Byla 2-678-440/2011
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Oritai Griciūtei, dalyvaujant atsakovui G. S., žodinio proceso tvarka išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams E. Š. ir G. S. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pareiškė ieškinį priteisti solidariai iš atsakovų E. Š. ir G. S. 596,75 Lt nuostolių atlyginimo regreso tvarka už autoavarijos metu padarytą žalą, 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt žyminio mokesčio ir 282,54 Lt už procesinių dokumentų įteikimą E. Š. viešo paskelbimo būdu. Nurodė, kad 2008-03-22 E. Š. vairuodamas G. S. priklausančią transporto priemonę VW Golf, valst. Nr. ( - ), sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo apgadinta K. D. priklausanti transporto priemonė Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio metu E. Š. civilinė atsakomybė vairuojant automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta. Ieškovas kompensavo UAB „IF draudimas“ nukentėjusiam K. D. išmokėtą 596,75 Lt draudimo išmoką. Todėl vadovaujantis Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d. ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į transporto priemonės vairuotoją ir jos savininką.

3Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai. Pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Ieškinį ir jame pareikštus prašymus prašo tenkinti. Bendraatsakoviams nepateikus prieštaravimų į pareikštą ieškinį ar neatvykus į teismo posėdį prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovas E. Š. teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti, taip pat apie posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo būdu, paskelbiant vietiniame laikraštyje „Vienybė“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas. Atsiliepimų, prašymų dėl teismo posėdžio datos ir laiko atsakovas taip pat nepateikė.

5Atsakovas G. S. paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka ir nenorėtų mokėti žalos atlyginimo bei patirtų bylinėjimosi išlaidų. Paaiškino, kad jis automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) kuris buvo draustas bei techniškai tvarkingas perleido nuosavybės teise pažįstamam E. Š.. E. Š. pas jį lankė vairuotojų kursus, o jis buvo jo instruktorius. Mano, kad padarė klaidą automobilio neišregistruodamas. Kai vėliau nuėjo į draudimo kompaniją sužinojo, kad jam anksčiau priklausiusiu automobiliu padarytas autoįvykis. Apie įvykį jis nieko nežinojo. Pradėjo ieškoti E. Š. ir tik vėliau jį suradęs automobilį išregistravo. Automobilio savininku buvo įregistruotas E. Š.. Mano, kad jo kaltės dėl padarytos žalos nėra. Nes įvykį padarė E. Š., jis ir turėtų atlyginti padarytą žalą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančio 2008-03-22 eismo įvykio protokolo, pranešimo apie eismo įvykį nustatyta, kad 2008-03-22 Sablauskių k., Akmenės r. sav., įvyko eismo įvykis, kurio metu E. Š., atbuline eiga vairuodamas G. S. vardu registruotą transporto priemonę VW GOLF valst. Nr. ( - ), kliudė stovinčią transporto priemonę Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) priklausančią K. D. ir ją apgadino. (b.l.4,6) 2008-03-22 transporto priemonės techninės apžiūros protokolas, fotonuotraukos patvirtina, kad eismo įvykio metu automobiliui Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) buvo apgadintas priekinis kairės pusės sparnas. (b.l.10-12) Iš UAB „IF draudimas“ 2008-03-28 žalos sąmatos, 2008-04-07 mokėjimo nurodymo Nr. 000621122 matyti, kad už lengvojo automobilio Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) sugadinimą (remonto darbus, autodetales) UAB „IF draudimas“ atlygino K. D. padarytus nuostolius išmokėdama 596,75 Lt dydžio draudimo išmoką. (b.l.12-17). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovų atsakomybė vairuojant transporto priemonę VW GOLF valst. Nr. ( - ), būtų apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nėra. 2002-03-29 ieškovas ir UAB „IF draudimas“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 5, kurios 1.1. p. UAB „IF Draudimas“ įsipareigojo atlikti Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme bei Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ieškovo kompetencijai priskirtų žalų administravimą ir draudimo išmokos trečiajam asmeniui mokėjimą. Šiame punkte šalys taip pat susitarė, kad UAB „IF Draudimas“ nevykdo regreso teisės į žalą padariusį asmenį. Sutarties 2.1.3. p. ieškovas įsipareigojo UAB „IF Draudimas“ kompensuoti faktiškai išmokėtas draudimo išmokas tretiesiems asmenims turintiems teisę jas gauti iš Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro, neviršijant Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytų draudimo sumų. (b.l.7-9) Ieškovo 2008-05-20 mokėjimo nurodymas Nr.8499, 2011-03-24 pažyma apie draudimo išmokų kompensavimą Nr. 08-2938 patvirtina, kad ieškovas vykdydamas minėtos sutarties 2.1.3. p. nuostatas kompensavo UAB „IF Draudimas“ K. D. išmokėtą draudimo išmoką – iš viso 596,75 Lt.(b.l.18-19) Ieškovas 2008-05-21 pretenzija Nr. 04-4634, 2011-03-14 pretenzija Nr. 08-5878-2595, 2011-03-14 pretenzija Nr. 08-5878-2611 ragino atsakovą E. Š. gera valia atlyginti žalą ( b.l. 20-22). 2011-03-14 pretenziją Nr. 08-5878-2594 dėl 596, 75 Lt ieškovas išsiuntė ir G. S., ragino atsakovus atlyginti žalą gera valia. (b.l. 23) Byloje duomenų, kad padaryti nuostoliai būtų atlyginti gera valia, nėra.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje Nr. 3K-3-448/2010 pažymėta, kad nuosavybės teisė gali būti įgyjama sandoriu (CK 4.47 str. 1 p.). Automobilis gali būti įgyjamas įvairiomis sutartimis. Automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Dėl to netaikytinos CK 1.75 str. 2 d. nuostatos, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais. Vertinant transporto priemonių registro duomenų reikšmę ir santykį su trečiaisiais asmenimis, Teismas konstatavo, kad vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją. Vertinant viešojo registro informaciją trečiųjų asmenų požiūriu svarbus ir kitas aspektas – trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų lūkesčių apsauga. Būtent tokia yra esminė viešojo registro funkcija, nes tretieji asmenys, esant teisiniams santykiams su transporto priemonių savininkais, be registro duomenų, dažniausiai neturi daugiau informacijos apie tai, kam nuosavybės teise priklauso neapdrausta transporto priemonė, kurią valdant eismo įvykio kaltininkui, Draudikų biurui kyla pareiga nukentėjusiajam atlyginti patirtus nuostolius. Vis dėlto registro duomenys Draudikų biurui leidžia tik identifikuoti galimą atsakovą TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies prasme, bet nesukuria nepaneigiamos nuosavybės teisės prezumpcijos ir neužkerta kelio atsakovui ginčyti savo materialinio ir procesinio subjektiškumo dėl nuosavybės teisių į transporto priemonę. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse 3K-7-309/2010, 3K-3-502/2010 taip pat yra pažymėta, kad daikto įregistravimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas.

9Paminėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse aplinkybės nėra visiškai tapačios nagrinėjamai bylai. Tačiau konkrečiu atveju yra pagrindo vertinti, kad autoįvykio metu 2008-03-22, kuomet E. Š. vairuodamas VW Golf, valst. Nr. ( - ) sukėlė eismo įvykį, kurio metu buvo apgadinta K. D. priklausanti transporto priemonė Ford Mondeo, valst. Nr. ( - ) transporto priemonės valdytojas ir savininkas buvo E. Š., nors transporto priemonė tebebuvo registruota G. S. vardu. G. S. paaiškino, kad automobilį ir teises į jį perleido E. Š., tačiau neatliko teisinės registracijos. Tik vėliau susirado E. Š. ir transporto priemonė buvo įregistruota jo vardu. G. S. nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo netikėti. Jo paaiškinimus dėl registracijos patvirtina duomenys iš „ Regitra“ duomenų bazės. Matyti, kad transporto priemonė VW Golf, valst. Nr. ( - ) buvo registruota iki 2009-06-17 G. S. vardu, vėliau įregistruota E. Š. vardu.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios pareigos nesilaikęs asmuo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str. 2 d. privalo visiškai atlyginti žalą, padarytą asmenų turtui, o įstatymų nustatytais atvejais – ir neturtinę žalą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad biuras (ieškovas) turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal šio įstatymo 17 str. 1 d. 1 p. Atitinkamai 17 str.1 d. 1 p. numato, kad Biuras (ieškovas) moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims tais atvejais, jei kaltininkas padarė žalą Lietuvos Respublikoje naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Atsakovas E. Š. sukėlė autoįvykį vairuodamas G. S. vardu registruotą automobilį, kuris nebuvo draustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 596,75 Lt žalos atlyginimą yra pagrįstas. Tačiau ištyrus ir įvertinus byloje esančius duomenis nors transporto priemonė eismo įvykio metu ir buvo registruota G. S. vardu, tačiau yra pagrindo išvadai, kad faktiškai automobiliu disponavo, jį valdė ir jo savininku buvo E. Š.. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, kad žala padaryta konkrečiais kaltais E. Š. veiksmais, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse formuojamą praktika, vadovaujantis teisingumo, protingumo principais ieškovo reikalavimas priteisti 596,75 Lt žalos atlyginimą tenkintinas iš dalies. Žalos atlyginimas priteistinas iš E. Š.. Prašymas priteisti konkrečios žalos dydį solidariai iš abiejų atsakovų netenkintinas.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, tenkintinas iš dalies, palūkanos priteistinos iš E. Š..

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p. bei 93 str. 1 d. iš atsakovo E. Š. priteistinas 67 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2011-03-25 mokėjimo nurodymu Nr.16823. (b.l.24) Priteistinos 282,54 Lt išlaidos susijusios su procesiniu dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu. (b.l.39-43) Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos 11,10 Lt pašto išlaidos valstybei.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.263 str. 1 d. ir 2 d., 6.988 str., 6.280 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, juridinio asmens kodas 125709291, Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440 iš atsakovo E. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 596,75 Lt (penkių šimtų devyniasdešimt šešių litų 75 ct) žalos atlyginimą, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Lt (šešiasdešimt septynių litų) žyminį mokestį, 282,54 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du litus 54 ct) už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu.

16Priteisti iš atsakovo E. Š., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 11,10 Lt (vienuolika litų 10 ct) pašto išlaidų valstybei.

17Kitoje dalyje ieškinio dėl nuostolių bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš G. S. netenkinti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo nuorašus išsiųsti šalims, tretiesiems asmenims, valstybinei institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai