Byla 2S-2435-467/2011
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolis Vytautas Mitkus

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo A. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo – antstolis Vytautas Mitkus.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas A. P. 2011 m. spalio 24 d. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio Vytauto Mitkaus 2010 m. sausio 26 d. sprendimus, kadangi pareiškėjas apie šiuos sprendimus sužinojo tik 2011 m. birželio 22 d., kas įrodo, jog buvo suvaržytos pareiškėjo teisės. Nurodė, jog antstolis 2010 m. sausio 26 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas išsiuntė jam adresu ( - ), Vilniuje, nors tuo metu pareiškėjas atlikinėjo bausmę ( - ) pataisos namuose. Pareiškėjas laiku negavo nurodytų antstolio sprendimų, negalėjo jų skųsti, todėl mano, jog buvo pažeistos jo civilinės teisės.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. P. skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų, taip pat nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, skundą (išskyrus pirmąjį skundo egzempliorių su gavimo teisme spaudu) ir priedus grąžinti pareiškėjui A. P.. Teismas nustatė, jog pareiškėjas nesilaikė šiai bylų kategorijai įstatymu nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, pagal kurią skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti turi būti pateikiamas antstoliui ir tik, jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d., 512 str.). Dėl šių priežasčių teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir išaiškino, jog skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų pareiškėjas turėtų pateikti antstoliui Vytautui Mitkui (antstolio Vytauto Mitkaus kontora Konstitucijos pr. 12, Vilnius).

5Atskiruoju skundu pareiškėjas A. P. prašo įpareigoti pirmosios instancijos teismą išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų. Nurodo, jog skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nurodė visas aplinkybes dėl antstolio veiksmų, siunčiant 2010 m. sausio 26 d. priimtus sprendimus vykdomojoje byloje ne ( - ) pataisos namų, kuriuose pareiškėjas atlikinėja bausmę, adresu, o kitu adresu - ( - ), Vilniuje, kas akivaizdžiai įrodo, jog šiais veiksmais antstolis suvaržė pareiškėjo teises, nes antstolio siunčiamus dokumentus pareiškėjas gavo tik 2011 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą, be to atsisakęs priimti nagrinėti skundą dėl antstolio veiksmų, negrąžino kartu su skundu pateiktų dokumentų.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą ir atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad jie nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai pakeisti arba panaikinti.

8Kaip tvirtina bylos duomenys, pareiškėjas skunde dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų aiškiai ir konkrečiai nesuformulavo savo reikalavimo pirmosios instancijos teismui, tačiau iš skundo turinio ir jame nurodytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas (apeliantas) siekia apskųsti antstolio Vytauto Mitkaus veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0240/10/00512, o būtent: 2010 m. sausio 26 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, tos pačios dienos raginimą įvykdyti sprendimą ir siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Nors minimi antstolio veiksmai yra atlikti 2010 metais, tačiau jų apskundimo tvarkai taikytinas apskundimo metu galiojantis civilinio proceso įstatymas (CPK 3 str. 8 d.). Nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojančios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso redakcijos 510 straipsnio antrojoje dalyje bei 512 straipsnyje numatyta, jog skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Praleisto skundo padavimo termino atnaujinimo klausimą sprendžia antstolis.

9Nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas laikėsi šiai bylų kategorijai įstatymu nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų į antstolį Vytautą Mitkų, kurio veiksmus siekia apskųsti, kaip tai imperatyviai nurodyta CPK 510 straipsnio 2 dalyje. Šios aplinkybės neginčija ir apeliantas atskirajame skunde. Todėl pareiškėjui nesilaikius išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atsisakyti priimti ir skundą grąžinti jį padavusiam asmeniui. Tuo pačiu pažymėtina, kad skundžiama nutartimi atsisakius priimti pareiškėjo skundą, jo teisė skųsti antstolio veiksmus nebuvo suvaržyta, kadangi apeliantui ši teisė išliko, tik apeliantas ją turi įgyvendinti tinkamai, t.y. su skundu kreiptis ne tiesiogiai į teismą, tačiau iš pradžių skundą pateikti antstoliui, kurio veiksmus siekiama apskųsti. Ir tik tokiu atveju, jei antstolis atsisakytų patenkinti pareiškėjo skundą, šį skundą nagrinėtų apylinkės teismas. Civilinės bylos duomenys tvirtina, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išaiškino pareiškėjui ne tik nuo 2011 m. spalio 1 d. pasikeitusią antstolio veiksmų apskundimo tvarką, bet ir nurodė, kur konkrečiai pareiškėjas turi pateikti skundą dėl antstolio Vytauto Mitkaus veiksmų.

10Apeliantas nepagrįstai atskirajame skunde nurodo, jog teismas negrąžino jam kartu su skundu pateiktų dokumentų. Iš skundžiamos nutarties rezoliucinės dalies matyti, jog teismas nurodė pareiškėjo skundą su priedais grąžinti pareiškėjui, nutarčiai įsiteisėjus. Kadangi pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, tai Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis neįsiteisėjo ir pareiškėjo skundas su priedais apeliantui dar negrąžintas.

11Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai