateikti rašytinių įrodymų dėl fakto nustatymo. Pareiškėja, siekdama pateikti dokumentus apie gautas draudžiamąsias pajamas laikotarpiu nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 2001 m. kovo 9 d. kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės sporto centro steigėją – Elektrėnų savivaldybės administraciją, kuri nurodė, kad neturi duomenų apie pareiškėjos nurodytą darbo laikotarpį, kadangi Elektrėnų sporto mokykla įsteigta tik 2003 m. spalio 15 d. Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių informavo, jog duomenų apie pareiškėjos draudžiamąsias pajamas jos darbo laikotarpiu nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d. neturi, kadangi Savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ Trakų rajono tarybos archyviniai dokumentai saugojimui neperduoti. Duomenų, kad pareiškėja dirbo Trakų rajono savanoriškoje sporto draugijoje „Nemunas“, 1981 m. birželio 22 d. jai suteiktas vaiko priežiūros atostogas, 1984 m. gautą darbo užmokestį ir asmens kortelę (T2 forma) nėra, nes minėti dokumentai archyvui saugoti nebuvo perduoti, patvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui pateikti Vilniaus regioninio valstybės archyvo bei Lietuvos centrinio valstybės archyvo raštai. Būtent, dėl visų nurodytų aplinkybių pareiškėja yra priversta kreiptis į teismą dėl tokio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kadangi nuo to priklauso pareiškėjos pensija.

6Teismo posėdžio metu pareiškėjos V. R. atstovė advokatė J. Ž. pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R. dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. ir gavo darbo užmokestį.

7Teismo posėdžio metu liudytoja E. I., pateikusi savo darbo knygelės išrašą nurodė, kad su pareiškėja V. R. yra vaikystės draugės. Patvirtino, kad su pareiškėja nuo 1977 m. rugpjūčio 1 d. iki 1986 m. rugsėjo 1 d. kartu dirbo Elektrėnų vaikų – jaunimo sporto mokykloje, kuri priklausė Trakų rajono Savanoriškai sporto draugijai „Nemunas“.

8Teismo posėdžio metu liudytoja J. K., pateikusi savo darbo knygelės išrašą nurodė, kad pareiškėją V. R. pažįsta kaip trenerę, dirbusią Elektrėnų ledo rūmuose, Elektrėnų vaikų – jaunimo sporto mokykloje, kuri priklausė Darbo Raudonosios Vėliavos ordino Lietuvos V.Lenino valstybinei rajoninei elektrinei (toliau – Lietuvos elektrinė). Patvirtino, kad pareiškėja jau metus laiko dirbo minėtoje įmonėje, prieš jai įsidarbinant, liudytoja įmonėje dirbo nuo 1976 m. lapkričio 5 d. pagalbiniu darbininku statybos - remonto bare Lietuvos elektrinėje, o nuo 1988 m. sausio 1 d. aptarnaujančiu darbininku Elektrėnų ledo rūmuose.

9Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Trakų skyriaus atstovė neprieštaravo prašomam juridiniam faktui nustatyti.

10Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą, nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos pareiškime nurodytomis aplinkybėmis, kadangi pareiškėja negalėjo dirbti Elektrėnų sporto mokykloje nuo 1976 m. rugsėjo 26 d. nepertraukiamai iki 2001 m. kovo 9 d., nes Elektrėnų sporto mokykla įsteigta tik 2003 m. spalio 15 d., nurodė, kad Elektrėnų savivaldybės administracijos archyve nėra duomenų, kad pareiškėja būtų dirbusi Sporto centre nuo 2000 m. gegužės 31 d. iki jo reorganizavimo, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja būtų dirbusi Elektrėnų sporto mokykloje ar VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centre. Pažymėjo, kad pareiškėja dėl pažymos apie darbo stažą turėtų kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administraciją, o ne į Elektrėnų savivaldybės administraciją, kadangi Elektrėnų savivaldybės teritorija iki 2000 metų priklausė Trakų rajono savivaldybei.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Iš Vilniaus regioninio valstybės archyvo pažymos matyti, kad duomenų apie V. R. darbą Trakų rajono savanoriškoje sporto draugijoje „Nemunas“, 1981 m. suteiktas vaiko priežiūros atostogas, 1984 m. gautą darbo užmokestį ir asmens kortelę (T2 forma) neturi, kadangi Trakų rajono Savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ dokumentai Vilniaus regioniniam valstybės archyvui saugoti neperduoti.

13Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje nurodyta, kad dokumentų, patvirtinančių, kad V. R. nuo 1976 m. dirbo Trakų rajono savanoriškoje sporto draugijoje „Nemunas“, įsakymo apie priėmimą į darbą, apie 1981 m. birželio 22 d. suteiktas vaiko priežiūros atostogas, gautą darbo užmokestį nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d. bei T2 formos asmens kortelę, archyvo, saugomo Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos „Žalgirio“ Respublikinės tarybos (buvusi Savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ Respublikinė taryba), fonde nerasta. Minėtos tarybos įsakymai, buhalteriniai dokumentai kadrų klausimais bei Trakų rajono savanoriškos draugijos „Nemunas“ dokumentai į archyvą saugojimui neperduoti.

14Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ pažymoje nurodyta, kad duomenų apie V. R. gautas draudžiamąsias pajamas jos darbo laikotarpiu nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d. Sporto draugijos „Nemunas“ Trakų rajono taryboje nerasta, kadangi archyviniai dokumentai saugojimui neperduoti.

15Kūno kultūros ir sporto centro pažymoje nurodyta, kad apie V. R. gautas draudžiamąsias pajamas nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1984 m. gruodžio 31 d. duomenų neturi, pažymi, kad duomenys apie draudžiamąsias pajamas yra nuo 1985 m. sausio 1 d.

16Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai, neveikimas ar kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalimi teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Aiškinant šios įstatymo normos turinį, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog faktai, nurodyti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne dėl kiekvieno asmens, o tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjas įgis tam tikrą subjektinę teisę. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas nustato tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą juridinę reikšmę turintys faktai nustatinėjami kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja negali gauti dokumentų, patvirtinančių, kad laikotarpiu nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje bei gavo darbo užmokestį, kurie reikalingi darbo stažo, pagal kurį apskaičiuojama pensija, apskaičiavimui, kadangi pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018 m. balandžio 27 d. pažymą Nr. VPE_PZ1-8012 į pareiškėjos stažą neįskaitytas darbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje laikotarpis, nes pareiškėja V. R. nėra išsaugojusi savo darbo knygelės ir negali pateikti rašytinių įrodymų, kad minėtu laikotarpiu pareiškėja buvo drausta valstybiniu socialiniu draudimu ir už ją buvo priskaičiuotos bei sumokėtos privalomos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Pažymėtina, kad dokumentai, patvirtinantys šias aplinkybes neišlikę, į archyvą neperduoti, negalima kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių pareiškėjos draudžiamąsias pajamas nurodytu laikotarpiu. Nustačius prašomą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjai būtų perskaičiuotas įgytas darbo stažas valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai, tai turėtų įtakos pareiškėjos paskirtinos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydžiui. Įvertinus nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra visos įstatyme nustatytos sąlygos, suteikiančios teisę pareiškėjai kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

18Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais, padarytais nepažeidžiant įstatymų, ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis). Taigi pareiškėjos žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra įstatymo nustatyta įrodinėjimo priemonė (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis).

19Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civilinio proceso metu įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Tai reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Pagrindinis akcentas įrodymų vertinimo procese yra teismo konstatavimas, kad pateiktų įrodymų visumos pakanka reikšmingos bylos aplinkybėms nustatyti (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

20Pagal CPK 185 straipsnio nuostatas visapusiškai vertinant pareiškėjos paaiškinimus reikia vadovautis tuo, kad pareiškėja turi suinteresuotumą bylos baigtimi, tačiau vien ši aplinkybė savaime nelemia, kad pareiškėjos paaiškinimus reikia vertinti kaip nepatikimus. Kartu įvertinama, kad asmuo, kuris kreipiasi su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, laikosi įstatymu nustatytos tvarkos, nes kitokia tvarka jis negali gauti reikiamo dokumento. Sprendžiant dėl suinteresuotumo reikia įvertinti, ar dėl prašomo nustatyti fakto yra daugiau suinteresuotų asmenų, ar pareiškėjos prašymui yra prieštaraujama, ar dėl faktinių aplinkybių kyla ginčas, ar teikiami įrodymai, kurie ginčytų pareiškėjos nurodomus faktus. Jeigu pareiškėjos pareiškimo nagrinėjimo metu nepateikiami priešingi įrodymai, nekyla ginčas dėl fakto, detalūs, logiški ir nuoseklūs pareiškėjos parodymai gali būti vertinami kaip patikimi.

21Todėl įvertinus visus bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, liudytojų paaiškinimus, jų pateiktų darbo knygelių išrašų duomenis, pripažintina, kad pareiškėja V. R. tikrai dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje, kuri tuo metu priklausė Trakų rajono savanoriškai draugijai „Nemunas“, kurios veiklą perėmė Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos „Žalgirio“ Respublikinė taryba. Duomenų, kad suinteresuoti asmenys prieštarautų, kad būtų nustatytas toks juridinę reikšmę turintis faktas, byloje nėra.

22Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 24 punkte numatyta, jog asmeniui negalint dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka. Todėl, įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas neprieštarauja įstatymui, formuojamai teismų praktikai, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas pripažįsta, kad pareiškėjos pareiškimas pagrįstas, todėl tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. nepertraukiamai dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje, kuri tuo metu priklausė Trakų rajono savanoriškai draugijai „Nemunas“, kurios veiklą perėmė Sąjunginės profsąjungų savanoriškos kūno kultūros ir sporto draugijos Lietuvos „Žalgirio“ Respublikinė taryba ir jai buvo mokamas darbo užmokestis.

23Šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas įgytam darbo stažui, reikalingam valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265–270 straipsniais ir 448 straipsniu,

Nutarė

25Pareiškimą tenkinti.

26Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R., a. k. ( - ) laikotarpiu nuo 1976 m. rugsėjo 29 d. iki 1985 m. sausio 14 d. nepertraukiamai dirbo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje, priklausančioje Trakų rajono savanoriškai draugijai „Nemunas“ ir jai buvo mokamas darbo užmokestis.

27Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas įgytam darbo stažui, reikalingam valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, nustatyti.

28Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėja V. R. patikslinusi pareiškimo reikalavimą prašo teismo... 5. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais, išdėstytais pareiškime bei... 6. Teismo posėdžio metu pareiškėjos V. R. atstovė advokatė J. Ž.... 7. Teismo posėdžio metu liudytoja E. I., pateikusi savo darbo knygelės... 8. Teismo posėdžio metu liudytoja J. K., pateikusi savo darbo knygelės... 9. Suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Trakų... 10. Suinteresuotas asmuo Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Iš Vilniaus regioninio valstybės archyvo pažymos matyti, kad duomenų apie... 13. Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažymoje nurodyta, kad dokumentų,... 14. Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ pažymoje nurodyta, kad duomenų apie... 15. Kūno kultūros ir sporto centro pažymoje nurodyta, kad apie V. R. gautas... 16. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai, neveikimas ar... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja negali gauti dokumentų,... 18. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 19. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 20. Pagal CPK 185 straipsnio nuostatas visapusiškai vertinant pareiškėjos... 21. Todėl įvertinus visus bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus,... 22. Nagrinėjamu atveju taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuvos Respublikos... 23. Šis juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas įgytam darbo stažui,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 25. Pareiškimą tenkinti.... 26. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. R., a. k. ( - )... 27. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas įgytam darbo stažui,... 28. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...