Byla 2A-2288/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės TEO LT apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1337-253/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės TEO LT ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „CSC TELECOM“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas TEO LT, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo tikslinamas, atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašė panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ 2013 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolu Nr. 8 įformintus sprendimus viešajame pirkime Nr. 117597 - patvirtinti pasiūlymų eilę „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ pirkimui atlikti, pripažinti UAB „CSC TELECOM“ konkurso nugalėtoja, sudaryti sutartį su UAB „CSC TELECOM“, priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas 3 025 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo paskelbtame atvirame konkurse „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“. 2013 m. gegužės 31 d. atsakovas CVP IS paskelbė tiekėjų pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlymą, ieškovo pasiūlymą palikdamas antroje vietoje. Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovas 2013 m. birželio 12 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovo viešojo pirkimo komisija atmetė 2013 m. birželio 19 d. raštu. Ieškovo teigimu, trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas neatitiko 2013 m. balandžio 30 d. CVP IS paskelbto patikslinto pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymas dėl telefonų ryšių ir duomenų perdavimo paslaugų“ sąlygų, nes pasiūlyme buvo nurodytos pirkimo sąlygų neatitinkančios telefonų ryšio paslaugų apimtys, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą laimėtoju pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas bei teisėtus ieškovo interesus. Trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą ne pagal pranešime Nr. 1966832 atsakovo pateiktą patikslintą konkurso sąlygų 1 priedą, be to, techninės specifikacijos 4 priedo 3 lentelę „Plungės rajono savivaldybės numeriai“ pateikė ne pagal pranešime Nr. 1966832 atsakovo pateiktą patikslintą konkurso sąlygų 4 priedo 3 lentelę, todėl nesilaikė pirkimo dokumentų 8.2, 12 ir 35 punktų reikalavimų ir tai sudarė pagrindą atmesti jo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Ieškovo nuomone, perkančioji organizacija negalėjo nurodytus trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimus leisti jam ištaisyti pateikiant naują pasiūlymą pagal patikslintą konkurso sąlygų 1 priedą, techninės specifikacijos 3 lentelę „Plungės rajono savivaldybės numeriai“ pagal patikslintą konkurso sąlygų 4 priedo 3 lentelę bei pakeisti kainos sudedamąsias dalis ir padaryti siūlomų teikti paslaugų apimčių pakeitimus, nes tokiu atveju pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis trečiojo asmens pasiūlymas tapo atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus. Be to, anot ieškovo, trečiasis asmuo priešingai nei to reikalauja konkurso sąlygos, numatė naudoti paslaugoms teikti ne naują įrangą bei nustatė, kad perkančioji organizacija mokės įrangos nuomos mokestį trečiajam asmeniui, o tai nėra numatyta konkurso sąlygose ir sudaro savarankišką pagrindą pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų ir atmesti jį, vadovaujantis konkurso sąlygų 59.2 punktu ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Ieškovas taip pat teigia, kad trečiasis asmuo atsakovo prašymu nepateikė jokio savo pasiūlymo kainos apskaičiavimo ar kalkuliacijos, pagrįstų paslaugų teikimo ir įrangos įsigijimo sąnaudomis, kurie leistų spręsti dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo, todėl atsakovas privalėjo trečiojo asmens pasiūlymą atmesti VPĮ 40 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 59.5 punkto pagrindu.

5Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašė atmesti ieškovo patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą ir pareikštą nesąžiningai, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti ir galimai reiškiami piktnaudžiaujant savo teise, siekiant kiek įmanoma ilgiau pratęsti tarp ieškovo ir atsakovo 2009 m. gruodžio 28 d. pasirašytos paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui iš esmės tas pačias paslaugas, dėl kurių yra paskelbtas konkursas, galiojimą. Atsakovo teigimu, vykdant konkursą perkančioji organizacija vadovavosi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu lygiateisiškumo ir skaidrumo principų reikalavimais visų konkurso dalyvių atžvilgiu, visiems konkurso dalyviams buvo suteikta galimybė paaiškinti, ar patikslinti savo pasiūlymus. Trečiojo asmens pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu konkursą atsižvelgus į tai, kad trečiojo asmens pasiūlyme padarytas netikslumas galėjo atsirasti dėl atsakovo konkurso metu net tris kartus keistos formos, taip pat įvertinus trečiojo asmens paaiškinimus, kad patikslinus pasiūlymą bendra pasiūlymo kaina bei bet koks sudėtinis kainos elementas nesikeičia, bei į trečiojo asmens pasiūlytą kainą, kuri net 54 794,44 Lt mažesnė nei ieškovo pasiūlyta kaina. Atsakovo viešojo pirkimo komisija, trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo metu nustačiusi klaidą - pirkimo sąlygų 1 priedo lentelėje Nr. 1.1 neteisingai nurodytą skaičių, vertino tokį netikslumą kaip aritmetinę klaidą, kadangi pirkimo sąlygų 1 priedo lentelės Nr. 1.1 pirmoje eilutėje pateiktų skaičių reikšmė pirminiame ir pakeistame variante nesiskiria, be to, trečiajam asmeniui paaiškinus savo pasiūlymą, pasiūlymo kaina nepasikeitė. Pasiūlė trečiajam asmeniui paaiškinti pasiūlymą, kadangi iš pasiūlymo esmės buvo galima matyti, jog būtent trečiojo asmens pasiūlymas labiausiai atitinka atsakovo interesus bei suteikia galimybę realizuoti viešųjų pirkimų tikslą. Atsakovo manymu, ieškovo išvados dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo pirkimo sąlygų 4 priedo 2 lentelėje ir 4 lentelėje nustatytiems reikalavimams yra nepagrįstos, nes trečiojo asmens centrinė įranga, o ne telefono aparatai ar skaitmeninė telefono stotis dar iki pirkimo paskelbimo buvo įsigyta ir naudojama teikiant paslaugas kitiems klientams. Atsakovo vertinimu, ieškovo ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai yra priimti teisėtai, kadangi skatina konkurenciją ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą. Atsakovo įsitikinimu, perkančioji organizacija įvykdė VPĮ 40 straipsnyje numatytas pareigas atsakingai ir neformaliai, todėl ieškovo teiginys, neva atsakovo tariamai formalūs veiksmai vertinant trečiojo asmens paaiškinimą yra per se neteisėti, yra nepagrįstas ir neatitinka faktinės situacijos.

6Trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“ atsiliepimu į ieškinį prašė TEO LT, AB ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad UAB „CSC TELECOM“ pagal aktualias pirkimo sąlygas įvertino perkančiosios organizacijos poreikius, apskaičiavo savo sąnaudas bei pageidaujamas gauti pajamas (pasiūlymų formos 1.1 ir 1.3 lentelių 6 stulpelis, bendra pasiūlymo kaina) ir pateikė pirkimui pasiūlymą, užpildydamas pasiūlymo formą. Kadangi pirkimo sąlygos buvo ne kartą keistos, trečiojo asmens darbuotojas nepastebėjo, jog savo kolegos paskaičiuotus ir jam perduotus galutinius duomenis suvedė į neaktualią pasiūlymo formą, kurios 1.1 lentelėje nurodyti paslaugų kiekiai nesutapo su aktualios redakcijos pasiūlymo atitinkamoje lentelėje nurodytais kiekiais. Perkančioji organizacija pastebėjusi, jog UAB „CSC TELECOM“ pateikė pasiūlymą ne pagal aktualią pasiūlymo formą, paprašė pateikti pasiūlymo paaiškinimą. Savo paaiškinime UAB „CSC TELECOM“ pripažino klaidą, aiškindamas savo pasiūlymą nepakeitė pasiūlytos kainos, įskaitant 1.2 lentelėje nurodytų paslaugų tarifų dydžio, taip pat jokių pasiūlymo bendros kainos sudėtinių elementų, todėl perkančioji organizacija, siekdama kuo racionaliau panaudoti biudžeto lėšas bei atsižvelgdama į tai, kad netikslumas galimai atsirado dėl pačios perkančiosios organizacijos veiksmų pirkimo metu net tris kartus keičiant pasiūlymo formas, pagrįstai ir teisėtai nusprendė pripažinti UAB „CSC TELECOM“ laimėjus pirkimą. Nurodė, kad pateikė perkančiosios organizacijos prašomą savo pateiktos kainos pagrindimą tokį, kokį manė esant tinkamą, kadangi perkančioji organizacija 2013 m. gegužės 28 d. rašte nenurodė, kurie kainos elementai ir kaip turėtų būti pagrįsti. Trečiojo asmens manymu, kadangi ieškovas neginčija perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti UAB „CSC TELECOM“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą pagrįstu, todėl ši aplinkybė neturėtų būti analizuojama, o TEO LT, AB pateiktas ieškinio patikslinimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis siekiant ištęsti bylos nagrinėjimo laiką. Teigia, kad ieškovas neteisingai interpretuoja UAB „CSC TELECOM“ pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą siedamas jį su UAB „CSC TELECOM“ ketinimu pateikti ne naują perkančiosios organizacijos pageidaujamą įrangą, nes neįprastai mažos kainos pagrindime nėra nurodyta apie ketinimą perkančiajai organizacijai teikti ne naują ar naudotą galinę įrangą. Trečiojo asmens manymu, ieškovas nesilaikė įstatyme numatytos privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo procedūros dėl patikslintame ieškinyje nurodytų aplinkybių, t. y. perkančiosios organizacijos veiksmų, susijusių su UAB „CSC TELECOM“ pateiktos kainos vertinimu, ir kadangi šia procedūra dėl praleistų terminų ieškovas nebegali pasinaudoti, todėl nagrinėjamo reikalavimo atžvilgiu civilinė byla nutrauktina.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo TEO LT, AB atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai 1 413 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti.

9Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 4233 straipsnio 3 dalimi, nustatė, kad ieškovo ieškinyje nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai nesutampa su nurodytaisiais pretenzijoje, ieškovas perkančiajai organizacijai pateiktoje pretenzijoje nekėlė neįprastai mažos trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlytos kainos pagrįstumo klausimo, nenurodė argumentų dėl galimų atsakovo tokio pobūdžio VPĮ nuostatų pažeidimų.

10Teismas atmetė ieškovo argumentą, jog apie neįprastai mažą trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlytą kainą ieškovas sužinojo gavęs atsiliepimus šioje byloje, motyvuodamas tuo, kad ieškovui, kaip patyrusiam ūkio subjektui, jau pretenzijos pateikimo metu turėjo būti akivaizdu, kad trečiojo asmens kaina yra neįprastai maža (VPĮ 40 str. 1 d., Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“). Kadangi ieškovo pretenzijoje atsakovui nebuvo keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą, teismas nusprendė minėtų ieškinio reikalavimus grindžiančių naujai nurodytų aplinkybių nenagrinėti ir dėl jų plačiau nepasisakyti.

11Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, teismas, įvertinęs konkurso eigą bei vadovaudamasis VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad trečiajam asmeniui užpildžius pirminę, o ne aktualią pasiūlymo formą, buvo padaryta techninė klaida, kuri lėmė pirkimo dokumentų 1 priedo formos, įskaitant perkančiosios organizacijos nurodytų fiksuoto telefono ryšio paslaugų kiekių bei 4 priedo 3 lentelės neatitikimą, tačiau toks paslaugų apimties neatitikimas yra formalūs, nekeičia trečiojo asmens pasiūlymo pateiktų duomenų esmės.

12Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagal konkurso sąlygų 61 punktą konkurso pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (su PVM), į tai, jog bendros pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių „A“ ir „B“ reikšmių apskaičiavimas nėra tiesiogiai susietas su perkamų paslaugų kiekiu, nes tiek pirminėje, tiek aktualioje lentelėje tiekėjo neprašoma nurodyti paslaugos vieneto vertės apskaičiavimą, padarė išvadą, kad pirkimo sąlygų 1 priedo 1.1 lentelėje nurodytos bendros pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių „A“ ir „B“ reikšmių apskaičiavimas nebuvo tiesiogiai susietas su atsakovo sudarytoje pasiūlymo formoje įrašytu paslaugų kiekiu.

13Teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012, nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, kadangi nurodytos ir nagrinėjamos bylų faktinės aplinkybės nelaikytinos tapačiomis - nurodomoje byloje darbų kiekio (vienetų) pakeitimas į tinkamus būtų buvęs tiesiogiai susijęs su galutinės pasiūlymo kainos koregavimu, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje pasiūlymo formoje ir techninėje specifikacijoje nurodytas fiksuoto telefono ryšio paslaugos darbų kiekis (paslaugos vieneto vertė) pagal pirkimo dokumentus tiesiogiai nesusietas su bendros pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių apskaičiavimu, taigi nedaro tiesioginės įtakos bendrai pasiūlymo kainai.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 2 straipsnio 21 dalimi, pirkimo sąlygų 12 punktu, II dalies “Pirkimo objektas” 13 punktu, 31 punktu, padarė išvadą, kad trečiojo asmens užpildytoje ir aktualioje pasiūlymo formoje nurodytas paslaugų kiekio neatitikimas yra minimalus, kadangi trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlymas buvo apskaičiuotas ir taikomas visai (aktualiai) perkamų paslaugų apimčiai, o galutinė pasiūlymo kaina ir jos sudedamosios dalys po klaidos patikslinimo liko nepakitusios, todėl laikytina, jog trečiojo asmens valia dalyvauti konkurse pagal jo aktualias sąlygas buvo aiškiai išreikšta.

15Teismas, įvertinęs trečiojo asmens atsakovui pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo turinį, atmetė kaip nepagrįstą ieškovo argumentą, kad trečiojo asmens pasiūlyme nenumatytas naujos įrangos pirkimas bei numatytas įrangos nuomos mokestis, o tai sudaro pagrindą vadovaujantis pirkimo sąlygų 59.2 punktu ir VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu atmesti jo pasiūlymą.

16Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3 straipsniu ir kasacinio teismo praktika, padarė išvadą, kad trečiojo asmens padaryto formalaus pažeidimo (pateikto pasiūlymo formos neatitikimo), kuris nepaneigia pirkimo dokumentų sąlygų tikslo, viešojo pirkimo procedūros esmės, leidžia nustatyti pasiūlymo turinį ir nedaro jam esminės įtakos, prilyginimas esminiam pasiūlymo neatitikimui pirkimo dokumentams, kaip tai numato VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas, būtų formalus ir neatitiktų proporcingumo principo bei pirkimų tikslo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011, 2011m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

17Teismas, nustatęs faktines bylos aplinkybes, įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, ieškovo ieškinio bei atsakovo ir trečiojo asmens atsikirtimų argumentus, konstatavo, kad ieškovo ieškinio reikalavimai grindžiami formaliais motyvais, nesudarančiais įrodinėjamų VPĮ nuostatų pažeidimo, todėl atmestini (CPK 12 str., 178 str., 185 str., 197 str.).

18Atmetęs ieškinį, teismas vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis, sprendė, jog ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, atsakovui pateikus prašymą priteisti 1 413 Lt atstovavimo išlaidoms apmokėti, bei nustačius, kad šios išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, nėra nepagrįstai didelės, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo, nesant duomenų apie trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, šių išlaidų priteisimo klausimas nespręstinas.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovas TEO LT, AB apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešojo atviro konkurso „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ 2013 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolu Nr. 8 įformintus sprendimus viešajame pirkime Nr. 117597, patvirtinti pasiūlymų eilę „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ pirkimui atlikti, pripažinti UAB „CSC TELECOM“ konkurso nugalėtoja, sudaryti sutartį su UAB „CSC TELECOM“.

21Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

221) Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo nurodyti trečiojo asmens pateikto atsakovui pasiūlymo apimties neatitikimai yra formalūs, nulemti neaktualios pasiūlymo formos užpildymo, o ne trečiojo asmens pateiktų duomenų dėl pasiūlymo esmės. Ieškovo nuomone, atsakovo užfiksuoti trečiojo asmens konkursui pateikto pasiūlymo turinio trūkumai yra esminiai, kurių perkančioji organizacija neturėjo teisės prašyti paaiškinti bei negalėjo leisti trečiajam asmeniui pašalinti pasiūlymo trūkumus, dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis trečiojo asmens pasiūlymas tapo atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus (VPĮ 28 str. 1 d., 29 str. 4 d.);

232) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo nurodyti trečiojo asmens pateikto atsakovui pasiūlymo apimties neatitikimai yra formalūs, nulemti neaktualios pasiūlymo formos užpildymo, o ne trečiojo asmens pateiktų duomenų dėl pasiūlymo esmės, yra nepagrįsta. Ieškovo manymu, paslaugų kiekis – išorinių telefono numerių skaičius, konkretūs telefono numeriai, kuriais siūlomos teikti telefono ryšio paslaugos bei telefono ryšio paslaugų įrengimo vietos (adresai) bei telefono ryšio paslaugų teikimo technologija yra esminiai siūlomų teikti telefono ryšio paslaugų turinio rodikliai, pagal kuriuos perkančioji organizacija gali ir turi vertinti tiekėjų pasiūlymus bei jų atitikimą pirkimo sąlygose nurodytam pirkimo objektui, todėl trečiojo asmens pasiūlymo turinys neatitinka esminių pirkimo sąlygų reikalavimų, bei tokius neatitikimus negalima pašalinti po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateiktais paaiškinimais ir patvirtinimais;

243) Tai, kad trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą teikti ne tas paslaugų apimtis, kokios buvo nurodytos pirkimo sąlygose, sudaro savarankišką pagrindą išvadai, kad pateikdamas pasiūlymą konkursui trečiasis asmuo nesilaikė pirkimo dokumentų 8.2, 12 ir 35 punktų reikalavimų, dėl ko trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų ir turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, o pateiktame pasiūlyme konkursui nurodytų paslaugų kiekių vėlesni pakeitimai yra draudžiami VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi;

254) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens pateikto pasiūlymo turinio neatitikimai nedaro įtakos pasiūlymo kainai, taip pat nepagrįsta. Apelianto manymu, pasiūlymo paaiškinimo metu trečiasis asmuo pateikė naują pasiūlymą ir techninės specifikacijos 3 lentelę, kuriuose pakeitė siūlomų teikti paslaugų apimtis bei pasiūlymo kainos apskaičiavimo elementus (paslaugų vienetų kainas), todėl esant tokiems pakeitimams negalėjo nesikeisti galutinė paslaugų teikimo kaina. Apelianto manymu, VPĮ nustatytų reikalavimų prasme negali būti toleruojamas ir alternatyvus variantas, kuomet tiekėjas, siekdamas įrodyti savo pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms, keičia galutinės pasiūlymo kainos apskaičiavimo elementus – paslaugų vienetų kainas ir teigia, kad padidėjusi paslaugų apimtis kainuoja tiek pat ir pasiūlymo kaina nesikeičia;

265) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012 suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, kadangi šioje nutartyje, teismas nagrinėdamas klausimą, ar perkančioji organizacija gali leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlyme nurodytų darbų kiekių neatitikimus pirkimo dokumentuose nurodytiems perkamų darbų kiekiams, konstatavo, kad tokie neatitikimai nėra pateikto pasiūlymo neaiškumai ar kainos apskaičiavimo aritmetinės klaidos, kuriuos galima būtų paaiškinti ar ištaisyti, nekeičiant pasiūlymo esmės ir pirkimo dokumentų reikalavimus, bei pažymėjo, jog perkančioji organizacija tokiu atveju negali taikyti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei turi pasiūlymą atmesti;

276) Perkančioji organizacija nepagrįstai, neatmetusi pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkančio trečiojo asmens pasiūlymo konkursui, leisdama trečiajam asmeniui pakeisti/papildyti pirkimo sąlygų neatitinkantį pasiūlymą ir pripažindama jį laimėtoju, pažeidė ne tik VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą, bet ir VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007, 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008, 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.);

287) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė ieškinio reikalavimus grindžiančių aplinkybių, susijusių su neįprastai mažos kainos vertinimu ir pagrįstumu, nenagrinėti ir dėl jų plačiai nepasisakyti. Apelianto teigimu, tik su atsakovo atsiliepimu į ieškinį ieškovas gavo trečiojo asmens atsakovui pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą, todėl aplinkybėmis, kurios ieškovui nebuvo žinomos kreipimosi į perkančiąją organizaciją metu, ieškovas pagrįstai rėmėsi savo ieškinyje, o teismas privalėjo jas nagrinėti ir pasisakyti priimtame sprendime, tačiau to nepadarė;

298) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kad siekdamas sumažinti siūlomos paslaugos kainą trečiasis asmuo numatė paslaugoms teikti naudoti konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkančią įrangą, nepateikė savo pasiūlymo kainos apskaičiavimo ar kalkuliacijos, pagrįstų paslaugų teikimo ir įrangos įsigijimo sąnaudomis, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 40 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 59.5 punkto pagrindu;

309) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 1 413 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, nes atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad šios išlaidos buvo patirtos.

31Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė ieškovo TEO LT, AB apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu, priteisti iš apelianto atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

32Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

331) Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymo trūkumai dėl užpildytos neaktualios pasiūlymo formos buvo formalūs, nedaro įtakos pasiūlymo turiniui ar galutinei kainai, nes pagal pirkimo sąlygas tiek paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, tiek vienkartinis paslaugos įdiegimo mokestis už išorinį telefono numerį, tiek bendra pasiūlymo kaina nėra priklausomi nuo išorinio telefono numerių kiekio, o neaktualioje 1.1 lentelės “Fiksuotos telefono ryšio paslaugos“ pirmoje eilutėje nurodytas skaičius „90“ ir aktualioje 1.1 lentelės pirmoje eilutėje esantis skaičius „1“ reiškia tą patį;

342) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimo, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad viešojo pirkimo metu visiems konkurso dalyviams buvo suteikta galimybė paaiškinti ar patikslinti savo pasiūlymus, todėl nelaikė perkančiosios organizacijos veiksmus suteikiant trečiajam asmeniui galimybę paaiškinti savo pasiūlymą pažeidžiančiais VPĮ 39 straipsnio 1 dalį, 2 dalies 2 punktą, bei VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus;

353) Kadangi apelianto pasiūlyta kaina buvo didesnė nei trečiojo asmens pasiūlyta kaina, todėl atsakovas, siekdamas kuo racionaliau panaudoti valstybės biudžeto lėšas bei atsižvelgdamas į tai, kad netikslumas galimai atsirado dėl atsakovo konkurso metu net tris kartus keistos formos, taip pat vadovaudamasis konkurso sąlygų 61 punktu , pagrįstai nusprendė pripažinti trečiąjį asmenį laimėjus konkursą;

364) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad išorinių abonentų skaičius yra esminis siūlomų teikti telefono ryšio paslaugų turinio rodiklis, kadangi pirkimo sąlygų 74 punkte perkančioji organizacija, žinodama, kad po viešojo pirkimo sutarties sudarymo, telefono abonentų skaičius gali didėti ar mažėti, numatė preliminarų numerių kiekį, kuris sutarties galiojimo metu gali keistis, todėl viešojo pirkimo objektu laikytina fiksuoto ryšio ir duomenų perdavimo paslauga su galimybe keisti (didinti, mažinti) abonentų skaičių;

375) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo apelianto nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012, nes nurodytos bylos aplinkybės skiriasi nuo šios bylos faktinių aplinkybių;

386) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino apelianto argumentų, susijusių su tariamai neįprastai maža trečiojo asmens pasiūlymo kaina, nes apeliantas neįvykdė VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto reikalavimo ir nesikreipė į atsakovą su pretenzija dėl neįprastai mažos trečiojo asmens pasiūlymo kainos, nors apie trečiojo asmens neįprastai mažą kainą žinojo dar iki pretenzijos pateikimo;

397) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad trečiasis asmuo nepateikė savo pasiūlymo kainos apskaičiavimo ar kalkuliacijos, pagrįstų paslaugų teikimo ir įrangos įsigijimo sąnaudomis, todėl trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 40 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 59.5 punkto pagrindu. Atsakovo teigimu, trečiojo asmens paaiškinime dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo nurodyti argumentai ir faktinės aplinkybės pagrindžia tai, kad trečiasis asmuo yra patikimas kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahentas bei galės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, todėl apelianto teiginys, kad atsakovo tariamai formalūs veiksmai vertinant trečiojo asmens paaškinimą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, yra nepagrįstas ir neatitinka faktinės situacijos.

40Trečiasis asmuo UAB “CSC TELECOM” atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė ieškovo TEO LT, AB apeliacinį skundą atmesti.

41Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

421) Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo nurodyti trečiojo asmens pateikto atsakovui pasiūlymo apimties neatitikimai yra formalūs, nulemti neaktualios pasiūlymo formos užpildymo, o ne trečiojo asmens pateiktų duomenų dėl pasiūlymo esmės, yra nepagrįstas. Trečiojo asmens teigimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika nesureikšmina viešųjų pirkimų santykių formalizavimo, nepateisina pasiūlymų atmetimo vien dėl formalių pažeidimų, todėl pirmosios instancijos teismas įvertinęs trečiojo asmens pasiūlyme padarytų neatitikimų padarymo aplinkybes bei atsižvelgęs į trečiojo asmens paaiškinimą, pagrįstai sprendė, jog trečiasis asmuo aiškiai išreiškė savo valią dalyvauti pirkime pagal jo aktualias sąlygas, per klaidą užpildė ne aktualią pasiūlymo formą, kurios skirtumai nuo aktualios pasiūlymo formos yra minimalūs, pateikdamas paaiškinimą savo pasiūlymo esmės ir pasiūlymo kainos nepakeitė, todėl tokie trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai laikytini neesminiais bei nesudaro pagrindo jo pasiūlymo atmetimui VPĮ 39 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2012, 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 ir kt.);

432) Perkančioji organizacija, rengdama ir vykdydama pirkimą, vadovavosi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais lygiateisiškumo ir skaidrumo principų reikalavimais visų pirkimo dalyvių atžvilgiu, nustačiusi TEO LT, AB ir UAB “CSC TELECOM” pasiūlymuose neatitikimus pirkimo sąlygoms, abiems tiekėjams nustatė terminą paaiškinimams dėl pasiūlymų pateikti, todėl nepažeidė šių viešųjų pirkimų principų;

443) Pripažindama trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygoms, perkančioji organizacija nepažeidė apelianto TEO LT, AB teises ir teisėtus interesus, taip pat viešųjų pirkimo tikslą, nes UAB “CSC TELECOM” pasiūlyta kaina buvo mažesnė nei TEO LT, AB, be to, jei paaiškinimo metu trečiojo asmens pasiūlyta kaina būtų perskaičiuota pagal TEO LT, AB ieškinyje pateikiamą UAB “CSC TELECOM” pasiūlymo interpretavimą, skirtumas tarp šių dviejų tiekėjų pasiūlymų būtų sumažėjęs vos 2 865 Lt bei UAB “CSC TELECOM” pasiūlymas būtų išlikęs daugiau nei penkiomis dešimtimis tūkstančių litų pigesnis;

454) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1225/2012 suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, nes pirmosios instancijos teismas šią nutartį įvertino, tačiau įvertinęs šią nutartį teismas padarė išvadą, jog nurodytos bylos aplinkybės ratio decidendi skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių;

465) Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinio reikalavimus grindžiančių aplinkybių, susijusių su neįprastai mažos kainos vertinimu ir pagrįstumu, nenagrinėjo ir dėl jų plačiai nepasisakė, yra nepagrįstas. Trečiojo asmens teigimu, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis kreipėsi į perkančiąją organizaciją išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka dėl aplinkybių, nurodytų patikslintame ieškinyje, t. y. dėl trečiojo asmens pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šių aplinkybių nenagrinėjo;

476) Viešojo pirkimo metu UAB “CSC TELECOM” pateikė savo pasiūlymo kainos pagrindimą, kurį pagrindžiančias aplinkybes patvirtina su pasiūlymu pateikti dokumentai. Kadangi su minėtais dokumentais apeliantas turėjo galimybę susipažinti viešojo pirkimo metu, be to, kita pasiūlymo kainos pagrindimą patvirtinanti informacija buvo viešai skelbiama bei ieškovui prieinama, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog ieškovui pretenzijos pateikimo metu turėjo būti žinoma, kad trečiojo asmens kaina yra neįprastai maža;

487) Apeliantas klaidina teismą neteisingai ir atsietai nuo konteksto interpretuodamas UAB “CSC TELECOM” pateiktą neįprastai mažos kainos pagrindimą ir informaciją apie įrangos nuomą ir įsigijimą, nes UAB “CSC TELECOM” aiškiai nurodyta, kad bus nupirkta nauja įranga, o perkančioji organizacija už svetimos įrangos valdymą ir naudojimą (faktinę įrangos nuomą) sumokės mokėdama už gaunamas paslaugas, į kurių kainą yra įskaičiuotas įrangos pateikimas;

498) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo priteisė atsakovui atstovavimo išlaidų atlyginimą, kadangi vien tai, kad perkančioji organizacija nepateikė duomenų apie faktinį šių išlaidų apmokėjimą nereiškia, kad šios išlaidos nėra patirtos, bei nepanaikina perkančiosios organizacijos pareigos apmokėti atstovui už jo suteiktas paslaugas.

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

52Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

53Trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė TEO LT, AB apeliacinį skundą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Prašymą motyvavo tuo, kad ginčas yra sudėtingas, nagrinėjant ginčą turi būti vertinamos skirtingai ieškovo ir kitų bylos dalyvių vertinamos faktinės aplinkybės, faktines aplinkybes įvertinti ir išsiaiškinti žodinio proceso tvarka yra greičiau ir paprasčiau, kartu leidžia šalims pateikti papildomus paaiškinimus su įrodymų tyrimu ir vertinimu, o teismui geriau įvertinti bylos esmę.

54Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 322 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas apeliacinį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas.

55Prašyme dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka trečiasis asmuo konkrečiai nenurodė, kokios bylos aplinkybės galės būti tinkamai išaiškintos tik žodinio nagrinėjimo metu ir kokios gali susidaryti kliūtys, trukdysiančios visapusiškai ir objektyviai patikrinti skundžiamo sprendimo pagrįstumą bei teisėtumą nagrinėjant apeliacinį skundą rašytinio proceso tvarka. Trečiasis asmuo neargumentavo, kaip žodinis apeliacinio skundo šioje byloje nagrinėjimas užtikrintų objektyvų ir teisingą apeliacinio skundo išnagrinėjimą.

56Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad prašyme išdėstyti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka motyvai nesudaro pagrindo teigti, kad šioje byloje egzistuoja išimtinis ar ypatingas (kraštutinis) atvejis, lemiantis būtinumą bylą nagrinėti žodinio proceso būdu. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į civilinio proceso įstatyme įtvirtintą bendrąją bylų pagal apeliacinius skundus nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, taip pat įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, pateiktų procesinių dokumentų turinį ir bylos medžiagą, konstatuoja, kad nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kad būtų galima įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla išspręsta teisingai.

57Dėl bylos nagrinėjimo ribų

58Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

59Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo TEO LT, AB apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

60Dėl faktinių bylos aplinkybių

61Bylos medžiaga patvirtina, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2013 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu Nr. 1 patvirtintos atviro konkurso „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ sąlygos. 2013 m. balandžio 3 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis Plungės rajono savivaldybės administracija paskelbė apie vykdomą atvirą konkursą „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“, pirkimo Nr. 117597. Konkurso sąlygų 1 priedo 1.1 lentelėje “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ perkančioji organizacija numatė, kad paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, apimantis skambučius visomis kryptimis už išorinį telefono numerį, (A) sudaro 90 vnt., vienkartinis paslaugos įdiegimo (įrengimo) mokestis už išorinį telefono numerį (B) taip pat sudaro 90 vnt. 2013 m. balandžio 22 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu, sprendžiant tiekėjo TEO LT, AB paklausimą, buvo nutarta patikslinti konkurso sąlygų 1 priedo 1.1 punktą “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ numatant, kad paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, apimantis skambučius visomis kryptimis už išorinį telefono numerį, (A) sudaro 1 vnt., vienkartinis paslaugos įdiegimo (įrengimo) mokestis už išorinį telefono numerį (B) sudaro 90 vnt. 2013 m. balandžio 30 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu nutarta dar kartą patikslinti konkurso sąlygų 1 priedą 1.1 punktą “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ numatant, kad paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, apimantis skambučius visomis kryptimis už išorinį telefono numerį, (A) sudaro 1 vnt., o vienkartinis paslaugos įdiegimo (įrengimo) mokestis už išorinį telefono numerį (B) sudaro 97 vnt., ir konkurso sąlygų 4 priedo 3 lentelę, numatant joje 97 Plungės rajono savivaldybės ryšio numerius. 2013 m. gegužės 28 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstomas tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, metu buvo nutarta prašyti TEO LT, AB pateikti patikslintą tiekėjo deklaraciją, Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinimą ir ISO 9001 sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus, o UAB “CSC TELECOM“ – pateikti neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimą, įstatus ir paaiškinimus dėl pakeistos pasiūlymo formos, nekeičiant pasiūlymo esmės, paaiškinimus dėl techninės specifikacijos 3 lentelės ir nurodyti telefonų aparatų modelius. 2013 m. gegužės 30 d. UAB “CSC TELECOM” pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimą dėl netinkamos pasiūlymo formos, taip pat prašomus trūkstamus dokumentus bei neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimą. 2013 m. gegužės 31 d. perkančioji organizacija CVP IS paskelbė tiekėjų pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje buvo tiekėjas UAB “CSC TELECOM” su pasiūlyta 102 600 Lt kaina, o antroje vietoje tiekėjas AB TEO, LT su pasiūlyta 157 394,44 Lt kaina, ir konkurso laimėtoją - UAB “CSC TELECOM”. 2013 m. birželio 12 d. TEO LT, AB pateikė atsakovo viešųjų pirkimų komisijai pretenziją dėl atsakovo atviro konkurso pirkimo rezultatų, kuria ginčijo perkančiosios organizacijos veiksmus leidžiant tiekėjui UAB “CSC TELECOM” patikslinti savo pasiūlymą. 2013 m. birželio 19 d. atsakovo viešųjų pirkimų komisija nutarė TEO LT, AB pretenziją atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2013 m. birželio 19 d. sprendimu atmesti ieškovo pretenziją, 2013 m. liepos 3 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų, kuriais pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus UAB “CSC TELECOM” pasiūlymas, sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas konkurso nugalėtoju UAB “CSC TELECOM”, panaikinimo.

62Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl UAB “CSC TELECOM”, kurio pasiūlymas buvo pripažintas nugalėjusiu, pasiūlymo atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ir perkančiosios organizacijos veiksmų šiuo aspektu teisėtumo ir pagrįstumo.

63Dėl viešųjų pirkimų

64Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

65Dėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribų ir byloje pareikštų reikalavimų apimties

66VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka.

67Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

68Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ikiteisminės ginčo tvarkos reguliavimu įtvirtintu ribojimu tiekėjams siekiama ne tik peržiūros procedūrų operatyvumo, bet ir veiksmingumo principo įgyvendinimo. Tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu, taigi ir teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus, jei tiekėjo teisių pažeidimą lėmė perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais buvo nustatytos neteisėtos pirkimo sąlygos, o šis subjektas tik po to, kai buvo pranešta apie sprendimą sudaryti sutartį su viešojo pirkimo laimėtoju, tokį perkančiosios organizacijos sprendimą skundžia (Teisingumo Teismo 2004 m. vasario 12 d. sprendimas G. A. Service, Rink. 2004, p. I-1829).

69Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nenagrinėti ieškinio reikalavimus grindžiančių aplinkybių, susijusių su trečiojo asmens neįprastai mažos kainos vertinimu ir pagrindimu, kadangi klausimas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą nebuvo keliamas ieškovo pretenzijoje. Savo nesutikimą apeliantas grindžia aplinkybe, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė momentą, nuo kurio ieškovui tapo žinoma apie perkančiosios organizacijos veiksmus vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, sprendžia, jog apelianto argumentai, susiję su jo sužinojimu apie trečiojo asmens pasiūlytą neįprastai mažą kainą, yra nepagrįsti.

70Kaip matyti iš bylos duomenų, jau 2013 m. gegužės 31 d., kai perkančioji organizacija informavo pirkime dalyvaujančius tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoją, apeliantui TEO LT, AB buvo žinoma trečiojo asmens UAB “CSC TELECOM” pasiūlyta kaina. 2013 m. birželio 12 d. pretenzijoje TEO LT, AB patvirtino, kad 2013 m. gegužės 20 d. jam buvo leista susipažinti su UAB “CSC TELECOM” nekonfidencialia pasiūlymo dalimi. Teikdamas pretenziją perkančiajai organizacijai apeliantas ginčijo perkančiosios organizacijos veiksmų, leidžiant trečiajam asmeniui paaiškinti ir patikslinti savo pasiūlymą, teisėtumą. Iš apelianto pretenzijos ir perkančiosios organizacijos pranešimo apie pretenzijos atmetimą turinio matyti, kad teikiant pretenziją apeliantui buvo žinoma apie aplinkybes, jog trečiasis asmuo UAB “CSC TELECOM”, vykdydamas perkančiosios organizacijos įpareigojimą patikslinti savo pasiūlymą, pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimą ir papildomus dokumentus. Apeliacinio teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad apie neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą ieškovui buvo žinoma nuo 2013 m. gegužės 31 d. pranešimo gavimo dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2013 m. gegužės 31 d. pranešime buvo nurodytos visų konkurse dalyvaujančių tiekėjų pasiūlytos kainos, todėl ieškovas, būdamas juridiniu asmeniu, turinčiu pakankamai patirties viešuosiuose pirkimuose, susipažinęs su trečiojo asmens pasiūlyta kaina, kuri net 35 proc. buvo mažesnė už jo pasiūlytą kainą, turėjo suprasti, jog trečiojo asmens pasiūlyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimą (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2.1 punktas). Žinodamas apie trečiojo asmens neįprastai mažą pasiūlytą kainą ieškovas nesiėmė jokių priemonių tikslu susipažinti su trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimu bei apginti savo teises šiuo pagrindu (Teisingumo Teismo 2007 m. spalio 11 d. Sprendimas Lämmerzahl, C-241/06, Rink. 2007, p. 8415). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas nesilaikė VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl jo argumentai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą, pareikšti pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo argumentus dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą, laikė teisiškai nereikšmingais ir nenagrinėtinais.

71Dėl pareigos pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ir tokio pagrindimo vertinimo

72Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad ieškinio reikalavimus grindžiančios aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimu ir pagrindimu, nenagrinėtinos, tuo pačiu trumpai pasisakė dėl trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimo turinio. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas taip pat pasisako dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinant neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą, teisėtumo ir pagrįstumo.

73VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Kaip jau buvo minėta, neįprastai mažos pasiūlyme nurodytos kainos apibrėžimas pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S-96, kuriame apibrėžta, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (įsakymo 1 p.). Šio įsakymo 2 punkte konkretizuoti neįprastai mažos kainos apibrėžimo kriterijai, nustatant, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (įsakymo 2.1 papunktis); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (įsakymo 2.2 papunktis). Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiojo asmens UAB “CSC TELECOM” pasiūlyme nurodyta kaina atitinka neįprastai mažos kainos apibrėžimą, kadangi daugiau kaip 30 procentų mažesnė už kito konkurso dalyvio pasiūlytą kainą.

74Neįprastai mažos kainos institutas tiesiogiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes tiekėjo pasiūlymas, atsižvelgiant vien tik į jame nurodytos kainos mažumą, negali būti bet kokiu atveju priimtiniausias, nes siūloma žymiai mažesnė kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių jo sugebėjimu laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ar įtarimų dėl elgesio (veiksmų) galimo nesąžiningumo. Neįprastai mažos kainos viešuosiuose pirkimuose teisinis reglamentavimas, visų pirma, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardytų grėsmių. Kita vertus, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu, taigi jo taikymas yra ribinis. Be to, VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintu neįprastai mažos kainos instituto teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti ir pirkimo dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, nuo vienašališko perkančiosios organizacija sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo pagrįstumo paaiškinimų. Pagal VPĮ nustatytą teisinį reguliavimą perkančioji organizacija visais atvejais privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, o tokio dalyvio pasiūlymas turi būti atmetamas tik tokiu atveju, jeigu jis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikia neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad remiantis VPĮ įtvirtintais neįprastai mažos kainos instituto tikslais, neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą.

75Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė pačiai nuspręsti, kokie tiekėjo pateikto pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti papildomai pagrįsti. Toks paaiškinimas grindžiamas tuo, kad neįprastai mažos kainos instituto nuostatų nustatyta privaloma konkretaus pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus ir papildomus kainos pagrindimo įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

76Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2013 m. gegužės 28 d. posėdžio metu nustatė, kad trečiojo asmens UAB “CSC TELECOM” pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, todėl nusprendė paprašyti UAB “CSC TELECOM” per komisijos nustatytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlytos kainos pagrindimą. Nustatydama terminą neįprastai mažos UAB “CSC TELECOM” pasiūlymo kainos pagrindimui, atsakovo viešųjų pirkimų komisija, pasinaudodama jai suteikta teise, neišskyrė trečiojo asmens pasiūlymo konkrečius aspektus, kuriuos trečiasis asmuo teikdamas kainos pagrindimą turėjo akcentuoti. UAB “CSC TELECOM” 2013 m. gegužės 29 d. raštu, atsakydamas į perkančiosios organizacijos kreipimąsi pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą, išdėstė kainos dydį apsprendžiančius veiksnius – trečiojo asmens centrinė įranga įsigyta ir naudojama teikiant paslaugas kitiems klientams, todėl vykdant viešojo pirkimo sutartį, trečiojo asmens patiriami kaštai galimai bus simbolinio pobūdžio bei bus priskirti prie bendrųjų trečiojo asmens sąnaudų, susijusių su infrastruktūros diegimu ir taikymu; trečiasis asmuo yra įrengęs netoli paslaugų tiekimo vietos savo ryšių tinklą, kurį išlaiko kiti abonentai, todėl kanalo nuo jau esamo tinklo iki skaitmeninės telefono stoties įrengimas nereikalaus ženklių laiko ir lėšų sąnaudų; vykdant viešojo pirkimo sutartį trečiasis asmuo gaus pajamas ne tik iš perkančiosios organizacijos, bet ir iš kitų operatorių, kurių abonentai skambins perkančiajai organizacijai; mažiausias darbuotojo atlyginimas yra gerokai didesnis už minimalų, kas rodo, jog paslaugos bus teikiamos profesionaliai ir patikimai. Perkančioji organizacija įvertinusi trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindime nurodytas aplinkybes sprendė, kad UAB “CSC TELECOM” tinkamai įvykdė pareigą pateikti raštišką neįprastai mažos kainos pagrindimą. Bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo UAB “CSC TELECOM” pateikė detalesnį pasiūlytos kainos pagrindimą, kuriame nurodė kainos ir galimo pelno apskaičiavimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad perkančiajai organizacijai pateiktas trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimo paaiškinimas, kuris atitinka pirmosios instancijos teismui pateiktame paaiškinime nurodytas aplinkybes, buvo pakankamas tam, kad perkančioji organizacija įsitikintų šio tiekėjo pasiūlymo rimtumu ir jo gebėjimu nurodytos kainos apimtyje įvykdyti pirkimo sutartį.

77Šios išvados nepaneigia apelianto argumentas, kad siekdamas sumažinti perkančiajai organizacijai siūlomą kainą trečiasis asmuo paslaugoms teikti naudos konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkančią įrangą. Apeliacinis teismas pažymi, kad trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindime nėra nurodyta, kad perkančiajai organizacijai bus teikiama ne nauja, o naudota galinė įranga. Nurodydamas, kad vykdydamas viešojo pirkimo sutartį trečiasis asmuo naudos naudotą įrangą, apeliantas klaidingai vienos rūšies įrangą – centrinę įrangą, kuri nėra perkama, priskiria kitai įrangai – galinei įrangai, kuria naudoja abonentai. Priešingai nei nurodo apeliantas, sistemiškai aiškinant trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindime esančią informaciją, susijusią su naujos įrangos įsigijimu, aiškiai matyti, kad viešojo pirkimo sutarties vykdymui bus įsigyta nauja įranga, kurios įsigijimo kaštai bus priskirti ne vienam klientui, o perkančioji organizacija įrangos įsigijimo kaštus kompensuos mokėdama už gaunamas paslaugas, į kurių kainą yra įskaičiuotas įrangos pateikimas. Faktiškai perkančioji organizacija jokio įrangos nuomos mokesčio nemokės. Todėl ieškovui nepateikus įrodymų, paneigiančių trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindime nurodytų aplinkybių, susijusių su naujos įrangos įsigijimu, nėra pagrindo priešingoms išvadoms.

78Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, tinkamai įvykdė pareigą ar naudojosi įstatyme numatyta teise paprašyti neįprastai mažos kainos pagrindimo, o trečiasis asmuo pagal perkančiosios organizacijos nurodymą tinkamai įvykdė pareigą pateikti pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą, todėl apeliantas visiškai nepagrįstai ginčija perkančiosios organizacijos veiksmų, atliekant trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos vertinimą, teisėtumą.

79Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, leidžiant trečiajam asmeniui patikslinti savo pasiūlymą, teisėtumo

80Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, svarbu atsižvelgti į proceso koncentruotumo, ekonomiškumo, o taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, kurie leidžia konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, taip pat atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus (CPK 3, 7 str.). Todėl pažeidimai, neturėję įtakos konkurso skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimui ir laimėtojo išrinkimui, negali būti laikomi pakankamu pagrindu naikinti skundžiamus sprendimus.

81VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). VPĮ 24 straipsnio 2 dalyje nurodytos pirkimo dokumentų privalomos sudedamosios dalys yra prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai (VPĮ 24 str. 2 d. 6 p.), techninė specifikacija (VPĮ 24 str. 2 d. 7 p.), pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos (VPĮ 24 str. 2 d. 8 p.), informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina (VPĮ 24 str. 2 d. 12 p.) ir kiti.

82Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, 1 dalį perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Iš esmės analogiškos nuostatos numatytos atsakovo vykdomo atviro konkurso „Telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos“ pirkimo sąlygų 56 punkte.

83Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį ir sprendė, kad perkančioji organizacija nustačiusi, jog trečiasis asmuo UAB “CSC TELECOM” užpildė neaktualią pasiūlymo formą, pagrįstai leido šį neatitikimą pašalinti VPĮ 39 straipsnio nustatyta tvarka nekeičiant pasiūlymo esmės. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais ieškovo apeliaciniame skunde nurodytais argumentais.

84Kaip matyti iš bylos duomenų, pirkimo sąlygų 12 punkte atsakovo viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį, 13 punkte nustatė, kad sutarties objektą sudaro fiksuoto telefonų ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos Plungės rajono savivaldybės administracijai, seniūnijoms ir nutolusiems padaliniams; numerių kiekis (preliminarus): išorinių numerių kiekis 90 vnt., vidinių numerių kiekis 150 vnt.; perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu gali keisti (didinti/mažinti) abonentų skaičių; paslaugų kainos, pasiūlytos viešojo pirkimo metu dėl abonentų skaičiaus pokyčių nėra keičiamos, 14 punkte nustatė, kad perkamų paslaugų apimtys ir savybės nustatytos konkurso sąlygų 4 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje, kuri užpildyta pateikiama kartu su pasiūlymu. Pirkimo sąlygų 1 priedo 1.1 lentelėje “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ perkančioji organizacija nustatė, kad paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, apimantis skambučius visomis kryptimis už išorinį telefono numerį, (A) sudaro 90 vnt., vienkartinis paslaugos įdiegimo (įrengimo) mokestis už išorinį telefono numerį (B) taip pat sudaro 90 vnt. Po viešojo pirkimo paskelbimo 2013 m. balandžio 22 d. ir 2013 m. balandžio 30 d., perkančioji organizacija keitė pirkimo sąlygų 1 priedo 1.1 lentelėje “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ nurodomus duomenis, tikslindama paslaugų kiekius.

85Trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlymo dėl telefonų ryšių ir duomenų perdavimo paslaugų 1.1 lentelėje „Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ 1 punkte „Paslaugos bendras minimalus prakalbamas mėnesinis mokestis, apimantis skambučius visomis kryptimis už išorinį telefono numerį, (A)“ buvo nurodytas paslaugų kiekis „90“, o tos pačios lentelės 2 punkte „Vienkartinis paslaugos įdiegimo (įrengimo) mokestis už išorinį telefono numerį (B)“ nurodytas paslaugų kiekis „90“, t. y. tokie paslaugų kiekiai, kokius perkančioji organizacija buvo numačiusi pirminėje pirkimo sąlygų 1 priedo 1.1 lentelėje. Tuo tarpu trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo metu galiojusioje aktualioje 1 priedo 1.1 lentelėje “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“, atitinkamai minėtos lentelės 1 punkte buvo nurodytas kiekis „1“, o 2 punkte – „97“. Kaip matyti iš trečiojo asmens pirminės pasiūlymo formos ir patikslintos pasiūlymo formos, tikslinant pasiūlymo formą pagal aktualią redakciją trečiojo asmens 1 priedo 1.1 lentelėje “Fiksuoto telefono ryšio paslaugos“ nurodytų paslaugų kainos nesikeitė, taip pat nesikeitė ir bendra pasiūlymo kaina, numatyta 1.3 lentelėje „Bendra pasiūlymo kaina“. Trečiojo asmens naudotos ir aktualios pasiūlymo formos esminis skirtumas buvo tame, kad aktualios pasiūlymo formos 1.1 ir 1.3 lentelių 5 stulpelyje turėjo būti nurodoma ne 1 vnt. kaina litais su PVM, o eilutėje esančių visų paslaugų kaina litais be PVM. Tuo tarpu 6 stulpelyje – visų paslaugų kaina litais su PVM. Pagal pirkimo sąlygų 13 punktą pasiūlymo formos 1.1 lentelės 2 eilutėje esanti „B“ bendra reikšmė taikoma tik vieną kartą visai paslaugų apimčiai, kuri gali didėti arba mažėti. Tokiu būdu pasiūlymo formos 1.1 lentelės 2 eilutės 4 stulpelyje „Kiekis“ nurodytas numerių kiekis ir faktinis kiekis bei jo kitimas neįtakoja perkančiosios organizacijos vieną kartą tiekėjui mokamos sumos. Taigi, iš esmės pasiūlymo formos 1.1 lentelės 2 eilutės 4 stulpelyje nurodytas kiekis nėra svarbus bendrai pasiūlymo kainai. Tai, kad UAB „CSC TELECOM“ bendroje pasiūlymo kainoje įvertino visą paslaugos bendrą minimalų mokestį ir jų įdiegimą rodo pateikto pasiūlymo 1.3 lentelės 14 eilutės rezultatas – bendra pasiūlymo kaina.

86Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiasis asmuo teikdamas pasiūlymą suklydo dėl pildomos pasiūlymo formos, o ne dėl paties pasiūlymo esmės, jo sudėtinių dalių ar kainos. Toks trečiojo asmens pasiūlymo trūkumas yra formalus, nedaro įtakos pasiūlymo turiniui ir galutinei kainai, todėl perkančioji organizacija pagrįstai sprendė, jog toks neatitikimas galėjo atsirasti dėl viešojo pirkimo metu kelis kartus keičiamų pasiūlymų formų, bei leido trečiajam asmeniui paaiškinti susidariusią situaciją bei patikslinti savo pasiūlymą nekeičiant pasiūlymo esmės. Apeliacinio teismo vertinimu, priešingu atveju, net ir mažiausia formali dokumentų neatitiktis dėl klaidos, nekeičianti jų turinio esmės, lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų. Be to, viešojo pirkimo metu perkančioji organizacija vadovavosi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais lygiateisiškumo ir skaidrumo principų reikalavimais visų pirkimo dalyvių atžvilgiu, nustačiusi, kad abiejų pirkimo dalyvių pasiūlymai neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, pareikalavo abiejų pirkimo dalyvių pateikti paaiškinimus dėl pateiktų pasiūlymų, o po pateiktų paaiškinimų abiejų tiekėjų pasiūlymus priėmė bei vertino pagal mažiausios kainos kriterijų (su PVM) (Pirkimo sąlygų 61 punktas).

87Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, nepažeidė viešųjų pirkimų principų ir tinkamai vykdė savo pareigas, VPĮ nustatytas perkančiajai organizacijai, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamų jos sprendimų dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo, pasiūlymų eilės patvirtinimo ir pirkimo laimėtojo paskelbimo.

88Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

89Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).

90Apeliaciniu skundu ieškovas TEO LT, AB nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje dėl 1 413 Lt priteisimo atsakovui atstovavimo išlaidoms atlyginti. Savo nesutikimą grindžia aplinkybe, jog atsakovas neįrodė, kad bylos nagrinėjimo metu patyrė 1 413 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodytas apelianto argumentas yra nepagrįstas, prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

91Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas kreipdamasis su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė dvi sąskaitas už teisines paslaugas bendrai 1 413 Lt sumai. Teisėjų kolegijos vertinimų, šių įrodymų pirmosios instancijos teismui pakako išvadai, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme atsakovas turėjo atstovavimo išlaidų prašomai priteisti sumai. Atsakovo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos neviršija maksimalių Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžių. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo nagrinėjimo metu atsakovas pateikė mokėjimo pavedimus patvirtinančius 1 413 Lt sumokėjimą atstovui.

92Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, atsakovo surašytų procesinių dokumentų skaičių, teismo posėdžių trukmę, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo TEO LT, AB atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai priteisė 1 413 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 98 str. 1 d.).

93Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

94Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

95Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

96Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas dėl ieškovo ginčijamų perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo bei pagrįstumo, tinkamai aiškino viešuosius pirkimus reglamentuojančias materialiosios teisės normas, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

97Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

98Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

99Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą dėl 5 979 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš apelianto TEO LT, AB. Kaip matyti iš prie prašymo pridedamų prašymą pagrindžiančių dokumentų, prašomą priteisti sumą sudaro atsakovo atstovavimo išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, į prašomą priteisti sumą įskaičiuotos pirmosios instancijos teismo iš ieškovo atsakovui priteistos 1 413 Lt dydžio atstovavimo išlaidos, likusią didžiausią dalį atstovavimo išlaidų sudaro išlaidos patirtos pirmosios instancijos teisme, prašymą dėl kurių priteisimo atsakovas turėjo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pirmosios instancijos teisme. Atsakovo atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme sudaro tik 1 485 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, 1 485 Lt dydžio atstovavimo išlaidos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliaciniame skunde nebuvo keliamos naujos, itin sudėtingos teisinės problemos, kurios nebuvo keltos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bei į tai, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nėra per didelės (CPK 98 str. 1 d.).

100Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisinat iš ieškovo atsakovui 1 485 Lt atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

101Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo taip pat pateikė trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“. Trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“ prašo priteisti iš ieškovo 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato pagalba apeliacinės instancijos teisme ir pateikia šią sumą pagrindžiančius įrodymus.

102Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatytą maksimalų atlyginimo dydį už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teisme trečiąjį asmenį atstovavo tas pats advokatas, kuris jį atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, į tai, kad apeliaciniame skunde nebuvo keliamos naujos, itin sudėtingos teisinės problemos, kurios nebuvo keltos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bei į tai, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma apeliacinės instancijos teisme mažintina iki 2 000 Lt (CPK 98 str. 1 d.).

103Dėl baudos apeliantui skyrimo

104Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė skirti apeliantui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Prašymą dėl baudos apeliantui skyrimo motyvavo tuo, kad inicijuodamas teisminį ginčą ieškovas piktnaudžiauja savo teise siekdamas kiek įmanoma ilgiau dirbtiniu būdu pratęsti 2009 m. gruodžio 28 d. pasirašytos paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui iš esmės tas pačias paslaugas dėl kurių yra paskelbtas konkursas, galiojimą, tokiu būdu trukdydamas atsakovui sudaryti naują, jam naudingą viešojo pirkimo sutartį.

105Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju apelianto ieškinio, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), todėl atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkinamas.

106Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

107Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

108Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės TEO LT atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai 1 485 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „CSC TELECOM“ 2 000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas TEO LT, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo tikslinamas,... 5. Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“ atsiliepimu į ieškinį prašė TEO LT,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 14 sprendimu ieškinį... 9. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis CPK 4233 straipsnio 3... 10. Teismas atmetė ieškovo argumentą, jog apie neįprastai mažą trečiojo... 11. Spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo pirkimo... 12. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagal konkurso sąlygų 61 punktą konkurso... 13. Teismas nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartyje,... 14. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 2 straipsnio 21... 15. Teismas, įvertinęs trečiojo asmens atsakovui pateikto neįprastai mažos... 16. Teismas, vadovaudamasis VPĮ 3 straipsniu ir kasacinio teismo praktika, padarė... 17. Teismas, nustatęs faktines bylos aplinkybes, įvertinęs byloje surinktus... 18. Atmetęs ieškinį, teismas vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovas TEO LT, AB apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 21. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 22. 1) Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo... 23. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo nurodyti trečiojo asmens... 24. 3) Tai, kad trečiasis asmuo pateikė pasiūlymą teikti ne tas paslaugų... 25. 4) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens pateikto... 26. 5) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos... 27. 6) Perkančioji organizacija nepagrįstai, neatmetusi pirkimo sąlygų... 28. 7) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė ieškinio reikalavimus... 29. 8) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, kad... 30. 9) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovo... 31. Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu su... 32. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 33. 1) Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad trečiojo asmens... 34. 2) Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio... 35. 3) Kadangi apelianto pasiūlyta kaina buvo didesnė nei trečiojo asmens... 36. 4) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad išorinių abonentų skaičius yra... 37. 5) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo apelianto nurodyta... 38. 6) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino apelianto argumentų,... 39. 7) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad trečiasis asmuo nepateikė savo... 40. Trečiasis asmuo UAB “CSC TELECOM” atsiliepimu su apeliaciniu skundu... 41. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 42. 1) Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą... 43. 2) Perkančioji organizacija, rengdama ir vykdydama pirkimą, vadovavosi VPĮ 3... 44. 3) Pripažindama trečiojo asmens pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygoms,... 45. 4) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be... 46. 5) Apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 47. 6) Viešojo pirkimo metu UAB “CSC TELECOM” pateikė savo pasiūlymo kainos... 48. 7) Apeliantas klaidina teismą neteisingai ir atsietai nuo konteksto... 49. 8) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo priteisė atsakovui... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio... 52. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 53. Trečiasis asmuo UAB „CSC TELECOM“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 54. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 322 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra... 55. Prašyme dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 56. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad prašyme išdėstyti... 57. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 58. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 59. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 60. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 61. Bylos medžiaga patvirtina, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos... 62. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 63. Dėl viešųjų pirkimų ... 64. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 65. Dėl bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribų ir byloje... 66. VPĮ 93 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo... 67. Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 68. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik... 69. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada nenagrinėti... 70. Kaip matyti iš bylos duomenų, jau 2013 m. gegužės 31 d., kai perkančioji... 71. Dėl pareigos pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą ir tokio... 72. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad ieškinio reikalavimus... 73. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 74. Neįprastai mažos kainos institutas tiesiogiai susijęs su tiekėjų... 75. Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė pačiai nuspręsti, kokie... 76. Kaip matyti iš bylos duomenų, nagrinėjamu atveju atsakovo viešųjų... 77. Šios išvados nepaneigia apelianto argumentas, kad siekdamas sumažinti... 78. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 79. Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, leidžiant trečiajam asmeniui... 80. Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, svarbu atsižvelgti į proceso... 81. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios... 82. Pagal VPĮ 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą ir... 83. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad teismas... 84. Kaip matyti iš bylos duomenų, pirkimo sąlygų 12 punkte atsakovo viešųjų... 85. Trečiojo asmens UAB „CSC TELECOM“ pasiūlymo dėl telefonų ryšių ir... 86. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiasis... 87. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 88. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 89. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 90. Apeliaciniu skundu ieškovas TEO LT, AB nesutinka su pirmosios instancijos... 91. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas kreipdamasis su prašymu dėl... 92. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, sprendžiamų... 93. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 94. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 95. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 96. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 97. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 99. Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu atsakovas Plungės rajono savivaldybės... 100. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo... 101. Apeliacinio skundo nagrinėjimo metu prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 102. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose... 103. Dėl baudos apeliantui skyrimo... 104. Atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 105. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl... 106. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 107. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą palikti... 108. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės TEO LT atsakovui Plungės rajono...