Byla e2-11258-284/2018
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėja Rima Volikienė , nepranešusi šalims, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui A. Ž., institucijai, teikiančiai išvadą,- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Pakruojo rajono savivaldybėje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo,

Nustatė

2Ieškovė A. D. kreipėsi su ieškiniu atsakovui A. Ž., institucijai, teikiančiai išvadą,- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Pakruojo rajono savivaldybėje dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, prašydama nustatyti nepilnamečio vaiko G. Ž., gimusios ( - ), gyvenamąją vietą su motina ieškove A. D., priteisti iš atsakovo A. Ž. nepilnamečio vaiko G. Ž., gimusios ( - ), išlaikymui po 150 eurų periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo 2018-08-01 iki vaiko pilnametystės , lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant ieškovę, priteisti iš atsakovo A. Ž. skolą už dukters G. Ž. išlaikymą už 36 mėnesius , t. y. nuo 2015-08-01 iki 2018-08-01 5400 eurų, skaičiuojant išlaikymą vaikui po 150 eurų per mėnesį, nustatyti atsakovo A. Ž. bendravimo su vaiku tvarką .Atsakovas A. Ž. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

3Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pakruojo rajono savivaldybėje pateikė išvadą , kurioje nurodė, kad ieškovės A. D. ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas .

4Parengiamajame teismo posėdyje šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi, aptarė sutarties sąlygas.

52018 m. rugsėjo 4 d. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmuose buvo gautas ieškovės A. D. ir atsakovo A. Ž. prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti jų 2018 m. rugsėjo 3 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. CK 6.985 straipsnis imperatyviai nustato, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, 2018 m. rugsėjo 3 d. taikos sutarties, nustatyta, kad ieškovė A. D. ir atsakovas A. Ž., siekdami užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje , taikiai susitarė dėl šalių tarpusavio ginčo išsprendimo, sudarydami prašomą teismo patvirtinti taikos sutartį.

9Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), yra nurodęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas. Taikos sutartis savo esme yra civilinė sutartis, todėl jai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas, t.y. šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 straipsnis) išsprendžia ginčą, sutarties sąlygose pačios nusistatydamos savo teises ir pareigas. Taigi, tik pačios šalys sprendžia dėl taikos sutarties turinio, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas, todėl teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-701/2015; 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-522/2012 ir t.). Proceso šalies pareiškimas, kad ji pripažįsta konkretų faktą, sukuria teismui pareigą įsitikinti, kad pripažinimas išreikštas sąžiningai, laisva šalies valia ir atitinka bylos aplinkybes. Be to, faktai nebenustatinėjami tokiu atveju, jei jų pripažinimas išreikštas aiškiai, nuoseklus, neprieštarauja byloje esantiems įrodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013; 2015 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378-248/2015).

10Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į tai, kad dėl taikos sutarties teisminio patvirtinimo yra išreikšta visų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, be to, šalims žinomos ir suprantamos teismo patvirtintos taikos sutarties galia ir pasekmės ( CPK 42 str. 2 d., CPK 293 str. 5 p., 294 str. 2 d., 296 str. 1 d. 4 p.), daro išvadą, kad ieškovės A. D. ir atsakovo A. Ž. 2018 m. rugsėjo 3 d. sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

11Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, ieškovė A. D. yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo, todėl iš atsakovo A. Ž. priteistina: už ieškinį žyminis mokestis 25 procentai- 38,85 eurai ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 5,15 eurai, iš viso 44 eurai (CPK 80, 87, 88 ,92, 96 straipsniai ).

12Kadangi šalys ginčą išsprendė taikiai, sutartyje nenumatė valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimo tvarkos, ieškovė A. D. procentų yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, atsižvelgus į šalių tinkamą procesinį elgesį ( šalių iniciatyva byla buvo baigta taikiai – rašytiniu procesu patvirtinta taikos sutartimi), iš atsakovo A. Ž. valstybei nepriteistinos ieškovei A. D. suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos (CPK 96, 99 straipsniai).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 249 str., 258 str., 290-291 straipsniais, 293 str. 5 p., 294, 295 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškovės A. D. ir atsakovo A. Ž. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti. Patvirtinti ieškovės A. D., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), ir atsakovo A. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) 2018 m. rugsėjo 3 d. sudarytą taikos sutartį žemiau nurodytomis sąlygomis :

15Mes, ieškovė A. D., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), ir atsakovas A. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ), civilinėje byloje pagal ieškovės A. D. ieškinį atsakovui A. Ž. dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, siekdami civilinę bylą išspręsti taikiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 231 str., sudarome šią taikos sutartį ir prašome Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti.

16Šalys susitaria ginčą išspręsti tokiomis sąlygomis:

 1. Kadangi šalys nutarė baigti bylą taikiai, ieškovė A. D. atsisako savo ieškinio atsakovui A. Ž. dėl nepilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo, skolos už vaiko išlaikymą priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo.
 2. Šalys sutarė, kad nepilnametės dukters G. Ž., gimusios ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta yra jos motinos A. D. gyvenamoji vieta.
 3. Dėl bendravimo su dukterimi G. tvarkos nustatyto šalys sutarė, kad:
 • A. D. netrukdys atsakovui A. Ž. bendrauti su dukterimi bei dalyvauti jos auklėjime,
 • A. D. netrukdys A. Ž. bendrauti su dukterimi jos gyvenamojoje vietoje, iš anksto suderinus pasimatymo laiką,
 • Atsakovas A. Ž., išreiškęs pageidavimą paimti dukrą iš ieškovės A. D. gyvenamosios vietos į savo gyvenamąją vietą, privalo apie tai perspėti A. D. raštu (tinka ir elektroninės susisiekimo priemonės) vėliausiai prieš dvi dienas. Sprendžiant šį klausimą turi būti atsižvelgta ir j dukters norą, kuris yra prioritetinis.

17- A. D. įsipareigoja iš anksto raštu (tinka ir elektroninės susisiekimo priemonės) pranešti A. Z. apie dukters G. gyvenamosios vietos bei mokymosi vietą ir jų pakeitimus, apie ligas bei gydymąsi gydymosi įstaigose.

 1. Šalys sutarė, kad A. Ž. teiks nepilnametės dukters G. Ž. išlaikymui po 120 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2018-09-01 iki jos pilnametystės (iki 2027-09-07), lėšas pervedant į A. D. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, AB, iki kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas išlaikymas, 20 dienos.
 2. A. D. lėšas, skirtas dukters išlaikymui, naudos uzufrukto teise.
 3. Šalys sutarė, kad skola už dukters išlaikymą yra 2000 (du tūkstančiai) Eur, kurią jis įsipareigoja padengti iki 2020 metų gruodžio mėnesio 31 dienos.
 4. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d., t.y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
 5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir teismo patvirtinimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 6. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 7. Sutartis surašyta 3 (trimis) egzemplioriais, iš kurių vieną gauna ieškovė A. D., antrą - atsakovas A. Ž., ir trečias - pateikiamas teismui į civilinę bylą.
 8. Taikos sutartį prašome patvirtinti rašytinio proceso tvarka.
II. Civilinę bylą nutraukti. III. Priteisti iš A. Ž., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 44 eurus ( bylinėjimosi išlaidų) į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos), įmokos kodas 5660. Nutarties nuorašą išsiųsti šalims, jų atstovams ir institucijai. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai