Byla e2-1991-657/2017
Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimų atvirame konkurse „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Frineta“, uždaroji akcinė bendrovė „Yellow Energy“ LT, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“, uždaroji akcinė bendrovė „Šviesos technologijos“. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Enim“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimų atvirame konkurse „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Frineta“, uždaroji akcinė bendrovė „Yellow Energy“ LT, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“, uždaroji akcinė bendrovė „Šviesos technologijos“. Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Enim“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. vasario 22 d. posėdyje priimtus sprendimus: patvirtinti tiekėjos UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy“ LT, kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; sudaryti pasiūlymų eilę, skiriant I vietą tiekėjos UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy“ LT, pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju, II vietą – tiekėjos UAB „ENIM“ pasiūlymui, III vietą – tiekėjos UAB „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Šviesos technologijos“, pasiūlymui; sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra paskelbtas laimėjusiu; nustatyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą – 2017 m. kovo 15 d.; sutartį dėl LED šviestuvų pirkimo pasirašyti nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs pirkimo sutarties atidėjimo terminas; įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją tęsti atvirojo konkurso „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

4Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „LED šviestuvų pirkimas“, kuriuo siekia įsigyti LED šviestuvus gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti, atitinkančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Atsakovė, priimdama ginčijamus sprendimus dėl konkurso eigos ir dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus principus, Konkurso sąlygas ir suformuotą teismų praktiką. Atsakovė netinkamai įvertino tiekėjos UAB „Frineta“ kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir nepagrįstai šios tiekėjos pasiūlymą pripažino konkurso laimėtoju. Atsakovė Konkurso sąlygų 9 priede nustatė LED šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjai, siekdami pagrįsti atitikimą šiems Konkurso sąlygų reikalavimams, kartu su pasiūlymu turėjo pateikti šviestuvų gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją. Tiekėja UAB „Frineta“ su pasiūlymu atsakovei pateikė šviestuvų gamintojo UAB „Yellow Energy“ LT atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, jog UAB „Yellow Energy“ LT atsakingai pareiškia, kad gaminys, susijęs su šia deklaracija, atitinka šioje deklaracijoje nurodytas Europos direktyvas. Tačiau pirminiai oficialūs dokumentai, kurie pagrįstų nurodyto pareiškimo tikrumą, deklaracijoje nebuvo nurodyti ir nebuvo prie jos pridėti. CE ženklinimas yra pagrindinis gaminio atitikties ES teisei rodiklis. Dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „Yellow Energy“ LT gaminami LED šviestuvai turi CE ženklinimą, nei tiekėja UAB „Frineta“, nei šviestuvų gamintoja UAB „Yellow Energy“ LT patvirtinimo nepateikė. Atitinkamo išsamaus pagrindimo nėra ir dėl UAB „Yellow Energy“ LT gaminamų šviestuvų atitikimo kitiems Konkurso sąlygų 9 priedo 24, 25, 44, 45 punktuose nustatytiems LED šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimams, todėl, remiantis Konkurso sąlygų 3.13.3. punktu, atsakovė šios tiekėjos pasiūlymą turėjo atmesti, ar paprašyti tiekėjos UAB „Frineta“ pateikti papildomus dokumentus. Be to, UAB „Frineta“ pateikti dokumentai nepatvirtina, kad tiekėja atitinka Konkurso sąlygų 3 priedo 3.1. punkte teikėjams keliamą techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą. Tiekėjo tinkamai įvykdytos / vykdomos sutartys, kurios patvirtintų atitikimą nurodytam Konkurso sąlygų reikalavimui, turėjo būti susijusios būtent su tokio pobūdžio (gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti) šviestuvais, skirtais naudoti lauko sąlygomis. Atmesdama ieškovės pretenziją, atsakovė nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kurie paneigtų ieškovės abejones ar UAB „Yellow Energy“ LT iš tiesų turi galimybę pagaminti ir parduoti atsakovei LED šviestuvus, skirtus gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti lauko sąlygomis. Atsakovė Konkurso sąlygų 9 priede nustatė LED šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimą, kad bandymai turi būti atlikti laboratorijoje, esančioje Europos Sąjungoje, atitikimą kuriam tiekėjai turėjo patvirtinti pateikdami bandymų pagal IESNA LM-79 metodiką protokolus. Atsakovė 2016 m. spalio 28 d. rašte Nr. 32-2-541 nurodė, kad šiuo atveju tiekėjai turi pateikti 12 bandymų protokolų, tuo tarpu tiekėja UAB „Frineta“ pateikė tik 3 bandymų protokolus, kas turėjo būti laikoma Konkurso sąlygų neatitikimu. Šiame rašte atsakovė taip pat aiškiai atskyrė fotometrines charakteristikas ir bandymo protokolus kaip skirtingus techninės kvalifikacijos aspektus, nors atsiliepime bando juos susieti, pati pripažįsta, kad tiekėja UAB „Frineta“ vietoje 12 pateikė tik 3 bandymų protokolus,. Atsakovės atsiliepime išdėstyti argumentai yra deklaratyvūs, niekuo nepagrįsti ir tik dar kartą patvirtina, kad atsakovė formaliai tikrino tiekėjos UAB „Frineta“ pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų reikalavimams.

5Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad UAB „Frineta“ dėl Konkurso sąlygų 9 priedo 24 ir 25 punktuose nurodytų reikalavimų pateikė gamintojo UAB „Yellow Energy“ LT gaminių techninius aprašymus, kuriuose yra nurodyta, kad siūlomi LED šviestuvai atitinka apsaugos nuo aplinkos poveikio IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 ir apsaugos nuo smūgių IK08 pagal LST EN 62262:2004 standartinius reikalavimus. Pateikusi šiuos duomenis tiekėja įvykdė prašomo punktų reikalavimus ir jokių papildomų dokumentų neprivalėjo teikti. Konkurso sąlygų 9 priedo 44 ir 45 punktuose nustatyti reikalavimai, kad šviestuvas turi atitikti standartą LST EN 62471:2009 Fotobiologinė lempų sąlygų 3 priedo 3.1. punkte nurodytą techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimą, yra deklaratyvaus pobūdžio, kadangi jam pagrįsti ieškovė nenurodė jokių argumentų, išskyrus savo subjektyvius įsitikinimus ir pasvarstymus, kurie niekaip nėra susiję su perkančiosios organizacijos nustatytais reikalavimais tiekėjų kvalifikacijai. Reikalavimo, kad tiekėjo tinkamai įvykdytos / vykdomos sutartys, kurios patvirtintų atitikimą nurodytam reikalavimui, turėjo būti susijusios būtent su gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti šviestuvais, skirtais naudoti lauko sąlygomis, perkančioji organizacija nėra nurodžiusi. Ieškovė turėjo galimybę ginčyti šią Konkurso 3 priedo 3.1. punkto sąlygą, tačiau šia teise nesinaudojo. UAB „Frineta“ pasiūlyme nurodė siūlomų prekių gamintoją UAB „Yellow Energy“ LT, tačiau atitikčiai Pirkimo dokumentų 3 priedo 3.1. punkte nustatytam kriterijui įrodyti nurodė 2014 m. rugsėjo 17 d. sutartį, kurios pagrindu UAB „Frineta“ pardavė siūlomų šviestuvų gamintojui UAB „Yellow Energy“ LT šviestuvus ir pateikė UAB „Yellow Energy“ LT atsiliepimą dėl tinkamai vykdomų užsakymų. Perkančiajai organizacijai paprašius dalyvį šiuos duomenis papildyti, UAB „Frineta“ papildomai pateikė prekių perdavimo – priėmimo aktus prie sutarties FRF-20140917/1 deklaruotai 505 915,02 Eur vertei. Kauno miesto savivaldybės administracija laikėsi VPĮ įstatymo nustatytų principų ir tikslų, atsakingai tikrino visų dalyvių kvalifikacijos duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Visi UAB „Frineta“ pateikti kvalifikaciją patvirtinantys ir juos papildantys dokumentai Viešųjų pirkimų komisijai buvo pateikti, įvertinti ir visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl buvo priimtas sprendimas tvirtinti šio tiekėjo kvalifikaciją ir skelbti pasiūlymą I vietos laimėtoju. Kauno miesto savivaldybės administracija pirkimo dokumentuose neprašė tiekėjų pateikti įvykdytas sutartis, kurių pirkimo objektas, t. y. šviestuvai, būtų identiški šio ginčo Konkurse perkamiems šviestuvams. Konkurso sąlygų 3 priedo 3.1 punkte nurodyta, jog įvykdytos sutarties objektas turi būti šviestuvų, skleidžiančių ne mažesnį nei 4400 Im šviesos srautą, gamyba ir (ar) pardavimas. Ieškovės teiginys dėl UAB „Frineta“ pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų 9 priede nustatytam LED šviestuvų techninės specifikacijos reikalavimui, kad bandymai turi būti atlikti laboratorijoje, esančioje Europos Sąjungoje, atitikimą kuriam tiekėjai turėjo patvirtinti pateikdami 12 bandymų pagal IESNA LM-79 metodiką protokolų, o UAB „Frineta“ pateikė tik 3, neturėtų būti nagrinėjamas, nes jam pareikšti ieškovė nesilaikė VPĮ nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Be to, šis teiginys yra nepagrįstas. Tiekėja UAB „Frineta“ dėl Konkurso sąlygų 9 priedo 7 punkto nurodyto reikalavimo, pateikė 4 programinius failus, kuriuose kiekviename faile yra po 3 šviestuvo tipo modelius, viso 12 charakteristikų kaip ir buvo reikalaujama. Dėl Konkurso sąlygų 9 priedo 10 punkto nurodyto reikalavimo, tiekėja pateikė visų 3 tipų bandymų protokolus pagal IESNA LM-79 metodiką, todėl įvykdė prašomo punkto reikalavimus. Dublike nėra pateikiama jokių naujų argumentų ar teiginių ieškinio reikalavimams pagrįsti, iš esmės jame išdėstytos tos pačios aplinkybės bei motyvai. Perkančioji organizacija atsakingai tikrino visų dalyvių kvalifikacijos duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Konkrečiai UAB „Frineta“ kvalifikacijos tikrinimas vyko itin aktyviai, jai buvo teikiama ne viena užklausa, kol buvo įsitikinta turima bendrovės patirtimi ir techniniu pajėgumu suteikti sutartyje numatytas paslaugas. Perkančioji, vertindama visų šio ginčo pirkimo tiekėjų kvalifikaciją, nuosekliai ir tiksliai laikėsi pirkimo sąlygų nuostatų, traktavo jas visas be išimties vienodai tiekėjų atžvilgiu, kas leido skaidriai ir objektyviai nustatyti konkurso laimėtoją.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo atvirą konkursą „LED šviestuvų pirkimas“, kuriuo siekiama įsigyti LED šviestuvus gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti. Pirkimas vykdomas pagal Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2016 m. spalio 3 d. protokolu Nr. 32-16-69 patvirtintus Konkurso dokumentus. LED šviestuvai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Pirkimo dokumentų 2.1.). Pirkimas į dalis neskaidomas.

8Perkančioji organizacija 2016 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 32-2-583, nurodė, kad Pirkimo dokumentų 10.3 punktu patikslina Pirkimo dokumentų 9 priedą (LED šviestuvų techninė specifikacija): be kita ko, tikslina 3, 10, 18, 38, 42, 43, 44 punktus ir LED šviestuvų techninę specifikaciją išdėsto nauja redakcija.

9Atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2017 m. vasario 27 d. pranešimu Nr. 32-14-191 informavo ieškovę, kad nutarė patvirtinti UAB „Frineta“ kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; sudarė pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje įrašytas UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties su UAB „Yellow Energy“ LT pagrindu (perkančiosios organizacijos 2016 m. gruodžio 22 d. pranešimas tiekėjams) pasiūlymas, skelbiant jį laimėtoju, II vietoje įrašytas UAB „Enim“ pasiūlymas, III vietoje – „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutartimi su UAB „Šviesos technologijos“ pasiūlymas.

10Ginčas byloje kilo dėl Konkurso laimėtoja pripažintos tiekėjos UAB „Frineta“ kvalifikacinių duomenų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

11Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino tiekėjos UAB „Frineta“ kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir nepagrįstai šios tiekėjos pasiūlymą pripažino konkurso laimėtoju, kadangi pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 3 priedo 3.1 punkto reikalavimų, 9 priedo 8, 10, 24, 25, 44 ir 45 punktų reikalavimų.

12Dėl pretenzijos turinio ir ieškinio apimties. Nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl sudarytos pasiūlymų eilės ir Konkurso laimėtojo, ieškovė 2017 m. kovo 13 d. pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. vasario 22 d. posėdyje priimtus sprendimus; sudaryti naują atviro konkurso „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 pasiūlymų eilę, iš naujo sprendžiant klausimą dėl konkurso laimėtojo. Perkančioji organizacija 2017 m. kovo 16 d. raštu Nr. 32-14-275 ieškovę informavo, kad jos pretenziją atmetė, kaip nepagrįstą. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog ieškovė tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

13Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė ginčydama perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus nurodė, kad UAB „Frineda“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimų. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, jog ieškovė nereiškė pretenzijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų šiuo aspektu, todėl jie neturėtų būti nagrinėjami.

14Pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

15Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo iškelti pretenzijoje ir buvo perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2017 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017; kt.). Kasacinio teismo šiuo klausimu taip pat konstatuota, kad priešingas Viešųjų pirkimų įstatymo skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų apdairaus, rūpestingo ir atidaus žmogaus principui, lemtų besąlyginę tiekėjo teisę skųsti perkančiųjų organizacijų veiksmus, paneigtų ikiteisminę ginčo stadiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

16Įvertinus ieškovės 2017 m. kovo 13 d. pretenzijos ir ieškinio turinį, teismas sprendžia, jog dėl ieškovė nereiškė jokių reikalavimų perkančiajai organizacijai pretenzijoje dėl to, kad UAB „Frineda“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimų, nenurodė jokių neteisėtumo argumentų šiuo pagrindu. Dėl to, ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimus šiuo aspektu nenagrinėtinas (CPK 4232 str. 3 d.).

17Dėl UAB „Frineda“ pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 str.), tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju - tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

19Pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, jog pačiai atsakovei kilo abejonių dėl UAB „Frineta“ teikiamo pasiūlymo – ji teikia viena ar veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu kaip ūkio subjektų grupė su UAB „Yellow Energy“ LT, todėl net 2016 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. 32-2-694 nurodyta, kad vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama, kad pasiūlymą yra pateikusi UAB „Frineta“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy“ LT. Pasiūlymas 2016 m. gruodžio 21 d. taip pat pateiktas abiejų įmonių UAB „Frineta“ ir UAB „Yellow Energy“ vardu. Teismui nepateikta jokių įrodymų, kodėl šiame rašte viena informacija, o toliau konkurse vertinamas tik UAB „Frineta“, kaip atskiros tiekėjos pasiūlymas ir pripažįstamas laimėtoju.

20Dėl atitikimo 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų lentelės 3.1. punkte nustatytam reikalavimui. Ieškovės nuomone, UAB „Frineda“ pasiūlymas neatitinka šio reikalavimo, nes nėra galimybės nustatyti ar buvo parduoti šviestuvai, kurie skirti gatvėms, pėsčiųjų ir dviračių takams apšviesti, ar tai galėjo būti ir vidaus patalpų apšvietimui naudojami šviestuvai, iš pateiktų aktų yra neaiškūs jų kiekiai, rūšis, objektas, kuriame sumontuoti. Ieškovei kelia abejonių tos aplinkybės, kad UAB „Frineda“ galėjo parduoti UAB „Yellow Energy“ LT šviestuvus, kurių pati negamina, ir kuriuos pagal viešojo pirkimo sutartį gamins UAB „Yellow Energy“ LT, bei tai, kad abi įmonės yra registruotos tuo pačiu adresu – Jonavos g. 16, Kaune, sutampa jų kontaktiniai numeriai, įmonių vadovus L. B. ir A. B. galimai sieja giminystės ryšys.

21Pirkimo dokumentų 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų lentelės 3 punkte nustatyti reikalavimai techninio ir profesinio pajėgumo rodikliams. 3.1. punkte nurodyta, kad per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti tinkamai įvykdęs ar vykdyti ne mažiau kaip 1, bet ne daugiau kaip 10 sutarčių, susijusių su pirkimo objektu (šviestuvų, skleidžiančių ne mažesnį nei 4400 lm šviesos srautą, gamyba ir (ar) pardavimas), kurių bendra vertė (ar įvykdytos dalies vertė, jei sutartis dar vykdoma) per nurodytą laikotarpį yra ne mažesnė kaip 500 000,00 Eur su PVM. Atsakydama į tiekėjų paklausimus, 2016 m. spalio 28 d. raštu Nr. 32-2-541 atsakovė paaiškino, kad Pirkimo dokumentų 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų lentelės 3.1 punkte nurodytam reikalavimui atitikti, tiekėjas turi būti įvykdęs ar vykdyti bent vieną sutartį, susijusią su pirkimo objektu, kurios vertė ar sutarties dalies vertė, jei sutartis dar vykdoma, per nurodytą laikotarpį yra ne mažesnė nei 500 000,00 Eur su PVM. Turi būti įvykdyta / vykdoma bent 1 atitinkama sutartis, t. y. ne mažesnė nei 500 000,00 Eur su PVM turi būti vienos sutarties vertė.

22Šiam reikalavimui pagrįsti UAB „Frineta“ nurodė 2014 m. rugsėjo 17 d. sutartį, kurios pagrindu UAB „Frineta“ pardavė siūlomų šviestuvų gamintojui UAB „Yellow Energy“ LT LED šviestuvus (bendras šviesos srautas daugiau nei 4400 lm), pagal šią sutartį suteiktų paslaugų, prekių / paslaugų vertė (su PVM) – 505 915,02 Eur. Kartu pateikė užsakovės UAB „Yellow Energy“ LT atsiliepimą dėl tinkamai vykdomų užsakymų, kurių vertė – 505 915,02 Eur su PVM.

23Byloje nustatyta, kad pasiūlymą UAB „Frineta“ vardu pateikė įgaliotas asmuo L. B., kuris yra UAB „Yellow Energy“ LT direktorius ir pateikė atsiliepimą apie tinkamai įvykdytą sandorį. Jokių kitokių atsiliepimų, kad UAB „Frineta“ pardavė šviestuvų kitiems pirkėjams byloje nėra. Atsiliepimus yra pateikę UAB „Elitos grupė“, UAB „Stateta“, tačiau juose nurodyta, jog užsakymus vykdė UAB „Yellow Energy“ LT. Abejonės dėl pasiūlymo tinkamumo buvo kilusi ir atsakovės viešųjų pirkimų tarnybai, kuri 2017 m. vasario 15 d. raštu Nr. 32-14-168 ir 2017 m. vasario 17 d. raštu Nr. 32-14-173 kreipėsi į UAB „Frineta“ dėl papildomų duomenų pateikimo, o būtent, kodėl atsiliepimą dėl tinkamo sutarties vykdymo pats sau teikė L. B., kuris buvo įgaliotas pateikti tiekėjos UAB „Frineta“ pasiūlymą; iš pateikto sutarčių sąrašo ir atsiliepimo nėra aišku ar prekės buvo tiekiamos pagal vieną ar pagal kelias sutartis, ir t.t. Rašte buvo prašoma pateikti papildomus dokumentus, kad būtų pagrįstas tiekėjos atitikimas šiam reikalavimui. Atsakymą elektroniniu paštu pateikė L. B., kuriame nurodė informaciją apie įmonės veiklą ir patirtį ir prie atsakymo pateikė prekių perdavimo – priėmimo aktus prie sutarties FRF201409 17/1, kurie turėtų patvirtinti deklaruotą sutarties 505 915,02 Eur su PVM vertę bei kliento SIA „Alfa construction“ atsiliepimą, kad UAB „Yellow Energy“ LT tinkamai įvykdė visas reikalaujamas sąlygas. Sutiktina su ieškovės nuomone, kad iš pateiktų prekių priėmimo – perdavimo aktų nėra galimybės nustatyti nei vykdytos sutarties apimties, nei parduotų šviestuvų kiekio. Teismo nuomone, vien iš tokių pateiktų dokumentų perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo spręsti, jog UAB „Frineta“ atitinka 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų lentelės 3.1. punkte nustatytam reikalavimui.

