Byla e2-3386-592/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. Š. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 289,62 € negrąžintos paskolos, 28,96 € komisinio mokesčio už paskolos suteikimą, 519,29 € delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad su atsakove 2010-08-16 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovei suteikė 289,62 €/1 000 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovė paskolą ir 28,96 € komisinį mokestį turėjo grąžinti iki 2010-09-15. Atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, nuo 2011-02-25 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai. Delspinigiai šiuo atveju buvo skaičiuoti už 163 dienų. Remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 % dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Taigi, ieškovo prašomas delspinigių dydis už 163 dienų yra 519,29 €.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 str. 1 d. tvarka (e. b. l. ). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2010-08-16 ieškovas ir atsakovė sudarė paskolos sutartį Nr. 8631203 (e. b. l. 10-11, 13-20). Ieškovas suteikė atsakovei 289,62 € paskolą, kurią atsakovė turėjo grąžinti iki 2010-09-15 bei sumokėti 28,96 € paskolos suteikimo mokestį (e. b. l. 10-11). Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2010-08-16 sąskaitos išrašas (e. b. l. 12).

8CK 6.870 str. 1 d. numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Ieškovui iš atsakovės priteistina skola - 289,62 € bei kredito mokestis - 28,96 € (palūkanos) (CK 6.870 str., 6.873 str.).

9CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovė sutarties 10.2 punktu už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (e. b. l. 18). Teismas pažymi, kad netesybos, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003, 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S). Ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovės 519,29 delspinigių už 163 dienų laikotarpį. Delspinigių dydis pagal šalių sudarytos paskolos sutarties nuostatas yra 1 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teismo pažymi, kad reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius yra akivaizdžiai nesąžiningas skolininko atžvilgiu bei nepagrįstas galimai patirtais nuostoliais, nes viršija paskolos dydį. Pagal CK 6.73 str. 2 d. nuostatas, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Esant šioms aplinkybėms, kreditoriaus reikalaujamų delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną (CK 1.5 str.). Taigi už 163 dienų laikotarpį iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 103,86 € delspinigių. Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymas 2010-08-16 paskolos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė.

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 422,44 € sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2015-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 19 € žyminio mokesčio, mažintinos patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimų), todėl iš atsakovės priteistina 9,50 € bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str. teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės J. Š. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „4finance” (juridinio asmens kodas 301881644) 289,62 € (du šimtus aštuoniasdešimt devyni eurai ir 62 ct) skolos, 28,96 € (dvidešimt aštuoni eurai ir 96 ct) kredito mokesčio, 103,86 € (vieną šimtą tris eurus ir 86 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 422,44 € sumą nuo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9,50 € (devyni eurai ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atmesti kitą ieškinio dalį.

16Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai