Byla e2-7871-1040/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Inga Vaišvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei Z. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės Z. S. 353,11 Eur negrąžintą paskolą, 39,20 Eur palūkanas, 19,01 Eur administravimo mokestį, 30,26 Eur mokėjimo palūkanas, 12,02 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei Z. S. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, pasiūlant per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį.

5Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių esant CPK numatytiems pagrindams.

6Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė Z. S. 2015 m. gruodžio 24 d. ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_66625 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 850 Eur sumai. Po atsakovės pateiktos vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta sutartis bei suformuotas vartojimo kredito mokėjimo grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, tai yra buvo sudaryta tarp atsakovės ir skolintojų vartojimo kredito sutartis Nr. 66625. Šios sutarties pagrindu atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti paskolą vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka. Vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 28 proc. Bylos duomenimis atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, ieškovui laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2017 m. gruodžio 20 d. pateikė atsakovei pranešimą „Dėl 2015 m. gruodžio 28 d. paskolos sutarties OFERTA oferta_66625 sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Byloje atsakovė pateikė 2018 m. birželio 27 d. mokėjimo nurodymus Nr. 163, 162,160 ir 2018 m. liepos 10 d. Nr. 166, kurie patvirtina, jog atsakovė dalį skolos grąžino (CPK 176 – 179 straipsniai). Likusi nesumokėta skolos suma yra 163,11 Eur.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl iš atsakovės priteistina 163,11 Eur skola (negrąžintas kreditas) ir 39,20 Eur palūkanos ieškovo naudai (CPK 178 straipsnis).

11Vartojimo kredito specialiosios dalies - paraiškos ir Sutarties specialiosios dalies-paraiškos 2.4 p. numatyta, kad vartojimo kredito gavėjas patvirtina, jog sutinka sumokėti organizatoriui vienkartinį vartojimo kredito sutarties sudarymo mokestį 72,25 Eur bei mokėti kas mėnesinį administravimo mokestį 2,26 Eur. Individualiame paskolos grąžinimo grafike atsakovei nustatyta administravimo mokesčio suma sudaro 19,01 Eur, todėl ieškovo reikalavimas išieškoti iš atsakovės administravimo mokestį tenkinamas priteisiant 19,01 Eur.

12Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 30,26 Eur palūkanas ir 12,02 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Iš ieškovo pateiktos mokesčių paskaičiavimo lentelės matyti, jog palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Iš prie ieškinio pridėtos įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelės (priedas Nr. 6) matyti, kad 30,26 Eur palūkanos paskaičiuotos būtent už pradelstų dienų skaičių, todėl nors ir vadinamos mokėjimo palūkanomis, iš tiesų yra sutartinės netesybos. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti vėlavimo palūkanos yra didesnės, todėl į jų dydį įskaitytini prašomi priteisti delspinigiai. Dėl nurodytų priežasčių iš atsakovės priteistinos 30,26 Eur vėlavimo palūkanos, o reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Tuo vadovaujantis iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (251,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 4 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 235,95 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t. y. iš viso 250,95 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovės pasyvų elgesį, į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, daro išvadą, kad yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bylinėjimosi išlaidų taisyklės ir priteisti ieškovui iš atsakovės 250,95 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo UAB ,,Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei Z. S. tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, 163,11 Eur (vieno šimto šešiasdešimt trijų eurų 11 centų) negrąžintą paskolą, 39,20 Eur (trisdešimt devynių eurų 20 centų) sutartines palūkanas, 19,01 Eur (devyniolikos eurų 1 cento) administravimo mokestį, 30,26 Eur (trisdešimties eurų 26 centų) vėlavimo palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (251,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. birželio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 250,95 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų 95 centų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės Z. S., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ). Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai