Byla e2-9567-820/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „LYTAGROS PREKYBA“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. priteisti iš atsakovo M. M. 2 620,59 EUR skolos AB „LYTAGROS PREKYBA“ naudai;
  2. priteisti iš atsakovo M. M. 350,06 EUR materialiąsias palūkanas AB „LYTAGROS PREKYBA“ naudai;
  3. priteisti iš atsakovo M. M. 8 procentų metines palūkanas už priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo AB „LYTAGROS PREKYBA“ naudai;
  4. priteisti iš atsakovo M. M. ieškovui AB „LYTAGROS PREKYBA“ turėtas bylinėjimosi išlaidas;
 2. Ieškovas nurodė, jog su atsakovu 2014 m. birželio 9 d. sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 692/140609/01 (toliau - Sutartis), kurio pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas – pirkti šalių pasirašytose sąskaitose faktūrose arba krovinio važtaraščiuose nurodytas prekes. Atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už parduotas prekes sutarties 4 punkte numatyta tvarka ir terminais. Atsakovas nėra apmokėjęs sąskaitos faktūros ir jo įsiskolinimas siekia 2 620,59 EUR. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą ir tokiu būdu pažeidė prievolę - grąžinti skolą, todėl privalo atlyginti visus su prievolės pažeidimu susijusius ieškovo nuostolius (CK 6.63 str. 2 d.).
 3. Iš atsakovo priteistinos Sutartyje sutartos kompensuojamosios palūkanos. Sutartimi šalys susitarė, kad praleidęs terminą atsiskaityti, pirkėjas privalo mokėti pardavėjui 0,1 proc. dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną atsiskaitymo termino praleidimą dieną. Vadovaujantis Sutarties 61 punktu atsakovo mokėtinos kompensuojamosios palūkanos sudaro 350,06 EUR.
 4. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. bei LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis atsakovas taip pat privalo mokėti procesines palūkanas - 8 proc. už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, įskaitant pagrindinį įsiskolinimą (2 620,59 EUR), kompensuojamąsias palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (350,06 EUR), išskyrus bylinėjimosi išlaidas.
 5. Ieškovas prašė priteisti ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4II. Atsakovo atsikirtimų santrauka

 1. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas nurodė, jog neginčija įsiskolinimo dydžio, tačiau nurodo, jog ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su atsakovu, vengė tartis taikiai ir rodė savo pranašumą. Be to, atsakovas nesutinka su ieškovo paskaičiuotomis kompensuojamomis palūkanomis, mano, jog jos yra per didelės ir prašo sumažinti jas iki faktinių ieškovo patirtų sąnaudų, taip pat sumažinti žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas pažymi, kad ieškovo prašomos 8 proc. dydžio metinės palūkanos taip pat yra per didelės ir mažintinos pagal CK nuostatas. Atsiliepime teigiama, kad jeigu pagal CK 6.247 straipsnio 4 dalį, jeigu dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės.

5Teismas

konstatuoja:

6V. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ginčas byloje kyla dėl kompensuojamųjų palūkanų bei procesinių palūkanų dydžio. Kitų prievolių atsakovas neginčija.
 4. Šalys sudarė Sutartį (e. b. l. 7 - 8), kurio pagrindu ieškovas pardavė atsakovui prekių bei suteikė paslaugų, o atsakovas privalėjo atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka ir terminais su ieškovu.
 5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str.). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Atsakovo skola ieškovui 2 620,59 EUR. Atsakovas neatsiskaitė laiku su ieškovu, į siųstą reikalavimą įvykdyti prievolę nereagavo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 str.), todėl ieškovo reikalavimas priteisti 2 620,59 EUR įsiskolinimą yra pagrįstas ir tenkintas (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.314 str.).
 6. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Atsakovo atsikirtimai, jog ieškovas nepakankamai bendradarbiavo su atsakovu, vengė tartis taikiai, rodė aroganciją ir savo pranašumą nepagrįsti jokiai įrodymais. Atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad bandė tartis taikiai su ieškovu dėl skolos mokėjimo, ieškovas piktybiškai kenkė atsakovui, sutrukdydamas jam atsiskaityti ar pan.
 7. Atsakovo teigimu ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos per didelės bei prašo jas sumažinti iki faktinių sąnaudų.
 8. Kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog „Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Dėl netesybų atliekamos kompensuojamosios funkcijos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta žemiausioji jų mažinimo riba – jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tokios minimalios ribos, iki kurios teismas gali sumažinti netesybas, nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar įrodytais nuostoliais. Priešingu atveju būtų paneigta sutartinių netesybų, kaip sutartinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnis). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis)“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Taigi teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos.
 9. Teismas nustatė, jog Sutartis kyla iš komercinių teisinių santykių, Atsakovas ją sudarė savo komercinei veiklai (ūkininko ūkiui) vykdyti. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas būtų nesutikęs su kompensuojamųjų palūkanų dydžiu (CPK 178 str.). Kompensuojamųjų palūkanų dydžio klausimo atsakovas iki bylos iškėlimo nekėlė, taip pat nelietė šio klausimo beveik 3 metus nuo sutarties sudarymo. Reikalaujamų kompensuojamųjų palūkanų dydis (350,06 EUR) lyginant su skolos suma (2 620,59 EUR) nėra didelis, ieškovas dėl skolos išieškojimo kreipėsi nedelsdamas ir nedidino kompensuojamųjų palūkanų. Ieškovas tinkamai vykdė šalių sudarytą sutartį, o atsakovas savo prievolių ieškovui neįvykdė. Dėl to, sumažinus kompensuojamąsias palūkanas, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat protingos, sąžiningos verslo praktikos reikalavimai. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, atsakovo prašymas mažinti ieškovo reikalaujamų kompensuojamųjų palūkanų sumą laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CK 6.73 str. 2 d.). Ginčo, jog ieškovas būtų netinkamai paskaičiavęs kompensuojamųjų palūkanų dydį byloje nėra. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti 350,06 EUR kompensuojamųjų palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str.).
 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 3 straipsnio nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 2970,65 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. „Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo“ 2 str. 5 p., 3 str. 2 p.).
 11. Kiti Atsakovo atsikirtimai nepaneigia teismo nustatytų aplinkybių, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.
 12. Atsakovas taip pat pateikė teismui prašymą dėl priteistos sumos, kurios atsakovas neginčija, vykdymo atidėjimo iki 2017 m. spalio 31 d.
 13. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.). Kadangi sprendimo įvykdymo atidėjimas ir išdėstymas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių, tam, kad teismui būtų galima spręsti dėl pagrindo išdėstyti ir atidėti teismo sprendimą, skolininkas turi pateikti duomenis apie šio klausimo sprendimo momentu susiklosčiusią jo turtinę padėtį, kad teismas galėtų ją realiai įvertinti.
 14. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartimi atsakovui buvo pasiūlyta pateikti teismui jo turtinę padėtį pagrindžiančius dokumentus - duomenis apie gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, turimus įsipareigojimus, partnerio turtinę padėtį pagrindžiančius dokumentus, išlaikytinių skaičių ir kitus duomenis, kurie padėtų teismui objektyviai įvertinti atsakovo turtinę padėtį ir galimybes įvykdyti teismo sprendimą. Atsakovas tokių duomenų nepateikė, todėl atsakovo prašymas atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2017 m. spalio 31 d. atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 284 str.).

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovas sumokėjo 67 EUR žyminio mokesčio ir 72,60 EUR už suteiktas teisines paslaugas. Viso ieškovas patyrė bylinėjimosi išlaidų – 139,60 EUR.
 2. Teismas patyrė 1,39 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi išlaidos neviršija teisės aktų nustatytos minimalios sumos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas (CPK 96 straipsnis).
 3. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

9patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui AB „LYTAGROS PREKYBA“ (į. k. 122012020) iš atsakovo M. M. (a. k. ( - ) 2 620,59 EUR (du tūkstančius šešis šimtus dvidešimt euro ir 59 euro centus) skolos, 350,06 EUR (tris šimtus penkiasdešimt euro ir 6 euro centus) kompensuojamųjų palūkanų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 2 970,65 EUR (dviejų tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimties euro ir 65 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. sausio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 139,60 EUR (vieną šimtą trisdešimt devynis euro ir 60 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti atsakovo prašymą dėl teismo sprneidmo vykdymo išdėstymo dalimis. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai