Byla e2VP-6071-129/2016
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje su kitas asmenimis nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys H. E. R., L. K.-E., antstolė Inga Karalienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Mikrovisata“ pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje su kitas asmenimis nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys H. E. R., L. K.-E., antstolė Inga Karalienė,

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininkui H. E. R. priklauso 1/2 dalis: 1) 10 000 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, 2) 100 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, 3) transporto priemonės KIA CEED, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), 4) buto su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, buto bendro plotas 31,33 kv. m., esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ).

3Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad antstolė Inga Karalienė vykdo Kauno rajono 1-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. 2-14184 dėl 23 746,15 Eur skolos išieškojimo iš skolininko H. E. R. išieškotojo UAB „Mikrovisata“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0139/15/00071). Pažymi, kad skolininkas asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, neturi. Antstolė, vykdydama vykdomąjį dokumentą, 2015 m. vasario 27 d. Turto arešto aktu areštavo skolininkui ir jo sutuoktinei L. K.-E. bendrąja jungtine nuosavybe priklausantį turtą: 10 000 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, 100 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, transporto priemonę KIA CEED, valst. Nr. ( - ), butą su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, esantį adresu ( - ). Antstolė 2015 m. gruodžio 8 d. raštu pasiūlė pareiškėjui kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje su sutuoktine nuosavybėje, nustatymo. Vadovaudamasis CPK 667 straipsniu, pareiškėjas prašo nustatyti skolininko dalį bendrojoje su sutuoktine nuosavybėje.

4Suinteresuoti asmenys H. E. R., L. K.-E. ir antstolė Inga Karalienė per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą teismui nepateikė.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 25 d. priėmė pareiškėjo pareiškimą. Proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka 2016 m. vasario 22 d., 11.00 val. informuoti 2016 m. sausio 25 d. teismo nutartimi bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (CPK 593 straipsnio 3 dalis).

6Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0139/15/00071 nustatyta, kad antstolė Inga Karalienė vykdo Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. S. 2014 m. gruodžio 16 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-14184 dėl 82 008,60 Lt (23 751,33 Eur) skolos ir 6 procentų metinių palūkanų nuo laiku neapmokėtos vekselio sumos iki visiško vekselio apmokėjimo išieškojimo iš skolininko H. E. R. išieškotojo UAB „Mikrovisata“ naudai (v. b. l. 2-4). Antstolė, vykdydama vykdomąjį įrašą, nustatė, kad skolininkas dirba ( - ) (nuo 2008 m. birželio 10 d.), ( - ) (nuo 2010 m. rugpjūčio 17 d.) ir ( - ) (nuo 2012 m. liepos 12 d.) bei gauna draudžiamąsias pajamas (2015 m. vasario 18 d. užklausos duomenys) (v. b. l. 17-18) – 2015 m. vasario 17 d. duomenimis skolininkas nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d. ( - ) nebedirba (CPK 179 straipsnio 3 dalis)); skolininkas jo vardu nekilnojamojo ar registruoto kilnojamojo (transporto priemonių) turto, taip pat ginklų neturi (v. b. l. 19-23) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Antstolė nustatė, kad skolininkas yra vienintelis ( - ) akcininkas (registruota nuo 2010 m. balandžio 29 d., vardinių paprastųjų akcijų skaičius – 100 vnt., vardinės paprastosios akcijos nominali vertė – 100 Lt (28,96 Eur) (v. b. l. 24-25) bei ( - ) akcininkas (registruota nuo 2008 m. birželio 6 d., vardinių paprastųjų akcijų skaičius – 10 000 vnt., vardinės paprastosios akcijos nominali vertė – 1 Lt (0,29 Eur) (v. b. l. 24, 27) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Antstolė, nustačiusi, kad skolininko vardu yra atidarytos piniginių lėšų sąskaitos AB SEB banke ir „Swedbank“, AB, 2015 m. vasario 18 d. patvarkymais jas areštavo (v. b. l. 13-16). Be to, antstolė 2015 m. balandžio 22 d. patvarkymu dėl skolos išieškojimo įpareigojo skolininko darbovietes daryti patvarkyme nurodyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir pervesti jas į antstolės depozitinę sąskaitą (v. b. l. 28). Antstolė nustatė, kad skolininkas nuo 2002 m. vasario 7 d. yra sudaręs santuoką su L. K.-E. (v. b. l. 8, 31); sutuoktiniai nėra įregistravę vedybų, sugyventinių ar turto padalijimo sutarčių (v. b. l. 42). Patikrinusi skolininko sutuoktinės vardu registruotą turtą, antstolė nustatė, kad jos vardu įregistruota transporto priemonė KIA CEED, valst. Nr. ( - ) (registracijos data – 2008 m. liepos 11 d.) (v. b. l. 39) (CPK 179 straipsnio 3 dalis), taip pat jai asmeninės nuosavybės teise pagal 2011 m. balandžio 7 d. Dovanojimo sutartį priklauso negyvenamoji patalpa-parduotuvė, unikalus Nr. ( - ), kartu su 1/8 dalimi pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (v. b. l. 32-36) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Skolininkės sutuoktinės vardu taip pat įregistruotas butas, esantis adresu ( - ), su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, unikalus Nr. ( - ) (įregistravimo pagrindas: 1998 m. gruodžio 24 d. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ML15-5533, 1999 m. gruodžio 2 d. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2-5833, 1999 m. gruodžio 17 d. Susitarimas Nr. 2-6110, ( - ) Santuokos liudijimas Nr. ( - )) (v. b. l. 37-38). Antstolė nustatė, kad skolininko sutuoktinė nuo 2013 m. rugsėjo 10 d. dirba ( - ) (2015 m. gegužės 26 d. užklausos duomenys (v. b. l. 41). Antstolė 2015 m. vasario 18 d. Turto arešto aktu areštavo 10 000 vnt. ( - ) ir 100 vnt. ( - ) akcijų, taip pat skolininko sutuoktinės vardu įregistruotą transporto priemonę KIA CEED, valst. Nr. ( - ) (v. b. l. 10-12), o 2015 m. vasario 27 d. Turto arešto aktu papildomai areštavo ir butą, esantį adresu ( - ), su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, unikalus Nr. ( - ) (v. b. l. 44). Antstolė 2015 m. gruodžio 8 d. Siūlymu dėl turto dalies nustatymo pasiūlė išieškotojui per 1 mėnesį nuo siūlymo gavimo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko H. E. R. turto dalies, esančios bendroje su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo (v. b. l. 45). Pareiškėjas, nepraleidęs antstolės siūlyme numatyto termino, kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti, kad skolininkui priklauso 1/2 dalis: 1) 10 000 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, 2) 100 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), paprastųjų akcijų, 3) transporto priemonės KIA CEED, valst. Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), bei 4) buto su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, esančio adresu ( - ).

8Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). Sutuoktinių turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, kol jis nėra padalytas arba kol bendrosios jungtinės nuosavybės teisė nėra pasibaigusi kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis). Vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto skolininko turto dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 straipsnio nuostatos). Teismų praktikoje laikomasi taisyklės, kad tais atvejais, kai išieškojimas pagal skolininko prievolę turi būti vykdomas nukreipiant išieškojimą į jo asmeninį turtą, tai būtina nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje CPK 667 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2005). Pažymėtina, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 straipsnį, vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako pagal skirtingų rūšių turtines prievoles. Sutuoktinių prievolės gali būti asmeninės arba bendros (dalinės ar solidariosios) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2008). Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju išieškojimas vykdomas ne iš bendro sutuoktinių turto ar skolininko sutuoktinės asmeninio turto, o iš skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje su sutuoktine nuosavybėje.

10Sprendžiant klausimą dėl išieškojimo iš bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančio turto, svarbu nustatyti turto teisinį režimą. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-400/2012). Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Byloje įrodymų, jog skolininkas H. E. R. turi asmeninio turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas teismui nėra pateikta (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad nors skolininkas dirba, tačiau byloje nėra duomenų, kad iš skolininko darboviečių (( - ) ir ( - ), o iki 2015 m. rugpjūčio 17 d. ir ( - )), kurių, beje, vadovu ir (ar) akcininku yra skolininkas buvo atliekamos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio, t. y. kad bent dalis įsiskolinimo buvo išieškota (CPK 178 straipsnis), todėl yra pagrindas spręsti klausimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje su sutuoktine nuosavybėje, nustatymo.

11Sutuoktinių turto teisinis režimas gali būti nustatomas vedybų sutartimi (CK 3.101, 3.104 straipsniai). Pagal CK 3.114 straipsnį jeigu sutuoktiniai vedybų sutartyje numatė, kad turtas, įgytas tiek iki santuokos įregistravimo, tiek ir susituokus, yra vieno ar kito asmeninė nuosavybė, jie pagal prievoles atsako tik savo asmeniniu turtu. Pagal bendras prievoles ir prievoles šeimos interesais – atsako solidariai. Byloje nėra ginčo dėl prievolės pobūdžio, prievolės atsiradimo metu skolininkas H. E. R. ir suinteresuotas asmuo L. K.-E. buvo santuokoje. Iš vedybų sutarčių registro išrašo matyti, kad prievolės atsiradimo metu skolininkas ir jos sutuoktinė vedybų sutarties sudarę nebuvo.

12CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio nuosavybė. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta dar viena prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Abi prezumpcijos gali būti nuginčytos, tačiau jomis savo reikalavimus grindžiantis asmuo atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos (CPK 182 straipsnio 4 punktas), tuo tarpu asmuo, neigiantis faktą, jog turtas yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat faktą, jog sutuoktinių dalys jungtinėje nuosavybėje nėra lygios, privalo pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 straipsnis). Tokių įrodymų teismui pateikta nėra.

13CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas 1) turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; 2) įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo (4 punktas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nustatytina, kad skolininkui H. E. R. priklauso 5 000 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vardinių paprastųjų akcijų, 50 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vardinių paprastųjų akcijų bei 1/2 dalis transporto priemonės KIA CEED, valst. Nr. ( - ), (dėl turto dalies transporto priemonėje nustatymo žr. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2S-1288-590/2015).

14CK 3.89 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas iki santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių atskirai įgytas turtas. Pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininkui priklauso 1/2 dalis buto su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 46-1, buto bendro plotas 31,33 kv. m., esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), tačiau iš Nekilnojamojo turto registro nustatyta, kad minėtas butas, įregistruotas L. K.-E. vardu, jos įgytas dar iki santuokos su skolininku sudarymo, todėl, atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas šioje dalyje atmestinas. Vien tai, kad skolininkas minėtu adresu deklaruoja savo gyvenamąją vietą nekeičia minėto turto teisinio režimo.

15Vadovaudamasis CPK 290-291, 593, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškėjo UAB „Mikrovisata“ pareiškimą patenkinti iš dalies.

17Nustatyti, kad skolininkui H. E. R., asmens kodas ( - ) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine L. K.-E., asmens kodas ( - ) priklauso: 1) 5 000 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vardinių paprastųjų akcijų, 2) 50 vnt. ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vardinių paprastųjų akcijų bei 3) 1/2 dalis transporto priemonės KIA CEED, valst. Nr. ( - ).

18Likusią prašymo dalį atmesti.

19Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Ingai Karalienei vykdomąją bylą Nr. 0139/15/00071.

20Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio... 2. pareiškėjas prašo nustatyti, kad skolininkui H. E. R. priklauso 1/2 dalis:... 3. Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad antstolė Inga Karalienė vykdo Kauno... 4. Suinteresuoti asmenys H. E. R., L. K.-E. ir antstolė Inga Karalienė per... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 25 d. priėmė pareiškėjo... 6. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 7. Iš vykdomosios bylos Nr. 0139/15/00071 nustatyta, kad antstolė Inga... 8. Įstatyme nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutuoktiniai atsako... 10. Sprendžiant klausimą dėl išieškojimo iš bendrojoje jungtinėje... 11. Sutuoktinių turto teisinis režimas gali būti nustatomas vedybų sutartimi... 12. CK 3.88 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra... 13. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad bendrąja jungtine... 14. CK 3.89 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad asmenine sutuoktinių... 15. Vadovaudamasis CPK 290-291, 593, 667 straipsniais, teismas... 16. pareiškėjo UAB „Mikrovisata“ pareiškimą patenkinti iš dalies.... 17. Nustatyti, kad skolininkui H. E. R., asmens kodas ( - ) bendrojoje jungtinėje... 18. Likusią prašymo dalį atmesti.... 19. Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolei Ingai Karalienei vykdomąją... 20. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju...