Byla 2YT-6980-336/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: pareiškėjo J. B. atstovei advokatei Rimai Šmigelskytei, suinteresuotam asmeniui G. V.

2viešame teismo posėdyje, ypatingos teisenos tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. B., G. B., G. V. dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas J. B. pareiškimu (b. l. 2-3) ir pareiškėjo atstovė advokatė Rima Šmigelskytė teismo posėdžio metu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. B., priėmė palikimą po ( - ) mirusios jo sutuoktinės S. B. mirties, faktiškai pradėdamas valdyti jos turtą. Nurodė, kad pareiškėjas kartu su sutuoktine S. B. gyveno bute ( - ). Šį butą privatizavo 1994 m. Butas abiem sutuoktiniams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Nurodė, kad po sutuoktinės mirties, pareiškėjas liko gyventi minėtame bute, jame yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, moka visus reikalingus mokesčius. Nurodė, kad pareiškėjas nuo 2017 m. kovo mėnesio dėl pablogėjusios sveikatos persikėlė gyventi pas dukrą, suinteresuotą asmenį, G. V.. Nurodė, kad pareiškėjas kreipėsi į Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarę G. S. su pareiškimu dėl palikimo priėmimo po savo sutuoktinės mirties, tačiau notarė priėmė nutarimą atsisakyti priimti pareiškimą, kadangi buvo praleistas šešių mėnesių terminas palikimui priimti. Nurodė, kad suinteresuoti asmenys yra jo vaikai, tačiau nė vienas iš jų nepretenduoja paveldėti po palikėjos S. B. mirties likusio turto. Nurodė, kad paveldimą turtą sudaro butas ( - ), su bendro naudojimo patalpomis. Juridinį faktą prašo nustatyti turto paveldėjimo tikslu.

4Suinteresuotas asmuo G. V. atsiliepime (b. l. 26) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti visiškai.

5Suinteresuotas asmuo G. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai (b. l. 47). Atsiliepimu į pareiškimą (b. l. 27) ir teismui pateiktu prašymu (b. l. 41,50) prašė pareiškėjo pareiškimą tenkinti visiškai, bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas yra jo tėvas, o palikėja S. B. buvo jo motina. Pažymėjo, kad po S. B. mirties, pareiškėjas liko gyventi bute ( - ), kuris tėvams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Pareiškėjas nurodytu adresu gyveno iki to momento, kol dėl savo sveikatos būklės nebegalėjo savimi pasirūpinti ir apsigyveno su suinteresuotu asmeniu G. V. Nurodė, kad jo tėvas visada stengėsi sumokėti visus reikiamus mokesčius už butą. Nurodė, kad dėl byloje minimo buto dalies paveldėjimo į notarą nesikreipė, neturi jokių pretenzijų į šį turtą.

6Suinteresuotas asmuo A. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai (b. l. 48). Atsiliepimu į pareiškimą (b. l. 28) ir teismui pateiktu prašymu (b. l. 40,51) prašė pareiškėjo pareiškimą tenkinti visiškai, bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime nurodė, kad dėl byloje minimo buto dalies paveldėjimo į notarą nesikreipė, neturi jokių pretenzijų į šį turtą. Nurodė, kad po motinos S. B. mirties, pareiškėjas liko gyventi bute, ( - ), kuris tėvams priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo, nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. 1-3 d., redakcija, galiojanti nuo 2001 m. liepos 1 d.). 2000 m. liepos 18 d. civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalis numato, kad dabartinio civilinio kodekso normos paveldėjimo santykiams taikomos, kai palikimas atsiranda nuo 2001 m. liepos 1 d, t. y. nuo dabartinio civilinio kodekso įsigaliojimo. Palikėjos S. B. mirties dieną galiojusio 1964 m. Civilinio kodekso 587 str. 2 d. buvo nustatyta, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarų biurui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Kilus ginčui dėl palikimo priėmimo fakto, įpėdinis, kuris nėra raštu išreiškęs savo valios priimti palikimą, turi įrodyti kad jis palikimą priėmė, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, o šiuos veiksmus atliko per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. Civilinio kodekso 587 str. 3 d. redakcija, galiojusi iki 2001 m. liepos 1 d.), t. y. pareiškėjui kyla pareiga įrodyti, kad jis palikimą sudarantį turtą (ar turto dalį) per šešis mėnesius pradėjo valdyti kaip savo.

9Tokiu atveju, kai palikimą sudaro nekilnojamas turtas (butas), faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą bute po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą jame, jeigu įpėdinis bute gyveno iki palikėjo mirties; taip pat nekilnojamojo turto priežiūrą, prievolių, susijusių su nekilnojamuoju turtu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-687-690/2015; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013).

10Pareiškėjo atstovės ir suinteresuotų asmenų paaiškinimais ir teismui pateiktais rašytiniais įrodymais: mirties liudijimu (b. l. 8), iš kurio matyti, kad S. B. mirė ( - ), Kėdainių rajono 1-ojo notarų biuro notarės G. S. nutarimu dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą (b. l. 5) ir liudijimu (b. l. 6), iš kurių matyti, kad buvo atsisakyta atlikti notarinį veiksmą, t. y. priimti J. B. pareiškimą dėl palikimo priėmimo po S. B. mirties, kadangi buvo praleistas nustatytas įstatymo nustatytas 6 mėnesių terminas, po S. B. mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta; sutuoktuvių liudijimu (b. l. 9), iš kurio matyti, kad J. B. ( - ) vedė S. B.; Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b. l. 10-11), kuriame nurodyta, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso butas, unikalus Nr. 5397-2001-7014:0047, kartu su bendro naudojimo patalpomis ( - ), įrašas galioja nuo 1994 m. lapkričio 11 d., pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (b. l. 12), iš kurios matyti, kad pareiškėjas J. B. nuo ( - ) savo gyvenamąją vietą ( - ); pažyma (b. l. 13), kuri patvirtina, kad J. B. moka mokesčius už minėto buto komunalines paslaugas; gimimo liudijimai (b. l. 15, 17, 19), iš kurių matyti, kad suinteresuoti asmenys A. B., G. B. ir G. V. yra J. B. ir S. B. vaikai, ir jie į motinos S. B. palikimo dalį nepretenduoja (b. l. 26, 27, 28), įrodė savo reikalavimo pagrįstumą. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja D. S. patvirtino, kad pareiškėjas J. B. po savo sutuoktinės S. B. mirties, priėmė palikimą, jis liko gyventi ( - ), mokėjo mokesčius, naudojosi visu S. B. paliktu turtu, baldais, namų apyvokos daiktais.

11Pareiškėjo atstovės paaiškinimų, suinteresuoto asmens paaiškinimų, liudytojos parodymų ir byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu nustatyta, kad pareiškėjas J. B., po jo sutuoktinės S. B. mirties ( - ) likdamas gyventi palikėjos gyvenamojoje vietoje, tvarkydamas ir rūpindamasis nekilnojamuoju turtu, naudojosi kilnojamaisiais daiktais, kaip savo asmeniniu turtu. Šitokiais veiksmais J. B. išreiškė valią priimti mirusios sutuoktinės palikimą ir jį priėmė, faktiškai pradėdamas turtą valdyti. Todėl teismas, vadovaudamasis ištirtais rašytiniais įrodymais, asmenų paaiškinimais, įvertinęs įrodymų visumos tiesioginę sąsają su juridinio fakto dalyku, daro išvadą, jog juridinę reikšmę turintis faktas, kad po S. B. mirties ( - ) jos sutuoktinis J. B. priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai turtą valdyti, nustatytas (1964 m. Civilinio kodekso 573 str. 1 d. 1 p., 587 str. 2 d., naujojo civilinio kodekso 5.51 str. nuostatos analogiškos).

12Juridinis faktas nustatomas paveldėjimo tikslu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 str. 2 d. 8 p., 448 str. 1 d.).

13Pareiškėjas šioje byloje pareiškimą apmokėjo 100,00 Eur žyminiu mokesčiu (b. l. 4). Pažymėtina, kad mokėtinas žyminis mokestis už pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, šioje byloje turėjo būti 50,00 Eur (CPK 80 str. 1 d. 9 p.). Iš pareiškėjo valstybei turėtų būti priteistina 16,11 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nurodytos bylinėjimosi išlaidos įskaitomos, ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM įpareigojama pareiškėjui grąžinti 33,89 Eur dydžio žyminio mokesčio (bylinėjimosi išlaidų) permoką (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 263 str., 270 str., 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 448 str., teismas,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti visiškai.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas J. B., a. k. ( - ) priėmė palikimą po sutuoktinės S. B., ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdamas turtą valdyti.

17Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

18Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti pareiškėjui J. B., a. k. ( - ) 33,89 Eur (trisdešimt trijų eurų ir 89 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2018 m. sausio 24 d. kvitu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Ryšiai