24Dėl atitikimo 9 priedo LED šviestuvų techninė specifikacija reikalavimams. Ieškovės teigimu, UAB „Frineta“ siūlomi šviestuvai neturi atitinkamų sertifikatų, kurie patvirtintų siūlomos prekės kokybę.

25Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 9 priedo LED šviestuvų techninė specifikacija 8 punkte tiekėjams kėlė reikalavimą, kad šviestuvai turi turėti CE ženklinimą, nurodydama, kad šiam reikalavimui pagrįsti būtina pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją. 2016 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 32-2-583 atsakovė paaiškino, kad CE ženklinimas yra pagrindinis gaminio atitikties ES teisei rodiklis. Platintojas prisiima atsakomybę ir, ženklindamas prekę CE ženklu, pareiškia, jog gaminys atitinka visus tiesiogiai susijusius esminius taikomos direktyvos (-ų) reikalavimus ir / arba, jei numatyta direktyvose, buvo patikrintas notifikuotos atitikties vertinimo institucijos, įvykdė visus teisinius reikalavimus, taikomus CE ženklinimui, bei įgijo teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje.

26Trečiojo asmens UAB „Frineta“ užpildytos Techninės specifikacijos 8 punkte nurodyta, kad deklaracija pridedama. Tiekėja pateikė įmonės gamintojo UAB „Yellow Energy“ LT atitikties deklaraciją, kurioje nurodyta, kad gaminiai atitinka šiuos reikalavimus.

27Techninės specifikacijos 24 punkte perkančioji organizacija reikalavo, kad šviestuvai turi turėti apsaugą nuo aplinkos poveikio ne mažiau IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (Konkurso sąlygų 9 priedo 24 p.) bei apsaugą nuo smūgių ne mažiau IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertį standartą (Konkurso sąlygų 9 priedo 25 p.).

28UAB „Frineta“ Techninės specifikacijos 24 punkte deklaravo atitiktį apsaugos nuo aplinkos poveikio IP66 (pagal LST EN 60529:1999/A2:2014) bei apsaugos nuo smūgių IK08 pagal LST EN 62262:2004. Pateiktame UAB „Yellow Energy“ LT gaminių Techniniame aprašyme yra nurodyta, kad siūlomi LED gatvių šviestuvai atitinka apsaugos nuo aplinkos poveikio IP66 (pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 standartą) ir apsaugos nuo smūgių IK08 (pagal LST EN 62262:2004 standartą) reikalavimus.

29Techninės specifikacijos 44 punkte atsakovė tiekėjams nustatė reikalavimą, kad šviestuvai turi atitikti standartą LST EN 62471:2009 Fotobiologinė lempų ir jų sistemų sauga (IEC 62471:2006, modifikuotas) arba lygiavertį, reikalaudama pateikti gaminio atitikties sertifikatą. Trečiasis asmuo UAB „Frineta“ perkančiajai organizacijai pateiktoje užpildytoje techninėje specifikacijoje nurodė, kad šviestuvai atitinka 44 punkte nustatytą kriterijų ir prideda gaminio atitikimo deklaraciją.

30Pagal specifikacijos 45 punktą šviestuvai turi atitikti LST EN 60598-2-3:2003/AC:2005 Ypatingieji reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai (IEC 60598-2-3:2002) arba lygiavertį ir nurodė pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją arba sertifikatą. UAB „Frineta“ deklaravo atitiktį šio punkto reikalavimui bei nurodė, kad gaminio atitikimo deklaracija pridedama.

31UAB „Yellow Energy“ LT gaminių Techniniuose aprašymuose nurodė, kad jos siūlomi įrenginiai atitinka standartus CE, ENEC,2014/30/ES, 2011/65/ES, LST EN 62471:2009, LST EN 60598-2-3:2003/AC:2005, IEC 60598-2-3:2002. Tiekėjos pateiktoje gamintojo UAB „Yellow Energy“ LT atitikties deklaracijoje nurodyta, kad gaminys atitinka standartus: EN 60598-2-3: Šviestuvai – 2 dalis: Ypatingieji reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai bei EN 62471: Fotobiologinė lempų ir jų sistemų sauga.

32Atsakovės nuomone, UAB „Yellow Energy“ LT gaminių techniniuose aprašymuose deklaruoja, kad siūlomi įrenginiai atitinka šiuos standartus, todėl pateikti dokumentai yra pakankami patvirtinti, jog tiekėjos UAB „Frineta“ pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose keliamus Techninės specifikacijos reikalavimus.

33Teismas su šiuo atsakovės argumentu nesutinka. Iš ieškovės teismui pateikto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 m. gegužės 10 d. rašto Nr. 4-3426 nustatyta, kad Tarnyba kreipėsi į UAB „Yellow Energy“ LT prašydama pateikti gaminamų gatvių apšvietimo šviestuvų bandymų protokolus bei kitus susijusius techninius dokumentus. UAB „Yellow Energy“ 2017 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 5-2971 informavo Tarnybą, kad „<...> šie produktai nėra išleisti į rinką, t. y. nėra atliktas nė vienas jų pardavimas Lietuvoje, ar kitose ES šalyse. <...> šie produktai bus gaminami ir tiekiami išskirtinai vienam juridiniam asmeniui pagal dvišalę sutartį. Tarnyba nurodė, jog atsižvelgus, kad ieškovės skunde nurodomų gaminių gamyba dar nėra vykdoma, Tarnyba neturi galimybių atlikti nurodytų gaminių įvertinimą saugos ir ženklinimo reikalavimams.

34Viešųjų pirkimų komisija 2017 m. gegužės 31 d. pateiktoje išvadoje Nr. 4S-1737, jokių argumentų dėl ginčo esmės neišdėstė, tik pacitavo įstatymo nuostatas ir teismų praktiką, bei deklaratyviai pažymėjo, jog ieškovės teiginiai, tarnybos nuomone yra Pirkimo sąlygų interpretacija, ir vertinimą turėtų atlikti teismas, todėl teismas šia Viešųjų pirkimų tarnybos išvada nesivadovauja

35Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.

36Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju vertindama tiekėjų pasiūlymus, perkančioji organizacija, atlikdama pirkimo procedūras ir nustatydama laimėtoją UAB „Frineta neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir nesilaikė pirkimo dokumentuose savo nustatytų reikalavimų. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009).

37Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, bei nurodytam teisiniam reglamentavimui, ir nesant kitų neginčijamų įrodymų, kad gamintojo šviestuvai turi CE ženklinimą, nes jie dar nėra išleisti į rinką, t. y. nėra atliktas nė vienas jų pardavimas Lietuvoje, ar kitose ES šalyse, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo pripažinti, jog UAB „Frineta“ atitinka 9 priedo LED šviestuvų techninė specifikacija 8, 24, 25, 44 ir 45 punkto reikalavimams, ir UAB „Frineta“ nepateikus kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jos pasiūlymą turėjo atmesti vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 3.5 ir 3.13.2 punktais, todėl ieškinys tenkintinas.

38Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, perkančiajai organizacijai netinkamai vykdant pareigas, konkurso šalys grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais ir nurodytais pagrindais.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

40Ieškinį tenkinti.

41Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. vasario 22 d. posėdyje priimtus sprendimus:

  • patvirtinti tiekėjos UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy“ LT, kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
  • sudaryti pasiūlymų eilę, skiriant I vietą tiekėjos UAB „Frineta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Yellow Energy“ LT, pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju, II vietą – tiekėjos UAB „ENIM“ pasiūlymui, III vietą – tiekėjos UAB „Autokausta“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Šviesos technologijos“, pasiūlymui;
  • sudaryti pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra paskelbtas laimėjusiu;
  • nustatyti pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminą – 2017 m. kovo 15 d.;
  • sutartį dėl LED šviestuvų pirkimo pasirašyti nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigs pirkimo sutarties atidėjimo terminas;
  • įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją tęsti atvirojo konkurso „LED šviestuvų pirkimas“ Nr. 179507 procedūras nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos.

42Ieškovės reikalavimas, kad UAB „Frineda“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 9 priedo 10 punkto reikalavimų, paliktinas nenagrinėtu.

43Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „Enim“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės... 4. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą... 5. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko,... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė Kauno miesto... 8. Perkančioji organizacija 2016 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 32-2-583,... 9. Atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2017 m. vasario 27 d. pranešimu Nr.... 10. Ginčas byloje kilo dėl Konkurso laimėtoja pripažintos tiekėjos UAB... 11. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija netinkamai įvertino tiekėjos... 12. Dėl pretenzijos turinio ir ieškinio apimties. Nesutikdama su perkančiosios... 13. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė ginčydama perkančiosios... 14. Pagal CPK 4232 straipsnio... 15. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 16. Įvertinus ieškovės 2017 m. kovo 13 d. pretenzijos ir ieškinio turinį,... 17. Dėl UAB „Frineda“ pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams.... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 19. Pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, jog pačiai atsakovei kilo abejonių... 20. Dėl atitikimo 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų lentelės... 21. Pirkimo dokumentų 3 priedo Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo kriterijų... 22. Šiam reikalavimui pagrįsti UAB „Frineta“ nurodė 2014 m. rugsėjo 17 d.... 23. Byloje nustatyta, kad pasiūlymą UAB „Frineta“ vardu pateikė įgaliotas... 24. Dėl atitikimo 9 priedo LED šviestuvų techninė specifikacija reikalavimams.... 25. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 9 priedo LED šviestuvų techninė... 26. Trečiojo asmens UAB „Frineta“ užpildytos Techninės specifikacijos 8... 27. Techninės specifikacijos 24 punkte perkančioji organizacija reikalavo, kad... 28. UAB „Frineta“ Techninės specifikacijos 24 punkte deklaravo atitiktį... 29. Techninės specifikacijos 44 punkte atsakovė tiekėjams nustatė reikalavimą,... 30. Pagal specifikacijos 45 punktą šviestuvai turi atitikti LST EN... 31. UAB „Yellow Energy“ LT gaminių Techniniuose aprašymuose nurodė, kad jos... 32. Atsakovės nuomone, UAB „Yellow Energy“ LT gaminių techniniuose... 33. Teismas su šiuo atsakovės argumentu nesutinka. Iš ieškovės teismui... 34. Viešųjų pirkimų komisija 2017 m. gegužės 31 d. pateiktoje išvadoje Nr.... 35. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 36. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju vertindama tiekėjų pasiūlymus,... 37. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, bei nurodytam teisiniam... 38. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 40. Ieškinį tenkinti.... 41. Panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešųjų... 42. Ieškovės reikalavimas, kad UAB „Frineda“ pasiūlymas neatitinka Konkurso... 43. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...