Byla 2S-1208-798/2015
Dėl antstolio M. D. veiksmų ir 2015-03-17 patvarkymo Nr. S160063 panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo – antstolis M. D

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. P. skundą dėl antstolio M. D. veiksmų ir 2015-03-17 patvarkymo Nr. S160063 panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuotas asmuo – antstolis M. D., ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio M. D. veiksmų ir 2015-03-17 patvarkymo Nr. S160063 panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

4II.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi, vadovaudamasis CPK CPK 137 str. 2 d. 3 p., atsisakė priimti pareiškėjo A. P. skundą dėl antstolio M. D. veiksmų ir 2015-03-17 patvarkymo Nr. S160063 panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių duomenų apie tai, jog kreipėsi į antstolį dėl ginčijamo patvarkymo, o skundą tiesiogiai pateikė teismui.

7III.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas A. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį ir jo skundo priėmimo klausimą perduoti spręsti iš naujo pirmos instancijos teismui. Apeliantas tvirtina, kad nagrinėjamu atveju byla buvo išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo, nes nutartyje parašyta, jog skundo priėmimo klausimą išnagrinėjo teisėja I. S., o rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad nutartį priėmė teismas, todėl vien jau dėl tos priežasties skundžiama nutartis turi būti panaikinta. Taip pat teigia, kad jam buvo atsiųsta tinkamai nepatvirtinta nutarties kopija, o nutartyje nepagrįstai nurodoma, jog skundas buvo tiesiogiai pateiktas tik teismui. Siekdamas paneigti šią teismo išvadą, apeliantas su atskiruoju skundu pateikė savo skundo pirmąjį lapą, kurio viršuje dešiniajame kampe, yra antstolio M. D. kontoros antspaudas, patvirtinantis apie skundo gavimą. Be to, apeliantas paaiškino, kad jis skundu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tą pačią dieną vieną skundo egzempliorių pateikė antstoliui, o kitą – teismui, todėl pirmos instancijos teismas negalėjo vadovautis CPK 137 str. 2 d. 3 p., nes buvo laikomasi šiai bylai numatytos išankstinės ginčo sprendimo tvarkos. Maža to, apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nesilaikė CPK 137 str. 1 d. įtvirtinto reikalavimo ieškinio priėmimo klausimą išspręsti rezoliucija, o priimta nutartis nėra baigtinė, nes nutarties rezoliucinėje dalyje tik nutarta atsisakyti priimti skundą, o kas, kada ir kuriomis aplinkybėmis tą skundą atsisakys priimti nėra neparašyta.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą ir atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad jie nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai pakeisti arba panaikinti. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas A. P. Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė skundą dėl antstolio M. D. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolio M. D. 2015-03-17 patvarkymą Nr. S160063 ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmos instancijos teismas tokį pareiškėjo skundą atsisakė priimti, nurodydamas kad su skundu dėl antstolio veiksmų reikia kreiptis tiesiogiai į antstolį.

13Vykdymo procesas yra reglamentuotas civilinio proceso kodekse, kuris detalizuoja skundo dėl antstolio veiksmų padavimo tvarką, įskaitant ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymą šiame procese. Kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, CPK 510 str. 2 d. aiškiai įtvirtina, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų pateikiamas tiesiogiai antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Jei skundą gavęs antstolis nesutinka su juo, patvarkymu atsisako tenkinti skundą, skundas su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, jog nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, o teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Taigi įstatymas aiškiai nustato, jog skundo padavimas antstoliui yra viena iš būtinųjų sąlygų skundžiant antstolio veiksmus ir prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui skundą dėl antstolio veiksmų su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus iki bus priimtas sprendimas šioje byloje, tačiau nebuvo pateikęs jokių įrodymų, kad minėtą skundą buvo pateikęs ir antstoliui, kurio veiksmus skundžia, todėl pirmos instancijos teismas atsisakė priimti tokį pareiškėjo skundą. Apeliacinės instancijos teismas neturėtų jokio teisinio pagrindo nesutikti su skundžiamoje pirmos instancijos teismo nutartyje padaryta išvada dėl ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos nesilaikymo. Akcentuotina, kad skundžiama nutartimi atsisakius priimti pareiškėjo skundą, jo teisė skųsti antstolio veiksmus nebuvo suvaržyta, kadangi apeliantui ši teisė išliko, tik apeliantas ją turi įgyvendinti tinkamai, t.y. su skundu kreiptis ne tiesiogiai į teismą, tačiau iš pradžių skundą pateikti antstoliui, kurio veiksmus siekiama apskųsti. Tokios praktikos laikomasi ir civilinėje byloje Nr. 2S-2435-467/2011.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad atskirojo skundo argumentai, kurie nebuvo išanalizuoti šiame procesiniame sprendime, neturi teisinės reikšmės teisingai išspręsti šią bylą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako ir jų neanalizuoja nagrinėjamos bylos kontekste. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama galioti.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai