Byla e2-48-762/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, įrašo panaikinimo bei skolos, nuostolių ir procesinių palūkanų priteisimo, tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys, sekretoriaujant Rasai Povilavičienei, dalyvaujant ieškovo A. D. atstovei - advokatei Editai Marijai Šlapikienei, atsakovui V. P., atsakovo atstovei – advokato padėjėjai Rimai Adomonienei

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. patikslintą ieškinį atsakovui V. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, įrašo panaikinimo bei skolos, nuostolių ir procesinių palūkanų priteisimo, tretysis asmuo VĮ „Registrų centras“.

3Teismas,

Nustatė

4ieškovas pareikšdamas patikslintą ieškinį prašė: pripažinti negaliojančia 2014 m. gruodžio 14 d. panaudos sutartį dėl žemės sklypo Nr. ( - ), sudarytą tarp ieškovo A. D., atstovaujamo įgalioto atstovo R. D., ir atsakovo V. P. ir panaikinti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. gruodžio 18 d. įrašą apie juridinį faktą 7.1. punkte - sudaryta panaudos sutartis; priteisti iš atsakovo V. P., 1590 Eur dydžio skolą ir 30 Eur dydžio nuostolių bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas patirtas bylinėjimosi išlaidas

5Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 14 d. su atsakovu V. P. sudarė jam priklausančio žemės sklypo, esančio adresu ( - ) unikalus Nr. ( - ), 6.10 ha ploto, nuomos sutartį. Sutartis buvo sudaryta penkerių metų terminui ir baigėsi 2019 m. gruodžio 14 d. Šia sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti 300 Lt už vieną hektarą per metus, kas sudaro 530 Eur per metus (6,1 ha*300 Lt = 1830 Lt; 1830 Lt/3,4528 = 530,00 Eur). Atsakovas nurodė, jog išnuomotame žemės sklype versis gyvulininkyste ir kreipėsi dėl Europos Sąjungos paramos, kurią jo žiniomis yra gavęs. Kadangi atsakovas laiku nesumokėjo žemės nuomos mokesčio už 2015 metus jo įgaliotas asmuo R. D. 2016 m. vasario 22 d. pranešimu kreipėsi į atsakovą su raginimu sumokėti nuomos mokestį už 2015 metus. Atsakovas šį reikalavimą įvykdė, tačiau tai buvo paskutinis kartas kai jis mokėjo žemės nuomos mokestį pagal sudarytą sutartį.

62017 m. rugsėjo 29 d. jo įgaliotas asmuo R. D. vėl kreipėsi į atsakovą V. P. su raginimu sumokėti žemės nuomos mokestį už 2016 metus ir atlyginti 30 Eur išlaidų už antstolės paslaugas įteikiant jam raginimą. Tuo metu atsakovas jau vengė bendrauti ir bendradarbiauti, todėl raginimui įteikti prireikė antstolės paslaugų.

7Atsakovas iki šiol nėra sumokėjęs žemės nuomos mokesčio už 2016, 2017 ir 2018 metus, šiuo metu skolos dydis už trejus metus siekia 1590 Eur. Taipogi jis nėra atlyginęs 30 Eur pagal antstolės išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą, kuriuos patyrė įteikinėdamas jam raginimą dėl skolos sumokėjimo per antstolę. Šią 30 Eur sumą laiko savo patirtais nuostoliais.

8Taip pat nurodo, kad tik bylos nagrinėjimo metu atsakovas V. P. pateikė 2014 m. gruodžio 14 d. panaudos sutartį ir nurodė, jog šią sutartį įregistravo VĮ Registrų centras duomenų bazėje. Jam tokia aplinkybė buvo netikėta, kadangi panaudos sutarties su atsakovu nesudarinėjo, nes jo tikslas buvo jam priklausančią žemę išnuomoti, o ne leisti kitam asmeniui naudotis neatlygintinai. Mano, kad atsakovas vienašališkai pataisė tarp šalių sudarytą žemės nuomos sutartį į panaudos sutartį tuo pakeisdamas sutarties esmę ir tokią sutartį pateikė VĮ Registrų centras, kad būtų įregistruotas panaudos sutarties sudarymo juridinis faktas. Atsižvelgiant į tai prašo pripažinti 2014 m. gruodžio 14 d. panaudos sutartį negaliojančia ir panaikinti tai patvirtinantį įrašą VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banke.

9Atsakovas V. P. pateiktame atsiliepime į pirminį bei patikslintą ieškinius nurodė, kad su ieškovo reikalavimu nesutinkantis ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.

10Atsakovas atsiliepimuose nurodė, kad tarp ieškovo A. D., atstovaujamo R. D. pagal 2004 m. balandžio 16 d. įgaliojimą, patvirtintą Kauno miesto 7 notarų biuro notarės J. V., notarinio registro Nr. JUV-2079 ir atsakovo V. P., 2014 m. gruodžio 14 d. buvo sudaryta privačios žemės panaudos sutartis, pagal kurią atsakovui buvo perduota neatlygintinai naudotis ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalis, t. y. 6,1 ha žemės ūkio naudmenų plotas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) esančio, adresu ( - ) Sudaryta terminuota panaudos sutartis penkeriems metams nuo 2014 m. gruodžio 14 d. iki 2019 m. gruodžio 14 d., kuri įregistruota viešajame registre, įrašas galioja nuo 2014 m. gruodžio 18 d.

11Nurodo, kad sutartis, kurios pagrindu jis naudojasi, ieškovo žemės sklypu yra ne nuomos, o neatlygintinio naudojimosi (panaudos) sutartis, nes joje nėra esminės nuomos sąlygos – privalomojo užmokesčio už naudojimąsi perduotu žemės sklypu. Ši panaudos sutartis buvo sudaryta 3 egzemplioriais, iš kurių po vieną originalų egzempliorių turi ieškovas ir atsakovas, o vienas egzempliorius atsakovo buvo pateiktas Valstybės įmonei Registrų centrui ir panaudos sutartis įregistruota viešajame registre.

12Nurodoma, kad žemės panaudos sutartyje nurodytas žemės sklypas buvo labai prastos agrarinės būklės, kalnuotoje vietovėje, jo priežiūra reikalauja didelių investicijų. Be to, atsakovui deklaruojant žemės sklypą Nacionalinei mokėjimo agentūrai, paaiškėjo, kad žemės sklypo žemės ūkio naudmenų plotas yra tik 5,1 ha, o ne 6,1 ha, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Ieškovas, neatlygintinai atidavęs atsakovui naudotis žemės sklypą, turi didelę naudą, kuri pasireiškia ieškovo lėšų sutaupymu, kadangi ne vien pajamos, o ir išlaidų sumažinimas bei jų sutaupymas, suteikia ekonominę naudą, nes ieškovas neturėjo pareigos mokėti gyventojų pajamų mokesčio bei didesnio žemės mokesčio tarifo už apleistą, neprižiūrimą žemės sklypą.

13Teigia, kad aplinkybę, jog tarp šalių dėl žemės sklypo naudojimosi sudaryta žemės panaudos sutartis, patvirtina, ne tik jos išviešinimo viešajame registre faktas, bet ir paties ieškovo veiksmai, kadangi žemės nuomininkui ilgiau kaip tris mėnesius nuo žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio mokėjimo termino šio mokesčio nesumokant jis turėjo teisę Lietuvos Respublikos CK 6.564 straipsnio 1, 2 dalių pagrindu nutraukti sutartį prieš terminą.

14Teismo posėdžio metu atsakovas V. P. papildomai nurodė, kad pagal skelbimą dėl žemės nuomos susisiekė su žemės sklypo savininko įgaliotu asmeniu R. D.. Aptarus sąlygas su juo iš pradžių pasirašė sutartį dėl žemės nuomos, aptarė nuomos kainą, tačiau galutinai sandorį turėjo patvirtinti apžiūrėjus žemės sklypą. Minėtą sutartį pasirašė 2014 m. lapkričio mėnesį, nors nurodė datą 2014 m. gruodžio 14 d. kai turėjo apžiūrėti žemės sklypą. 2014 m. gruodžio 14 d. apžiūrėjus žemės sklypą, pamatė, kad žemės sklypas yra prastos agrarinės būklės, todėl su R. D. sutarė, kad jis žemės sklypą naudos panaudos sutarties pagrindu, tai yra neatlygintinai. Taip sutarus jis pirmiau sudarytą nuomos sutartį išmetė ir su ieškovo įgaliotu asmeniu R. D. pasirašė kitą, tai yra žemės sklypo panaudos sutartį. Pasirašant šią sutartį jis neturėjo žemės sklypo panaudos sutarties blanko, todėl ant turimo žemės sklypo nuomos sutarties blanko, išbraukė žodžius „nuomos“, įrašydamas „panaudos“. Sutartį pildė savo ranka. Sudarytą panaudos sutartį nunešė į VĮ „Registrų centras“ įregistravimui. Registrų centro darbuotoja korektoriumi užtušavo kai kurias sutarties vietas bei jam taip pat liepė sutartį pataisyti. Darant taisymus R. D. nedalyvavo. Po kažkurio laiko gavo raginimą iš R. D. sumokėti už žemę. Jis į nurodytą sąskaitą pervedė mokestį manydamas, kad sumoka žemės mokestį už 5 metus. Jokių kitokių raginimų sumokėti mokestį už žemės nuomą jis nėra gavęs.

15Tretysis asmuo – Valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad tam tikrų juridinių faktų įregistravimas ar išregistravimas Registre pats savaime nėra draudimas ar įpareigojimas civilinių santykių dalyviams, o tik išvestinis veiksmas (kadangi civilines teises ir pareigas sukuria civiliniai sandoriai ar kiti juridiniai faktai, su kuriais yra siejamas civilinių teisių bei pareigų atsiradimas), dėl to tarp ieškovo ir atsakovo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir kitų su tuo susijusių reikalavimų VĮ Registrų centras prašo teismo spręsti savo nuožiūra.

16Liudytoja L. T. nurodė, kad ji dirba VĮ Registrų centras, priima ir registruoja dokumentus. Ginčo sutarties priėmimo ir registracijos aplinkybių neprisimena, tačiau gali patvirtinti, kad priimamų sutarčių niekada netaiso ir nekoreguoja. Jos akivaizdoje atliekami vienašališki sutarties taisymai negalimi. Ji tik priima pateikiamus dokumentus, o sprendimus dėl priimtų dokumentų registracijos priima kiti specialistai.

17Liudytoju apklaustas R. D. nurodė, kad jo sūnus A. D. buvo patalpinęs skelbimą apie tai, kad ketina išnuomoti jam priklausantį žemės sklypą Droničėnų k., Utenos r. Jis pats sūnaus buvo įgaliotas tvarkyti žemės reikalus. Dar 2014 m. vasarą dėl žemės nuomos susitiko su atsakovu, kuriam aprodė žemės sklypą. Po kažkurio laiko jam paskambino atsakovas ir pasakė, kad už žemės sklypo nuomą gali mokėti po 300 Lt už 1 ha. Kadangi kaina tenkino, todėl 2014 m. gruodžio 14 d. atsakovas atvyko pas jį į Kauną pasirašyti sutarties. Atsakovas V. P. jau turėjo žemės nuomos sutarties formas, kurias pats užpildė savo ranka ir jie pasirašė. Ar pilnai buvo užpildyti visi sutarties blankai ir jų rekvizitai nekreipė dėmesio, tačiau vienas sutarties egzempliorius, kuriame buvo nurodyta sutarta nuomojamo žemės sklypo nuomos kaina liko jam, o kitą pasirašytą sutarties blanką pasiėmė V. P.. Kas registruos sutartį registre nesitarė. Jokių kitų sutarčių dėl to paties žemės sklypo kitais kartais su V. P. nesudarinėjo. Praėjus metams 2015 m. rudenį V. P. nemokėjo pinigų už žemės nuomą, o jam prisiskambinti negalėjo, todėl 2016 m. pavasarį V. P. rašė laiškus-raginimus, ragindamas sumokėti skolą už žemės nuomą. 2016 m. kovo 29 d. į sūnaus sąskaitą V. P. pervedė 530 Eur. 2017 m. vasarą kartu su sūnumi buvo atvykę pas V. P. į jo namus adresu Klaipėdos g. 28, Pandėlys, Rokiškio r. V. P. tuomet žadėjo pervesti žemės nuomos mokestį už sekantį laikotarpį, tačiau taip ir nepervedė nei už šį nei už sekančius laikotarpius. Iš V. P. niekuomet nebuvo sulaukęs priekaištų, kad žemė yra prastos būklės. Iki nuomos sutarties sudarymo jie patys šienaudavo žolę, o žemę deklaruodavo, gaudavo išmokas, todėl ją perduoti kažkam neatlygintinai nebuvo jokios prasmės.

18Ieškinys tenkintinas iš dalies.

19Remiantis įstatyminiu reglamentavimu Žemės nuomos sutartimi viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje nustatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.545 straipsnio 1 dalis), tuo tarpu Neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartimi viena šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai (panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grąžinti tą daiktą tokios būklės, kokios jis jam buvo perduotas atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą arba sutartyje numatytos būklės (CK 6.629 straipsnio 1 dalis).

20Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, kokios sutarties (nuomos ar panaudos) pagrindu ieškovas A. D. perleido atsakovui V. P. teisę naudotis jam nuosavybės teise priklausančiu 6,1 ha žemės ūkio naudmenų plotu, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančiu, adresu ( - ) tai yra ar tarp šalių buvo sudaryta atlygintinio ar neatlygintinio žemės sklypo naudojimo sutartis.

21Remiantis ieškovo pateiktu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu jam nuosavybės teise priklauso 8,78 ha žemės sklypo plotas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) esantis, adresu ( - ) kuriame žemės ūkio naudmenų plotas 6,1 ha. Šio išrašo 7.1 punkte „Juridiniai faktai“ nurodyta „Sudaryta panaudos sutartis, panaudos gavėjas - V. P., įregistravimo pagrindas – 2014-12-14 Panaudos sutartis, plotas – 6,10 ha, įrašas galioja – nuo 2014-12-18, terminas – 2019-12-14“.

22Ieškovas taip pat pateikė privačios žemės nuomos sutartį, sudarymo data – 2014 m. gruodžio 14 d., kurioje nurodyta, kad „A. D., toliau vadinamas nuomotoju ir V. P., toliau vadinamas nuomininku, sudarė šią sutartį, kuria susitarė, kad nuomotojas suteikia nuomininkui 6,1 ha žemės ūkio naudmenų žemės sklypą, esantį ( - ) kadastro Nr. ( - ), penkeriems metams. Žemės sklypo nuomos mokestis, nustatytas tarpusavio susitarimu yra 300 litų už vieną ha metams“. Nurodyta, kad ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurie lieka sutarties šalims. Taip pat nurodyta, kad sutartį pasirašė nuomotojas A. D. ir nuomininkas V. P..

23Tuo tarpu atsakovas pateikė privačios žemės panaudos (prieš tai buvęs įrašas „Nuomos“ nubrauktas) sutartį, sudarymo data – 2014 m. gruodžio 14 d., kurioje nurodyta, kad „A. D., toliau vadinamas nuomotoju ir V. P., toliau vadinamas nuomininku, sudarė šią sutartį, kuria susitarė, kad nuomotojas suteikia nuomininkui 6,1 ha žemės ūkio naudmenų žemės sklypą, esantį ( - ) kadastro Nr. ( - ), penkeriems metams“. Grafoje „Žemės sklypo nuomos mokestis, nustatytas tarpusavio susitarimu, yra“ atlikti taisymai baltos spalvos korektoriumi, akivaizdžiai matant, kad užtušuotas prieš tai buvęs rankraštinis įrašas „Panaudos tvarka“. Nurodyta, kad ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kurie lieka sutarties šalims. Taip pat nurodyta, kad sutartį pasirašė nuomotojas A. D. ir nuomininkas V. P.. Taip pat prie pasirašančio nuomotojo rekvizitų yra rankraštiniai įrašai „2004.04.16 Įg nr JUV-2079 pasirašo R. D.“, „pagal įgaliojimą“.

24Iš ieškovo bei atsakovo pateiktų sutarčių teksto matyti, kad sutartys sudarytos tą pačią dieną, tačiau jų turinys savo esme yra skirtingas, tai yra neaišku ar tarp šalių buvo sudaryta atlygintinio ar neatlygintinio žemės sklypo naudojimo sutartis. Atsakovo pateiktoje privačios žemės panaudos sutartyje, kurios pavadinimas aiškiai ištaisytas iš privačios žemės nuomos sutarties, tačiau taisymas neaptartas, šalys sutartyje įvardijamos kaip nuomotojas ir nuomininkas, be to nėra įrašo apie žemės sklypo nuomos mokestį (jame darytos korekcijos).

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis); sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes; aiškinant sutartį būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu; kai ginčo šalys siejamos sutartinių santykių, kilusių iš kelių skirtingų sutarčių, pastarosios, vadovaujantis sisteminiu sutarčių aiškinimo principu, analizuojamos kartu; turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus; pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-377-611/2018); teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-378/2017; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010)

26Ieškovas A. D. ieškinyje bei liudytoju apklaustas R. D., kuris yra ieškovo tėvas ir įgaliotas asmuo pasirašęs sutartis A. D. vardu, teismo posėdžio metu nurodė, kad jo su sūnumi tikslas buvo žemės sklypą išnuomoti už užmokestį, o ne kam nors perleisti neatlygintinai, nes jie iki tol žemės sklypą tvarkė patys, jį šienavo bei deklaravo, taigi už tai gaudavo pajamas, ką patvirtina ir pateiktas ieškovo sąskaitos išrašas apie gautas pajamas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros apie žalinimo išmokos gavimą, todėl žemės sklypo perdavimas nepažįstamam asmeniui naudotis neatlygintinai būtų nelogiškas. Tuo tikslu ir buvo talpinamas skelbimas dėl žemės nuomos, o ne dėl panaudos.

27Tai, kad ieškovas nuo pat sutarties sudarymo pradžios buvo įsitikinęs jog sudaryta žemės sklypo nuomos sutartis rodo ir tai, kad R. D. veikiantis kaip A. D. įgaliotinis 2016 m. vasario 22 d. raštiškai ragino V. P. sumokėti skolą už žemės nuomą už 2015 metus.

28Ieškovo pateiktame banko sąskaitos išraše nurodyta, kad 2016 m. kovo 29 d. V. P. ūkis į ieškovo sąskaitą pervedė 530 Eur, mokėjimo paaiškinime įvardijant, kad tai yra „skola“.

29Ieškovas su pirminiu ieškiniu taip pat buvo pateikęs raginimą bei dokumentų gavimo pažymą, iš kurių matyti, kad ieškovo įgaliotas atstovas R. D. 2017 m. rugsėjo 29 d. rašytiniu raginimu atsakovui priminė, kad jis skolą už žemės sklypo nuomą už 2015 metus jau sumokėjo bei ragino sumokėti 530 Eur skolą už 2016 metus bei nevilkinti pervedimo už 2017 metus. Šis raginimas atsakovui įteiktas pasirašytinai, raginimo įteikimą patvirtinant pačiam atsakovui bei raginimo įteikimą vykdžiusiam antstoliui.

30Šios aplinkybės, teismo nuomone rodo į tai, kad ieškovas (jo įgaliotas atstovas) atsakovui aiškiai ir ne vieną kartą priminė ir leido suprasti, kad jų tarpusavio santykius sieja žemės sklypo nuomos teisiniai santykiai, o atsakovas turi įvykdyti pareigą atsiskaityti su nuomotoju.

31Nors atsakovas nurodė pervedęs ieškovui 530 Eur sumą kaip mokestį būsimiems žemės mokesčiams už penkerius metus dengti, tačiau tai, kad buvo pervesta suma tiksliai atitinkanti raginime nurodytą sumą už vienerių metų žemės nuomos laikotarpį, rodo į tai, kad atsakovas mokėjo skolą būtent už įsipareigojimus, kylančius iš žemės nuomos teisinių santykių. Ieškovas nereikalavo, kad atsakovas jam padengtų žemės mokesčio kaštus, be to žemės mokestis yra kasmet kintantis, ką patvirtina ieškovo pateiktos žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos, ir atsakovui iš anksto negalėjo būti žinomas, todėl atsakovo teiginys apie žemės mokesčio kaštų ieškovui padengimą laikytinas nepagrįstu. Be to, tai, kad atsakovas ieškovui pervedė 530 Eur sumą mokėjimo paskirtyje nurodydamas mokėjimo paskirtį „skola“ taip pat rodo į tai, kad jis suprato pervedantis skolą už žemės nuomą, o ne avansą už esamo ar būsimo žemės mokesčio mokėjimą.

32Aiškindamasis šalių valią sutarties sudarymo metu teismas atsižvelgia į ieškovo pateiktos privačios žemės nuomos sutarties ir atsakovo pateiktos privačios žemės panaudos sutarties įrašus.

33Atliekant šių sutarčių lyginimą, vertinimą ir analizę matyti, kad abi sutartys yra parengtos ant to paties privačios žemės nuomos sutarties šablono, atitinkamose skiltyse ranka įrašant sudarymo datą, nuomotojo, nuomininko ir perduodamo naudojimui žemės sklypo duomenis, nurodant bendrąsias sutarties sąlygas bei sutartį patvirtinant šalių parašais. Taip pat matyti, kad nurodyta, jog abi sutartys sudarytos tą pačią dieną, atitinkamose skiltyse daryti rankraštiniai įrašai vizualiai vertinant yra rašyti tuo pačiu raštu (atsakovas patvirtino, kad visas sutartis jis pildė savo ranka), vizualiai vienodos spalvos rašikliu. Esminiai šių sutarčių skirtumai yra tie, kad atsakovo pateiktoje sutartyje pavadinimo – Privačios žemės nuomos sutartis, žodis „nuomos“ perbrauktas ir virš jo parašytas žodis „panaudos“. Ieškovo pateiktoje sutartyje 3 punkte – „Žemės sklypo nuomos mokestis, nustatytas tarpusavio susitarimu“, ranka įrašyta „Trys šimtai litų už ha metams“, o atsakovo pateiktos sutarties 3 punkte – „Žemės sklypo nuomos mokestis, nustatytas tarpusavio susitarimu“ esantis įrašas „Panaudos tvarka“ užtušuotas baltos spalvos korektoriumi. Taip pat atsakovo pateiktoje sutartyje prie nuomotojo A. D. parašo yra rankraštiniai prierašai „2004.04.16 Įg nr JUV-2079 pasirašo R. D.“, „pagal įgaliojimą“. Atsakovo pateiktoje sutartyje aiškiai matyti, kad sutarties pavadinime žodis „nuomos“ nubrauktas ir virš jo padarytas įrašas „panaudos“ taip pat žemiau esantys prierašai „2004.04.16 Įg nr JUV-2079 pasirašo R. D.“ yra padaryti skirtingo atspalvio rašikliu nei visas kitas sutarties tekstas.

