Byla B2-1869-173/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui S. Š. firmai

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo BUAB „Protingas verslas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui S. Š. firmai,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Protingas verslas“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo S. Š. firmai. Nurodė, kad 2008-03-05 atsakovas buvo skolingas pareiškėjui BUAB „Protingas verslas“ (buvusi UAB „Hungerdina“) 103215,36 Lt. Kauno apygardos teismo 2008-04-09 teismo įsakymu Nr. L2-916-109/2008 iš atsakovo ieškovo naudai buvo priteista 103215,36 Lt skolos, 20773,02 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų bei 869,94 Lt žyminio mokesčio. Viso priteista suma 124 858,32 Lt. Priteistų palūkanų suma už laikotarpį nuo 2008-04-09 iki 2014-01-16, įvertinus atliktus mokėjimus, yra 7527,32 Lt. Bendra skola 132 385,64 Lt. Per laikotarpį nuo 2008 metų birželio mėnesio iki 2012 metų vasario mėnesio atsakovas sumokėjo 109523,45 Lt. Todėl likusi neapmokėta pagrindinės prievolės skolos suma yra 6621,35 Eur (22 862,19 Lt). Atsakovui 2013-12-10, 2014-02-05 išsiųsti reikalavimai sumokėti skolą, tačiau jie grįžo neįteikti.

3Atsakovas S. Š. firma pateikė teismui atsiliepimą, papildomus dokumentus. Teismui pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad prašymas nepagrįstas. Nurodo, kad UAB „Medicinos banko lizingas“ turtas grąžintas. Su įmone UAB „AG group“ vyksta ginčai. Atsakovas iš šios įmonės pirko krovininį sunkvežimį, tačiau jis neatitiko lūkesčių, todėl atsakovas paprašė jį grąžinti. Įmonė atsisakė sunkvežimį priimti, o atsakovas atsisakė už jį mokėti. Pradėti ruošti dokumentai dėl CPTUP „BelTechMAs“ įsiskolinimo priteisimo. Pateikti duomenys dėl įmonės atžvilgiu atliekamų išieškojimų. 2015-06-22 Kauno apygardos teismui atsakovas pateikė paaiškinimus, kad S. Š. firma pilnai padengė skolą UAB „Hungerdina“ ir šiuo metu yra likę tik priteisti delspinigiai, kurie po truputį yra dengiami nurašant lėšas nuo įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Teismui pateikti S. Š. firmos 2014-12-31 bei 2015-04-30 balansai (b.l. 38, 40), 2014, 2015 metų pelno nuostolių ataskaitos (b.l. 39, 41). Remiantis 2015-04-30 balanso duomenimis matyti, jog firma turto turi už 29 525 Eur. 2014-12-31 turtas sudarė 30059,08 Eur (103 788 Lt). Įmonė turi ilgalaikio turto už 11437 Eur, o trumpalaikis turtas 18 088 Eur. Didžiąją dalį trumpalaikio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 27999 Eur ir tai per vienerius metus mokėtinos sumos. Tiek 2014, tiek 2015 įmonė dirbo pelningai. Remiantis skolų tiekėjams sąrašu matyti, kad įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 27381,09 Eur (b.l. 42). Beveik visi įsipareigojimai kreditoriams pradelsti ir pradelsti ilgą laiko tarpą. Nors atsakovas nurodo, kad su UAB „AG group“ vyksta ginčai, tačiau nepateikti įrodymai, kad ginčas sprendžiamas teismine tvarka. Tačiau net ir nevertinat kreditorinio įsipareigojimo UAB „AG group“ kaip pradelsto, turimi įmonės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Kaip jau nurodyta, didelę dalį įmonės turto sudaro trumpalaikis turtas, o tiksliau per vienerius metus gautinos sumos. Tačiau iš teismui pateikto pirkėjų sąrašo matyti, kad atsakovui skolingos keturios įmonės. Pirkėjas CPTUP „BelTechMas“, kurio skola įmonei sudaro 9305,07 Eur neatsiskaito nuo 2009-10-10. Teismui pateiktas išieškojimų pagal pralaimėtas bylas sąrašas. Kaip matyti iš pateikto sąrašo iš įmonės išieškomos skolos UAB „Hungerdina“, UAB „Swedbank lizingas“ nėra įtrauktos į pradelstų kreditorių sąrašą. Kuo remiantis darytina išvada, jog pardelsti įmonės įsipareigojimai yra didesni, nei nurodyta teismui pateiktame kreditorių sąraše. Nors atsakovas nurodė, kad padengė skolą UAB „Hungerdina“ (dabar BUAB „Protingas verslas“), tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų. Tuo tarpu pareiškėjas teigia, kad su juo nėra atsiskaityta.

7Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės ir pradelstos, viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, S. Š. firmos bankroto administratoriumi skirtinas Robertas Jasinskas (adresas korespondencijai – Laisvės al. 61-4, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA445).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą S. Š. firmai (juridinio asmens kodas 135222079, registracijos adresas Technikos g. 25, Kaunas).

122. Bankrutuojančios S. Š. firmos administratoriumi paskirti Robertą Jasinską (adresas korespondencijai – Laisvės al. 61-4, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA445.

133. Areštuoti S. Š. firmos (juridinio asmens kodas 135222079) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti S. Š. firmai vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą S. Š. firmos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. S. Š. firmos valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai