Byla 2A-54-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, sekretoriaujant J.Markovičiūtei, dalyvaujant atsakovo atstovams R.Dumbliauskui, M.Dumbliauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „VVV“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ ieškinį atsakovui UAB „VVV“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 2008-12-01 dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l. 1-4), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 22 500 Lt skolos, 6480 Lt delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-03-22 su atsakovu buvo sudaryta Sutartis Nr. 46/07, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo parengti sklypo, esančio Vilniuje, Traidenio g. 39, detalaus plano projektą, o atsakovas įsipareigojo per 5 kalendorines dienas nuo Projektavimo darbų atidavimo-priėmimo akto pasirašymo pagal ieškovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą atsiskaityti už atliktus projektavimo darbus (Sutarties 3.2.3 p.). Projektavimo darbų atidavimo-priėmimo aktas buvo sudarytas 2008-06-30, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį neįvykdė ir su ieškovu laiku neatsiskaitė.

4Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-12-02 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo reikalavimus patenkino visiškai: priteisė iš atsakovo 22 500 Lt skolos, 6480 Lt delspinigių, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą 28 980 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 795 Lt bylinėjimosi išlaidas (b.l. 18-19).

5Atsakovas UAB „VVV“ 2008-12-22 pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo (b.l. 79-81), prašydamas jį panaikinti, ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ ieškinį atmesti bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 22 500 Lt skolą ieškovui yra sumokėjęs dar iki sužinant apie bylos teisme iškėlimą. Pažymėjo, kad ieškovo prašomos priteisti 6480 Lt netesybos yra neprotingai didelės. Pagal CK netesybos yra įskaitinės, t.y. netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tuo atveju, jei šalys sutartimi nenustatė alternatyvių ar išimtinių netesybų, priteistini delspinigiai gali būti mažintini iki nuostolių, patirtų dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo sumos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Ieškovas, nesilaikydamas šalių kooperavimosi principo, nei karto nesikreipė į atsakovą dėl pavėluoto apmokėjimo ar papildomų delspinigių, o iš karto kreipėsi į teismą. Ieškovas nesuteikė galimybės atsakovui kompensuoti ieškovo patirtų pagrįstų nuostolių, iš karto kreipėsi į teismą, reikalaudamas priteisti net 73 % dydžio metines netesybas nuo nesumokėtos sumos, tokiu būdu siekdamas pasipelnyti.

6Ieškovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus dėl preliminarus teismo sprendimo (b.l. 87-88) prašė 2008-12-02 preliminarų sprendimą pakeisti dalyje dėl 22 500 Lt skolos priteisimo, atsakovui bylos nagrinėjimo eigoje patenkinus šį ieškovo reikalavimą, o likusioje dalyje preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, bei priteisti papildomas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad sutartinių nuostolių dydis įrodomas sutartimi, kuria susitariama dėl netesybų, nes netesybos yra civilinės atsakomybės forma. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, kai netesybos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. 2007-03-22 sutartimi Nr. 46/07 5.1 punktu šalys išreiškė valią dėl 0,2 % dydžio netesybų, kaip minimalių ieškovo nuostolių, todėl iš atsakovo priteistini 6480 Lt dydžio delspinigiai. Sprendžiant klausimą dėl delspinigių priteisimo taip pat būtina įvertinti, kad atsakovo skola ieškovui buvo didelė, atsakovas ją delsė sumokėti penkis mėnesius. Dėl to ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nereaguoja į žodinius ieškovo priminimus apie esamą skolą, taip pat į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, realizavo savo teisę į teisminę gynybą.

7Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-06-09 galutiniu sprendimu (b.l.109-111) 2008-12-02 priimtą preliminarų sprendimą pakeitė: 1) priteisė iš atsakovo UAB „VVV“ ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ naudai 6480 Lt delspinigių, 6 % metinių palūkanų už priteistą 6480 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-12-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3195 Lt bylinėjimosi (435 Lt žyminio mokesčio ir 2760 Lt atstovavimo) išlaidų; 2) kitoje dalyje 2008-12-02 preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė, atsakovui patenkinus ieškovo reikalavimą dėl 22 500 Lt skolos priteisimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, kad atsakovas savo prievolės ieškovui laiku neįvykdė (atsakovas prievolę sumokėti ieškovui turėjo įvykdyti 2008-07-05, o įvykdė tik 2008-12-05), priteisė ieškovo reikalaujamas netesybas (CK 6.71 str., 6.261 str.). Teismas pripažino, kad šalys sudaryta sutartimi susitarė dėl netesybų dydžio. Tiek vienos, tiek kitos šalies atžvilgiu buvo susitarta taikyti 0,2 % dydžio netesybas prievolės neįvykdymo atveju, tokių sąlygų šalys neginčijo, prievolė nebuvo vykdoma ilgą laiką, netesybų suma, lyginant su pagrinde skola nėra didelė, todėl sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti esminės šalių nelygybės ir keisti netesybų dydį (CK 6.228 str. 2 d.).

8Atsakovas UAB „VVV“ apeliaciniu skundu (b.l. 112-115) prašo Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo sprendimą pakeisti: panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista 6480 Lt delspinigių ir 2360 Lt atstovavimo išlaidų, priteisti 1296 Lt delspinigių bei 1180 Lt ieškovo patirtų atstovavimo išlaidų; kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad šalys, sutartyje nustačiusios 0,2 % dydžio delspinigius, dėl išimtinio jų pobūdžio nesusitarė. Šiuo atveju 6480 Lt delspinigių reikalavimas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,2 % dydžio delspinigiai, kas sudaro 73 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartis c.b. 3K-3-316/2005). Pažymi, jog atsakovas nesielgė protingai ir nesivadovavo geros verslo praktikos principais, nes nei žodžiu, nei raštu nesikreipė į atsakovą dėl pavėluoto apmokėjimo bei delspinigių ir beveik pusę metų nesirūpino arba sąmoningai delsė kreiptis į teismą, kad galėtų prisiteisti didesnes netesybas. Atsakovas, metų pabaigoje pastebėjęs nesumokėtą sąskaitą, niekieno neraginamas ir dar iki sužinant apie teisme iškeltą civilinę bylą, ją apmokėjo. Tvirtina, jog teismas netinkamai ištyrė faktines bylos aplinkybes, neteisingai taikė materialinės teisės normas, todėl padarė neteisingą išvadą dėl Sutartyje numatytų netesybų pagrįstumo. Sutartis buvo sudaryta ant ieškovo pasiūlyto sutarties šablono, kita vertus, atsakovas nebūtų galėjęs reikalauti analogiškų netesybų iš ieškovo, nes remiantis Sutarties 3.1.2. p. ieškovas įsipareigojo atlikti darbus kalendoriniame darbų plane numatytais terminais, tačiau toks darbų planas nebuvo pasirašytas. Todėl atsakovas, nesant kalendorinių darbų plano, nebūtų galėjęs remtis Sutarties 4.1. p. ir reikalauti analogiškų 0,2 % dydžio netesybų, nes tokiu atveju vėlavimo konstatavimas yra neįmanomas. Mano, jog teismas turėjo atsižvelgti į šias aplinkybes ir sumažinti sutartinių netesybų dydį, ieškovas tikrai nepatyrė tokių didelių nuostolių, kurie prilygtų 73 % metinių palūkanų nuo nesumokėtos sumos. Todėl ieškovui turėtų būti priteisti realūs nuostoliai, t.y. 1296 Lt (22 500Lt x 0,04% x 144 d.). Netesybų dydžio skaičiavimo analogija siūlo taikyti remiantis LR Finansų ministro 2008-06-09 įsakymu Nr. 1K-207 ir 2008-08-29 įsakymu Nr. 1K-261, kurie numato 0,04% dydžio delspinigius už pavėluotus mokėjimus, ir kurie galiojo prievolės nevykdymo laiką. Taip pat atsakovas nesutinka su 2360 Lt atstovavimo išlaidų priteisimu, nes byla jo įsitikinimu nėra sudėtinga. Mano, kad teismas nevertino atstovavimo išlaidų pagrįstumo bei jų dydžio klausimo. Atsižvelgiant į tai, kad byla vyko dokumentinio proceso tvarka, procesinių dokumentų apimtis, taip pat ir ginčo suma buvo nedidelė, teisiniai klausimai – nereikalaujantys specialių teisinių žinių, byloje iš esmės ginčas vyko tik dėl netesybų dydžio, teisines paslaugas byloje didžia dalimi teikė advokato padėjėjas, bei į tai, kad byla buvo išnagrinėta viename posėdyje, į ieškovui priteistą sumą, atstovavimo išlaidos turi būti sumažintos perpus – iki 1180 Lt, kas, atsakovo manymu, atitiktų realias atstovavimo išlaidas.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliacijos tikslas – atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu priešingo nereikalauja viešasis interesas, patikrinti skundžiamo teismo sprendimo teisinį, faktinį ir absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus. Tai reiškia, kad savo iniciatyva apeliacinės instancijos teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ar pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str., 329 str.). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, kaip ir pagrindo peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas bylos nagrinėjimo ribas, teisėjų kolegija nenustatė. Taigi apeliacijos dalyką šiuo konkrečiu atveju sudaro tik apelianto keliamas materialinių teisės normų, reglamentuojančių netesybų institutą, aiškinimo bei taikymo klausimai, taip pat atstovavimo išlaidų dydžio pagrįstumo klausimai.

11Kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai ištyrė bei įvertino byloje esančius įrodymus, teisingai kvalifikavo šalių teisinių santykių turinį, padarė pagrįstas išvadas, kad apeliantas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, o aplinkybių, visiškai eliminuojančių jo sutartinę atsakomybę, nesama. Tačiau spręsdamas dėl tokios atsakomybės dydžio, apylinkės teismas nevisiškai tinkamai išaiškino CK normų, nusakančių netesybų paskirtį bei teismui priskirtas funkcijas, susijusias su pareiga kontroliuoti šalių interesų balansą, įvertinant netesybų dydį ef officio, turinį, nukrypo nuo tuo klausimu susiformavusios teismų praktikos.

12Byloje kilo ginčas dėl šalių 2007-03-22 sudarytos sutarties 5.1. punkte numatytos sąlygos aiškinimo ir taikymo. Sutarties 5.1. p. (b.l.7-8) numato vykdytojo (ieškovo) teisę reikalauti iš užsakovo (apelianto) už kiekvieną laiku neapmokėtą kalendorinę dieną pagal jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą 0,2 % dydžio delspinigius (CK 6.200 str., 6.205 str., 6.71 str., 6.72 str.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į įstatymų leidėjo įtvirtintą teismų diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju vertinti netesybų dydžio pagrįstumą ir jas mažinti (CK 6.73 str.2 d.), sutinka su apeliantu, kad nagrinėjamu atveju sutartinės netesybos yra aiškiai per didelės ir neadekvačios sutarties pažeidimui. Netesybų dydžio nustatymo kriterijai yra suformuoti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-13 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-721, 2003-11-05 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-1070, 2005-06-16 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-316, 2007-11-19 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-503/2007 ir t.t. Į kasacinio teismo išaiškinimus visiems žemesnių instancijų teismams privalu atsižvelgti (CPK 4 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, jog 0,2 % (atitinkamai ir didesnės) netesybos paprastai yra aiškiai per didelės. Kolegija pažymi, kad šalys negali susitarti dėl baudinių netesybų, nes CK numato tik vieną netesybų rūšį – įskaitines netesybas, todėl pirmosios instancijos teismo nuoroda sprendime į esminės šalių nelygybės pagal CK 6.228 str. 2 d. nebuvimą, nesudarantį prielaidų mažinti netesybas, nėra visiškai pagrįsta. Netesybos atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją, todėl šiuo konkrečiu atveju sutartyje nustatytos 0,2 % dydžio netesybos, kurios per metus sudaro net 73 %, kuomet ir pati sutartis, pasak apelianto, buvo sudaryta prisijungimo būdu, jos tekstą pasiūlius ieškovui (ieškovas tokios aplinkybės neginčijo), pripažintinos aiškiai per didelėmis, baudinėmis.

13Teisėjų kolegija iš esmės sutinka ir su tokiais skundo argumentais, kad šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga (CK 6.200 str.2 d., 6.209 str. 1 d. ir 3 d., 6.213 str. 1 d.) suponuoja kiekvienos sutarties šalies priedermę priminti kitam sutartinių santykių dalyviui apie sutartinių prievolių vykdymo privalomumą. Tai paaiškinama CK 1.5 str. 1 d. principų įgyvendinimu, taip pat tuo, kad įstatymo leidėjo valia visos sutartys turi būti vykdomos kuo ekonomiškiausiu būdu (CK 6.200 str. 3 d.). Ieškovas savo teiginių, esą ne kartą žodžiu raginęs atsakovą atsiskaityti (b.l. 105), jokiais objektyviais duomenimis (telefonų pokalbių išklotinėmis, elektroninio susirašinėjimo laiškais ir pan.), atsakovui tokį faktą ginčijant (b.l. 105), nepagrindė. Atsižvelgtina ir į tai, kad apeliantas (atsakovas) savo prievolę ieškovui įvykdė gera valia, (b.l.26) bei siūlė ieškovui taikiai išspręsti kilusius teisinius nesutarimus, kompensuojant netyčinį savo vėlavimą apmokėti sąskaitą 1000 Lt pinigų suma (b.l.101). Toks apelianto elgesys atitinka ir CPK įtvirtintus tikslus - kuo greičiau ir kuo racionalesnėmis priemonėmis atkurti tarp šalių teisinę taiką.

14Nurodytais motyvais, taip pat atsižvelgiant į nusistovėjusią teismų praktiką, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.), kurie yra visos teisės sistemos pagrindas ir taikomi sprendžiant visus be išimties ginčus, į tai, kad ieškovas neįrodinėjo, jog jo nuostoliai yra didesni ir nebus kompensuoti apeliaciniame skunde įvardinto dydžio netesybomis (CK 6.73 str. 2 d.), teismo sprendimas pakeistinas (CPK 330 str.), priteistas netesybas sumažinant iki 1296 Lt.(22 500 Lt x 0,04 % x 144 k.d.) Ši suma, kolegijos vertinimu, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą ir pakankamai kompensuoja kreditoriaus interesą (praradimus, nuostolius).

15Kita apeliacinio skundo dalis yra susijusi su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu šalims. Pirmosios instancijos teismas prie ieškovo turėtų 2360 Lt išlaidų už advokato paslaugas (b.l..12-13) priskyrė 400 Lt nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo išlaidas (b.l.72-73). Tačiau pastarųjų išlaidų priteisimo apeliantas nekvestionuoja, todėl teisėjų kolegija dėl to nepasisako. Atsakovas ginčija tik 2360 Lt atstovavimo išlaidų iš jo priteisimą. Teisėjų kolegija pripažįsta teisingais apelianto skundo motyvus, kad tokių ieškovo turėtų išlaidų dydis nėra pagrįstas nei bylos sudėtingumu, nei apimtimi, nei advokato darbo ir laiko sąnaudomis, ruošiant procesinius dokumentus bei dalyvaujant teismo posėdyje. Ginčą laimėjusiai šaliai gali būti kompensuojamos ne didesnės su atstovavimu susijusios išlaidos, nei nustatytos Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, patvirtintose Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 (CPK 98 str. 1 d. ir 2 d.). Atsižvelgiant į procesinių dokumentų ir bylos apimtį, į tai, kad rengti procesinius dokumentus nebuvo būtinas specialus pasirengimas, nes nebuvo nagrinėjami nauji teisiniai klausimai, dėl ko adv. padėjėjo darbo sąnaudos galėtų žymiai išaugti, į teismo posėdžių skaičių, į Rekomendacijų 5 p. (išlaidų apskaičiavimas už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas), į 7 p., 8.2. p., 8.5. p 8.18. p., 9 p.) bei vadovaujantis CPK 93 str. 2 d. ir 4 d., 98 str. nuostatomis, iš apelianto ieškovo naudai priteistina 1180 Lt atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų.

16Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atstovavimo išlaidos, skirtingai nuo visų kitų rūšių bylinėjimosi išlaidų, kurių paskirstymo šalims klausimą sprendimą priimantis teismas, remdamasis atitinkamais dokumentais dėl jų dydžio, privalo išspręsti savo iniciatyva, taigi nepaisant šalių prašymo buvimo ar nebuvimo, yra specifinės išlaidos. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kurios, nors ir yra priskirtos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (CPK 88 str.), negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti į bylą iki jos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.). Toks teisinis reglamentavimas lemia, kad atstovavimo išlaidas priteisdami teismai yra saistomi bylos šalių pareiškimų – arba prašymų jas priteisti, arba kitos ginčo šalies tokios rūšies išlaidų dydžio pripažinimu. Apeliantui pripažįstant 1180 Lt atstovavimo išlaidų pagrįstumą (CPK 320 str. 2 d.)., teisėjų kolegija priteistinų atstovavimo išlaidų dar labiau nemažina.

17Taigi iš apelianto (atsakovo) priteistos ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidos sumažintinos iki 1936,94 Lt, t.y. 400 Lt už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, 1180 Lt atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų ir 356,94 Lt žyminio mokesčio išlaidų, apskaičiuotų nuo teismo ir paties atsakovo patenkintų reikalavimų sumos ({22 500 Lt + 1296 Lt} x 3 % : 2 ) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 425 str. 3 d.).

18Už apeliacinį skundą atsakovas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio nei numato įstatymas (b.l.116). Ginčo suma apeliacinės instancijos teisme yra 5184 Lt, todėl mokėtinas už apeliacinį skundą žyminis mokestis - 155,52 Lt ({6480 Lt - 1296 Lt} x 3 %). Bylinėjimosi išlaidos ginčo sumai nepriskiriamos ir nuo jų žyminis mokestis nemokamas. Taigi apeliantui gali būti priteistos tik 155,52 Lt apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos (CPK 93 str.).

19Iš ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ taip pat priteistina 9,20 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų (b.l. 128) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

20Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą pakeisti.

22Sprendimą dalį, kuria iš atsakovo UAB „VVV“ priteista ieškovui UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 6480 Lt delspinigių ir 6 procentų metinės palūkanos nuo šios sumos, pakeisti, priteisiant iš UAB „VVV“ 1296 (vieną tūkstantį du šimtus devyniasdešimt šešis) litus delspinigių ir 6 procentų metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo – 2008-12-02 dienos iki sprendimo šioje dalyje visiško įvykdymo ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ naudai.

23Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB „VVV“ priteista ieškovui UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 3195 Lt bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų, pakeisti, priteisiant iš atsakovo UAB „VVV“ 1936 (vieną tūkstantį devynis šimtus trisdešimt šešis) litus 94 centus bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ naudai.

24Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 155 (vieną šimtą penkiasdešimt penkis) litus 52 centus bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų atsakovo UAB „VVV“ naudai.

26Priteisti iš UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 9 (devynis) litus 20 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 2008-12-01 dokumentinio... 4. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-12-02 priėmė preliminarų... 5. Atsakovas UAB „VVV“ 2008-12-22 pateikė prieštaravimus dėl priimto... 6. Ieškovas UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atsiliepimu į atsakovo... 7. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-06-09 galutiniu sprendimu... 8. Atsakovas UAB „VVV“ apeliaciniu skundu (b.l. 112-115) prašo Vilniaus m.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacijos tikslas – atsižvelgiant į apeliaciniame skunde išdėstytus... 11. Kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei apeliacinio skundo... 12. Byloje kilo ginčas dėl šalių 2007-03-22 sudarytos sutarties 5.1. punkte... 13. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka ir su tokiais skundo argumentais, kad... 14. Nurodytais motyvais, taip pat atsižvelgiant į nusistovėjusią teismų... 15. Kita apeliacinio skundo dalis yra susijusi su bylinėjimosi išlaidų... 16. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atstovavimo išlaidos,... 17. Taigi iš apelianto (atsakovo) priteistos ieškovo naudai bylinėjimosi... 18. Už apeliacinį skundą atsakovas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio nei... 19. Iš ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ taip pat priteistina... 20. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 21. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą... 22. Sprendimą dalį, kuria iš atsakovo UAB „VVV“ priteista ieškovui UAB... 23. Sprendimo dalį, kuria iš atsakovo UAB „VVV“ priteista ieškovui UAB... 24. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 155 (vieną... 26. Priteisti iš UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ 9 (devynis) litus 20...