Byla e2A-1246-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“, uždaroji akcinė bendrovė „VSA Vilnius“, uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“, savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą atmesti UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pasiūlymą viešajame pirkime „Komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugos“, pirkimo Nr. 181538 (toliau – ir Konkursas, Pirkimas), apie kurį tiekėja buvo informuota 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, jog ieškovės pateiktas pasiūlymas Pirkime buvo įrašytas pirmu pasiūlymų eilėje, tačiau gavusi pretenziją atsakovė atšaukė sprendimą dėl Konkurso laimėtojo ir 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381 informavo ieškovę, kad jos pateiktas pasiūlymas atmestas, kadangi neteisingai užpildyta pasiūlymo forma. Su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu ieškovė nesutinka. Nurodo, kad atsakovė privalėjo leisti ieškovei patikslinti pateiktą pasiūlymą ištaisant akivaizdžią redakcinio pobūdžio klaidą – nurodyti teisingą preliminarų atliekų konteinerių ištuštinimų skaičių, kadangi šiuo atveju bendra kaina ir pasiūlymo esmė nesikeistų. Be to, Pirkimo sąlygose reikalavimas dėl skaičių apvalinimo buvo keliamas tik pasiūlymo kainai, o ne jos sudedamosioms dalims, atskiriems įkainiams, todėl ieškovė neturėjo jo laikytis nurodydama atskiras kainos sudedamąsias dalis. Rizika dėl neaiškių Pirkimo dokumentų nuostatų tenka perkančiajai organizacijai, o ne tiekėjams.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Vertindamas ieškovės argumentus dėl jos pasiūlyme nurodytų atskirų pasiūlymo sudedamųjų dalių kainų apvalinimo teismas nustatė, jog paslaugų įkainius ieškovė nurodė pateikdama devynis skaičius po kablelio, o bendrą kintamą kainą Eur per metus (su PVM) – tris skaičius po kablelio. Tačiau Pirkimo sąlygų 28 punkte yra nustatytas aiškus reikalavimas, kad paslaugų kaina turi būti įtvirtinta nurodant du skaičius po kablelio. Byloje ieškovė nėra pateikusi įrodymų, jog kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydama paaiškinti šią Pirkimo sąlygą, taip pat nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė ar kuris kitas tiekėjas būtų ją ginčijęs. Dėl šių priežasčių teismas sprendė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko formalių Pirkimo sąlygų reikalavimų, o jos samprotavimai apie tai, kad toks reikalavimas buvo keliamas tik bendrai pasiūlymo kainai, o ne atskiriems įkainiams, atmestinas kai nepagrįstas bei neįrodytas.
 3. Vertindamas aplinkybę, jog pateikdama pasiūlymą ieškovė užpildė ne tą (seną) pasiūlymo formą, kurioje perkančioji organizacija buvo nurodžiusi mažesnį preliminarų mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimų skaičių, teismas pažymėjo, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio. Ieškovė pripažino, kad perkančiosios organizacijos pakeistas reikalavimas buvo išviešintas visiems tiekėjams, tačiau ji pati suklydo pildydama pasiūlymo formą. Teismas nepritarė ieškovės argumentui, jog perkančioji organizacija turėjo leisti jai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 1 dalimi, patikslinti pateiktą pasiūlymą. Tokios pozicijos teismas laikėsi įvertinęs minėto VPĮ straipsnio pagrindu pateiktus teismų išaiškinimus, šiam ginčui aktualias Pirkimo sąlygas ir padaręs išvadą, jog ieškovės siekti padaryti pasiūlymo pakeitimai (kainų ištaisymas nurodant du skaičius po kablelio ir preliminaraus mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimų skaičiaus pakeitimas) lemtų ne techninių klaidų ištaisymą, o ieškovės pasiūlymo kainos pasikeitimą, kuris nėra galimas tikslinant pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Perkančioji organizacija turėjo leisti ieškovei patikslinti pateiktą pasiūlymo formą, kadangi toks patikslinimas nelaikytinas draudžiamu VPĮ 39 straipsnio prasme. Pakeitus preliminarų atliekų konteinerių ištuštinimų skaičių bendros pasiūlymo kainos ieškovė nepakeistų, o padidėjusius paslaugos teikimo kaštus prisiimtų sau pačiai. Toks pakeitimas, vadovaujantis aktualia teismų praktika, laikytinas išimtinai techninio pobūdžio klaidos ištaisymu.
  2. Ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų, nes jai jos buvo pakankamai aiškios – Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas draudimas kainos sudedamąsias dalis pateikti nurodant daugiau nei du skaičius po kablelio. Tuo tarpu pasiūlymo kaina ir pasiūlymo kainos sudedamosios dalys nėra tapatūs dalykai.
 2. Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą.
 3. Trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“ atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Ieškovės pasiūlyme padarytos klaidos negali būti laikomos redakcinio pobūdžio klaidomis, nekeičiančiomis pasiūlymo esmės, kadangi perskaičiavus ieškovės kainas pagal aktualią pasiūlymo formos redakciją, jos pasiūlymo kainą padidėtų.
  2. Ieškovės nurodyta byla, kurioje padarytais išaiškinimais teismas šiuo atveju turėtų remtis, nėra aktuali šio ginčo nagrinėjimui, kadangi šiuo atveju pasiūlymo trūkumų neįmanoma ištaisyti nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos arba pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainių.
  3. Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimas dėl skaičių apvalinimo ir kainos pateikimo dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu taikomas tiek apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą, tiek ir atskirus įkainius. Šią sąlygą tinkamai suprato visi Pirkime dalyvavę tiekėjai, išskyrus ieškovę.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.
 2. Kadangi šalių ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, tai, visų pirma, atsižvelgiant į nuo 2017 m. liepos 1 d. įvykusius teisinio reglamentavimo pokyčius viešųjų pirkimų srityje ir į tai, kad ginčijamo viešojo pirkimo procedūros buvo pradėtos bei vykdomos dar iki minėtų teisinio reglamentavimo pokyčių, pažymėtina, jog nagrinėjamam ginčui taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).

