Byla B2-942-343/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Transspectrum“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Eglei Siderevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos (kreditorės) Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ atstovui advokato padėjėjui V. B. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos (kreditorės) Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų B AB „Ūkio bankas“, VSDFV Alytaus skyrius, UAB „Oro srautas“, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Transspectrum“,

Nustatė

2ieškovė UAB „Motorida“ kaip kreditorė prašė iškelti bankroto bylą jos skolininkei UAB “Transspectrum”. Nurodė, kad ši įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, t.y. nesumoka 2 740 Lt įsiskolinimo už padangas ir suteiktas jų remonto ir montavimo paslaugas (b.l. 3-4). Atsakovė UAB „Transspectrum“ su šia įmone 2014 07 08 atsiskaitė (t.2, b.l. 50-51), UAB „Motorida“ nebeturi reikalavimo teisės, todėl ji atleistina iš ieškovės pareigų šioje byloje.

3Su trečiuoju asmeniu UAB „Oro srautas“ 2014 11 30 UAB „Transspectrum“ atsiskaitė (t.2, b.l. 144), todėl UAB „Oro srautas“ atleistina iš trečiojo asmens pareigų šioje byloje.

4Pareiškimas yra paduotas LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. pagrindu. UAB „Motorida“ yra šio įstatymo 6 str. 2 d. nustatyta tvarka pranešusi atsakovei apie savo ketinimus kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau skola jai nebuvo sumokėta (b.l. 7-9). Teismų praktikoje pripažįstama, jog, vienam iš kreditorių pranešus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, šis reikalavimas kitiems, į bylą įstojusiems kreditoriams, netaikomas, t.y. užtenka vieno pranešimo dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ prašo iškelti bankroto bylą jo skolininkei UAB „Transspectrum“. Ji nurodo, kad skola yra 47 535,27 Lt, kuri nėra sumokėta, taikos sutarties nesudarė, mano, kad atsakovė yra nemoki.

6Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2014 11 27 pateikė teismui rašytinius paaiškinimus (t.2, b.l. 116-120). Nurodė, jog atsakovės į bylą pateikti finansinės apskaitos dokumentai neatspindi realios finansinės būklės, nes dokumentai yra fiktyvūs ir galimai suklastoti. Atsakovė lentelėse nenurodo, nei tiekėjų, nei pirkėjų kodų, dėl ko pareiškėja negali gauti teisingos informacijos apie skolininkų realią finansinę būklę – pvz. IP Karkotko ID, kurio nepavyko identifikuoti. Atsakovė nepateikė duomenų apie įsiskolinimą darbuotojams. Yra nurodoma skolininkė UAB „Amžius“, kuri yra skolinga 176 260,21 Lt . Tačiau ši skola yra fiktyvi, nes: 1) jos vadovas yra atsakovės direktoriaus tėvas, t.y. šie asmenys yra susiję, todėl atsakovė nesuinteresuota išieškoti skolą iš UAB „Amžius“; 2) nepateikti jokie įrodymai apie šios skolos susidarymą, todėl šią skolą reikia laikyti niekine, kuria siekiama dirbtinai pagerinti balanso duomenis; 3) UAB „Amžius“ yra nepajėgi grąžinti skolą, nes jos netgi ne pelnas, o apyvarta, sudaro tik pusę įsiskolinimo atsakovei. Pagal UAB „Creditinfo Lietuva“ 2014 11 21 informaciją UAB „Amžius“ turtas yra areštuotas. Pripažinus, kad UAB „Amžius“ skola 176 260,21 Lt faktiškai yra nesugrąžinama, ją minusavus iš pirkėjų įsiskolinimo, skolos suma nuo 204 401,02 Lt sumažėja iki 28 140,81 Lt, o tai reiškia, kad balanso duomenyse per vienerius metus gautinos sumos yra ne 204 401,02 Lt, o tik 28 140,81 Lt . Per vienerius metus mokėtinos sumos yra 175 462 Lt ir tai reiškia, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija visą jos turimą turtą. Pažymi, jog ir kiti atsakovės skolininkai nėra pajėgūs grąžinti skolas, nes jau keli metai neteikia finansinių ataskaitų ( UAB „Verseta“, UAB Dormeta“, UAB „Indroteka“). Balanso duomenys negali būti laikomi patikimais ir dėl to, kad viešajam registrui pateiktame balanse nurodoma, kad per metus mokėtinos sumos yra 680 298 Lt, o į bylą pateiktame balanse – jau tik 579 717 Lt ir po vienerių metų mokėtina suma – 100 500 Lt . Be to, viso atsakovės skola pareiškėjai 2014 11 24 jau yra ne 8 754,47 Lt, o 47 535,27 Lt . Mano, kad, esant tokiai situacijai, pats įmonės vadovas turėtų inicijuoti bankroto bylos iškėlimą įmonei. Atkreipia dėmesį, kad atsakovei tęsiant veiklą, jos turtas mažėja, o įsipareigojimai didėja. Administratoriumi prašo paskirti UAB „Audata“.

7Teismo posėdžio metu SRAPSB „Spaudos rūmai“ atstovas reikalavimą iškelti bankroto bylą UAB „Transspectrum“ palaikė, prašė vadovautis rašytiniais paaiškinimais, bankroto bylą iškelti prašė dėl įmonės nemokumo, nurodė, jog atsakovės įsiskolinimas tik didėja, nors 2014 11 12 posėdis buvo atidėtas dėl taikaus ginčo išsprendimo, tačiau atsakovė jokių derybų nevedė.

8B AB „Ūkio“ bankas nurodo, kad atsakovės skola jam sudaro 49 428,73 Lt, skola nėra sumokėta, nors kredito grąžinimo terminas yra suėjęs 2013 07 03 (t.1, b.l. 31-33). Administratoriumi prašo paskirti UAB „Insolvensa“.

9VSDFV Alytaus skyrius pareiškime (t.2, b.l. 60) nurodo, kad 2014 05 08 išsiuntė atsakovei pranešimą apie skolą ir ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nurodo, jog skola yra 43 642,41 Lt .

10Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (2001 03 20 Nr. IX-216) 4 str. 1 d. 1p., 6 str., 9 str. 7 d.1p. .

11Atsakovei UAB “Transspectrum” bankroto byla iškeltina, nes ši įmonė pripažintina nemokia.

12Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2str.8p. nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

13Pirma, atsakovė UAB „Transspectrum“ pripažintina nemokia, nes balanso duomenyse nurodytas jos kapitalas yra minusinis (t.2, b.l. 19, 109).

14Antras, atsakovė UAB „Transspectrum“ 2014 10 31 balanso (t.2, b.l. 109) duomenyse nurodo, kad jos turtas yra 398 821 Lt. Net 204 401 Lt turto yra gautinos sumos. Gautinos sumos yra tik įmonės teisė į pinigines lėšas, kurios gali niekuomet nepatekti į įmonės sąskaitą. Todėl teismas daro išvadą, jog realiai UAB „Transspectrum“ turi turo 194 420 Lt (398 821 – 204 401). Šią teismo išvadą patvirtina faktinės aplinkybės. Pagrindinė UAB „Transspectrum“ skolininkė yra UAB „Amžius“, kuri yra skolinga 176 260,21 Lt. UAB „Amžius“ vadovas yra atsakovės direktoriaus tėvas, t.y. šie asmenys yra susiję pačiais artimiausiais giminystės ryšiais. Be to, UAB „Amžius“ vadovas turi prokūrą ir pasirašinėja UAB „Transspectrum“ teismui teikiamus dokumentus, t.y. teismui pateiktus balansus (t.2, b.l. 19,109), pelno/nuostolių ataskaitas (t.2, b.l. 20, 108), skolininkų ir kreditorių sąrašus (t.2, b.l. 22-23, 112). Akivaizdu, jog tėvas padeda sūnui. Pažymėtina, jog teismui išaiškinus, kad P. T. negali atstovauti atsakovės, nes neturi aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo (CPK 56 str. 2d.), atsakovė nepasirūpino tinkamu atstovavimu teisme. Taip pat teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad, nors teismas reikalavo, kad atsakovė pateiktų dokumentus, nurodytus ĮBĮ 9 str., t.y. įvykdytų įstatymo reikalavimą, tačiau atsakovė to nepadarė, o, teismo vertinimu, sąmoningai teikė skirtingus dokumentus, pasilikdama galimybę manipuliacijoms. Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad duomenys balansuose, teiktuose teismui ir viešajam registrui skiriasi: viešajam registrui pateiktame balanse nurodoma, kad per metus mokėtinos sumos yra 680 298 Lt (t.2, b.l. 139), o į bylą pateiktame balanse – jau tik 579 717 Lt ir po vienerių metų mokėtina suma – 100 500 Lt (t.2, b.l. 109). Teismui 2004 09 10 buvo pateiktas tik įmonės kreditorių sąrašas (t.2, b.l. 22-23), o 2014 11 12 jau ir skolininkų (t.2, b.l. 112). Pažymėtina, kad į įmonės kreditorių sąrašą, pateiktą 2014 09 10, pagal teisme gautus vykdomuosius dokumentus nebuvo įtraukta AB „Lietuvos draudimas“ – skola 7 730 Lt, UAB Ekspetra“ – skola 15 802,73 Lt (t.1, b.l.168). Taigi, teismas neturi galimybių patikrinti, kada gi susidarė UAB „Amžius“ skola. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Amžius“ yra nepajėgi grąžinti skolą, nes pagal UAB „Creditinfo Lietuva“ 2014 11 21 informaciją UAB „Amžius“ turtas yra areštuotas, jai šiais metais buvo keliama bankroto byla (t.2, b.l. 140-142). Todėl įvertinęs nurodytą, teismas pripažįsta, jog ši skola yra beviltiška. Netgi vien pripažinus, kad UAB „Amžius“ skola 176 260,21 Lt faktiškai yra nesugrąžinama, ją eliminavus iš pirkėjų įsiskolinimo, skolos, o tuo pačiu ir įmonės turto suma nuo 204 401,02 Lt sumažėja iki 28 140,81 Lt, o tai reiškia, kad balanso duomenyse per vienerius metus gautinos sumos yra ne 204 401,02 Lt, o tik 28 140,81 Lt. Tačiau kaip nurodyta aukščiau, teismas, atsižvelgęs į tai, kad gautinos sumos yra tik teisės jas gauti, sprendžia, kad iš įmonės turto minusuotina visa gautina suma 204 401,02 Lt ir tuomet atitinkamai įmonės turtas sumažėja iki 194 419,98 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos yra 175 462 Lt ir tai reiškia, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

15Akcentuotina ir ta aplinkybė, kad atsakovei pateikus balansą ir kreditorių sąrašą 2014 09 10, teismo posėdyje 2014 09 12 nagrinėjant bylą ir uždavus atsakovės direktoriui P. T. klausimų, o jam pareiškus, kad jis į juos atsakyti negali, kad kviesis buhalterę, daugiau į teismo posėdžius ne tik buhalterė, bet ir tinkamas atstovas nebeatvyko.

16Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytą, sprendžia, kad atsakovei, ją pripažinus nemokia, iškeltina bankroto byla ĮBĮ 9str. 7d. 1p. pagrindu.

17Administratoriumi sutinka būti ir yra suderintos šios administratorių kandidatūros: 1) UAB „Mandarlita“ (t.1, b.l.28); 2) UAB „Insolvensa“ (t.1, b.l.154); 3) UAB“Tigesta“ (t.1, b.l. 154); 4) UAB „Audata“ (t.2, b.l. 145).

18Įmonės administratoriumi paskirtina UAB „Audata“, kurios kandidatūra atitinka LR Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, šis administratorius teismui yra pateikęs visus reikiamus dokumentus, jos kandidatūra yra suderinta su LR Ūkio ministerija. Teismas, skirdamas šį administratorių atsižvelgia į tai, kad bylos nagrinėjimas užsitęsė, todėl akivaizdu, jog pasikeitė situacija ir tik dėl administratoriaus UAB „Audata“ teismo posėdyje pasisakė pareiškėjos atstovas, t.y. jog šis administratorius yra pasiruošęs administruoti UAB „Transspectrum“.

19Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo (2001 03 20 Nr.IX-216) 9str. 7d., 10str., teisėja,

Nutarė

20UAB „Motorida“ atleisti iš ieškovės pareigų šioje byloje.

21UAB „Oro srautas“ atleisti iš trečiojo asmens pareigų šioje byloje.

22Iškelti bankroto bylą UAB „Transspectrum“, kurios buveinė yra adresu Žalgirio g. 14, LT-62121, Alytuje; juridinio asmens kodas 302495097.

23UAB “Transspectrum“ administratoriumi paskirti UAB „Audata“ ( juridinio asmens kodas 124199960, Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, sąr.Nr. B-JA026).

24Uždėti UAB „Transspectrum“ ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki jo perdavimo administratorei UAB „Audata“.

25Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB “Transspectrum”.

26Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB “Transspectrum“ privalo perduoti administratorei UAB „Audata“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

27Pavesti UAB “Transspectrum” administratoriui UAB „Audata“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte, 7d. 8 punkte, pavesti administratoriui šios nutarties nuorašą išsiųsti visiems kreditoriams.

28Pavesti administratoriui UAB „Audata“ per 15 dienų nuo nutarties dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį UAB „Transspectrum” kreditorių susirinkimą.

29Apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Transspectrum“ pranešti VĮ Registrų centras, pareiškėjai, įmonei, administratoriui.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

31Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu nebus apskųsta.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. ieškovė UAB „Motorida“ kaip kreditorė prašė iškelti bankroto bylą... 3. Su trečiuoju asmeniu UAB „Oro srautas“ 2014 11 30 UAB „Transspectrum“... 4. Pareiškimas yra paduotas LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. pagrindu. UAB... 5. Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“... 6. Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“... 7. Teismo posėdžio metu SRAPSB „Spaudos rūmai“ atstovas reikalavimą... 8. B AB „Ūkio“ bankas nurodo, kad atsakovės skola jam sudaro 49 428,73 Lt,... 9. VSDFV Alytaus skyrius pareiškime (t.2, b.l. 60) nurodo, kad 2014 05 08... 10. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas vadovaujantis Lietuvos... 11. Atsakovei UAB “Transspectrum” bankroto byla iškeltina, nes ši įmonė... 12. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad įmonei... 13. Pirma, atsakovė UAB „Transspectrum“ pripažintina nemokia, nes balanso... 14. Antras, atsakovė UAB „Transspectrum“ 2014 10 31 balanso (t.2, b.l. 109)... 15. Akcentuotina ir ta aplinkybė, kad atsakovei pateikus balansą ir kreditorių... 16. Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytą, sprendžia, kad atsakovei, ją... 17. Administratoriumi sutinka būti ir yra suderintos šios administratorių... 18. Įmonės administratoriumi paskirtina UAB „Audata“, kurios kandidatūra... 19. Vadovaudamasi LR Įmonių bankroto įstatymo (2001 03 20 Nr.IX-216) 9str. 7d.,... 20. UAB „Motorida“ atleisti iš ieškovės pareigų šioje byloje.... 21. UAB „Oro srautas“ atleisti iš trečiojo asmens pareigų šioje byloje.... 22. Iškelti bankroto bylą UAB „Transspectrum“, kurios buveinė yra adresu... 23. UAB “Transspectrum“ administratoriumi paskirti UAB „Audata“ (... 24. Uždėti UAB „Transspectrum“ ilgalaikiam materialiam turtui areštą,... 25. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 26. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo, per... 27. Pavesti UAB “Transspectrum” administratoriui UAB „Audata“ atlikti... 28. Pavesti administratoriui UAB „Audata“ per 15 dienų nuo nutarties dėl... 29. Apie bankroto bylos iškėlimą UAB „Transspectrum“ pranešti VĮ Registrų... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju... 31. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu nebus...