34Vertindamas šalių pateiktas sutartis ir jų skirtumus bei atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus dėl tikrųjų sutarties dalyvių ketinimų sutarčių sudarymo metu, teismas tiki ir remiasi ieškovo teiginiais, kad tarp ieškovo (jo įgalioto atstovo) ir atsakovo buvo pasirašyta vienkartinė privačios žemės nuomos sutartis 2014 m. gruodžio 14 d. su atsakovo įsipareigojimu mokėti 300 Lt už vieną ha metams žemės sklypo nuomos mokestį. Tai, kad atsakovo patektoje sutartyje pavadinime esantis žodis „nuomos“ perbrauktas ir pakeistas žodžiu „panaudos“ skirtingo atspalvio rašikliu nei kitas pagrindinis sutarties tekstas rodo į tai, kad šie taisymai tikėtina buvo atlikti kitu nei sutarties pasirašymo metu, tai yra sutarties turinys atsakovo taisytas vienašališkai to neaptariant su žemės nuomotoju (ieškovu).

35Atsakovas nurodė, kad registruojant sutartį registrų centro darbuotoja korektoriumi užtušavo kai kurias sutarties vietas bei jam taip pat liepė sutartį pataisyti. Iš VĮ Registrų centro turto registrų tvarkymo tarnybos nekilnojamojo turto registro departamento Utenos skyriaus rašto žinoma, kad juridinio fakto įregistravimą apie panaudos sutarties sudarymą pagal V. P. prašymą 2014 m. gruodžio 16 d. atliko Rokiškio skyriaus darbuotoja L. T.. Liudytoja L. T. teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo sutarties priėmimo ir registracijos aplinkybių neprisimena, tačiau gali patvirtinti, kad priimamų sutarčių niekada netaiso ir nekoreguoja, o akivaizdoje atliekami vienašališki sutarties taisymai negalimi. Remiantis šiomis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimą atsakovo teiginiai apie sutarties taisymą ar koregavimą jį registruojant VĮ „ Registrų centras“ yra neteisingi.

36Tai, kad atsakovo pateiktos sutarties 3 punkte nėra įrašo apie nuomojamo žemės sklypo nuomos kainą darytina tik tokia išvada, kad ši atsakovui tenkančio sutarties egzemplioriaus grafa nebuvo užpildyta sutarties pasirašymo metu, o vėliau galimai papildyta prierašu „panaudos tvarka“.

37Nurodytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai patvirtina ir tai, kad atsakovo atliktos su ieškovu sudarytos sutarties antrojo egzemplioriaus korekcijos buvo padarytos vienašališkai, jų neaptariant su kita šalimi, tai yra ieškovu ar jo įgaliotu asmeniu, ir tuo transformuojant sudarytą privačios žemės nuomos sutartį į skirtingą savo turiniu privačios žemės panaudos sutartį. Tuo buvo pakeistas ieškovo (jo įgalioto asmens) valios turinys, pakeistas sutarties turinys, todėl tokia atsakovo pateikta privačios žemės nuomos panaudos sutartis laikytinas kaip sandoris prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerajai moralei, todėl pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.81 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje tenkintinas.

38Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo panaikinti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. gruodžio 18 d. įrašą apie juridinį faktą 7.1. punkte - sudaryta panaudos sutartis.

39Remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnio 2 punktu daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, yra teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis.

40Atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą laikytina, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašus panaikinimas yra išvestinis veiksmas ir nėra teismo kompetencija, kadangi teismui priėmus sprendimą pripažinti sutartį negaliojančia, juridinis faktas apie panaudos sutarties sudarymą būtų pakeistas (panaikintas) nekilnojamojo turto registrą tvarkančioje įstaigoje remiantis teismo priimtu sprendimu, todėl šioje dalyje ieškovo prašymas netenkintinas.

41Teismui konstatuojant, kad tarp ieškovo (jo įgalioto asmens) ir atsakovo buvo sudaryta privačios žemės nuomos sutartis, atsakovui kyla pareiga mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnio 1 dalis, 6.545 straipsnio 1 dalis), kuris šalių susitarimu buvo nustatytas 300 Lt už vieną hektarą metams.

42Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1590 Eur dydžio skolą už 6,1 ha žemės sklypo nuomą už 2016, 2017 ir 2018 metus (už 2015 metus 530 Eur žemės nuomos mokestį atsakovas jau yra sumokėjęs).

43Žemės sklypo nuomos kaina skaičiuojama pagal sekančią formulę – 6,1 ha * 300 Lt = 1830 Lt; 1830 Lt/3,4528 (Lt ir Eur santykis) = 530 Eur; 530 Eur * 3 metai = 1590 Eur.

44Nustačius, kad atsakovas ieškovui laiku nesumokėjo skolos už žemės nuomą, todėl iš jo ši suma priteistina ieškovui pilna apimtimi.

45Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30 Eur dydžio nuostolių, kurie susidarė dėl to, kad jis ragindamas atsakovą padengti įsiskolinimą už žemės nuomą negalėjo su juo susisiekti bei tinkamai įteikti raginimo atsiskaityti, todėl kreipėsi į antstolę I. Bakšienę, kuri įteikė ieškovo (jo įgalioto atstovo) raginimą atsakovui ir ši paslauga pagal antstolės pateiktą 2017 m. spalio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija BAK Nr. 4454190, kainavo 30 Eur.

46Remiantis įstatyminiu reglamentavimu asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis), todėl nagrinėjamu atveju laikant, kad ieškovas patyrė nuostolius dėl atsakovo netinkamų sutarties vykdymo veiksmų, todėl ieškovo nurodyti jo patirti nuostoliai 30 Eur sumoje laikytini pagrįstais ir priteistini iš atsakovo.

47CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (byla teisme iškelta 2019 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

49Kadangi ieškovės reikalavimai patenkinti iš esmės visa apimtimi (netenkintas tik išvestinis reikalavimas dėl įrašo apie juridinį faktą panaikinimo), todėl teismas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš atsakovo. Pagal ieškovo 2019 m. gegužės 13 d. pateiktą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pinigų priėmimo kvitus, ieškovas atstovei sumokėjo 800 Eur už advokato teisines paslaugas (pirminę konsultaciją, ieškinio paruošimą teismui, atstovavimą teismo posėdžiuose) taip pat turėjo 45 Eur išlaidas už kurą vykimui iš Kauno į Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus ir atgal į du teismo posėdžius. Be to, ieškovas teikdamas pirminį bei patikslintą ieškinį sumokėjo 111 Eur žyminio mokesčio.

50Teismo nuomone ieškovui priteistinos tik bylinėjimosi išlaidos, susijusios su jo atstovavimu teisme (800 Eur) ir sumokėtas žyminis mokestis, tačiau jo nurodytos išlaidos vykimui į teismą nepriteistinos, nes pats ieškovas teismo posėdžiuose nedalyvavo.

51Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 3,80 Eur, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu, neviršija 5,00 Eur, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

53Ieškovo A. D. ieškinį tenkinti iš dalies.

54Pripažinti negaliojančia 2014 m. gruodžio 14 d. privačios žemės panaudos sutartį dėl žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio, adresu ( - ) sudarytą tarp ieškovo A. D., a. k. ( - ) atstovaujamo įgalioto atstovo R. D., a. k. ( - ) ir atsakovo V. P., a. k. ( - )

55Priteisti ieškovui A. D., a. k. ( - ) iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) 1590,00 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniasdešimt eurų) skolos, 30,00 Eur (trisdešimt eurų) nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2019 m. vasario 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 911,00 Eur (devynis šimtus vienuolika eurų) patirtų bylinėjimosi išlaidų (atstovavimo išlaidų ir žyminio mokesčio).

56Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

57Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti VĮ Registrų centrui dėl juridinio fakto apie panaudos sutarties pripažinimo negaliojančia įregistravimą.

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas Artūras... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D.... 3. Teismas,... 4. ieškovas pareikšdamas patikslintą ieškinį prašė: pripažinti... 5. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 14 d. su... 6. 2017 m. rugsėjo 29 d. jo įgaliotas asmuo R. D. vėl kreipėsi į atsakovą V.... 7. Atsakovas iki šiol nėra sumokėjęs žemės nuomos mokesčio už 2016, 2017... 8. Taip pat nurodo, kad tik bylos nagrinėjimo metu atsakovas V. P. pateikė 2014... 9. Atsakovas V. P. pateiktame atsiliepime į pirminį bei patikslintą ieškinius... 10. Atsakovas atsiliepimuose nurodė, kad tarp ieškovo A. D., atstovaujamo R. D.... 11. Nurodo, kad sutartis, kurios pagrindu jis naudojasi, ieškovo žemės sklypu... 12. Nurodoma, kad žemės panaudos sutartyje nurodytas žemės sklypas buvo labai... 13. Teigia, kad aplinkybę, jog tarp šalių dėl žemės sklypo naudojimosi... 14. Teismo posėdžio metu atsakovas V. P. papildomai nurodė, kad pagal skelbimą... 15. Tretysis asmuo – Valstybės įmonė „Registrų centras“ atsiliepime į... 16. Liudytoja L. T. nurodė, kad ji dirba VĮ Registrų centras, priima ir... 17. Liudytoju apklaustas R. D. nurodė, kad jo sūnus A. D. buvo patalpinęs... 18. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 19. Remiantis įstatyminiu reglamentavimu Žemės nuomos sutartimi viena šalis... 20. Byloje ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, kokios sutarties (nuomos ar... 21. Remiantis ieškovo pateiktu Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 22. Ieškovas taip pat pateikė privačios žemės nuomos sutartį, sudarymo data... 23. Tuo tarpu atsakovas pateikė privačios žemės panaudos (prieš tai buvęs... 24. Iš ieškovo bei atsakovo pateiktų sutarčių teksto matyti, kad sutartys... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant... 26. Ieškovas A. D. ieškinyje bei liudytoju apklaustas R. D., kuris yra ieškovo... 27. Tai, kad ieškovas nuo pat sutarties sudarymo pradžios buvo įsitikinęs jog... 28. Ieškovo pateiktame banko sąskaitos išraše nurodyta, kad 2016 m. kovo 29 d.... 29. Ieškovas su pirminiu ieškiniu taip pat buvo pateikęs raginimą bei... 30. Šios aplinkybės, teismo nuomone rodo į tai, kad ieškovas (jo įgaliotas... 31. Nors atsakovas nurodė pervedęs ieškovui 530 Eur sumą kaip mokestį... 32. Aiškindamasis šalių valią sutarties sudarymo metu teismas atsižvelgia į... 33. Atliekant šių sutarčių lyginimą, vertinimą ir analizę matyti, kad abi... 34. Vertindamas šalių pateiktas sutartis ir jų skirtumus bei atsižvelgdamas į... 35. Atsakovas nurodė, kad registruojant sutartį registrų centro darbuotoja... 36. Tai, kad atsakovo pateiktos sutarties 3 punkte nėra įrašo apie nuomojamo... 37. Nurodytos aplinkybės ir išdėstyti argumentai patvirtina ir tai, kad atsakovo... 38. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo panaikinti VĮ Registrų centras... 39. Remiantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22... 40. Atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą laikytina, kad Nekilnojamojo... 41. Teismui konstatuojant, kad tarp ieškovo (jo įgalioto asmens) ir atsakovo buvo... 42. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1590 Eur dydžio skolą už 6,1 ha... 43. Žemės sklypo nuomos kaina skaičiuojama pagal sekančią formulę – 6,1 ha... 44. Nustačius, kad atsakovas ieškovui laiku nesumokėjo skolos už žemės... 45. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30 Eur dydžio nuostolių, kurie... 46. Remiantis įstatyminiu reglamentavimu asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs... 47. CK 6.37 straipsnio 2 dalies pagrindu taip pat tenkintinas ieškovo reikalavimas... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. Kadangi ieškovės reikalavimai patenkinti iš esmės visa apimtimi... 50. Teismo nuomone ieškovui priteistinos tik bylinėjimosi išlaidos, susijusios... 51. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 3,80 Eur, susijusios su... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 53. Ieškovo A. D. ieškinį tenkinti iš dalies.... 54. Pripažinti negaliojančia 2014 m. gruodžio 14 d. privačios žemės panaudos... 55. Priteisti ieškovui A. D., a. k. ( - ) iš atsakovo V. P., a. k. ( - ) 1590,00... 56. Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.... 57. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti VĮ Registrų centrui dėl... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...