Byla e2A-739-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1366-343/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktūra“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Struktūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, prašydamas pripažinti atsakovo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras neteisėtu, pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens UAB „LitCon“ pasiūlymą dėl pastarojo neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį, pripažinti, kad ieškovas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ir sprendimų patyrė žalą ir priteisti iš atsakovo ieškovui 609 782 Lt netiesioginių nuostolių – negautas pajamas, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Kultūros centro pastato, J.Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“ (tekste – taip pat ir konkursas, pirkimas). Konkurso sąlygų 15 p. buvo nustatyta, kad dalyviai, teikdami pasiūlymą, perkančiajai organizacijai turi patekti tik konkurso sąlygų 2 priede nustatytos formos minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų, nurodytų konkurso sąlygų 15 p. lentelėse, turėjo reikalauti tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo). Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 1 d. gavo atsakovo 2014 m. liepos 31 d. raštą, kuriame ieškovas buvo informuotas apie tai, kad jo kvalifikacija atitinka nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovas taip pat nurodė, jog atsakovas 2014 m. rugpjūčio 13 d. informavo, kad ieškovo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovas 2014 m. spalio 24 d. buvo informuotas, jog 2014 m. spalio 23 d. protokoliniu sprendimu laimėtoju pripažinta subjektų grupė, kurią sudaro UAB „LitCon“ ir UAB „Vikstata“.

6Ieškovas, nesutikdamas su minėtu atsakovo sprendimu 2014 m. lapkričio 7 d. ir 2014 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakovui pretenzijas, nurodydamas, kad laimėtojo kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

7Ieškovas UAB „Struktūra“ pažymėjo, kad atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. pranešė ieškovui, kad ieškovo pretenzija yra iš dalies pagrįsta. Atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. informavo ieškovą apie pirkimo nutraukimą, kadangi investicijų lėšos perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems projektams. Ieškovas nurodė, jog nesutikdamas su šiuo sprendimu, 2014 m. lapkričio 26 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas atmetė.

8Ieškovo teigimu, veiksmingiausias ir racionaliausias jo apžeistų teisių gynybos būdas yra reikalauti atlyginti padarytą žalą, kurią ieškovas kildina iš neteisėto sprendimo nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovo teigimu, atsakovas 2014 m. spalio 10 d. raštu prašė, kad ieškovas pratęstų pasiūlymo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento galiojimo terminą iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ieškovas šį prašymą įvykdė, tačiau atsakovas nutraukė pirkimo procedūras. Ieškovo teigimu, pripažinus pirkimo procedūrų nutraukimą neteisėtu, pirkimo dalyvių pasiūlymai ir pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentai būtų nebegaliojantys ir atsakovas nebegalėtų prašyti patęsti jų galiojimo terminą. Ieškovas laiko, jog atsakovo deliktinei atsakomybei taikytinos civilinės atsakomybės sąlygos, išskyrus kaltę.

9Ieškovas manė, jog atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo procedūras, nes nebuvo jokių objektyvių priežasčių, atsakovas, turėdamas visas galimybes išsaugoti šio pirkimo teisinius santykius, nedėjo jokių pastangų.

10Ieškovas nurodė, jog Kėdainių rajono strateginis plėtros planas patvirtino atsakovo interesą ginčo pirkimu. Atsakovas privalėjo numatyti realius finansavimo šaltinius. Atsakovas skelbė pirkimą siekdamas išrinkti objekto statybos darbų rangovą ir su juo sudaryti sutartį dėl visos Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijos darbų apimties, viešojo pirkimo vertė yra 20 mln. Lt. Ieškovo taip pat nurodė, atsakovas nustatė, kad rangovas darbus vykdo pagal Įkainotos veiklos sąrašo detalizuotus priedus, kad rangos darbų galutinis terminas yra 2018 m. gruodžio 5 d., kuris, esant nepakankamam finansavimui, galės būti pratęsiamas, kad 2014 metais numatoma atlikti darbų už 985 000 Lt su PVM, 2014 metais numatomų atlikti darbų trukmė – 5 mėnesiai.

11Ieškovo teigimu, atsakovas priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, kadangi 2014 metų lėšos perskirstytos kitiems projektams. Ieškovas sprendžia, jog pirkimo objektas yra vientisas ir nedalus, visų numatytų darbų vertė yra 20 mln. Lt, darbus numatyta vykdyti ir už juos apmokėti etapais. Ieškovo vertinimu, pirkimo nutraukimas galėtų būti pripažintas teisėtu, jeigu būtų pakeistas sprendimas skirti visą 20 mln. Lt sumą projektui įgyvendinti.

12Ieškovas UAB „Struktūra“ manė, kad atsakovas, siekdamas išsaugoti viešojo pirkimo santykius, privalėjo imtis priemonių, kad tarp atsakovo ir Kultūros ministerijos pervedimo sutarties sąlygos būtų atitinkamai papildytos ir/ar pakeistos ir tokiu būdu būtų išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius.

13Ieškovas nurodė, kad susipažinęs su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada dėl ginčo pirkimo, nustatė, jog iš Kultūros ministerija skyrė 902,2 tūkst. Lt, o pagal pirkimo dokumentus buvo nurodyta 985 tūkst Lt, todėl darė išvadą, jog susidaręs 82,8 tūkst. Lt skirtumas yra iš kito finansavimo šaltinio, todėl ieškovas galėjo atlikti darbų už šią sumą.

14Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas pripažino, kad trečiojo asmens kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentų, tačiau nepriėmė dėl to sprendimo ir neatmetė jo pasiūlymo. Ieškovo teigimu, atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti laimėtoju.

15Ieškovas UAB „Struktūra“ manė, jog prarado galimybę sudaryti pirkimo sutartį, todėl patyrė žalą, kurią laikė negautas pajamas, kurias ieškovas būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų atsakovo veiksmų ir sprendimų. Ieškovo teigimu, ieškovas būtų gavęs 609 782,05 Lt pelną (ši suma yra 4 procentų marža nuo pirkimo pasiūlymo kainos be PVM).

16Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovas pripažino, jog trečiasis asmuo neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Nurodė, kad trečiasis asmuo pateikė duomenis apie kvalifikaciją kartu su pasiūlymu, todėl pasiūlymas iš karto negalėjo būti atmestas nepaprašius patikslinti duomenų. Jei pirkimo procedūra nebūtų nutraukta ir būtų vykdoma toliau, trečiajam asmeniui turėtų būti sudaryta galimybė ištaisyti kvalifikacinį trūkumą pateikiant kvalifikacijos atestatus (konkurso sąlygų 56 p.). Atsakovo teigimu, trečiajam asmeniui nesuteikus galimybės patikslinti duomenų, būtų pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai.

17Atsakovas nurodė, kad ieškovas, įrodinėdamas trečiojo asmens neatitikimą kvalifikacijos reikalavimas, rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvada. Atsakovas nurodė, kad išnagrinėjo ieškovo 2014 m. lapkričio 7 d. pretenziją ir 2014 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. AS-5690 pripažino ją iš dalies pagrįsta, kadangi trečiasis asmuo nebuvo pateikęs kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo darbus. Atsakovas sutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jog pirkimo komisija 2014 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolu Nr. VPN-519 nepriėmė sprendimo, jog trečiojo asmens kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir neatmetė tiekėjo pasiūlymo. Atsakovas laiko savo veiksmus teisėtais ir pagrįstais, kadangi atsakovas, nesuteikęs galimybės patikslinti ar papildyti kvalifikacijos duomenis, šioje pirkimo stadijoje neturėjo pagrindo priimti sprendimo, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taip pat neturėjo pagrindo atmesti tiekėjo pasiūlymo.

18Atsakovas nesutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytais teiginiais, kad atsakovas pažeidė VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatas ir taisyklių 70.1 punktą, kuriuo nustatyta, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, kadangi pasiūlymas negalėjo būti atmestas nesudarius galimybės patikslinti ar papildyti kvalifikacijos duomenis.

19Atsakovo vertinimu, Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad pirkimo procedūros nutrauktos, apsiribojo šio pirkimo vertinimu, jokių įpareigojančių sprendimų nepriėmė, vertinimo išvadų nepateikė. Kadangi šios išvados teisinių pasekmių nesukėlė, atsakovas jų neskundė.

20Atsakovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 7 d. pretenziją galėjo nagrinėti iki 2014 m. lapkričio 14 d., o 2014 m. lapkričio 10 d. pretenziją galėjo nagrinėti ir priimti su tuo susijusius sprendimus iki 2014 m. lapkričio 17 d. (VPĮ 941 str. 3 d.). Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. priėmė sprendimą tik dėl pirkimo procedūrų tęsimo, 2014 m. lapkričio 11 d. apie sprendimą nutraukti pirkimo procedūras buvo informuoti visi tiekėjai. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas laiko, jog ieškovas nepagrįstai reikalavo pripažinti, kad atsakovasprivalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą.

21Atsakovas pažymėjo, kad teisme nagrinėjamas kito tiekėjo UAB „Avona“ ieškinys dėl to paties pirkimo. UAB „Avona“ pasiūlymo kaina buvo mažesnė už ieškovo pasiūlytą kainą. Atsakovas nėra įvertinęs ieškovo minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ieškovas nėra pripažintas pirkimo laimėtoju. Nors ieškovas UAB „Struktūra“ nurodė, kad jis 2014 m. liepos 31 d. raštu Nr. VPS-476 buvo informuotas apie tai, kad jo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau, atsakovo teigimu, tokia informacija pateikta tik įvertinus minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

22Atsakovas nurodė, kad pagal konkurso sąlygas tiekėjų kvalifikacija vertinama dviem etapais – patikrinus atitikties deklaraciją ir patikrinus kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Pagal konkurso sąlygas kvalifikaciją įrodančių dokumentų (išskyrus deklaraciją) dalyviai kartu su pasiūlymu neturėjo pateikti (VPĮ 32 str. 8 d.). Tokiais atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (konkurso sąlygų 15, 22, 53 punktai). Atsakovas pažymėjo, kad nepriėmė sprendimo, jog ieškovo pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, atsakovui nebuvo pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai, atsakovas neatliko šių dokumentų vertinimo, nepriėmė sprendimo pripažinti laimėtoju ieškovo pasiūlymą ir sudaryti pirkimo sutartį.

23Atsakovo teigimu, teismas negali tiesiogiai atlikti viešojo pirkimo procedūras, priimti tiekėjų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, juos vertinti ir priimti sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

24Atsakovas nurodė, jog neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Tuo tarpu, ieškovo UAB „Struktūra“ pasiūlymo kaina yra viena didžiausių.

25Atsakovas taip pat nurodė, kad 2014 m. lapkričio 11 d. gavo Kultūros ministerijos raštą Nr. S2-2852, kuriuo buvo informuotas, jog investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ 2014 m. skirtos nurodytos nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems projektams savivaldybėse. Dėl to atsakovas tą pačią dieną nutraukė pirkimo procedūras ir apie tai pranešė tiekėjams.

26Atsakovas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybai 2014 m. spalio 29 d. sustabdžius sutarties vykdymo procedūrą, atsakovas žinodamas 20 darbo dienų nuo visų vertinimui reikalingų dokumentų gavimo dienos terminą, įvertino tą aplinkybę, kad pagal 2014 m. vasario 27 d. sutartį Nr. ST36-26/VP-86 skirti asignavimai negalės būti įsisavinti iki nustatyto įsisavinimui termino – 2014 m. gruodžio 30 d., kadangi net ir tęsiant pirkimo procedūras, pirkimo sutartis būtų pasirašoma gruodžio mėnesį, o atsižvelgiant į skirtų lėšų ir numatomų darbų apimtis, šių darbų pasiruošimui ir vykdymui visiškai neliko laiko, todėl nebūtų galimybių skirtas lėšas įsisavinti, ir jos vadovaujantis teisės aktais turėtų būti grąžinamos į valstybės biudžetą.

27Atsakovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 7 d. sužinojo, kad UAB „Avona“ pateikė teismui ieškinį, prašė sustabdyti pirkimo procedūras, todėl atsakovas, įvertinęs tai, kad sprendimas įsiteisėtų ir sutartis galėtų būti pasirašoma ir vykdoma tik maždaug po 4 mėnesių, sprendė, jog asignavimai nebūtų panaudoti iki 2014 m. gruodžio 30 d. ir todėl turėtų būti grąžinami į valstybės biudžetą. Atsakovo teigimu, atsakovas rėmėsi aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti – pirkimo procedūros buvo sustabdytos, todėl atsakovas negalėjo įsisavinti jam skirtų asignavimų ir prarado finansavimo šaltinius (VPĮ 7 str. 5 d.).

28Atsakovas nurodė, jog Kėdainių rajono savivaldybės 2014 metų biudžete asignavimų valdytojai – Kėdainių rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 1 000 000 Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui asignavimų Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai. Kultūros ministrui perskirsčius asignavimus, patikslinus savivaldybės biudžetą, Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai asignavimai sumažinti iki 98 000 Lt. Atsakovas investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ gavo 1 000 000 Lt, yra pasirašęs Lietuvos respublikos biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo 2014 m. vasario 27 d. sutartį Nr. ST36-26/VP-86, kurioje nurodyta, kad ji galioja iki einamųjų metų gruodžio 30 dienos. Atsakovo teigimu, ši sutarties nuostata atitinka biudžeto sandaros įstatymo 32str. 3d., kuri nustato, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos grąžinamos į valstybės biudžetą. Dėl šių imperatyvių nuostatų sutartyje nustatytas nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų panaudojimo terminas negalėjo būti pratęstas, todėl Kultūros ministerija raštu Nr. S2-2852 informavo, kad investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ 2014 m. skirtos nepanaudotos lėšos bus perskirstytos.

29Atsakovas nurodė, jog Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2020 metų buvo numatyta projekto „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ įgyvendinimui skirti 20 mln. litų bei nurodyti finansavimo šaltiniai. Atsakovo teigimu, lėšos, numatytos strateginiame plane, yra tik planuojamos, o skiriami asignavimai numatomi valstybės ir savivaldybės biudžete. Savivaldybės biudžetas yra sudaromas vieneriems metams, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovui yra skirti asignavimai pirkimo sutarčiai vykdyti ar bent pradėti ją vykdyti. Asignavimų valdytojas – savivaldybės administracija, kasmet tvirtina savo programas ir jas vykdo pagal biudžete jai tam skirtus asignavimus, o ne pagal strateginius planus. Atsižvelgdamas į tai, kad prarado 2014 metais numatytus finansavimo šaltinius, atsakovas įvertino, kad negalės pradėti darbų ir jų finansuoti taip, kaip numatyta pirkimo dokumentuose, todėl negalėjo pasirašyti pirkimo sutarties ir todėl teisėtai nutraukė pirkimo procedūras. Pirkimo dokumentuose buvo nustatyta sąlyga dėl darbų apimties ir vykdymo 2014 metais. Sudarant sutartį, šios sąlygos negalėjo būti keičiamos, todėl atsakovas manė, kad sutartis, praradus finansavimą, negalėjo būti pasirašoma.

30Atsakovas pažymėjo, jog dalis asignavimų – 89 999,80 Lt yra panaudoti rekonstrukcijos darbų techninio projekto parengimui.

31Atsakovo teigimu, ieškovas UAB „Struktūra“ neįrodė patirtos žalos ir jos dydžio. Atsakovas nurodė, jog iš ieškovo pateiktos „Vidaus dujotiekis“ sąmatos matyti, jog nustatytas 4 proc. pelnas ir paskaičiuotas konkretus jo dydis – 499,80 Lt, todėl sprendė, kad ieškovas tik šiai darbų daliai taikė pelno maržą – 4 proc. Ieškovas prašė priteisti negautas pajamas, kurias būtų gavusi tik jeigu pirkimo sutartį būtų įvykdžiusi tinkamai.

32Ieškovas UAB „Struktūra“ pateiktu dubliku nesutiko su atsiliepime į ieškinį pateiktais argumentais. Ieškovas nurodė, jog atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. atsakymu į pretenziją konstatavo, kad trečiasis asmuo nepateikė kvalifikacijos atestato, suteikiančio teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo darbus; trečiasis asmuo neatitinka pirkimo sąlygų 15 p. 1 lentelės 5 p. kvalifikacinio reikalavimo; ieškovo pretenzija dėl šios dalies yra pagrįsta. Ieškovo teigimu, atsakovas pateiktuose dokumentuose nenurodė, kad priėmė sprendimą prašyti, kad trečiasis asmuo patikslintų kvalifikacinius duomenis.

33Ieškovas, įvertinęs atsakovo 2014 m. lapkričio 10 d. raštą, sprendė, jog atsakovas išnagrinėjo abi ieškovo pretenzijas ir priėmė sprendimus, apie kuriuos ieškovas buvo informuotas. Kadangi atsakovas priėmė sprendimą tęsti pirkimo procedūras, ieškovas sprendė, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas dar prieš priimant sprendimą tęsti pirkimo procedūras, įvertinus tai, kad atsakovas pripažino pretenziją dalyje dėl trečiojo asmens kvalifikacijos pagrįsta.

34Ieškovas UAB „Struktūra“ nurodė, kad atsakovas nepateikė teismui įrodymų dėl trečiojo asmens teisės atlikti šilumos gamybos įrenginių montavimo darbus. Be to, įmonių kvalifikaciniai atestatai yra skelbiami viešai. Ieškovo teigimu, perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ir kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose (VPĮ 33 str. 3 d.). Dėl to ieškovas sprendė, kad atsakovas negalėjo reikalauti, kad tiekėjas pateiktų kvalifikacijos atestatus. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad UAB „Dzūkijos statyba“, kurios pajėgumais rėmėsi trečiasis asmuo, neturėjo teisės vykdyti šilumos įrenginių montavimo darbų ypatinguose statiniuose, todėl tiekėjas, tikslindamas kvalifikacinius duomenis, negalėtų nurodyti ir jokių kitų naujų papildomų subrangovų, kadangi visi subrangovai turi būti išviešinti pateikiant pasiūlymą (konkurso sąlygų 22.3p. 2 pastaba).

35Ieškovas nurodė, jog ieškovas įrodinėjo, kad atmetus trečiojo asmens pasiūlymą, ieškovas būtų pripažintas pirkimo laimėtoju, jeigu atsakovas nebūtų priėmęs neteisėto sprendimo nutraukti pirkimo procedūras. Atsakovas priėmė sprendimą pripažinti ieškovą atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, minėtas sprendimas yra galiojantis. Atsakovas 2014 m. liepos 31 d. sprendimu konstatavo, kad ieškovo kvalifikacija atitinka supaprastinto atviro konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, t.y. patvirtino, kad ieškovas pateikė minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją ir ją užpildė tinkamai, taip pat patvirtino tai, kad ieškovas atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

36Ieškovas UAB „Struktūra“ pažymėjo, jog atsakovas ieškovo tinkamą kvalifikaciją pripažino 2014 m. liepos 31 d. sprendimu, o 2014 m. spalio 24 d. sprendimu ieškovo pasiūlymą įtraukė į pirkimo pasiūlymų eilę. Dėl to ieškovas sprendė, jog atsakovas privalėjo įrodyti ieškovo pasiūlymo neatitiktį, t.y. teisėtą priežastį, dėl kurios sutartis su šiuo tiekėju nebūtų sudaryta, nepaisant to, koks būtų priimtas teismo sprendimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo teisėtumo.

37Ieškovas pasiūlymo kainos nelaiko reikšminga, sprendžiant klausimą dėl atitikties kvalifikaciniams reikalavimams. Ieškovo teigimu, atsakovas neįrodė, kad dėl vykstančio teisminio ginčo su UAB „Avona“ sutartis su ieškovu nebūtų sudaryta.

38Ieškovas nurodė, jog atsakovas pripažino, jog 2014 metais prarado numatytus finansavimo šaltinius, todėl negalės pradėti darbų ir jų finansuoti taip kaip numatyta pirkimo dokumentuose. Ieškovo teigimu, sąlyga, nustatanti, kad 2014 metais turės būti atlikta darbų už 985 tūkst. Lt, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, turėjo būti koreguojama. Tuo tarpu, atsakovas neįrodė, kad šios aplinkybės neleido atsakovui išsaugoti viešojo pirkimo santykių.

39Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu pripažino laimėtoju trečiąjį asmenį. Atsakovas planavo 2014 metais darbus vykdyti 4 mėnesius, todėl ieškovas sprendžia, jog net ir sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, darbams 4 mėnesių neliko, tačiau atsakovui tai nebuvo pagrindas nutraukti pirkimo procedūras.

40Ieškovas UAB „Struktūra“ laiko Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštą atsakymu į atsakovo2014 m. lapkričio 10 d. raštą, kadangi Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštas nėra užregistruotas kaip oficialiai gautas dokumentas, todėl negali būti laikomas įrodymu šioje byloje. Ieškovas pažymėjo, kad minėtame rašte nebuvo atsakovo vadovo ar kito įgalioto asmens rezoliucijos dėl jo vykdymo. Ieškovas Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. rašto nelaiko atsakovo Viešojo pirkimo komisijos protokolo sudedamąja dalimis, komisijos nariai prieš balsuodami už pirkimo procedūrų nutraukimą, su šiuo raštu nebuvo susipažinę, o balsavo vadovaudamiesi komisijos pirmininko pateikta žodine informacija, kad gautas raštas iš Kultūros ministerijos. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas sprendė, jog komisijos sprendimas negalėjo būti laikomas teisėtu.

41Ieškovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimas buvo priimtas esant sustabdytoms pirkimo procedūroms, kadangi atsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. lapkričio 3 d. raštu buvo įpareigota sustabdyti pirkimo procedūras iki kol Viešųjų pirkimų tarnyba pateiks atsakovo pateiktų dokumentų ir sprendimų vertinimą. Ieškovo teigimu, pirkimo nutraukimas yra pirkimo procedūra ir ji negalėjo būti vykdoma, jeigu yra priimtas sprendimas dėl procedūrų sustabdymo.

42Ieškovo UAB „Struktūra“ teigimu, atsakovas neįrodė, kad būtų išnykęs poreikis ginčo pirkimo objektu, neįrodė, kad ateityje nėra jokių realių galimybių gauti finansavimą Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai. Kėdainių rajono strateginės plėtros planas iki 2020 metų patvirtino, kad šio objekto rekonstrukcijai lėšos bus skiriamos, kad atsakovas yra suinteresuotas ir sieks gauti lėšas objekto rekonstrukcijai. Dėl to ieškovas UAB „Struktūra“ sprendžia, jog nebuvo pagrindo nutraukti pirkimo procedūras.

43Ieškovo vertinimu, aplinkybė, kad konkreti pelno marža yra nurodyta tik prie vienos iš pateiktų lokalinių sąmatų, nesuteikė atsakovui pagrindo daryti išvadą, kad ieškovas, skaičiuodamas bendrą pasiūlymo kainą, taikė kokią nors kitą pelno maržą, nei ji yra nurodyta vienoje iš lokalinių sąmatų. Pažymėjo, kad atsakovas prašė, jog būtų pateiktos orientacinės lokalinės sąmatos, kuriose iš viso galėjo būti neišskirta pelno marža. Ieškovas taip pat nurodė, jog ieškovo taikyta 4 procentų pelno marža atitiko atsakovo nustatytą galimą viršutinę pelno maržos ribą (nustatyta 5 procentų pelno maržos riba), taikytiną nustatant papildomų darbų kainą (rangos sutarties projekto 9.10.2 p.).

44Atsakovas pateiktu tripliku su ieškiniu nesutiko. Atsakovo nurodė, kad ginčui yra aktualu, ar iki 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo, atsakovas priėmė teisėtus ir pagrįstus sprendimus dėl kvalifikacijos vertinimo, nes, nutraukus pirkimo procedūras, pirkimas baigiasi (VPĮ 7str. 4d. 3p.). Atsakovo teigimu, pasibaigus pirkimui, atsakovas neturėjo įrodinėti prielaidų, kokie sprendimai būtų priimti.

45Atsakovo vertinimu, 2014 m. lapkričio 10 d. atsakymas negali būti aiškinamas plečiamai, kadangi jame atsakovas pasisakė dėl UAB „LitCon“ ir UAB „Vikstata“ kvalifikacijos, tačiau nepasisakė ir nenagrinėjo dėl subrangovų kvalifikacijos. Tuo tarpu, ieškovas UAB „Struktūra“ pretenziją pateikė dėl UAB „LitCon“ ir UAB „Vikstata“ kvalifikacijos, todėl atsakovas šioje apimtyje išnagrinėjo pretenziją ir pateikė atsakymą.

46Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, jog atsakovas turėjo įvertinti trečiojo asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams visa apimtimi, kadangi ieškovas pretenzijose nepasisakė dėl trečiojo asmens subrangovų kvalifikacijos. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, jog tik patenkinus pretenzijas ir atmetus trečiojo asmens pasiūlymą, galėjo būti tęsiamos pirkimo procedūros, kadangi pirkimo procedūra tęsiama, kai išnagrinėjama pretenzija ir priimamas sprendimas (konkurso sąlygų 73p., VPĮ 941 str. 2d.), o ieškovo reikalavimas pretenzijose atmesti trečiojo asmens pasiūlymą nebuvo tenkintas. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo komisija turėjo priimti sprendimus, susijusius su trečiojo asmens kvalifikacijos duomenų tikslinimu, pasitelkiamų subrangovų kvalifikacijos vertinimu, ir tik po to priimti sprendimą, ar trečiojo asmens pasiūlymas gali būti atmestas (konkurso sąlygų 56 p.).

47Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo argumentai dėl subrangovo UAB „Dzūkijos statyba“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams turėtų būti palikti nenagrinėti, kadangi ši aplinkybė nebuvo išnagrinėta atsakovo išankstinio ginčų sprendimo tvarka (CPK 4233 str. 2 d.).

48Atsakovas nurodė, jog kvalifikaciniam reikalavimui turi būti pateikiami šiuos kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai – veiklos kvalifikacijos atestato skaitmeninės kopijos (konkurso sąlygų 15 p. 1 lentelės 5p.). Be to, turi būti įvertinta tiekėjo atitiktis minimaliems kvalifikacijos reikalavimams pagal pateiktus kvalifikaciją įrodančius dokumentus (konkurso sąlygų 20, 22, 26, 53-56 punktai). Dėl to atsakovas negalėjo nesilaikyti pirkimo dokumentuose patvirtintos kvalifikacijos vertinimo tvarkos, ją keisti vertinant pasiūlymus.

49Atsakovo teigimu, ieškovas netinkamai aiškino VPĮ 33straipsnio 3 dalį, nes ši teisės norma reglamentuoja sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą konkurse, tačiau netaikoma nustatinėjant, ar dalyvis turi teisę verstis veikla. Teisė verstis veikla yra reglamentuojama VPĮ 34 str., kuriame nurodyta, kad teisę verstis veikla kandidatas ar dalyvis gali įrodyti pateikdamas šiame straipsnyje numatytus dokumentus, konkrečiu atveju konkurso sąlygose numatytas atestatų kopijas.

50Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovo argumentus, jog atsakovui pakako minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos įvertinimo, kad ieškovas UAB „Struktūra“ būtų pripažintas pirkimo laimėtoju ir su juo būtų sudaryta pirkimo sutartis. Atsakovas pažymėjo, jog perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentuose nurodyti tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą; nustačius, kad kandidatai atitinka minimalius kandidatų kvalifikacijos reikalavimus, turi būti reikalaujama, kad kandidatai pateiktų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; VPĮ 32 str. 8 d. nurodytu atveju, kai prašoma pateikti pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją iki pasiūlymo eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo ir sutarties sudarymo, perkančioji organizacija turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką patikrinti tiekėjo atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Pagal konkurso sąlygų 64 ir 53-56 punktus tiekėjas gali būti pripažintas laimėtoju ir jam gali būti siūloma sudaryti pirkimo sutartį tik įvertinus minimalius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, nurodytus konkurso sąlygų 15 p., kuriuos perkančiosios organizacijos prašymu turi pateikti tiekėjai (konkurso sąlygų 20, 22, 26 punktai).

51Atsakovas nurodė, jog ieškovas pateikė deklaraciją, todėl atsakovas 2014 m. liepos 31 d. raštu informavo ieškovą, kad pagal ieškovo pateiktą deklaraciją ieškovo kvalifikacija atitiko supaprastinto atviro konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimą vykdant ir pasiūlymų eilė sudarant VPĮ 32 str. 8 d. nustatytu atveju, eilės sudarymas turi tam tikrų ypatumų, t. y. kvalifikacijos tikrinimas atliekamas tik pirmojo eilėje esančio tiekėjo, o kitų dalyvių dokumentų neprašoma ir jie nevertinami. Keičiant eilę ir nustatant pirkimo laimėtoju kitą dalyvį, būtinas jo kvalifikacijos įvertinimas pagal kvalifikaciją įrodančius dokumentus (konkurso sąlygų 70 p.).

52Atsakovo teigimu, ieškovas UAB „Struktūra“ privalėjo įrodyti atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pateikiant pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus. Ieškovas taip pat privalėjo įrodyti kaip pasireiškė neteisėtas atsakovo veikimas.

53Atsakovas laiko nepagrįstu ieškovo reikalavimą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir pripažinti ieškovą laimėtoju, kadangi šį reikalavimą ieškovas pateikė pretenzijose, kurias atsakovas išnagrinėjo ir 2014 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakymą. Atsakovo teigimu, ieškovas tariamą atsakovo neveikimą turėjo ginčyti VPĮ nustatyta tvarka ir terminais (VPĮ 94 str. 1d. 1p.). Atsakovas nurodė, jog terminas suėjo 2014 m. lapkričio 25 d., tuo tarpu, ieškinį ieškovas pareiškė 2014 m. gruodžio 16 d.

54Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas negavo Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. rašto, kadangi raštas yra pateiktas į bylą šio rašto turinys buvo cituojamas 2014 m. lapkričio 11 d. posėdžio metu, raštas yra registruotas ir saugomas elektroninėje Dokumentų valdymo sistemoje.

55Atsakovo teigimu, priimant 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkimo procedūros nebuvo sustabdytos, nes Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu tik ribojo pirkimo sutarties pasirašymą.

56Atsakovas nurodė, jog ieškovas UAB „Struktūra“, įrodinėdamas žalos dydį, nepagrįstai rėmėsi pirkimo dokumentais, t.y. rangos sutarties projekto 9.10.2 p. nuostatomis, kadangi šis dokumentas nėra ieškovo patirtos žalos ar jos dydžio įrodymas.

57II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

58Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB „Struktūra“ ieškinį atmesti.

59Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas nutraukė viešąjį pirkimą, ar jis privalėjo atmesti pripažintų nugalėtojais tiekėjų subjektų grupės UAB „LitCon“ ir UAB „Vikstata“ pasiūlymą, nes tiekėjai neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų, ar tuomet atsakovas nugalėtoju privalėjo pripažinti ieškovą, ar dėl nutraukto viešojo pirkimo ieškovas patyrė nuostolius ir ar juos atsakovas privalo atlyginti.

60Teismas, įvertinęs pareikštus reikalavimus, sprendė, kad pagrindinis reikalavimas yra pripažinti, kad viešasis pirkimas buvo nutrauktas nepagrįstai, kadangi kitus reikalavimus teismas laikė išvestiniais iš šio reikalavimo ir šio reikalavimo nepatenkinus, iš esmės kiti reikalavimai negalėjo būti tenkinami.

61Teismas nustatė, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo Nr. 152255) „Kultūros centro pastato, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“. Konkurse pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų. Atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. gavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos raštą Nr. S2-2852, kuriuo buvo informuotas, kad investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ 2014 m. skirtos nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems projektams savivaldybėse, todėl atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. nutraukė pirkimo procedūras ir apie tai pranešė tiekėjams.

62Teismas nurodė, jog Viešųjų pirkimų teisiniai santykiai - tai teisiniai santykiai, susiklostantys tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo. Viešųjų pirkimų teisiniai santykiai baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai, nutraukiamos pirkimo procedūros, per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas, pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų, visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį (VPĮ 7 str. 4 d.).

63Teismas nustatė, kad atsakovas investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ yra gavusi 1 000 000 Lt, todėl yra pasirašęs Lietuvos respublikos biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo 2014 m. vasario 27 d. sutartį Nr. ST36-26/VP-86. Atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. gavo Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S2-2852 „Dėl valstybės investicijų programos panaudojimo savivaldybėse“, kuriame nurodyta, kad investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ 2014 m. skirtos ir nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems investicijų projektams savivaldybėse. Dėl to teismas darė išvadą, jog tuo pagrindu atsakovui nutraukus pirkimą, baigėsi teisinis santykis tarp tiekėjų, t. y. ieškovo, trečiųjų asmenų ir perkančiosios organizacijos.

64Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. sustabdė sutarties vykdymo procedūrą. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad yra nustatytas 20 darbo dienų nuo visų vertinimui reikalingų dokumentų gavimo dienos terminas Viešųjų pirkimų tarnybai sprendimui priimti, sprendė, kad pagal 2014 m. vasario 27 d. sutartį Nr. ST36-26/VP-86 skirti asignavimai negalėjo būti įsisavinti iki nustatyto įsisavinimui termino – 2014 m. gruodžio 30 d., kadangi net ir tęsiant pirkimo procedūras, pirkimo sutartis būtų pasirašoma gruodžio mėnesį, o atsižvelgiant į skirtų lėšų ir numatomų darbų apimtis, šių darbų pasiruošimui ir vykdymui visiškai neliko laiko. Teismo vertinimu, susiklosčius tokiai situacijai tapo akivaizdu, jog atsakovas neturėjo galimybių skirtas lėšas įsisavinti. Teismas pažymėjo, kad nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos turi būti grąžinamos į valstybės biudžetą. Be to, atsakovas 2014 m. lapkričio 7 d. gavo pranešimą, jog tiekėjas UAB „Avona“ pateikė teismui ieškinį, prašė sustabdyti pirkimo procedūras. Sprendimas byloje, įvertinus teisinį reglamentavimą, įsiteisėtų ir sutartis galėtų būti pasirašoma ir vykdoma tik maždaug po daugiau kaip 4 mėnesių, todėl asignavimai iki 2014 m. gruodžio 30 d. negalėjo būti panaudoti ir todėl turėjo būti grąžinami į valstybės biudžetą. Teismo vertinimu, nebebuvo prasmės tęsti pirkimą, todėl atsakovas priėmė sprendimą jį nutraukti.

65Teismas nurodė, jog nutraukiant pirkimą, sutartis dar nebuvo sudaryta. Be to, atsakovas, nutraukdamas pirkimą, rėmėsi aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti – pirkimo procedūros buvo sustabdytos, todėl atsakovas negalėjo įsisavinti jam skirtų asignavimų ir prarado finansavimo šaltinius. Teismas nustatė, kad Kėdainių rajono savivaldybės 2014 metų biudžete asignavimų valdytojai – Kėdainių rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 1 000 000 Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui asignavimų Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai. Kultūros ministrui perskirsčius asignavimus, patikslinus savivaldybės biudžetą, Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijai asignavimai sumažinti iki 98 000 Lt. Teismo teigimu, kadangi atsakovas investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ gavo 1 000 000 Lt, todėl 2014 m. vasario 27 d. pasirašė Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo sutartį Nr. ST36-26/VP-86, kuri galiojo iki einamųjų metų gruodžio 30 dienos ir tai atitiko Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalį, kuri nustato, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos grąžinamos į valstybės biudžetą. Kadangi dėl imperatyvių nuostatų sutartyje nustatytas nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų panaudojimo terminas negalėjo būti pratęstas, Kultūros ministerija raštu Nr. S2-2852 informavo, kad investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ 2014 m. skirtos nepanaudotos lėšos bus perskirstytos.

66Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir teisės normas, sprendė, kad ieškovas nepagrįstai teigė, jog atsakovas galėjo išsaugoti viešojo pirkimo santykius, kad galėjo kokiu nors būdu pratęsti 2014 m. vasario 27 d. asignavimų pervedimo sutarties galiojimą. Teismo vertinimu, atsakovas įrodė, kad negrįžtamas finansavimo praradimas neleido atsakovui išsaugoti minėto viešojo pirkimo santykių.

67Teismas pažymėjo, jog atsakovas pateikė 2015 m. vasario 24 d. raštą Nr. AS-857, kuriuo paaiškino, kad Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštas užregistruotas elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje, paskirti jo vykdytojai, bei prie rašto pridėti įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Teismas taip pat pažymėjo, kad 2014 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas patvirtino, jog Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštu posėdžio metu buvo vadovaujamasi ir buvo cituojamas jo turinys.

68Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad pirkimas buvo nutrauktas esant sustabdytoms pirkimo procedūroms, kadangi priimanti 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkimo procedūros nebuvo sustabdytos, nes Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu pirkimo procedūrų nesustabdė, o tik ribojo pirkimo sutarties pasirašymą.

69Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, jog Kėdainių rajono strateginės plėtros planas iki 2020 metų patvirtina, kad šio objekto rekonstrukcijai lėšos bus skiriamos, kad atsakovas yra suinteresuotas ir sieks gauti lėšas objekto rekonstrukcijai. Teismas nustatė, kad Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2020 metų buvo numatyta projekto „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ įgyvendinimui skirti 20 mln. litų bei nurodyti finansavimo šaltiniai. Teismas sprendė, jog lėšos, numatytos strateginiame plane, yra tik planuojamos, o skiriami asignavimai numatomi valstybės ir savivaldybės biudžete. Savivaldybės biudžetas yra sudaromas vieneriems metams, todėl darė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovui yra skirti asignavimai pirkimo sutarčiai vykdyti visa apimtimi (20 mln. litų). Teismas nurodė, jog asignavimų valdytojas yra savivaldybės administracija, kuri kasmet tvirtina savo programas ir jas vykdo pagal biudžete jai tam skirtus asignavimus. Asignavimai skiriami ne pagal strateginius planus. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas prarado 2014 metais numatytus finansavimo šaltinius, taip pat įvertinęs tai, kad atsakovas negalės pradėti darbų ir jų finansuoti taip, kaip numatyta pirkimo dokumentuose, sprendė, jog atsakovas negalėjo pasirašyti pirkimo sutarties. Teismas taip pat pažymėjo, kad pirkimo dokumentuose buvo nustatyta sąlyga dėl darbų apimties ir vykdymo 2014 metais, o sudarant sutartį, šios sąlygos negalėjo būti keičiamos.

70Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad sutartis vėliau galėjo būti keičiama ir tai leidžia daryti VPĮ 18 straipsnio 8 dalis. Teismo vertinimu, šis argumentas nepaneigia nuostatų, kad sutartis turi būti sudaryta nekeičiant išankstinių sąlygų, nes VPĮ 18 straipsnio 8 dalis reglamentuoja sutarties keitimą, bet ne sudarymą. Sutarties keitimas yra tik galimybė, priklausanti nuo tam tikrų aplinkybių, nuo kitos sutarties šalies valios, nes sutarties keitimui būtinas jos sutikimas.

71Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentu, kad pirkimas negalėjo būti nutrauktas, nes buvo perkami darbai už 20 mln., pirkimas buvo vientisas, t. y. buvo perkami visi rekonstrukcijos darbai, kadangi atsakovas nurodė, jog vykdo Kėdainių kultūros centro pastato rekonstrukcijos techninio projekto koregavimo paslaugų pirkimą. Teismas sprendė, jog atsakovas vykdys rekonstrukcijos darbų pirkimą kitomis sąlygomis, t. y. pakeitus techninį projektą - bus vykdomas jau kitas pirkimas, su kitomis sąlygomis, parengtomis pagal pakeistą techninį projektą.

72Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, konstatavo, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu nutraukė supaprastintą atvirą konkursą „Kultūros centro pastato, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“, praradus valstybės skirtą finansavimą, todėl atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

73Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas reikalavimus pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl pastarojo neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, ir pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį, pateikė 2014 m. lapkričio 7 d. ir 2014 m. lapkričio 10 d. pretenzijose. Atsakymą į šias pretenzijas atsakovas ieškovui pateikė 2014 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. AS-5690, kuriuo minėtų reikalavimų netenkino.

74Teismas pažymėjo, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo tokiu sprendimu, turėjo teisę šį sprendimą ginčyti VPĮ nustatyta, tvarka ir terminais (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). Teismas nustatė, kad terminas pareikšti ieškinį dėl nurodytų reikalavimų suėjo 2014 m. lapkričio 25 d., ieškovas ieškinį pareiškė – 2014 m. gruodžio 17 d., t.y. praleidęs nustatytą terminą. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškinys šioje dalyje atmetė.

75Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo ieškovui 609 782 Lt žalos atlyginimą laikė išvestiniu iš ankstesniųjų, taip pat atmetė šį ieškovo reikalavimą.

76III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

77Ieškovas UAB „Struktūra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimą ir bylą išnagrinėti iš esmės: pripažinti, kad atsakovo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimas nutraukti pirkimo procedūras yra neteisėtas, pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl pastarojo kvalifikacijos neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

781) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog priimant 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkimo procedūros nebuvo sustabdytos, nes Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu Nr. 4S-3612 tik ribojo pirkimo sutarties pasirašymą, o pirkimo procedūros nebuvo sustabdytos. Apeliantas nurodė, jog Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu Nr. 4S-3612 įpareigojo atsakovą sustabdyti sutarties sudarymo procedūrą, todėl atsakovas privalėjo suprasti, o pirmosios instancijos teismas teisingai įvertinti, jog Viešųjų pirkimų tarnyba turėjo teisę, kilus įtarimams dėl įstatymo pažeidimų, sustabdyti pirkimo procedūras;

792) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S2-2852 laikė posėdžio protokolo sudedamąja dalimi. Apelianto teigimu, byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti ir daryti išvadą apie tai, kad komisijos nariai, prieš balsuodami už tai, kad pirkimo procedūros būtų nutrauktos, su šiuo Kultūros ministerijos raštu susipažino. Minėtas raštas, nulėmęs balsavimo dėl sprendimo nutraukti procedūras rezultatą, nėra šio sprendimo sudedamoji dalis (protokolo priedas);

803) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu nutraukė ginčo pirkimo procedūras, nes atsakovas prarado valstybės skirtą finansavimą, todėl nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Apelianto teigimu, teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nukrypo nuo kasacinio teismo šiuo klausimu išplėtotos jurisprudencijos;

814) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo nurodytos aplinkybės neleido atsakovui išsaugoti viešojo pirkimo santykius bei sudaryti pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju. Veiklų sąrašo formoje atsakovas nurodė, kad pirkimo laimėtojas 2014 metais per 5 mėnesius turės atlikti darbų už 985 000 Lt. Įvertinus tai, kad atsakovas po Veiklų sąrašo forma nurodė pastabą, jog kiekvienais metais darbai turi būti atlikti iki gruodžio 5 d., darytina išvada, jog atsakovas planavo, kad pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju bus pasirašoma 2014 metų liepos mėnesį. Be to, iš Veiklų sąrašo formos matyti, kad atsakovas buvo nustatęs sąlygą, jog visi darbai turės būti atlikti iki 2018 m. (rangos sutarties projekto 9.8. p.). Dėl to apeliantas sprendžia, jog atsakovas turi užsitikrinęs finansavimo šaltinį darbams, atliktiniems 2014 metais, o dėl likusios didžios dalies darbų, kurie bus atliekami 2015-2018 metais, sprendimai dėl darbų finansavimo priimti nebuvo, kadangi tai bus sprendžiama kiekvienais metais ir darbai bus atliekami atsižvelgiant į kiekvienais metais skirtą finansavimą. Atsakovas, atsižvelgdamas į pirkimo konkurso sąlygose nustatytus rekonstrukcijos darbų etapus, jų finansavimo ir kitas sąlygas, buvo numatęs, kad 2014 metais bus atlikta maždaug 4-5 proc. viso objekto rekonstrukcijos darbų ir šiai darbų daliai buvo numatęs finansavimo šaltinį, o 2015-2018 metais būtų buvę atlikta likę 95% viso objekto rekonstrukcijos darbų. Atsakovo nurodytos aplinkybės (Kultūros ministerijos raštas, kuriuo atsakovas buvo informuotas, kad 2014 metais nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems projektams) reiškia tik tai, kad sudarant rangos sutartį jos sąlygos turės būti tikslinamos atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes. Pasikeitusios aplinkybės reiškia tai, kad 2014 metais numatyti atlikti darbai tais metais nebus atliekami, tai yra, kad rekonstrukcijos darbai bus atliekami ir finansuojami etapais 2015-2018 metais atsižvelgiant į kiekvienais metais skirtą finansavimą;

825) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog sutarties keitimas yra tik galimybė, priklausanti nuo tam tikrų aplinkybių, nuo kitos sutarties šalies valios, nes sutarties keitimui būtinas jos sutikimas. Kol sutartis nesudaryta, nėra ir sutarties šalių, todėl, teismo vertinimu, net ir dėl objektyvių priežasčių pasikeitus aplinkybėms, kurios neleidžia laikytis pirminių pirkimo sąlygų, pirkimo sutartis turėtų būti sudaroma pagal pirmines sąlygas, o tik vėliau keičiama;

836) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas turėjo teisinį pagrindą nutraukti pirkimo procedūras. Apelianto teigimu, atsakovo sprendimas prieštarauja proporcingumo principui, nes finansavimas buvo skirtas ne ginčo pirkimo objekto rekonstrukcijai, o tik dalies darbų atlikimui. Atsakovas galėjo prarasti ir prarado galimybę įsisavinti 2014 metais skirtus asignavimus atliktiniems darbams apmokėti, o ne valstybės finansavimą objekto rekonstrukcijai, nes Kėdainių kultūros centro, kaip nedalomo ir vientiso objekto rekonstrukcijai, finansavimas skirtas nebuvo;

847) Apeliantas nurodo, jog netvirtino ir netvirtina, kad Kėdainių rajono strateginės plėtros planas iki 2020 metų patvirtina, jog atsakovui yra skirti asignavimai pirkimo sutarčiai vykdyti visa apimtimi. Ieškovas Kėdainių rajono strateginės plėtros planą iki 2020 metų pateikė kaip įrodymą, patvirtinantį, kad atsakovui nėra išnykęs poreikis pirkimo objektu, kad atsakovas yra numatęs Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijos darbus vykdyti, kad yra numatęs galimus finansavimo šaltinius ir kad tai reiškia, jog atsakovas sieks tokį finansavimą objekto rekonstrukcijai gauti;

858) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino arba tik paviršutiniškai pasisakė dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, t. y., kad atsakovas po ieškovo pateiktų pretenzijų ir paaiškėjus jų pagrįstumui, nedėjo pastangų ir nebebuvo suinteresuotas baigti ginčo pirkimo sutarties sudarymu. Apelianto teigimu, atsakovas sąmoningai siekė pirkimo procedūras nutraukti. Apeliantas pažymėjo, kad atsakovui 2014 m. spalio 24 d. sudarius pasiūlymų eilę ir nustačius pirkimo laimėtoją turėjo būti aišku, kad pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju galės būti sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. lapkričio 10 d., todėl atsakovas jau tuomet turėjo priimti sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, nes jau tuomet atsakovui buvo (turėjo būti) aišku, kad darbai negalės būti pradėti vykdyti taip, kaip numatyta pirminėse konkurso sąlygose (Veiklų sąrašo formoje buvo nurodyta, kad darbų atlikimui 2014 metais numatomi 5 mėnesiai, per kuriuos turi būti išdėstytas darbų už 985 000 Lt atlikimas). Apelianto teigimu, sudarius pirkimo sutartį 2014 m. lapkričio 10 d., darbams atlikti (iki 2014 m. gruodžio 5 d.) būtų likę mažiau nei 1 mėnuo laiko, todėl darbai negalėjo būti pradėti vykdyti ir finansuoti taip, kaip buvo numatyta pirkimo konkurso sąlygose, tačiau atsakovas siekė išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius;

869) Atsakovas 2014 m. spalio 29 d. gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą sustabdyti pirkimo sutarties sudarymą, 2014 m. spalio 30 d. sustabdė pirkimo sutarties sudarymą. Atsakovas pripažino, kad jam buvo žinoma, jog sustabdžius pirkimo procedūras ir patekus įvertinti dokumentus, jis negalės lėšų įsisavinti iki 2014 m. gruodžio 30 d., tačiau atsakovas ir toliau siekė išsaugoti pirkimo teisinius santykius;

8710) Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu pripažinęs, jog trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, prarado suinteresuotumą išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius. Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. AS-5678 informavo Kultūros ministeriją apie tai, kad negalės įsisavinti 2014 metais skirtų asignavimų, kadangi Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu įpareigojo atsakovą sustabdyti sutarties sudarymo procedūrą. Tuo tarpu, kaip minėta pats atsakovas pripažino, kad jau gavęs minėta Viešųjų pirkimų tarnybos suprato apie tai, kad negalės lėšų įsisavinti iki nustatyto termino, tačiau nurodytu pagrindu Kultūros ministeriją apie negalėjimą šias lėšas įsisavinti informavo tik po ieškovo pateiktų pretenzijų;

8811) Atsakovo komisijos pirmininkui posėdžio metu pasiūlius balsuoti už sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, komisijos nariai be jokių diskusijų tam pritarė. Komisijos posėdyje nebuvo jokių siūlymų, diskusijų svarstymų ir panašiai dėl to, ar atsakovui yra ar nėra galimybė išsaugoti minėto viešojo pirkimo teisinius santykius, sudaryti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, kokios yra galimos alternatyvos ir panašiai;

8912) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį dalyje dėl reikalavimų pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl pastarojo neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui bei pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovas 2014 m. lapkričio 7 d. ir 2014 m. lapkričio 10 d. pretenzijose nekėlė reikalavimo pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir nekėlė reikalavimo pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti?ieškovui sudaryti pirkimo sutartį. Nutraukus pirkimą, ieškovas 2014 m. lapkričio 26 d. pateikė atsakovui pretenziją, kuria reikalavo, kad neteisėtai nutrauktus viešojo pirkimo teisinius santykius, atsakovas priimtų sprendimus atmesti trečiojo asmens pasiūlymą ir priimtų sprendimą ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju. Apeliantas nurodė, kad pareikštu ieškiniu ieškovas nekėlė reikalavimo įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, nekėlė reikalavimo pripažinti ieškovą pirkimo laimėtoju. Pareikštu ieškiniu ieškovas prašė pripažinti, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas, ir prašė pripažinti, kad ieškovas būtų buvęs pripažintas laimėtoju ir kad su ieškovu būtų buvusi sudaryta pirkimo sutartis, jeigu atsakovas nebūtų priėmęs neteisėto sprendimo nutraukti pirkimo procedūras;

9013) Kauno apygardos teismas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Avona“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo (civilinė byla Nr. e2-1212-343/2015) 2015 m. sausio 16 d. sprendime nurodė, kad tuo atveju, kai pasibaigia teisinis santykis tarp šalių, tai ginčas, susijęs su to teisinio santykio teisėtumo įvertinimu, išskyrus klausimą dėl žalos atlyginimo, yra nenagrinėtinas teisme, nes bylos baigtis nesukelia teisinių pasekmių, o ieškovo ginčijamo sprendimo atveju teismas išaiškino, kad ieškovas iki 2014 m. lapkričio 25 d. turėjo pateikti ieškinį dėl to, kad nebuvo atmestas trečiojo asmens pasiūlymas ir ieškovas nebuvo pripažintas pirkimo laimėtoju.

91Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašo apelianto UAB „Struktūra“ apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

921) Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. neturėjo teisinio pagrindo svarstyti klausimo dėl pirkimo procedūrų nutraukimo ir priimti sprendimo nutraukti pirkimo procedūras. Apeliantas nepagrįstai vertina ir plečiamai aiškina bei interpretuoja Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. spalio 29 d. rašto Nr. 4S-3612 turinį ir pateiktus įpareigojimus perkančiajai organizacijai, šios institucijos įstatymais jai nustatytą įgaliojimų apimtį, kvestionuoja šios institucijos priimtus sprendimus bei jų atitikimą teisės aktams, neva pastaroji negalėjusi priimti sprendimo įpareigoti sustabdyti sutarties sudarymo procedūrą. Atsakovo teigimu, perkančioji organizacija galėjo vykdyti visas pirkimo procedūras, išskyrus pirkimo sutarties pasirašymą, kadangi Viešųjų pirkimų tarnyba nesustabdė pirkimo procedūrų, bet pateikė įpareigojimus vykdyti atsakovui;

932) Byloje surinkti duomenys paneigia apelianto argumentus, jog priimant sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo, komisijos nariai nebuvo susipažinę su Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. S2-2852, kad komisijos nariai balsavo vadovaudamiesi tik komisijos pirmininko pateikta žodine informacija;

943) Atsakovo teigimu, bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas dėl objektyvių priežasčių privalėjo nutraukti pirkimo procedūras ir taikyti VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas;

954) Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas, simuliuodamas pradedamą techninio projekto koregavimo paslaugų pirkimo procedūrą, siekia įrodyti, kad jo poreikiai pasikeitė. Atsakovas nurodo, jog vykdo Kėdainių kultūros centro pastato rekonstrukcijos techninio projekto koregavimo paslaugų pirkimą Nr. 220349. Atlikus techninio projekto pakeitimus, ir sudarius sąmatas, bus keičiamas finansavimo dydis, bus atliekamas kitas pirkimas, kitomis sąlygomis, parengtomis pagal pakeistą techninį projektą;

965) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo terminų praleidimą ir pagrįstai ieškinį atmetė dalyje dėl trečiojo asmens neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui bei dėl pripažinimo, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį.

97IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

98Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

99Dėl bylos nagrinėjimo ribų

100Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

101Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Struktūra“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1366-343/2015, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

102Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl atsakovo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą, dėl tiekėjo UAB „LitCon“ pasiūlymo atmetimo, kaip neatitinkančio konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikacinių reikalavimų, dėl ieškovo pripažinimo pirkimo laimėtoju ir su ieškovu pirkimo sutarties sudarymo.

103Dėl faktinių bylos aplinkybių

104Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014 m. birželio 4 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą (pirkimo Nr. 152255) „Kultūros centro pastato, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“. Pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 1 d. gavo atsakovo 2014 m. liepos 31 d. raštą, kuriame buvo informuotas apie tai, kad jo kvalifikacija atitinka nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 13 d. taip pat buvo informuotas, kad jo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Ieškovas 2014 m. spalio 24 d. buvo informuotas, kad atsakovas viešojo pirkimo komisijos 2014 m. spalio 23 d. protokoliniu sprendimu laimėtoju pripažino subjektų grupę, kurią sudaro UAB „LitCon“ ir UAB „Vikstata“. Ieškovas 2014 m. lapkričio 7 d. ir 2014 m. lapkričio 10 d. pateikė atsakovui pretenzijas, nurodydamas, kad laimėtojo kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. pranešė ieškovui, kad jo pretenzija yra iš dalies pagrįsta. Atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. (protokolo Nr. VPN-526) nutarė nutraukti supaprastinto atviro konkurso „Kultūros centro pastato, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“ vykdomo CVP IS priemonėmis, pirkimo procedūras, netekus finansavimo (VPĮ 7 str. 5 d.). Atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d. informavo ieškovą, apie pirkimo nutraukimą, kadangi investicijų lėšos perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems projektams. Ieškovas 2014 m. lapkričio 26 d. pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2014 m. gruodžio 1 d. raštu atmetė. Ieškovas 2014 m. gruodžio 17 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą.

105Dėl viešųjų pirkimų

106Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

107Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. spalio 29 d. rašto Nr. 4S-3612

108Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. raštu Nr. 4S-3612 įpareigojo sustabdyti atsakovą sutarties sudarymo procedūrą, todėl atsakovas privalėjo suprasti, o pirmosios instancijos teismas teisingai įvertinti, jog Viešųjų pirkimų tarnyba turėjo teisę, kilus įtarimams dėl įstatymo pažeidimų, sustabdyti pirkimo procedūras.

109Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. spalio 29 d. raštą Nr. 4S-3612, sprendžia, jog atsakovas galėjo vykdyti visas pirkimo procedūras, išskyrus pirkimo sutarties pasirašymą. Priešingai nei teigia apeliantas, Viešųjų pirkimų tarnyba nesustabdė pirkimo procedūrų, bet pateikė atsakovui vykdyti įpareigojimus. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas 2014 m. spalio 30 d. posėdžio metu taip pat nusprendė sustabdyti sutarties sudarymo procedūrą.

110Dėl Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. rašto Nr. S2-2852

111Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S2-2852 laikė posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 11 d., protokolo sudedamąja dalimi.

112Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog 2014 m. lapkričio 11 d. vykusiame posėdyje buvo aptartas Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštas Nr. S2-2852, cituojamas jo turinys. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog priešingai nei teigia apeliantas, komisijos nariai, prieš balsuodami už tai, kad pirkimo procedūros būtų nutrauktos, susipažino su Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. S2-2852. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. S2-2852 laikė posėdžio protokolo sudedamąja dalimi.

113Dėl viešojo pirkimo nutraukimo

114Apeliantas, ginčydamas skundžiamą sprendimą, apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagrįstai ir teisėtai 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu nutraukė ginčo pirkimo procedūras, nes atsakovas prarado valstybės skirtą finansavimą, todėl nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais dėl sekančių priežasčių.

115Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo 2014 m. vasario 27 d. sutarties Nr. ST36-26/VP-86 pagrindu investicijų projektui „Kėdainių kultūros centro rekonstrukcija“ gavo 1 000 000 Lt. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. S2-2852 „Dėl valstybės investicijų programos panaudojimo savivaldybėse“ informavo atsakovą, kad aukščiau nurodytam investicijų projektui 2014 metams skirtos ir nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems investicijų projektams savivaldybėse.

116Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos, nustatytos savivaldybių biudžetams priimant atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, lėšos, kurios per metus buvo paskirtos savivaldybių biudžetams pagal atskirus įstatymus ar Vyriausybės nutarimus arba panaudotos ne pagal savo tikslinę paskirtį, iki sausio 10 dienos grąžinamos į valstybės biudžetą – pervedamos iš savivaldybių biudžetų sąskaitų į Valstybės iždo sąskaitą, jeigu atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nenustatyta kitaip.

117Teisėjų kolegija pažymi, jog pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 7 straipsnio 5 dalis nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Kasacinis teismas dėl paminėtos VPĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos taikymo yra pasisakęs, kad viešasis pirkimas nėra savitikslis, kas reikštų, kad pirkimo procedūros turėtų būti baigtos pirkimo sutarties sudarymu tik dėl to, kad pirkimas jau pradėtas. Pradėjus pirkimo procedūras gali paaiškėti aplinkybės, dėl kurių nurodytas tikslas nebus pasiektas; šiems atvejams VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nutraukti pirkimo procedūras laikantis joje įtvirtintų sąlygų. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų nutraukti pradėtas pirkimo procedūras turi būti nustatytos šios sąlygos: a) pirkimo sutartis dar neturi būti sudaryta, b) turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas dėl procedūros nutraukimo, c) turi būti nustatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Pirmosios dvi sąlygos (pirkimo sutarties nesudarymo faktas bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimas) yra formaliosios, trečioji sąlyga (nenumatytos aplinkybės) – vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, tai – teismų praktikos reikalas. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolimesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).

118Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti viešojo pirkimo procedūras atitiko pirmąsias dvi VPĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, nes pirkimo sutartis dar nebuvo sudaryta bei Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nebuvo reikalingas, nes ginčas kilo dėl supaprastinto pirkimo procedūrų. Ginčas byloje iš esmės kilo dėl trečiosios sąlygos – ar atsiradusios aplinkybės yra tokios, kurių nebuvo galima numatyti ir ar šios paaiškėjusios aplinkybės turėjo esminę reikšmę vykdytam pirkimui.

119Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nustatė, kad ginčo pirkime dalyvaujantis tiekėjas UAB „Avona“ pateikė Kauno apygardos teismui ieškinį Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi prašymą tenkino, nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, kaip minėta Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. įpareigojo atsakovo sustabdyti ginčo konkurso sutartis sudarymo procedūrą, kol Viešųjų pirkimų tarnyba nepateiks atsakovo patiektų dokumentų ir sprendimų vertinimo. Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. AS-5678 apie aukščiau nurodytas aplinkybes informavo Kultūros ministeriją, kuri 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. S2-2852 informavo atsakovą, kad aukščiau nurodytam investicijų projektui 2014 metams skirtos ir nepanaudotos lėšos bus perskirstytos kitiems Kultūros ministerijos finansuojamiems investicijų projektams savivaldybėse.

120Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų, skirtų savivaldybės investicijų projektui įgyvendinti, pervedimo 2014 m. vasario 27 d. sutarties Nr. ST36-26/VP-86 3.1. punkte nustatyta, kad perkančiajai organizacijai nepanaudojus investicijų projektui skirtų asignavimų iki einamųjų metų gruodžio 1 d., ministerija gali priimti sprendimą perskirstyti nepanaudotus asignavimus kitų savivaldybių vykdomiems investicijų projektams. Sutarties 3.9. punkte nustatyta, kad sutartis galioja iki einamųjų metų gruodžio 30 dienos. Kaip minėta, Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad metų pabaigoje likusios nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos, nustatytos savivaldybių biudžetams priimant atitinkamų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, lėšos, kurios per metus buvo paskirtos savivaldybių biudžetams pagal atskirus įstatymus ar Vyriausybės nutarimus arba panaudotos ne pagal savo tikslinę paskirtį, iki sausio 10 dienos grąžinamos į valstybės biudžetą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teisinį reglamentavimą, sprendžia, jog nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos privalo būti grąžintos į valstybės biudžetą, nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų panaudojimo terminas negali būti pratęstas.

121Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog Kėdainių rajono strateginės plėtros planas iki 2020 metų patvirtina, kad atsakovui nėra išnykęs poreikis pirkimo objektu, kad atsakovas yra numatęs Kėdainių kultūros centro rekonstrukcijos darbus vykdyti, kad yra numatęs galimus finansavimo šaltinius ir kad tai reiškia, jog atsakovas sieks tokį finansavimą objekto rekonstrukcijai gauti.

122Teisėjų kolegija pažymi, jog lėšos numatytos strateginiame plane yra tik planuojamos, o skiriami asignavimai numatomi valstybės ir savivaldybės biudžete. Savivaldybės taryba kiekvienais metais tvirtina biudžetą laisvai ir savarankiškai, pagal Biudžeto sandaros įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus, Seimo kasmet tvirtinamus finansinius rodiklius, esamą ekonominę bei socialinę padėtį, atsižvelgdama į visuomenės bei valstybės poreikius ir galimybes, į turimus finansinius išteklius bei kitus svarbius veiksnius.

123Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieniems biudžetiniams metams, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo išvadai, jog perkančiajai organizacijai 2015-2018 metais yra skirti asignavimai pirkimo sutarčiai vykdyti ar pradėti ją vykdyti.

124Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 24 punkte nustatyta, kad savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai arba jų įgalioti asmenys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtina savo ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų, kitų subjektų programas. Nagrinėjamu atveju, atsakovas - asignavimų valdytojas - savivaldybės administracija yra atsakinga už jam savivaldybės biudžete skirtų asignavimų įsisavinimą, programų vykdymą (Biudžeto sandaros įstatymo 5 ir 7 str.). Atsakovas, būdamas asignavimų valdytojas, kasmet tvirtina savo programas ir jas vykdo pagal biudžete jam tam skirtus asignavimus, bet ne pagal strateginius planus.

125Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Savivaldybės biudžeto lėšoms keliamas kuo racionaliausio lėšų panaudojimo poreikis, o įpareigojimas atsakovą tęsti pirkimo procedūras, kai šioms procedūroms skirtos lėšos buvo perskirstytos, reikštų neracionalų lėšų panaudojimą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, ėmėsi tinkamų veiksmų bei priemonių dėl racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo.

126Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytos faktinės aplinkybės, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog atsakovas pagrįstai ir teisėtai 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu nutraukė supaprastintą atvirą konkursą „Kultūros centro pastato, J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiuose, rekonstrukcija“, praradus valstybės skirtą finansavimą, pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

127Dėl trečiojo asmens UAB „LitCon“ neatitikties pirkimo konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui

128Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį dalyje dėl reikalavimų pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl pastarojo neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui bei pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, laiko aukščiau nurodytus apelianto argumentus nepagrįstais.

129Pirkimas pasibaigia, kai nutraukiamos pirkimo procedūros (VPĮ 7 str. 4 d. 3 p.). Pirkimui pasibaigus perkančioji organizacija neatlieka su pirkimu susijusių veiksmų. Nutraukus pirkimą atsakovas neprivalėjo spręsti dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties/ neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, spręsti dėl ieškovo pripažinimo pirkimo laimėtoju ir siūlymo ieškovui sudaryti pirkimo sutartį.

130Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus pripažinti, kad atsakovas privalėjo atmesti trečiojo asmens UAB „LitCon“ pasiūlymą dėl pastarojo neatitikties konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkto kvalifikaciniam reikalavimui, pripažinti, kad atsakovas privalėjo ieškovą pripažinti pirkimo laimėtoju ir siūlyti ieškovui sudaryti pirkimo sutartį.

131Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

132Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

133Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė esminius argumentus dėl viešojo pirkimo nutraukimo pagrįstumo, todėl vien tai, kad apeliantas nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas sutikti su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino arba tik paviršutiniškai pasisakė dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, t. y. kad atsakovas po ieškovo pateiktų pretenzijų ir paaiškėjus jų pagrįstumui, nedėjo pastangų ir nebebuvo suinteresuotas baigti ginčo pirkimo sutarties sudarymu, jog atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu pripažinęs, jog trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, prarado suinteresuotumą išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius, jog 2014 m. lapkričio 11 d. komisijos posėdyje nebuvo siūlymų, diskusijų svarstymų, ar įmanoma išsaugoti minėto viešojo pirkimo teisinius santykius, sudaryti pirkimo sutartį. Teisėjų kolegijos vertinimu, visi aukščiau nurodyti apelianto teiginiai laikyti nepagrįstomis prielaidomis, deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, prieštaraujančiais byloje surinktiems įrodymams.

134Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui.

135Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

136Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo UAB „Struktūra“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

137Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

138Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

139Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

140Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „Struktūra“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

141Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

142Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Struktūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad dalyvavo atsakovo paskelbtame supaprastinto... 6. Ieškovas, nesutikdamas su minėtu atsakovo sprendimu 2014 m. lapkričio 7 d.... 7. Ieškovas UAB „Struktūra“ pažymėjo, kad atsakovas 2014 m. lapkričio 10... 8. Ieškovo teigimu, veiksmingiausias ir racionaliausias jo apžeistų teisių... 9. Ieškovas manė, jog atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo... 10. Ieškovas nurodė, jog Kėdainių rajono strateginis plėtros planas patvirtino... 11. Ieškovo teigimu, atsakovas priėmė sprendimą nutraukti pirkimą, kadangi... 12. Ieškovas UAB „Struktūra“ manė, kad atsakovas, siekdamas išsaugoti... 13. Ieškovas nurodė, kad susipažinęs su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada... 14. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovas pripažino, kad trečiojo asmens... 15. Ieškovas UAB „Struktūra“ manė, jog prarado galimybę sudaryti pirkimo... 16. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 17. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, įrodinėdamas trečiojo asmens neatitikimą... 18. Atsakovas nesutiko su Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodytais... 19. Atsakovo vertinimu, Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės skyrius,... 20. Atsakovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 7 d. pretenziją galėjo nagrinėti... 21. Atsakovas pažymėjo, kad teisme nagrinėjamas kito tiekėjo UAB „Avona“... 22. Atsakovas nurodė, kad pagal konkurso sąlygas tiekėjų kvalifikacija... 23. Atsakovo teigimu, teismas negali tiesiogiai atlikti viešojo pirkimo... 24. Atsakovas nurodė, jog neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos... 25. Atsakovas taip pat nurodė, kad 2014 m. lapkričio 11 d. gavo Kultūros... 26. Atsakovas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybai 2014 m. spalio 29 d.... 27. Atsakovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 7 d. sužinojo, kad UAB „Avona“... 28. Atsakovas nurodė, jog Kėdainių rajono savivaldybės 2014 metų biudžete... 29. Atsakovas nurodė, jog Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2020... 30. Atsakovas pažymėjo, jog dalis asignavimų – 89 999,80 Lt yra panaudoti... 31. Atsakovo teigimu, ieškovas UAB „Struktūra“ neįrodė patirtos žalos ir... 32. Ieškovas UAB „Struktūra“ pateiktu dubliku nesutiko su atsiliepime į... 33. Ieškovas, įvertinęs atsakovo 2014 m. lapkričio 10 d. raštą, sprendė, jog... 34. Ieškovas UAB „Struktūra“ nurodė, kad atsakovas nepateikė teismui... 35. Ieškovas nurodė, jog ieškovas įrodinėjo, kad atmetus trečiojo asmens... 36. Ieškovas UAB „Struktūra“ pažymėjo, jog atsakovas ieškovo tinkamą... 37. Ieškovas pasiūlymo kainos nelaiko reikšminga, sprendžiant klausimą dėl... 38. Ieškovas nurodė, jog atsakovas pripažino, jog 2014 metais prarado numatytus... 39. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovas 2014 m. spalio 24 d. sprendimu... 40. Ieškovas UAB „Struktūra“ laiko Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio... 41. Ieškovas nurodė, jog 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimas buvo priimtas esant... 42. Ieškovo UAB „Struktūra“ teigimu, atsakovas neįrodė, kad būtų... 43. Ieškovo vertinimu, aplinkybė, kad konkreti pelno marža yra nurodyta tik prie... 44. Atsakovas pateiktu tripliku su ieškiniu nesutiko. Atsakovo nurodė, kad... 45. Atsakovo vertinimu, 2014 m. lapkričio 10 d. atsakymas negali būti aiškinamas... 46. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, jog atsakovas turėjo įvertinti... 47. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovo argumentai dėl subrangovo UAB „Dzūkijos... 48. Atsakovas nurodė, jog kvalifikaciniam reikalavimui turi būti pateikiami... 49. Atsakovo teigimu, ieškovas netinkamai aiškino VPĮ 33straipsnio 3 dalį, nes... 50. Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovo argumentus, jog atsakovui pakako... 51. Atsakovas nurodė, jog ieškovas pateikė deklaraciją, todėl atsakovas 2014... 52. Atsakovo teigimu, ieškovas UAB „Struktūra“ privalėjo įrodyti atitikimą... 53. Atsakovas laiko nepagrįstu ieškovo reikalavimą atmesti trečiojo asmens... 54. Atsakovas laiko nepagrįstais ieškovo argumentus, kad atsakovas negavo... 55. Atsakovo teigimu, priimant 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą nutraukti... 56. Atsakovas nurodė, jog ieškovas UAB „Struktūra“, įrodinėdamas žalos... 57. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 58. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimu nusprendė ieškovo UAB... 59. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl to, ar pagrįstai atsakovas nutraukė... 60. Teismas, įvertinęs pareikštus reikalavimus, sprendė, kad pagrindinis... 61. Teismas nustatė, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 62. Teismas nurodė, jog Viešųjų pirkimų teisiniai santykiai - tai teisiniai... 63. Teismas nustatė, kad atsakovas investicijų projektui „Kėdainių kultūros... 64. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2014 m. spalio 29 d. sustabdė... 65. Teismas nurodė, jog nutraukiant pirkimą, sutartis dar nebuvo sudaryta. Be to,... 66. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir teisės normas, sprendė,... 67. Teismas pažymėjo, jog atsakovas pateikė 2015 m. vasario 24 d. raštą Nr.... 68. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad pirkimas buvo nutrauktas esant... 69. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentais, jog Kėdainių rajono... 70. Teismas nesutiko su ieškovo argumentu, kad sutartis vėliau galėjo būti... 71. Teismas taip pat nesutiko su ieškovo argumentu, kad pirkimas negalėjo būti... 72. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytą, konstatavo, jog atsakovas pagrįstai... 73. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovas reikalavimus pripažinti, kad... 74. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo tokiu sprendimu,... 75. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovo reikalavimą priteisti iš... 76. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 77. Ieškovas UAB „Struktūra“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 78. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog priimant 2014 m.... 79. 2) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Kultūros ministerijos 2014 m.... 80. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog atsakovas... 81. 4) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo nurodytos... 82. 5) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog sutarties... 83. 6) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas turėjo... 84. 7) Apeliantas nurodo, jog netvirtino ir netvirtina, kad Kėdainių rajono... 85. 8) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino arba tik... 86. 9) Atsakovas 2014 m. spalio 29 d. gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos... 87. 10) Atsakovas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu pripažinęs, jog trečiasis... 88. 11) Atsakovo komisijos pirmininkui posėdžio metu pasiūlius balsuoti už... 89. 12) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį... 90. 13) Kauno apygardos teismas civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Avona“... 91. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės... 92. 1) Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas 2014 m. lapkričio 11 d.... 93. 2) Byloje surinkti duomenys paneigia apelianto argumentus, jog priimant... 94. 3) Atsakovo teigimu, bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas dėl objektyvių... 95. 4) Apeliantas nepagrįstai teigia, jog atsakovas, simuliuodamas pradedamą... 96. 5) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo terminų praleidimą ir... 97. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 98. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d.... 99. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 100. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 101. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 102. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl atsakovo 2014 m. lapkričio 11... 103. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 104. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014 m. birželio 4 d. Centrinėje... 105. Dėl viešųjų pirkimų... 106. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 107. Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2014 m. spalio 29 d. rašto Nr. 4S-3612... 108. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog Viešųjų... 109. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktą Viešųjų pirkimų tarnybos... 110. Dėl Kultūros ministerijos 2014 m. lapkričio 11 d. rašto Nr. S2-2852... 111. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 112. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog 2014 m. lapkričio 11 d.... 113. Dėl viešojo pirkimo nutraukimo ... 114. Apeliantas, ginčydamas skundžiamą sprendimą, apeliaciniame skunde teigia,... 115. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovas Lietuvos Respublikos biudžeto... 116. Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad metų... 117. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirkimo procedūrų nutraukimą... 118. Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti... 119. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nustatė, kad... 120. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų,... 121. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto... 122. Teisėjų kolegija pažymi, jog lėšos numatytos strateginiame plane yra tik... 123. Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės... 124. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543... 125. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 126. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytos faktinės aplinkybės,... 127. Dėl trečiojo asmens UAB „LitCon“ neatitikties pirkimo konkurso sąlygų... 128. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 129. Pirkimas pasibaigia, kai nutraukiamos pirkimo procedūros (VPĮ 7 str. 4 d. 3... 130. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus... 131. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 132. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 133. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 134. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 135. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 136. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 137. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 138. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 139. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 140. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 141. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 142. Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. sprendimą palikti nepakeistą....