Byla 2A-384/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Marytės Mitkuvienės (pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Valentinui Baltrūnui, trečiojo asmens atstovui advokatui Gyčiui Kaminskui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimo, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr.2-1262-39/2008 pagal E. B. ieškinį atsakovui UAB „Vidrimvila“, tretysis asmuo A. K. , dėl 109200 Lt netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas E. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vidrimvila“ prašydamas priteisti 109200 Lt netesybų dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 1999 m. gegužės 5 d. jis, atstovaujamas įgaliotinės V. B. bei 1999 m. liepos 14 d. pats ir rangovas UAB „Vidrimvila“, kuri tuo metu vadinosi UAB „Peronas“, pagal rangovo pateiktus sutarčių projektus sudarė statybos rangos sutartis, pagal kurias įmonė įsipareigojo pastatyti garažą, pakeisti gyvenamojo namo stogo dangą, nutinkuoti fasadą, įrengti elektros įvadą bei pastatyti namo priebučius ir pakeisti kiemo dangą. Už statybos darbus rangovui avansu buvo sumokėta 138780 Lt. Sutartyse buvo nustatyti darbų atlikimo terminai, tačiau atsakovas jų nesilaikė. 1999 m. rugpjūčio 26 d. atsakovas pasirašė įsipareigojimą, kuriame nurodė, jog iki 1999 m. rugsėjo 15 d. visi darbai turi būti atlikti, tačiau šie darbai neatlikti ligi šiol, trūkumai neištaisyti, darbai neperduoti, todėl ieškovas patyrė nuostolių, kurių ištaisymas statybos objekte ir neatliktų darbų atlikimas, pagal kito rangovo - UAB „Primtela“ paskaičiavimus sudaro 86407,49 Lt. 2006 m. balandžio 14 d. ieškovas atsakovui pateikė prašymą perduoti statybos darbus ir statybos darbų žurnalą, fiksuojant atliktus darbus ir jų kokybę, 2006 m. gegužės 9 d. - reikalavimą dėl netesybų laiku neįvykdžius statybos rangos sutarčių, tačiau atsakovas nė į vieną iš prašymų neatsakė. Ieškovas dėl įpareigojimo perduoti atliktus statybos darbus 2006 m. liepos 12 d. pateikė ieškinį teismui. 2006 m. rugpjūčio 4 d ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti delspinigius. 2006 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas priteisė iš skolininko UAB „Vidrimvila“ 109200 Lt netesybų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei 1145,60 Lt bylinėjimosi išlaidų, tačiau pareiškime ir Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (Pranciškonų g. 4A-14, Vilnius) teismo įsakymas atsakovui nebuvo įteiktas, 2006 m. rugsėjo 19 d. nutartimi teismas panaikino priimtą teismo įsakymą ir pareiškimą paliko nenagrinėtą. Ieškovas mano turėjęs pakankamą pagrindą manyti, kad A. K. yra įgaliotas UAB „Vidrimvila“ atstovas ir veikia jos vardu ir interesais, nes sutartys, pasirašytos A. K. , patvirtintos atsakovo antspaudu. Mano, kad pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalį, A. K. sudarytos sutartys yra privalomos UAB „Vidrimvila“ ir sukelia jai teisines pasekmes. Pinigus iš ieškovo priėmė ir A. K. , ir UAB „Vidrimvila“ direktorius R. A. . Ieškovas nurodė, jog atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, ieškovo teisių pažeidimas yra tęstinis, todėl CK 1.127 straipsnio 5 dalies bei 1.125 straipsnio 5 dalies l punkto, pagrindu ieškovas apskaičiavo delspinigius už paskutinius 6 mėn. iki ieškinio pareiškimo dienos.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimą grindžia CK 6.71 str. 1 d., kurioje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Taigi, ieškovas turi įrodyti, kad prievolė neįvykdyta. Iš teismui pateikto 2007 m. lapkričio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad minėtomis sutartimis sutarti darbai yra atlikti: garažas yra pastatytas, stogo danga padengta bituminėmis čerpelėmis, kiemas išgrįstas betono trinkelėmis, gyvenamojo namo fasado tinkavimas atliktas – elektros įvadas įrengtas, priebučiai įrengti. Be to, iš byloje esančių kasos išlaidų orderių matyti, kad dalis piniginių sumų buvo mokėta avansu už statybinių medžiagų pirkimą, kituose gi kasos išlaidų orderiuose nurodyta, kad pinigai sumokėti už atliktus statybos darbus. Teismas taip pat nurodė, kad CK 6.694 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Sistemiškai aiškinant civilinio kodekso normas, atsižvelgtina į CK 6.694 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą normą, jog darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, taip pat atsižvelgtina į CK 6.691 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. Byloje nustatyta, kad darbai buvo pradėti 1999 m., statybos objektas nebuvo didelis, ieškovas į atsakovą dėl darbų perdavimo kreipėsi tik 2006 m. balandžio 14 d. ir 2006 m. gegužės 9 d. Byloje yra pateiktas įsiteisėjęs 2007 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimas, kuriuo atsakovas UAB „Vidrimvila“ įpareigotas perduoti pagal 1999 m. gegužės 5 d. sutartį Nr. 3/99, 1999 m. liepos 14 d. sutartis Nr. 4/99, Nr. 5/99, Nr. 6/99, Nr. 7/99, sutartį Nr. 8/99 atliktus darbus ieškovui E. B. . Šiame teismo sprendime konstatuota, kad atsakovui savo prievolės perduoti darbus tinkamai neįvykdžius, yra pagrindas įpareigoti atsakovą perduoti ieškovui pagal statybos rangos sutartis atliktus darbus, t.y. iš sprendimo matyti, kad teismas sprendė tik dėl atliktų darbų perdavimo, bet nesprendė (t.y. nebuvo pareikštas toks ieškinio reikalavimas) dėl darbų atlikimo ar neatlikimo. Kaip minėta aukščiau, tai, kad darbai buvo atlikti neginčijamai įrodo faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, tą pripažįsta ir ieškovo atstovas. Dėl darbų netinkamos kokybės ieškininis reikalavimas nepareikštas. Teismas nurodė, jog į teismą dėl įpareigojimo perduoti darbus ieškovas kreipėsi 2007 m. rugsėjo 19 d., todėl teismas sprendžia, jog ieškovas, delsdamas kreiptis į atsakovą ir/ar teismą su reikalavimu įpareigoti atsakovą perduoti darbus, neatsižvelgė į CK 6.694 straipsnio 2 dalyje ir 6.691 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas normas. Ieškovas neneigia, jog dalis darbų buvo atlikta. Sprendime konstatuota, jog iš 2007 m. lapkričio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad minėtomis sutartimis sutarti darbai yra atlikti; be to ieškovas nepateikė įrodymų, jog šiuos darbus atliko kita statybos bendrovė, o ne UAB „Vidrimvila“. Todėl teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė, jog 1999 m. gegužės 5 d. statybos rangos sutartimi Nr., 3/99 ir 1999 m. liepos 1 4 d. statybos rangos sutartimis Nr. 4/99, Nr. 5/99, Nr. 6/99, Nr. 7/99, Nr. 8/99 sutarti darbai nebuvo atlikti, todėl ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 109200 Lt netesybų negali būti patenkintas.

5Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą ir jo ieškinį patenkinti. Apeliantas nurodo šiuos skundo argumentus:

61. Vilniaus apygardos teismas sprendime konstatavo, jog sutartimis sulygti darbai yra atlikti. Ši teismo išvada yra visiškai nepagrįsta. 2002 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento (toliau - STR) 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 28 punktas nurodo, jog statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai statytojas patvirtina nustatyta tvarka sudarytos komisijos statinio pripažinto tinkamu naudoti aktą. STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ 3 priede yra nurodyti visi statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai privalomi pateikti dokumentai, tarp kurių 17 punktu yra nurodytas Statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas. Atsakovas būdamas savo srities profesionalas privalo žinoti, jog atlikti statybos rangos darbai privalo būti užsakovui perduoti priėmimo - perdavimo aktu, tačiau tai nėra atlikta.

72. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, jog darbų priėmimą organizuoja užsakovas savo lėšomis ir dėl atliktų darbų neperdavimo atsakomybė tenka tik jam. Pareiga organizuoti darbų priėmimą užsakovui atsiranda tik tuo atveju, jei rangovas tinkamai įvykdo savo pareigą pranešti apie rangos darbų atlikimą. Nagrinėjamu atveju atsakovas dalį darbų buvo atlikęs, tačiau dalis darbų buvo nebaigta. Ieškovas ilgą laiką siekė su atsakovu suderinti darbų pabaigimo grafiką, siekė vengti teisminių ginčų. Su atsakovu vyko derybos, kurių tarpininku vėliau buvo pasirinktas dar vienas juridinis asmuo - UAB „Gelvora“. Tačiau atsakovas į ieškovo bei derybų tarpininko raginimus pabaigti darbus nepateikdavo jokio atsakymo. Todėl atsakovui nuolat vengiant pabaigti darbus, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Taigi ieškovas visiškai įvykdė LR CK 6.691 straipsnio reikalavimus imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių kliūtims sutartį tinkamai vykdyti pašalinti.

83. Bylos aplinkybės įrodo, jog ieškovas laikėsi bendradarbiavimo su atsakovu pareigos. Ieškovo atstovas bylą nagrinėjant teisme buvo nurodęs, jog ieškovas buvo pasitelkęs UAB „Gelvora“ paslaugas, tačiau teismas į tai visiškai neatsižvelgė. Ieškovas neturėjo galimybės surinkti ir pateikti teismui rašytinius įrodymus, kurie įrodo, jog ieškovas laikėsi bendradarbiavimo pareigos. Šias aplinkybes įrodo tai, jog ieškovas nuolat vedė derybas su atsakovu, kurioms buvo pasitelktos UAB „Gelvora“ paslaugos. Be to, teismas visiškai neatsižvelgė, jog bendradarbiavimo pareigos nesilaikė būtent atsakovas.

94. Teismas sprendime nurodė, jog ieškovo atstovas teismo posėdyje pripažino, jog darbai yra atlikti. Šią aplinkybę teismas nurodė visiškai nepagrįstai. Ieškovo atstovas nepripažino, jog darbai buvo atlikti, bylą nagrinėjant teisme buvo paaiškinta, jog dalis darbų buvo atlikti, tačiau visi darbai nebuvo baigti. Šią aplinkybę patvirtina pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolas, kuriame yra nurodyta, jog ieškovo atstovas teigė, kad ieškovas rangos darbų nėra atlikęs, o taip pat ir UAB „Primtela“ sudaryta lokalinė sąmata, nurodanti atsakovo neatliktų darbų sąrašą bei šių darbų vertę.

105. Nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovas privalėjo kreiptis į teismą dėl atliktų darbų kokybės. Sutartimis sulygti darbai nebuvo atlikti, todėl ieškovas negalėjo kreiptis į teismą dėl darbų kokybės. Jei atsakovas visus darbus būtų atlikęs, jis privalėjo pranešti ieškovui apie darbų atlikimą bei pasiūlyti atliktus darbus priimti. Ieškovas tik gavęs tokį pasiūlymą turėjo teisę darbų nepriimti bei pažymėti pastabas dėl atliktų darbų trūkumų. Nagrinėjamu atveju atsakovas atlikęs tik dalį darbų, tolesnius darbus pagal sutartis su ieškovu sustabdė.

116. Teismas taip pat visiškai nepagrįstai nurodė, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas sprendimu nenustatė, jog darbai nebuvo atlikti. 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendime už akių yra nurodyta, kad rangos sutartyse buvo nustatyti darbų atlikimo terminai, kurių atsakovas nesilaikė. 1999 m. rugpjūčio 26 d. rangovas pasirašė įsipareigojimą statybos darbus atlikti iki 1999 m. rugsėjo 15 d., tačiau jų neatliko. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimas visiškai pagrindžia ieškovo išsakytus argumentus, jog rangos darbai nebuvo atlikti. Teismui trečiojo asmens pateiktas antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neįrodo, jog darbai buvo atlikti, nepaneigia Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimo bei UAB „Primtela“ pateiktos lokalinės sąmatos apie atsakovo neatliktų darbų vertę bei atsakovui įstatymo nustatyta tvarka nepranešus apie darbų atlikimą ieškovui negali būti priemonė įrodinėti darbų atlikimo faktą.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo A. K. prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas E. B. ir rangovas UAB „Vidrimvila“, kuri tuo metu vadinosi UAB „Peronas“, sudarė 1999 m. gegužės 5 d. statybos rangos sutartį Nr. 3/99 (b.l. 14-15), 1999 m. liepos 1 4 d. statybos rangos sutartį Nr. 4/99 (b.l. 19-20), 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 5/99 (b.l. 23-24), 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 6/99 (b.l. 26-27), 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 7/99 (b.l. 30-31), 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutartį Nr. 8/99 (b.l. 33). Pagal šias sutartis rangovas įsipareigojo pastatyti garažą, pakeisti gyvenamojo namo stogo dangą, nutinkuoti fasadą, įrengti elektros įvadą bei pastatyti namo priebučius ir pakeisti kiemo dangą. Už statybos darbus rangovui buvo sumokėta 138780 Lt.

16Tarp šalių kilo ginčas dėl tinkamo minėtų sutarčių įvykdymo ir netesybų priteisimo. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nesilaikė rangos sutartyse nustatytų darbų atlikimo terminų, darbus atliko su trūkumais, kurių neištaisė ir prašo priteisti dėl pradelstų prievolės vykdymo terminų 109200 Lt netesybas.

17Teisėjų kolegijos nuomone, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas rangos sutartyse nustatytu terminu sutartų statybos darbų neatliko. 1999 m. rugpjūčio 26 d. atsakovas pasirašė įsipareigojimą, kuriame nurodė, kad galutinai visi statybos darbai bus atlikti iki 1999 m. rugsėjo 15 d., tačiau nustatytu terminu statybos darbai nebuvo atlikti. Aplinkybę, kad darbai laiku nebuvo atlikti patvirtina ir UAB „Primtela“ 2006 m. balandžio 14 d. lokalinė sąmata (t.1, b.l. 62-63), iš kurios matyti, kad atsakovo atliktų darbų bendra suma sudaro 86407,49 Lt. Atsakovo netinkamas prievolės įvykdymas pagal rangos sutartis nustatytas ir įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių (t.1, b.l. 174-176). Pažymėtina, jog atsakovo apteiktas 2007 m. lapkričio 21 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, neįrodo, kad atsakovas laiku atlikto rangos sutartyse numatytus darbus, o tik parodo, jog 2007 m. lapkričio 21 d. jie buvo atlikti.

18Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis byloje AB „Kauno energija“ v. AB „Lietuvos dujos“, bylos Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

19Kaip jau minėta, ieškovas remdamasis 1999 m. gegužės 5 d. statybos rangos sutarties Nr. 3/99, 1999 m. liepos 1 4 d. statybos rangos sutarties Nr. 4/99, 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutarties Nr. 5/99, 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutarties Nr. 6/99, 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutarties Nr. 7/99 ir 1999 m. liepos 14 d. statybos rangos sutarties Nr. 8/99 8.2 punktų nuostatomis, kuriose numatyta, kad atsakovas už kiekvieną pradelstą dieną moka 100 Lt delspinigius, prašo priteisti 109200 Lt netesybų. Nors atsakovas prašo priteisti netesybas pagal 6 rangos sutartis, tačiau jos vertintinos kaip viena sutartis, nes ieškovas atsiskaitinėjo pagal šias sutartis bendrai, sumokėdamas 138780 Lt neišskiriant atskirų sutarčių.

20Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra kartu skirtos ir nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma.

21Dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Be to, teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

22Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje netesybos, sutartyje nustatytos užsakovo naudai už rangovo prievolių nevykdymą, yra neprotingai didelės, todėl jos turi būti mažinamos.

23Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir grąžinti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Remiantis teismų praktika, kai ieškovas nepateikia jokių įrodymų apie jam dėl prievolių nevykdymo padarytus nuostolius, daugumoje atvejų priteisiamos 0,02 proc. netesybos už kiekvieną pradelstą dieną nuo sutarties sumos. Todėl, kolegijos nuomone, šioje byloje teisingos netesybos būtų 0,02 proc. už dieną nuo ieškovo sumokėtos atsakovui pagal minėtas sutartis 138780 Lt sumos, t.y. 4996 Lt (138780 Lt x 0.02 x 180 = 4996 Lt).

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovo 4996 Lt. netesybų.

25Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą atitinkamai paskirstomos ir šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

26Ieškovas, pateikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai, todėl permokėta žyminio mokesčio suma grąžintina ieškovui (CPK 87 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti ieškovui E. B. iš atsakovo UAB „Vidrimvila“ 4996 Lt netesybų ir 282 Lt žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

31Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo E. B. 66,45 Lt, o iš atsakovo UAB „Vidrimvila“ 15 Lt pašto išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

32Grąžinti ieškovui E. B. 579 Lt permokėtą už apeliacinį skundą žyminį mokestį. Žyminis mokestis sumokėtas 2008 m. kovo 12 d. mokėjimo nurodymu Nr. 549292, suma - 3763 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas E. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008... 6. 1. Vilniaus apygardos teismas sprendime konstatavo, jog sutartimis sulygti... 7. 2. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai konstatavo, jog darbų... 8. 3. Bylos aplinkybės įrodo, jog ieškovas laikėsi bendradarbiavimo su... 9. 4. Teismas sprendime nurodė, jog ieškovo atstovas teismo posėdyje... 10. 5. Nepagrįstas teismo argumentas, jog ieškovas privalėjo kreiptis į teismą... 11. 6. Teismas taip pat visiškai nepagrįstai nurodė, jog Vilniaus miesto 3... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo A. K. prašo Vilniaus... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas E. B. ir rangovas UAB... 16. Tarp šalių kilo ginčas dėl tinkamo minėtų sutarčių įvykdymo ir... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas rangos... 18. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 19. Kaip jau minėta, ieškovas remdamasis 1999 m. gegužės 5 d. statybos rangos... 20. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra kartu skirtos ir nuostoliams... 21. Dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje netesybos, sutartyje... 23. Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atkurti teisingumą... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 25. Iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą atitinkamai paskirstomos ir... 26. Ieškovas, pateikdamas apeliacinį skundą, sumokėjo daugiau žyminio... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti ieškovui E. B. iš atsakovo UAB „Vidrimvila“ 4996 Lt netesybų... 31. Priteisti į valstybės biudžetą iš ieškovo E. B. 66,45 Lt, o iš atsakovo... 32. Grąžinti ieškovui E. B. 579 Lt permokėtą už apeliacinį skundą žyminį...