Byla e2-1767-302/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Frineta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Enim“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Frineta“, uždaroji akcinė bendrovė „Yellow Energy LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Šviesos technologijos“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja (trečiasis asmuo) UAB „Frineta“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1991-657/2017 ir priimti naują sprendimą šioje byloje.

62.

7Nurodė, jog ieškovė UAB „Enim“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. vasario 22 d. posėdyje priimtus sprendimus: patvirtinti tiekėjos UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy LT“, kvalifikacijos atitiktį viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtojomis pripažinti tiekėjas UAB „Frineta“ ir UAB „Yellow Energy LT“; sudaryti pirkimo sutartį su viešojo pirkimo laimėtojomis; nustatyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą – 2017 m. kovo 15 d.; sutartį dėl LED šviestuvų pirkimo pasirašyti nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigs pirkimo sutarties atidėjimo terminas; taip pat prašė įpareigoti atsakovę tęsti atvirojo konkurso „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 (toliau – ir Pirkimas, Konkursas) procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

83.

9Išnagrinėjęs bylą pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino bei paliko nenagrinėtą ieškovės reikalavimą dėl UAB „Frineta“ pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimams. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu, išnagrinėjęs atsakovės bei trečiojo asmens UAB „Frineta“ apeliacinius skundus, Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – nutraukė bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo pripažinti UAB „Frineta“ pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimo, o kitą ieškinio dalį atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs ieškovės kasacinį skundą, nusprendė: 1) panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 3 d. nutarties dalis, kuriomis: panaikinta Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimo dalis tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Enim“ ieškinio reikalavimus ir priimtas naujas sprendimas – ieškovės ieškinį atmesti; šalims paskirstytos bylinėjimosi išlaidos; 2) palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo dalį, kuria bylos dalis dėl ieškinio reikalavimo pripažinti trečiojo asmens UAB „Frineta“ pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimą nutraukta; 3) pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 5 d. sprendimo dalį, kuria panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. vasario 22 d. posėdyje priimti sprendimai ir šią dalį išdėstyti taip: pripažinti neteisėtu atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. vasario 22 d. sprendimą viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Frineta“; skirti atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai 15 000 Eur baudą, mokėtiną į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

104.

11Pareiškėjos manymu, byloje priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas yra akivaizdžiai neteisėtas ir nepagrįstas, procesas šioje byloje privalo būti atnaujintas vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktais. Jos teigimu, nagrinėdamas bylą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepagrįstai konstatavo faktinę aplinkybę – jog pareiškėjos UAB „Frineta“ Pirkime siūlyti LED šviestuvai pasiūlymo pateikimo metu neva nebuvo pagaminti, ir šios savo paties nustatytos faktinės aplinkybės pagrindu vėliau išnagrinėjo civilinę bylą, konstatuodamas, jog kartu su pareiškėjos pasiūlymu pateikta LED šviestuvų gamintojo deklaracija negalėjo būti vertinama kaip gamintojo atitikties deklaracija (nes buvo parengta nesant pagaminto gaminio ir neatlikus jo bandymų), o pareiškėjos pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygos, todėl perkančioji organizacija turėjo jį atmesti. Šviestuvų pagaminimo/nepagaminimo faktas nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose, todėl šviestuvų pagaminimo/nepagaminimo faktas nei pirmosios instancijos teismo, nei apeliacinės instancijos teismo nebuvo vertinamas ir nebuvo nustatytas. Dėl šios priežasties pareiškėja nemanė, jog yra reikalinga pateikti kokius nors papildomus paaiškinimus/įrodymus apie šviestuvų pagaminimo faktą.

125.

13Pasisakydama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo pareiškėja nurodė, jog naujai paaiškėjusia aplinkybe laiko nutartyje konstatuotą šviestuvų (ne)pagaminimo faktą. Esant šiai aplinkybei, procesas turėtų būti atnaujinamas, kadangi: 1) šviestuvai buvo pagaminti iki pareiškėjos UAB „Frineta“ pasiūlymo pateikimo, taigi, ši aplinkybė egzistavo šios civilinės bylos nagrinėjimo bei procesinių sprendimų priėmimo visų instancijų teismuose metu; 2) šviestuvai buvo pagaminti ir išbandyti iki UAB „Frineta“ pasiūlymo pateikimo; perkančiajai organizacijai su UAB „Frineta“ pasiūlymu buvo pateikti, be kita ko, ir siūlomų pagamintų šviestuvų bandymų, atliktų Latvijos laboratorijoje, protokolai; byloje nebuvo ginčo dėl to, ar UAB „Frineta“ pasiūlymo pateikimo metu šviestuvai buvo/nebuvo pagaminti, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai šviestuvų pagaminimo/nepagaminimo fakto nevertino ir nenustatė; įvertinus visas šias aplinkybes, UAB „Frineta“ nebuvo ir negalėjo būti žinoma, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatys šviestuvų nepagaminimo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos faktą; 3) apie tai, jog Lietuvos Aukščiausiais Teismas nustatė, kad šviestuvai nėra pagaminti, pareiškėjai tapo žinoma tik susipažinus su kasacinio teismo nutartimi; 4) šviestuvų pagaminimo/nepagaminimo fakto nustatymas ir įvertinimas turi esminę reikšmę bylai.

146.

15Pasisakydama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo pareiškėja nurodė, jog kasacinės instancijos teismas, nustatydamas faktinę aplinkybę – šviestuvų nepagaminimo faktą, veikė kaip pirmosios instancijos teismas, o kasacine tvarka išnagrinėtos bylos negalima apskųsti apeliacine tvarka. Todėl proceso atnaujinimas – vienintelė teisinė priemonė, kuri gali ištaisyti aiškią procesinės teisės normos (CPK 353 straipsnio 1 dalis – kasacinis teismas fakto klausimų nenustatinėja) taikymo (tiksliau – netaikymo/pažeidimo) klaidą, kuomet kasacinės instancijos teismas išsprendė fakto klausimą, kuris neatitinka tikrovės.

16II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

177.

18Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1991-657/2017.

198.

20Teismas nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika pareiškėjos pateikto pobūdžio prašymas atnaujinti procesą jau išnagrinėtoje civilinėje byloje yra susijęs su faktinio, o ne teisinio pobūdžio galimai padarytų klaidų ištaisymu, todėl neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo ir galėtų būti atnaujintas nebent taikant CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

219.

22Tuo tarpu spręsdamas dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto pagrindo egzistavimo šiuo konkrečiu atveju teismas nurodė, jog pareiškėja nepagrįstai sureikšmina vieną iš daugelio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodytų aplinkybių ir vertina ją atsietai nuo visų byloje nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų, neatsižvelgdama į ginčo esmę. Byloje buvo kilęs ginčas dėl techninės specifikacijos 8 punkte įtvirtinto reikalavimo – „šviestuvas turi atitikti CE ženklinimą“, atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi „pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas ginčą, iš esmės sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir pripažino neteisėtu atsakovės sprendimą Pirkimo nugalėtoju pripažinti UAB „Frineta“, motyvuodamas tuo, jog ieškovei ginčijant siūlomų šviestuvų atitikimą CE ženklinimui, atsakovė neturėjo pakankamo pagrindo pripažinti (esant pateiktai tik atitikties deklaracijai), kad pareiškėjos siūlomi šviestuvai atitinka techninės specifikacijos 8 punkto reikalavimą, o turėjo pareikalauti pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius šį reikalavimą. Pareiškėjos nurodoma faktinė aplinkybė (šviestuvų pagaminimas/nepagaminimas), kuria grindžiamas bylos proceso atnaujinimas, yra neesminė ir nesudaro proceso atnaujinimo pagrindo. Net ir pripažinus, kad šviestuvai pasiūlymo pateikimo metu buvo pagaminti, esant ginčui dėl jų atitikimo CE žymėjimui, neišnyktų pagrindas atsakovei reikalauti papildomų įrodymų, pagrindžiančių techninės specifikacijos 8 punkto reikalavimą. Bet kuriuo atveju papildomi įrodymai (dokumentai) nebuvo pareikalauti ir nebuvo pateikti, kas ir buvo pagrindu priimti nepalankų pareiškėjai teismo sprendimą, todėl pareiškėjos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodoma bylos aplinkybė – „kad šviestuvai nebuvo pagaminti“, netgi ją įvertinus priešingai (šviestuvai buvo pagaminti) negali pakeisti priimto teismo sprendimo, t. y. neturi esminės reikšmės bylos baigčiai.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2410.

25Pareiškėja UAB „Frineta“ atskirajame skunde su Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1991-657/2017. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2610.1.

27Ne pareiškėja, o pats pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, skundžiamoje nutartyje kasacinio teismo procesiniame sprendime padarytus išaiškinimus vertino atsietai nuo visos bylos konteksto. Šviestuvų pagaminimo / nepagaminimo faktas nebuvo bylos nagrinėjimo dalyku nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismuose. Šie teismai minėto fakto nevertino ir dėl jo nepasisakė, tuo tarpu kasacinės instancijos teismas nustatęs, jog neva šviestuvai nebuvo pagaminti, remdamasis šia aplinkybe padarė išvadą, kad trečiojo asmens pateikta gamintojo atitikties deklaracija jo siūlomų gaminių tinkamumo neįrodo.

2810.2.

29Jei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas būtų išnagrinėjęs bylą, remdamasis egzistavusia faktine aplinkybe, jog pasiūlymo pateikimo metu šviestuvai buvo pagaminti, konstatuoti būtinybę pateikti papildomus dokumentus nebūtų buvę jokio pagrindo. Tai patvirtina kasacinio teismo nutartyje tik iš dalies aptartas galiojantis ir išsamus teisinis reglamentavimas, patvirtinantis, jog gamintojo parengta atitikties deklaracija yra pakankamas dokumentas patvirtinti jau pagamintų gaminių kokybę.

3010.3.

31Proceso atnaujinimas šiuo atveju yra vienintelė priemonė išvengti teisinių neteisėtos kasacinio teismo nutarties padarinių bei užtikrinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą po bylos išnagrinėjimo.

3211.

33Ieškovė UAB „Enim“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

3411.1.

35Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino ieškovės kasacinį skundą dėl to, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo UAB „Frineta“ ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje ir bylos nagrinėjimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose metu neįrodė, kad trečiojo asmens siūlomi šviestuvai turi teisę būti ženklinami CE ženklu, kaip to reikalauja konkurso sąlygos. Tuo tarpu aplinkybė apie šveistuvų pagaminimą/nepagaminimą esminės reikšmės kasacinio teismo nutarties rezultatui neturėjo.

3611.2.

37Byloje nesant duomenų apie tai, kad trečiojo asmens pateikta atitikties deklaracija atitinka tikrovę, net ir atnaujinus bylos nagrinėjimą negalėtų būti priimtas trečiajam asmeniui palankus sprendimas.

3811.3.

39Bylą nagrinėjant kasacinės instancijos teisme tiek ieškovė, tiek ir atsakovė nurodė, kad trečiojo asmens siūlomi šviestuvai pasiūlymo pateikimo metu nebuvo gaminami, tačiau trečiasis asmuo atsiliepime nesutikimo su tokia pozicija neišreiškė, tai paneigiančių įrodymų teismui nepateikė ar jau byloje esančių, tai pagrindžiančių įrodymų nenurodė.

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4212.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

44Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo

4513.

46CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė UAB „Frineta“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naują įrodymą – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2018 m. rugpjūčio 20 d. raštą. Kaip matyti, šis įrodymas egzistavo dar prieš priimant skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, o pareiškėja neįrodė aplinkybės, jog gavo jį jau po skundžiamos nutarties priėmimo, dėl šios priežasties minėtą įrodymą atsisakoma priimti.

4714.

48Apeliacijos ribas apibrėžia apeliacinio (atskirojo) skundo teisinis ir faktinis pagrindas, kurį draudžiama keisti (pildyti) pasibaigus procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka terminui (CPK 323 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju pareiškėja 2018 m. spalio 29 d., jau pasibaigus atskirojo skundo pateikimo terminui, pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus, kurie pagal savo turinį laikytini atskirojo skundo papildymu. Atsižvelgęs į tai apeliacinės instancijos teismas šiuos paaiškinimus taip pat atsisako priimti.

49Dėl ginčo esmės

5015.

51Proceso atnaujinimo institutą reglamentuoja CPK III dalies XVIII skyriaus nuostatos. CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.

5216.

53Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu. Esant pagrindui abejoti priimtų teismo sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, atsisakymas atnaujinti procesą vien formaliais argumentais reikštų atsisakymą vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-219/2016; 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016). Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas.

5417.

55Nagrinėjamu atveju apeliantė savo atskirajame skunde sutiko su skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstyta pozicija, jog jos nurodomos aplinkybės nėra pagrindu atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir savo skunde argumentų dėl nesutikimo su šia nutarties dalimi nenurodo. Dėl to apeliacinės instancijos teismas nutartyje pasisako tik dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto pagrindo – naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, egzistavimo.

5618.

57Kasacinio teismo praktika dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių kaip proceso atnaujinimo pagrindo yra suformuota. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016 44 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5819.

59Nagrinėjamu atveju pareiškėja savo prašymą atnaujinti procesą grindžia tuo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyje nepagrįstai konstatavo faktinę aplinkybę, kurios nevertino ir nenustatė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai – jog pareiškėjos UAB „Frineta“ Konkurse siūlyti LED šviestuvai pasiūlymo pateikimo metu neva nebuvo pagaminti. Šią aplinkybę pareiškėja laiko naujai paaiškėjusia aplinkybe, kuri nebuvo pareiškėjai žinoma iki minėtos nutarties priėmimo, bei jai paneigti kartu su prašymu pateikia naujus, byloje nesančius rašytinius įrodymus apie savo siūlytą Pirkimo objektą.

6020.

61Įvertinęs bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas šiuos pareiškėjos argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Minėta apeliantės nurodoma aplinkybė apie kasacinio teismo konstatuotą faktą nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, kadangi siūlomų šviestuvų pagaminimo/nepagaminimo faktas egzistavo visą bylos nagrinėjimo laiką. Tuo tarpu aplinkybė, kad apeliantės siūlomi šviestuvai buvo gaminami, jai buvo žinomi viso proceso metu, tačiau tokių įrodymų ji nebuvo pateikusi į bylą. Savo veiksmais trečiasis asmuo siekia į bylą pateikti naujus, iki šiol joje nesančius rašytinius įrodymus apie savo pasiūlymo atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams ir paneigti galutinėje bei neskundžiamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje padarytas išvadas. Tačiau toks pareiškėjos siekis neatitinka proceso atnaujinimo instituto paskirties bei tikslų ir negali sąlygoti jos prašymo patenkinimo. Apeliantės atskirajame skunde išdėstyti argumentai, susiję su kasacinės instancijos teismo nutartyje padarytais netinkamais teisinio reguliavimo išaiškinimais šiuo atveju nėra reikšmingi, kadangi yra susiję su bylos esme – trečiojo asmens pasiūlymo tinkamumu / netinkamumu, o ne su bylos atnaujinimo pagrindu. Apeliantės siekis pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu kaip priemone Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčiai peržiūrėti ir iš naujo teikti bei vertinti įrodymus, kurių šalys neteikė viso bylos nagrinėjimo proceso metu, negalimas nes tokia peržiūra nenumatyta civiliniame procese.

6221.

63Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atmetė apeliantės prašymą atnaujinti procesą, nenustatęs apeliantės nurodomų pagrindų jam atnaujinti, todėl apeliantės atskirasis skundas netenkinamas, o ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

6522.

66Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

6723.

68Nagrinėjamu atveju atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą ieškovė UAB „Enim“ turi teisę į apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ieškovė patyrė 484 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma jai priteisiama iš pareiškėjos UAB „Frineta“.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Frineta“ (įmonės kodas 235738890) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Enim“ (įmonės kodas 302433932) naudai 484 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja (trečiasis asmuo) UAB „Frineta“ kreipėsi į teismą su... 6. 2.... 7. Nurodė, jog ieškovė UAB „Enim“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. 3.... 9. Išnagrinėjęs bylą pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino bei... 10. 4.... 11. Pareiškėjos manymu, byloje priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 12. 5.... 13. Pasisakydama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo pareiškėja... 14. 6.... 15. Pasisakydama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo pareiškėja... 16. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 7.... 18. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 19. 8.... 20. Teismas nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika... 21. 9.... 22. Tuo tarpu spręsdamas dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyto... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 10.... 25. Pareiškėja UAB „Frineta“ atskirajame skunde su Vilniaus apygardos teismo... 26. 10.1.... 27. Ne pareiškėja, o pats pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą... 28. 10.2.... 29. Jei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas būtų išnagrinėjęs bylą, remdamasis... 30. 10.3.... 31. Proceso atnaujinimas šiuo atveju yra vienintelė priemonė išvengti teisinių... 32. 11.... 33. Ieškovė UAB „Enim“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka,... 34. 11.1.... 35. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino ieškovės kasacinį skundą dėl to,... 36. 11.2.... 37. Byloje nesant duomenų apie tai, kad trečiojo asmens pateikta atitikties... 38. 11.3.... 39. Bylą nagrinėjant kasacinės instancijos teisme tiek ieškovė, tiek ir... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. 12.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 44. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų priėmimo... 45. 13.... 46. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 47. 14.... 48. Apeliacijos ribas apibrėžia apeliacinio (atskirojo) skundo teisinis ir... 49. Dėl ginčo esmės... 50. 15.... 51. Proceso atnaujinimo institutą reglamentuoja CPK III dalies XVIII skyriaus... 52. 16.... 53. Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip,... 54. 17.... 55. Nagrinėjamu atveju apeliantė savo atskirajame skunde sutiko su skundžiamoje... 56. 18.... 57. Kasacinio teismo praktika dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos... 58. 19.... 59. Nagrinėjamu atveju pareiškėja savo prašymą atnaujinti procesą grindžia... 60. 20.... 61. Įvertinęs bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas šiuos... 62. 21.... 63. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pirmosios... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. 22.... 66. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 67. 23.... 68. Nagrinėjamu atveju atmetus pareiškėjos atskirąjį skundą ieškovė UAB... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 70. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.... 71. Priteisti iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Frineta“...