13Faktinės aplinkybės ir ginčo esmė

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizavo viešąjį pirkimą „Komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugos“, pirkimo Nr. 181538. Pirkimo objektas – komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir transportavimas į apdorojimo įrenginius, vietas, kuris į dalis neskaidomas, tiekėjai privalo pateikti pasiūlymą visai paslaugų apimčiai (Pirkimo sąlygų 5 ir 10 punktai). Pasiūlymus Pirkime pateikė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „VSA Vilnius“, SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“. Įvertinusi visų tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija 2017 m. gegužės 18 d. raštu Nr. (3.16.-V8)3-1185 informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir ieškovės pripažinimą Pirkimo laimėtoja. Tačiau 2017 m. birželio 7 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1318 perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad buvo gauta kito tiekėjo pretenzija ir, ją išnagrinėjus, 2017 m. gegužės 18 d. sprendimas dėl laimėtojo atšaukiamas, o pasiūlymai bus vertinami iš naujo. Iš naujo įvertinusi ieškovės pasiūlymą, perkančioji organizacija 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. (3.16-V8)3-1381 jį atmetė, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimų.
 2. Perkančiajai organizacijai netenkinus ieškovės pretenzijos, ji kreipėsi į teismą su ieškiniu. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė, todėl ji pateikė apeliacinį skundą.
 3. Apeliaciniame skunde keliami du klausimai – dėl ieškovės galimybės Pirkimo sąlygų 28 punkte nustatytu formatu (du skaičiai po kablelio) nurodyti tik bendrą pasiūlymo kainą bei dėl ieškovės teisės, remiantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, patikslinti pateiktą pasiūlymą.

14Dėl ieškovės pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimams

 1. Apeliaciniame skunde ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta išvada, jog visos pasiūlyme nurodytos kainos turėjo būti pateiktos vadovaujantis Pirkimo sąlygų 28 punkto reikalavimu, t. y. nurodant du skaičius po kablelio. Nors ieškovė nurodo, kad Pirkimo sąlygų 28 punkte įtvirtintas reikalavimas yra taikomas tik bendrai pasiūlymo kainai, įvertinusi Pirkimo sąlygų visumą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokiai ieškovės pozicijai nepritaria.
 2. Kaip matyti iš byloje esančio ieškovės pasiūlymo, mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo įkainius ieškovė jame nurodė pateikdama devynis skaičius po kablelio, o bendrą kintamą kainą Eur per metus (su PVM) – tris skaičius po kablelio. Taip pat pasiūlyme yra pateiktos ir kitos kainos, tarp kurių bendra pasiūlymo kaina Eur per metus (su PVM), dėl kurių ginčas nevyksta – jos nurodytos su daugiausiai dviem skaičiais po kablelio.
 3. Pirkimo sąlygų 28 punkte įtvirtinta, kad „Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų kiekį ir savybes. Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Pasiūlymo kaina pateikiama nurodant du skaičius po kablelio.“ Be to, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ pastabose nurodyta, kad bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti, o faktinė laimėtojui mokama kaina priklausys nuo mokėtinos pastoviosios mėnesio kainos bei kintamos kainos, nustatytos pagal faktiškai ištuštintų konteinerių kiekį ir pasiūlymo formoje nurodytą ištuštinimo įkainį. Šios aplinkybės rodo, jog bendra pasiūlymo kaina perkančiajai organizacijai yra svarbi tik tiek, kad pagal ją bus nustatomas Pirkimo laimėtojas, tačiau realiai paslaugos bus apmokamos imant, be kita ko, ir atliekų konteinerių ištuštinimo įkainius, kuriuos ieškovė, kaip minėta, nurodė pateikdama net devynis skaičius po kablelio. Todėl Pirkimo sąlygų 28 punkte įtvirtinta sąvoka „Pasiūlymo kaina“, teismo vertinimu, yra ne tik bendra pasiūlymo kaina, bet ir jos sudedamosios dalys, kurios yra esminės perkančiajai organizacijai apskaičiuoti faktiškai tiekėjui sumokamą sumą už atliktus darbus. Šią sąvoką aiškinant kitaip būtų iškreipta aptariama paslaugų kainos pateikimo taisyklė bei apmokėjimo už paslaugas tvarka neatitiktų pateikto ieškovės pasiūlymo, kadangi perkančioji organizacija negalėtų mokėti ieškovei už faktišką konteinerių ištuštinimą devynių skaičių po kablelio tikslumu ir turėtų apvalinti kainas taip iškreipdama ieškovės nustatytus įkainius. Todėl šiuo atveju sutiktina su perkančiosios organizacijos pozicija, jog sąvoka „Pasiūlymo kaina“ apima visas pasiūlyme nurodytas kainas, o ne tik bendrą pasiūlymų kainą.
 4. Pažymėtina, jog aptariamame Pirkimo sąlygų punkte nurodyta „Pasiūlymo kaina“ net ir vertinant ją išimtinai lingvistiškai, akivaizdžiai nerodo, jog tai yra tik bendra paslaugų teikimo kaina / bendra pasiūlymo kaina, kuri tik viena, ieškovės vertinimu, turi būti apvalinama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Kilus neaiškumų ieškovė turėjo galimybę kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo, tačiau to neatlikusi pati prisiėmė riziką dėl galimo jos pasiūlymo neatitikimo nustatytiems reikalavimams.
 5. Dėl aukščiau aptartų priežasčių ieškovės apeliacinio skundo argumentas, jog Pirkimo sąlygų 28 punkte įtvirtintą kainos apvalinimo taisyklę turi atitikti tik bendra tiekėjų pasiūlymo kaina, atmetamas kaip nepagrįstas.

15Dėl ieškovės galimybės tikslinti pateiktą pasiūlymą

 1. Kitu apeliacinio skundo argumentu ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo sprendime padarytą išvadą, jog ieškovės pasiūlymo trūkumai nebuvo tokie, kurie galėtų būti patikslinami vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi, todėl perkančioji organizacija pagrįstai nesuteikė teisės ieškovei juos tikslinti. Skunde nurodyta, jog užpildžius aktualią pasiūlymo formą ir joje pakeitus tik pačios atsakovės nustatytą preliminarų atliekų konteinerių ištuštinimų skaičių bendra ieškovės pasiūlymo kaina nepasikeistų. Toks pakeitimas būtų išimtinai techninio pobūdžio klaidos ištaisymas, kuris galimas ir net būtinas, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi apeliaciniame skunde ieškovės pateiktus motyvus, Pirkimo sąlygas bei šuo klausimu išsamiai suformuotą teismų praktiką, sprendžia, jog nėra pagrindo sutikti su tokia ieškovės pozicija.
 2. Bylos duomenys patvirtinta, jog pateikdama savo pasiūlymą Pirkime ieškovė jį pateikė panaudodama neaktualią (seną) atsakovės Pirkimo sąlygose esančią pasiūlymo formą, kurioje vietoj 13 107 preliminaraus mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimų kartų per metus įrašyta 6 554 kartai. Šio dėmens pagrindu, nurodžius vieno mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo įkainį, apskaičiuota ir tiekėjo siūloma bendra kintama kaina, Eur per metus be PVM bei su PVM.
 3. VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.
 4. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pasiūlymas siaurąja prasme iš esmės reiškia tą pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016). Todėl, atsižvelgus į aptariamos pasiūlymo formos reikšmę bei funkciją, ji pripažintina tiekėjo pasiūlymu siaurąja prasme.
 5. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/1014; 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-121-690/2016).
 6. Šiame kontekste Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) taip pat pažymėta, kad jei perkančiosioms organizacijoms būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad jos slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą; tačiau nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191, ir jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).
 7. Taigi situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto (žr. pirmiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015; 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-121-690/2016).
 1. Vertinant faktines ginčo aplinkybes pagal paminėtą kasacinio teismo praktiką akivaizdu, kad ieškovė negalėtų ištaisyti nustatyto pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms niekaip kitaip, kaip tik pateikdama naujai užpildytą pasiūlymo formą. Nors ieškovės padaryta klaida – pateikti skaičiavimai pagal pirminę Pirkimo sąlygų 2 priedo redakciją – teoriškai laikytina technine, tačiau ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina. Šiuo atveju nesutiktina su apeliantės pozicija, jog tam, kad ištaisyti nustatytą trūkumą, jai užtektų pakeisti tik pačios perkančiosios organizacijos nustatytą preliminarų mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimų skaičių, o nurodyti įkainiai bei kainos liktų tokie patys, kadangi tokia situacija automatiškai sąlygotų kitus pasiūlymo neatitikimus. Akivaizdu, jog tokiu būdu nepakeista ieškovės nurodyta konteinerių ištuštinimo kaina per metus tiek be PVM, tiek ir su PVM nebebūtų laikoma apskaičiuota teisingai, kadangi jai apskaičiuoti būtų naudojamas tas pats konteinerių ištuštinimo įkainis ir beveik du kartus didesnis konteinerių kiekis. O ieškovei siekiant nepakeisti minėtos konteinerių ištuštinimo kainos per metus, privalėtų būti keičiamas vieno konteinerio ištuštinimo įkainis. Abu šie pasiūlymo koregavimo variantai lemtų ieškovės pateikto pasiūlymo keitimą iš esmės, nes tokiu būdu būtų keičiama jos nurodyta paslaugos teikimo kaina (kaip jau minėta anksčiau, perkančiajai organizacijai reikšminga yra ne tik bendra tiekėjo pasiūlymo kaina, bet ir konteinerio ištuštinimo įkainis, pagal kurį būtų skaičiuojamas faktiškas atlygis už tiekėjo atliktą darbą).
 2. Kaip jau aptarta šios nutarties 23-25 punktuose, VPĮ 39 straipsnio 1 dalis tam tikrais atvejais suteikia tiekėjui teisę pataisyti ar papildyti atskirus pasiūlymo duomenis, tačiau šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma rodo, jog ieškovės pasiūlymo trūkumų pobūdis nepatenka į minėtos teisės normos reglamentuojamus atvejus, kadangi tokiu patikslinimu būtų pakeista pasiūlymo esmė. Dėl to atsakovė laikytina pagrįstai nesuteikusi ieškovei teisės patikslinti savo pasiūlymą.
 3. Tokios apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos išvados nepaneigia ir apeliaciniame skunde ieškovės nurodyta teismų praktika, kuria, ieškovės nuomone, teismas turėtų remtis priimdamas sprendimą byloje. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1337-253/2013 bei jį peržiūrėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-2288/2013 buvo nagrinėjama situacija, kai netinkamas pasiūlymo formos užpildymas nelėmė pasiūlymo kainos pokyčių. Dėl to šiose bylose pateikti išaiškinimai nėra aktualūs nagrinėjant šalių ginčą.

16Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (apeliacinis skundas atmetamas), ieškovės UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo UAB „VSA Vilnius“, pateikusios atsiliepimus į apeliacinį skundą, įrodymų apie jų patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai